Fogyatkozó gyülekezet

Évről évre egyre kevesebb főt számlál a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség gyülekezete. A tavalyi év különösen rossz statisztikai adatokat mutat: mindösszesen 4 házasság köttetett, húsz gyermeket kereszteltek, és 34 temetési szertartást regisztráltak. A gyülekezet a 2016-os adatok szerint 1654 főt számlált, azóta viszont tovább apadt a létszám.

„Nagyon kevés volt az esküvő, még soha nem volt ilyen kevés, még nem volt rá példa, hogy csak négy pár legyen. Idén jobbnak mutatkozik a helyzet, hiszen hat pár már előjegyzésben van, s vélhetően az év folyamán továbbiak is lesznek. Folyamatosan fogyatkozik a gyülekezet, nagyon sokan mennek külföldre. Igaz, olyanok is vannak, akik szívükön viselik, hogy itthon házasodjanak, vagy gyermekük itthon részesüljön a keresztség sákramentumában, viszont a szertartásokat követően visszatérnek külföldre, így sajnos nem aktív tagjai a gyülekezeti életnek, holott többen például anyagiakkal járulnak hozzá az egyházfenntartáshoz” — tájékoztatta lapunkat Tukacs József belvárosi lelkipásztor.

Az elmúlt év egyháztörténeti szempontból is kiemelkedően fontos volt a reformátusok számára. 500 éves volt a reformáció, s ezt az ünnepi évfordulót számtalan rendezvénnyel igyekeztek emlékezetessé tenni a belvárosiak.

„Rögtön az év elején, január tizedike környékén egy egyházközségi küldöttséggel ellátogattunk a Brassói Református Egyházközségbe, ahova elvittük magunkkal a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadását. Vándorbibliává tettük azt, és egy kis kötetet is mellékeltünk hozzá, hogy amerre jár a könyv, azokban a gyülekezetekben írjanak a kötetecskébe. Nagyon sok állomáson és sok gyülekezetben fordult meg ez a Biblia, amely jövő héten, a tervezett imahét lezárásakor, január 28-án érkezik vissza gyülekezetünkbe. A Bibliát a brassói egyházmegye küldöttsége hozza vissza hozzánk. Szegedi László Tamás kőhalmi lelkipásztor, a Brassói Református Egyházmegye esperese, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hozza el, s a bűnbánati hét záró istentiszteleti alkalmán prédikál is a belvárosi gyülekezetnek” — folytatta a nagykárolyi lelkész.

A vándorbiblia útra bocsátása mellett januárban emléktáblát is kihelyeztek a református templom falára, mely szintén a reformációhoz kapcsolódott. Az év második részében, október 22-én egy nagyszabású ünnepség keretében felavatták a belvárosiak Bibliamúzeumát, amelynek kétségkívül a legdíszesebb darabja az eredeti technikával készült, több mint 6 kilogrammos Vizsolyi Biblia, amelyet Daruka Mihály készített számukra. Az eszmei értéken túl is jelentős értékű kötet 4000 eurónak megfelelő lejbe került, s a belvárosi gyülekezet nagyon rövid idő alatt gyűjtötte össze a pénzt.

Forrás: www.frissujsag.ro

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *