Az Ő erejével győztesek leszünk! – a Presbiter húsvéti számáról

A FELTÁMADOTT URAT 
 
MAGASZTALÓ „PRESBITER”
MEGJELENT A SZÖVETSÉG HÚSVÉTI LAPSZÁMA GAZDAG TARTALOMMAL
A délvidéki református énekeskönyvből idézett, Händel zenéjére énekelt gyönyörű húsvéti himnusz kezdő sorával köszönti a Magyar Református Presbiteri Szövetség ünnepi száma az Olvasókat: „Légyen dicsőség mindenek előtt Néked, mert Te győztél a halál fölött”. A nyitó és a záró két színes lap ezekkel az ünnepre készítő, hívogató képekkel ragadja meg figyelmünket: a fedlapon Salvador Dali világhírű festményének látványa vonzza tekintetünket a Megfeszítettre, a megváltás csodájára, Rudolf Bohren neves svájci református teológus versével, Kálvin idézettel és Igével. A záró oldal mintegy képi responsoriumként, válaszként a nagypénteki nyitó oldalra, már a húsvét, a feltámadás örömhírét sugározza. Érdekes új műfajkéntlátványgrafikával jeleníti meg a tartalmi üzenetet: Áldassál feltámadott Urunk infografikával is! A nyitó oldal másik képe és cikkre utaló szavai a legfrissebb, 2017. évi adatokat közlik a keresztyénüldözés világhelyzetéről a megrendítő adattal: naponta 10-11 keresztyén hal meg hitéért valahol a nagyvilágban. Erre válaszként a záróoldal fotója a felkelő naptól megvilágított Koponyák hegyével és az énekidézettel: „Te légy nékem is az örök napsugár” nagyon szép kompozíciós gondossággal viszi az Olvasóhoz az Úr Jézus halálon győztes életének üzeneteit. A képi szerkesztés igényessége a forma és a tartalom egységében jelzi ennek a számnak a gazdagságát. A belső színes oldalon Csűry István királyhágó-melléki püspök húsvéti gondolataival ismerkedhetünk meg, és Füle Lajos nagyszombati versével, valamint a II. Helvét Hitvallás tanításával Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcseiről. A belső igei rovat vezércikke Jézus két családjáról tanít. „A verses gondolatok húsvét ünnepére” című írás a népi locsolóversek mellett lelkipásztori verseket is közöl a borsod megyei Lak községből.Karácsony Sándor korszakos református pedagógusról olvashatunk a Magyar Presbiter 1930. júniusi számából. Különösen is aktuális üzenetet közvetít „Az Ország Házából az Isten házába” c. írás a Parlamenti Imaóráról, benne dr. Vejkey Imre képviselő imájával. A lap naprakész jellegét mutatja az az írás, aminek indító címe is üzenetértékű: Ha egyszer azt hallod majd, Billy Graham meghalt, ne hidd el! Magyar bibliacsodák sorában olvashatunk érdekességeket a Kasseli Biblia hasonmás kiadásáról, ami könyvészeti csoda és dr. Ötvös László bibliakutató lelkipásztor fáradhatatlan értékmentő munkásságának a legújabb gyümölcse. Tanulságos, tanító és új ismereteket kínáló írásokban olvasunk a mindennapi természettudomány és a hit kapcsolatáról, a radioaktivitás szemléletes példájával. Jézus főpapi imádsága újabb részének magyarázata mellett egy kamasz lelkében zajló belső ütközések bibliai megközelítésére is fény derül. Torró Miklós erdélyi misszionárius-lelkipásztor portréjából a balkáni misszióról is tájékozódhatunk. Aktuális arcképrajzot közöl az az interjú, amelyben Szűcs Ferenc professzor szólal meg. Folytatódik a Reformáció, kultúra, identitás sorozat, s újabb Kálvin levél gyarapítja ismereteinket reformátorunkról, aki egy megtért fiatalemberhez írt soraiban lelkigondozóként lép elénk. A személyes információk között örömmel fedeztük fel Ritoók Zsigmond professzor, Szövetségünk első elnöke Corvin-lánccal történt kitüntetését, valamint felelős kormányzati és közéleti vezetők köszönő sorait a Szövetség karácsonyi üdvözlő soraira és könyvajándékára. Területi tisztújítás volt Debrecenben, Szegeden pedig a csongrád-megyei presbiterek részére tartottak tartalmas képzést. Pasarét nyolcvan évéért adott hálát a gyülekezet, ahol a presbiterválasztás szép rendben megtartott alkalmáról is hírt kapunk. Területi konferencia volt Nagykállón, sárospataki tanárok előadásaival megtartott bibliaismereti előadássorozatra került sor a nagykárolyi egyházmegye szervezésében.
Egyetemes cigány keresztyén konferenciát tartottak a budapest-deák-téri evangélikus templomban. Onnan lelki tekintetünket a litván reformátusság felé fordítja a lap, akiknek újjáéledő gyülekezeteiről kapunk megörvendeztető adatokat. A presbiter könyvespolcára rovatban a Földtani Társulat érdekes kiadványáról, a Föld és Ég-ről ír a református szakember szakmai és igei ismereteket összekapcsoló információkat. Húsvétkor is lesz szeretetdoboz akció, s már most a jóság Szentlélektől adott gyümölcsével pünkösd felé is előre tekintünk. A nyitó oldal nagypénteki keresztje alatt ezt olvassuk Kálvintól: „Az Ő erejével győztesek leszünk!”. Ezzel a biztatással és reményébresztő bizonyossággal kívánok a Presbiter ünnepi számának olvasásával is mindenkinek áldott húsvétot! Dr. Békefy Lajos felelős szerkesztő

 

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *