Igemagyarázat (2 Sám. 3:12,13a)

“Követeket küldött azért Abnér Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében: Kié az ország? Köss velem szövetséget, én is veled leszek és hozzád fordítom egész Izráelt. Dávid ezt felelte: Jó, én szövetséget kötök veled.”  ( 2 Sám. 3: 12, 13/a)

Az ünnepélyeket szorgalmazó egyházi közösség harmóniában, zavartalanságban kívánja megélni hitét és átélni újból és újból a közösség összetartozásának erejét. Az ünnepélyeken alkalomhoz illően viselkedünk, hogy meg ne törjön a hangulat varázsa. Ilyenkor illő a mosoly, az egymás sorsa felől való felületes érdeklődés. Egy-egy ünnepség után el is mondjuk: erősödtünk a hitben.

A fenti igeszakaszból teljesen hiányzik a számunkra ismerős ünnepélyesség. Nagyon is hétköznapi indíttatásból közeledik Abnér Dávidhoz. Korábban Dávid ellenégének, Isbósetnek szövetségese volt, de Isbóset kérdése miatt sértődöttségből Dávidhoz küld követeket és teljes támogatottságáról biztosítja Dávidot. Dávid trónra lépése körülményeiből is hiányzik az ünnepélyesség, évekig csak Júda háza felett uralkodhat, mert Isbóset, Saul fia, Abnér támogatottságával Izráel többi törzse felett uralkodott.

Dávid sértődöttségből, Abnérnek korábbi harmóniát, ünnepélyességet megtörő magatartása miatt jogosan utasíthatta volna el a közeledő Abnért, de mégsem fordul el tőle.

Dávid elfogadja a feléje közeledőt, szövetséget köt vele, mert az ő küldetése az, hogy békét teremtsen Iráelben. Dávid hitét, küldetéstudatát nem külső örömök, változó hangulatok határozták meg, hanem az őt egyszerű, pásztorsorsból elhívó Isten.

Az Úr csodásan működik, emberek lelkében, viszonyulásában és csodálatosan működött, amikor Krisztusban kiválasztott és mondja nekünk és mondatja velünk: „ Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2 Kor. 5,20)

Övé az ország és a hatalom, ezért kérjük ma is hittel Tőle a bús vasárnapok (Ady) helyett, a hétköznapi életünkre a békés találkozásokat Vele és egymással.

 Uram, tégy engem a te békéd eszközévé! Ámen

Gál Sándor, Gencs

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *