Mérföldkőhöz érkeztek

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközségben 10 ifjú tett vallást hitéről vasárnap délelőtt. Az ünnepi istentiszteleten Bencze-Kádár Orsolya lelkipásztornő hirdette Isten igéjét.

Az igehirdető az ApCsel 11,19-26 igeszakasz alapján szólt a gyülekezethez. Elmondta a konfirmáció mérföldkő elsősorban a konfirmandusok számára. Ezáltal lezárul egy fejezet az életükben, és kezdődik egy új, mivel a konfirmáció által a gyülekezet önálló, úrvacsorával élő tagjaivá válnak. Mérföldkő a konfirmáció a szülők és keresztszülők számára is, hiszen most pecsételik meg azt a fogadalmat, amit a gyermekeik keresztelésénél tettek. Azt, hogy úgy nevelik és neveltetik ezeket a gyermekeket, hogy felnőve önként tegyenek vallást hitükről a konfirmáció során.

Tolnay István esperes elmondta, hogy egy olyan kis csapat konfirmált ma, akik a templom melletti gyülekezeti teremben nőttek fel. A mai konfirmálás csak egy része annak a folyamatos konfirmációnak, aminek az évek során eleget tettek. Konfirmáció volt az is, amikor a gyermekek feleletet adtak a vallástanáraik kérdéseire, vagy amikor egy-egy ünnepen műsort mutattak be a templomba. Mindannyiszor, amikor versekkel és énekekkel tettek vallást Istenről és az Ő egyszülött Fiáról, vagy a szülői szeretetről, a család összetartó erejéről. És ez a konfirmáció nagyon sokszor meg fog még történni, mindannyiszor amikor el kell majd mondják másoknak, hogy ők Isten gyermekei.

Papp Zsolt főgondnok elmondta, hogy az a generáció, amelyik ma konfirmált egy kiváltságos nemzedék. Számukra már nem lesz nehéz megjegyezni, hogy melyik évben konfirmáltak és melyik évben adták át az új kertvárosi templomot, mert egy és ugyanabban az évben fog sor kerülni mindkettőre. Minden bizonnyal a karácsonyt az új templomban fogja ünnepelni a gyülekezet. Megosztotta az ifjakkal egyik nagy álmát is. Azt, hogy az új templomba járjanak majd olyan sokan, hogy két istentiszteletet tartsanak egymás után, ahhoz hogy beférhessenek. Ennek az álomnak a valóra válása a most lekonfirmáló ifjaktól is függ. Valóra válik, ha ők rendszeresen járnak majd a templomba, s magukkal hívják szüleiket, nagyszüleiket testvéreiket és így tovább. „A jó Istennel minden lehetséges” – biztatott mindenkit a főgondnok.

A konfirmandusok a Heidelbergi Káté és a Kiskáté kérdéseire adtak feleletet és több éneket is elénekeltek közösen. Hitükről való fogadalomtételük után egy-egy emléklapot és Gyermekbibliát kaptak ajándékba az egyházközség vezetőségétől.

 

 

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *