Tanítások

toll„Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd.”  (Péld 3,1)

Mai napig gyakran eszembe jut, amit az egyik régi tanárom mondott, mikor elbúcsúztunk az iskolától: „Eddig tálcán kaptátok a sült galambot, ezután meg kell küzdenetek érte”. És az is eszembe jut, amit az egyik lelkipásztor mondott: „senki a te ifjúságodat meg ne vesse”. Bizony mind  a kettőjüknek igaza volt, hiszen gyermekkorban a szüleink, nevelőink tálcán tették elénk a dolgokat. A fiatal pályakezdők pedig sokszor többszörösen kell bizonyítsanak ahhoz, hogy elismerést szerezzenek és eredményeket érjenek el. Eszembe jutnak most az államalapítás ünnepén Szent István intelmei Imre herceghez, aki beszélt a hit megőrzéséről, az egyházi rend becsben tartásáról, a főpapoknak járó tiszteletről, a főemberek és vitézek tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, az imádság megtartásáról, a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről. De nemcsak az emberek gondolatai, hanem Isten szava is sokszor eszembe jut. Eszembe jut, amikor valaminek nagyon örülök: „mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok…” (I. Thess. 5 : 16). Eszembe jut, amikor bánatos vagyok: „semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt” (Filippi 4,7). Eszembe jut, amikor valami nagy kihívás előtt állok: „csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél…” (Józsué 1,7) Az a jó, hogy a Szentírásból minden élethelyzetünkre találunk egy-egy bibliai igét vagy történetet. Jussanak mindig eszünkbe Isten szavai és parancsolatai! Ámen!

Imádság: Drága jó Atyám! Légy áldott a Biblia tanításaiért. Kérlek, a te szent igéd tiszta fénye világítson utat előttem életem minden egyes napján! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *