A presbiter helye az egyházban

Presbiterek számára tartottak továbbképzést Ákoson január 6-án, melynek Tar Csaba KREPSZ  (Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége) missziói tag volt a főszervezője. A  presbiterek képzését a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) támogatta. Szép számmal megjelentek a Nagykárolyi Református  Egyházmegye presbiterei közül a továbbképzésen, melyet a Sárospataki Református Teológia tanárai tartottak.

DSC_0007
Az előadásokat Tolnay István esperes rövid igemgyarázata előzte meg. Az igehirdető a Róma 12,3-8 igeszakasz alapján az  egyház építéséről, szolgálatról és kegyelmi ajándékokról szólt. Hangsúlyozta, hogy egyetlen presbitere sincs a Krisztus testének, akinek abszolút semmi képessége ne lenne a mások javáért való munkálkodásra. Azt jelenti ez, hogy Isten az Ő lelke által a gyülekezetben mindenkit fel akar és fel tud használni valami pozitív, építő feladatra. „Ki-ki aszerint végezzen valami szolgálatot, vállaljon valami konkrét felelősséget, hogy milyen kegyelmi ajándékot kapott hozzá Istentől” – fogalmazott az esperes.

Dr. Enghy Sándor ószövetségi bibliaismeretről tartott különösen érdekes előadást, Pásztor Gyula pedig a presbitereknek az egyházban betöltött helyéről beszélt. Kiemelte, hogy a presbiternek ott a helyük Krisztus mellett, a templomban és a  közösségben. D. Szabó Dániel, a Magyar Református Egyház Presbiteri Szövetségének  tiszteletbeli elnöke missziói beszámolót tartott. Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor az énekek tanításban és gyakorlásában működött közre. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Judák Endre, az MRPSZ presbiterképzési elnöke, Tóth András a KREPSZ elnöke és Váczi Gábor, az MRPSZ titkára, aki közbenjárt az anyagiak megszerzésében. Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke örömét fejezte ki, hogy nagyon sok presbiter részt vesz a továbbképzési programban, mely összesen 5+1 alkalomból fog állni. Amint elmondta, ez nem áldozat a presbiterek részéről, hanem áldás számukra. Megtisztelő, hogy ezeken az alkalmakon gazdagíthatják tudásukat. Az újabb ismeretek szerzése pedig még inkább méltókká teszi őket tisztségük betöltéséhez.

 

30 elemet
Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *