LÉGYEN DICSŐSÉG MINDENEK ELŐTT NÉKED, MERT TE GYŐZTÉL A HALÁL FÖLÖTT – 10 MAI MAGYAR BOLDOG MONDÁS

ÉS FELZÚGNAK A HARANGOK: HARMADNAPRA
 
 FELTÁMADOTT…
 
 BOLDOG FELTÁMADÁS-ÜNNEPET ÉDES HAZÁNK
 
 MINDEN LAKÓJÁNAK!
TÍZ MAI MAGYAR BOLDOG MONDÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN
Boldog éjszaka, mely egyedül ismerte azt az órát, amikor Jézus feltámadott!
 
 
Ó BOLDOG ÉJSZAKA,
MELY EGYEDÜL ISMERTED AZT AZ ÓRÁT
AMIKOR JÉZUS FELTÁMADT.
Ó BOLDOG SZÁZ FONTNYI MIRHA ÉS ALOÉ OLAJ,
DRÁGA KENET, TE ILLATTAL LENGTED KÖRÜL
AGYONGYÖTÖRT TESTÉT.
Ó BOLDOG GYOLCSOK, ÉS FEJFEDŐ KENDŐ,
MELYEK SZENT TESTÉT, ARCÁT TAKARTÁTOK,
ÉS FELTÁMADÁSA UTÁN NÉMÁN
HIRDETTÉTEK: NINCSEN ITT, MERT FELTÁMADOTT!
Ó BOLDOG SÍRBOLT, MELY BEFOGADTAD,
KÖRÜLÖLELTED ŐT,
A VILÁG MEGVÁLTÓJÁT,
AKI ELSŐ LAKÓD VOLT PÁR ÓRÁRA,
S AZON A TITOKZATOS HAJNALON SZABADON ENGEDTED ŐT,
HOGY ÖRÖKRE VELÜNK MARADJON.
Ó BOLDOG KŐ, MELY ELTAKARTAD
A SZENTET ÉS TITKAIT A KÍVÁNCSI, HAMIS TEKINTETEK ELŐL,
S MERT ELHENGERÍTVE UTAT ENGEDTÉL NEKI.
ÉS TE KERT, MELY A GECSEMÁNÉ-KERT VÉRCSEPPJEI
ÉS IZZADSÁGCSEPPJEI UTÁN,
A GOLGOTAI KERESZT LÉLEK ÉS TEST MORZSOLÓ
KÍNJAI UTÁN ENYHŰLETET ADTÁL A MINDENSÉG URÁNAK.
ÉS TI BOLDOG ANGYALOK, AKIK ŐRIZTÉTEK ŐT,
ÉS HELYÉRE IS VIGYÁZTATOK AZ ÜRES SÍRBOLTBAN,
KIK OTT SZOLGÁLTATOK NEKI MÁR A KEZDETEK KEZDETÉN,
MIKOR MÉG MEG SEM ÉRKEZETT A FÖLDRE,
MAJD A SZÜLETÉS BARLANGJÁNAK ISTÁLLÓJÁBAN.
MÁR A MEZŐN, A PÁSZTOROKNAK
HIRDETTÉTEK A LEGNAGYOBB JÓ HÍRT
EZEN A VILÁGON: NE FÉLJETEK,
MERT NAGY ÖRÖMET HIRDETEK NEKTEK,
AMELY AZ EGÉSZ NÉP ÖRÖME LESZ.
ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK,
AKI AZ ÚR KRISZTUS, A DÁVID VÁROSÁBAN.
A FÖLDI KEZDETEKNÉL ÉS A FÖLDI VÉGNÉL
TI VOLTATOK A HÍRNÖKÖK.
Ó, BOLDOG ÉJSZAKA, MELY UTAT ENGEDTÉL MAGADON KERESZTÜL
A VILÁG MEGVÁLTÓJÁNAK,
ÉS TE, VASÁRNAP HAJNAL,
AZ ÚJ TEREMTÉS TANÚJA VOLTÁL
S A KOZMOSZTÖRTÉNELEM
LEGNAGYOBB CSODÁJÁT TAKARTAD,
A FELTÁMADOTTAT.
Ó, BOLDOG JÓZSEFEK, TE, NÁZÁRETI ÁCS,
ÉS TE, ARIMÁTIAI JÓZSEF,
BOLDOGOK VAGYTOK,
HOGY ISTEN FIA FELSÍRÓ HANGJÁT ÉS UTOLSÓ SZAVÁT A KERESZTEN
HALLHATTÁTOK.
ÉS BOLDOGOK LEHETTEK, MÁRIÁK, TE,
KI ÁLDOTT VAGY AZ ASSZONYOK KÖZÖTT,
MÁRIA ÉDESANYA,
KI ÖRÖMKÖNNYET SÍRTÁL AZON A TITOKZATOS ÉJSZAKÁN
S TE, MAGDALAI MÁRIA, KI ELŐSZÖR TEKINTETTÉL BE AZ ÜRES SÍRBA,
ÉS SÍRI SIRATÓT KÖNNYEZTÉL,
MERT LÁTTAD: “ELVITTÉK URAMAT, ÉS NEM TUDOM,
HOVA TETTÉK”.
Ó, BOLDOG SZEMEK, SZÍVEK, FÜLEK, ÉLETEK!
URAM, ÉLŐ JÉZUS, TE ÉJSZAKA JÖTTÉL ERRE A VILÁGRA,
ÉS ÉJSZAKA TÖRTED ÁT A HALÁL KŐKEMÉNY MÉHÉT,
TE IDEGEN BARLANGISTÁLLÓBAN ÉREZTED BŐRÖDÖN
EZT A MEGVÁLTATLAN VILÁGOT.
ÉS MÁSNAK A BARLANGSÍRJÁBAN PIHENTÉL EL.
IDEGENEKÉ VOLT A PÓLYA, MELYBE KICSINYKE TESTEDET
TAKARTA SZENT ANYÁD,
ÉS IDEGENEKÉ VOLT A HALOTTI LEPEL,
AZ ILLATSZER,
MELY KISZENVEDETT TESTED KÖRÜLLENGTE.
MÉGIS TE ÚGY LÉPTÉL BE A VILÁGBA, ÉS ÚGY LÉPTÉL KI
A SÍRBÓL, MIT AKI HAZAJÖTT ÉS HAZAMEGY ÖVÉIHEZ.
Ó BOLDOGÍTÓ KRISZTUS, ÁLDOTT LÉGY,
HOGY ANNYI NÉMA TANÚ ÉS
ANGYALOK SEREGE,
NŐI LELKEK,
HŰ FÉRFIAK
LÁTHATTAK TÉGED,
BOLDOG TANÚK, BOLDOG LELKEK ŐK,
ÉS A TEREMTÉS BOLDOG TÁRGYAI SZÓTLAN TANÚID!
HAZAJÖTTÉL, VELÜNK MARADTÁL,
OTTHONUNKKÁ, HAZÁNKKÁ LETTÉL,
A TE NEVED ÉS JELENLÉTED A MINDENSÉG MELEG FÉSZKE MINÉKÜNK.
ÁLDOTT LÉGY GYŐZTES ÁLDOZAT,
AKIT LEGYŐZNI VÉLT A HATALOM,
ÉS FÖLDI NÉPED VEZETŐI.
TE GYŐZTESKÉNT ÁLLSZ MA IS KÖZÖTTÜNK,
S MIKÉNT ZAKARIÁS PRÓFÉTÁNAK MONDTA EGYKORON AZ ANGYAL
A MIRTUSZFÁK KÖZÖTT:
BEJÁRTUK A FÖLDET, ÉS AZ EGÉSZ FÖLD NYUGODT, BÉKÉS.
EZT ADTAD TE NEKÜNK, FELTÁMADOTT,
AHOL TE JÁRSZ, GYŐZTES ÁLDOZATI BÁRÁNY,
OTT MA IS NYUGODT ÉS BÉKÉS A FÖLD ÉS AZ ÉG.
JELENLÉTED CSODÁJA EZ,
KOZMIKUS ÖRÖMHÍR,
SZÍVBERAGYOGÓ MENNYEI FÉNY,
MIRE CSAK ZENGŐ SZÓVAL VÁLASZOLHATUNK:
LÉGYEN DICSŐSÉG MINDENEK ELŐTT NÉKED,
KI GYŐZTÉL A HALÁL FÖLÖTT!
LÉGYEN DICSŐSÉG NÉKED MA ÉS ITT,
MOST ÉS MINDENÜTT,
MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ. ÁMEN.
(Írta Dr. Békefy Lajos 2018. nagyszombat hajnalán)

 
HÚSVÉTI MAGASZTALÁSRA HANGOLÓDUNK
https://youtu.be/lXzmjNE-yLA – Erre a linkre kattintva felcsendülnek a gyönyörű dicsőítő zenemű hangjai és a brit királyi gyermekkórus énekli a  Légyen dicsőséget. Húsvéti mű Händeltől a Judás Makkabeus oratórium, amit 1746-ban komponált a mester. Már 1760-tól egyházi himnuszként énekelték belőle Thine be the glory/Légyen dicsőség mindenek előtt Néked, mert Te győztél a halál fölött. Az alábbi fordítás alapja Edmond Budry svájci református lelkész-író húsvéti szövege: A toi la glorie – Tiéd a dicsőség. Magyarra néhai Tóth Péter kispesti református lelkész ültette át, azóta a délvidéki reformátusok énekeskönyvének értékes kincse, szívesen és örömmel énekelt gyöngyszeme az 1971. évi kiadásban. Hallgassuk meg: https://youtu.be/RbBOOmkMLmI
VAN-E MÁS VALLÁSOKBAN ILYEN? 
Van-e más vallásoknak a mi európai komponistáinkhoz fogható, az ő Istenüket zengő mesterük? Bachjuk, aki Húsvéti Oratóriumával megírta az „ötödik evangéliumot”?  És Händeljük, aki La Resurrezione, a feltámadásról szerzett fenséges oratóriumával a csúcsok csúcsára lendíti a hódoló szíveket?   Vagy van Heinrich Schützük, aki a négy evangélium alapján hangszerelte meg „Jézus Krisztus feltámadásának históriáját”? Vagy van Mahlerjük, aki a legmagasabb csúcskompozíciók után 1894-ben írt egy újabb feltámadás szimfóniát, Fr. G. Klopstock szövegével: Feltámadtál, bizonnyal feltámadtál. És a zene költői magasságokba emeli a prózát, ami ma is biztatás: „Ó, higyj, szívem, ó higyj!/Semmi sem vész el!/ Azt aratod, amit vetettél./ Tiéd marad, amit szerettél./Ó, higyj: Nem ok nélkül születtél./Nem hiába szenvedtél!/Amit alkottál, arról Isten is megemlékezik!”.
 
A sort hosszan lehetne, kellene is folytatni, el egészen Kodályig, Gárdonyiig, s másokigSzámomra a legünnepibb húsvéti zenét, kórust Händel két műve jelenti. A Halleluja és a Légyen dicsőség mindenek előtt… A szöveg is gyönyörű imádság, olvassuk el újra és újra ezen az ünnepen és utána is!
LÉGYEN DICSŐSÉG
mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
Fénylő arcú angyal őrzi sírodat,
Ő hirdeti nékünk diadalmadat.
Légyen dicsőség mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
  Itt van már Jézus hívei között,
Jertek mind Ő népe,
Köszöntsétek Őt.
Töltsön el a hála most mindeneket,
Győzelmével szerzett nékünk életet.
Nincs semmi
kétség győzelme
felett,
Velünk az Úr Jézus, ki tovább vezet.
Légyen dicsőség mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
(TÓTH PÉTER FORDÍTÁSA)
 
 
HÚSVÉT

Minden vasárnap húsvét napja,
és minden reggel húsvét reggel,
mert a sír elől a kő el van
hengerítve.
Amikor Rád gondolok, Uram,
ragaszkodom Hozzád
legelőször magamban…
Boldogító titok ez:
tarthatom, és tarthatod te is
éberen emlékezetedben
Jézus Krisztust!
Ő az, aki
kitárja előttünk az ajtót
a szabadságra.
(R. Bohren – ford. drbl)

HÉTKÖZNAPOK HÚSVÉTI FÉNYBEN
“Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Minden reggel elénekelhetem,
s boldog húsvéti fény ragyogja be
új napom, utam, egész életem.

Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott,
jár aznap is előttem és velem.
Nyomában új szolgálat, feladat,
új erő vár, új öröm, győzelem.

“Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Jöhetnek borús és nehéz napok,
zengve kísér az ének ritmusa:
a Győzelmes nyomában járhatok.

Jöjjetek, énekeljetek velem,
és énekelje egész életünk!
A Győzelmes nyomában járhatunk,
s vele győztesen célhoz érhetünk. 

(Túrmezei Erzsébet)

 

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *