Kirándulás a reformáció magyarországi bölcsőibe

Az 500 éves lutheri és 450 éves magyar reformáció előtt tisztelegtek a Tasnádi Református Gyülekezet, a Temesvári Evangélikus-Lutheránus Gyülekezet, valamint a Temesvár-Vöröscsárdai Református Gyülekezet tagjai.  A Magyar Kormány támogatásával megvalósult közös kiránduláson a reformáció magyarországi bölcsőibe látogattak el, és ismerkedtek meg a közös protestáns múltjukkal. A csoportot a gyülekezetek lelkipásztorai, úgy, mint nt. Kovács Zsombor evangélikus, nt. Kovács Ibolya református, nt. Pakulár István református lelkipásztorok és jómagam vezettük.

tk2

Első állomásunk Vámospércsen volt, ahol a helyi református egyházközség gyülekezeti termében megnéztük dr. Kocsis Attila lelkipásztor reformációhoz kapcsolódó egyedi bélyegkiállítását. Ezt követően Vizsolyba, az első teljes magyar nyelvű Biblia kinyomtatásának helyszínére látogattunk el a résztvevőkkel. Részletes idegenvezetés alapján megismerhettük nemcsak a Károli Gáspár által teljességében lefordított első magyar nyelvű Biblia nyomtatásának körülményeit, de a csodálatos református templom középkorig visszanyúló történetét, a helyi reformáció részleteit, valamint a korabeli nyomdagépek működési elveit is. Ezt követően a sárospataki Református Teológiai Akadémiát néztük meg, gyönyörködhettünk annak egyedülálló könyvtárában, majd az udvar bibliai növényekből álló kertjében.  A következő nap Nyíregyházára utaztunk, ahol megismerkedtünk a város evangélikus múltjával és intézményeivel. Dr. Kovács László Attila lelkipásztor-orgonaművész bemutatta nekünk Magyarország második legnagyobb evangélikus templomát, majd egy rövid orgonajátékkal is megörvendeztetett bennünket. Meglátogattuk továbbá a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumot, melynek történetét, tevékenységét, helyi evangélikus egyháztörténeti érdekességekkel együtt Tar Jánosné igazgatónő ismertette. Ezt követően Kovács Erzsébet evangélikus lelkipásztor vezetésével betekintést nyerhettünk az evangélikus egyház szeretetszolgálati tevékenységébe az Élim Evangélikus Szeretetotthon meglátogatása által. Az intézményben szellemileg visszamaradott lányokat ápolnak és foglalkoztatnak nagy gondossággal és szeretettel.

A reformációs múlt előtti tisztelgés a következő napon Debrecenben folytatódott. Ennek részleteit a város főterén dr. Kocsis Attila lelkipásztor, a debreceni Református Szeretetszolgálat igazgatója ismertette néhány szóban, majd ezt követően a helyi Esperesi Hivatal gyűléstermében bemutatta számunkra a szeretetszolgálat sokrétű tevékenységét is. A protestantizmus bölcsőjében való tájékozódásunk a Nagytemplom mögötti téren folytatódott, ahol dr. Kocsis Attila elvezette csoportunkat abba a félig már földben lévő terembe, egykori sekrestyébe, amely 1566-ban imateremmé épült, s ahol Méliusz Juhász Péter és társai kidolgozták a magyar reformáció helvét, kálvinista ágát, melynek nyomán megalakult a református egyház Magyarországon. Ezen kívül a debreceni Református Kollégiumot is megnéztük, s megtudhattuk a falakat díszítő plakettekről, hogy kik voltak a kollégium leghíresebb diákjait.

Zarándokutunk zárónapján a nagyari Petőfi-emlékfát, Kölcsey Ferenc sírját Szatmárcsekén, valamint a kazettás mennyezetéről híres középkori csengersimai templomot látogattuk meg. Az igazi záróakkordot azonban a nagygéci Megmaradás Templomának és látogatóközpontjának helyszíne jelentette, ahol néhány szó, ének, ima erejéig megtörtént nemcsak a reformáció múltja és hősei előtti tisztelgés, hanem a közös protestáns jövőnkre való kitekintés is. Mintegy ráadásként a hazafelé vezető úton a nagykárolyi Károlyi-kastély egyházmegyei szintű református időszakos kiállítását is megnéztük a kirándulás résztvevőivel.

A sokszor fáradtsággal járó, intenzív programokat beszélgetésekkel, közös énekléssel oldottuk, ezáltal is közelebb kerülve egymáshoz, megismerve egymás vallását, a protestantizmuson belüli különbségeket és hasonlóságokat is. Mindannyian ismeretekben, lelki élményekben meggazdagodva tértünk haza, azzal a tudattal, hogy magyar protestáns identitásunkban mindenképpen megerősödtünk. Köszönet a Magyar Kormánynak, ezen belül a Bethlen Gábor Alapnak, hogy anyagi támogatása által lelkiekben gazdagodhattunk.

Pakulár Julianna

tasnádi református lelkész

36 elemet
Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *