FELEDHETETLEN “REFORMÁTUS” PILLANATOK SZILÁGYSÁGBAN

Urunk Istenünk kegyelméből gyönyörű, napos és Krisztus-fényű hétvégénk volt Sólyomkőváron és Szilágysomlyón. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szilágysomlyói Egyházmegyéjének XIII. Konferenciájára voltunk hivatalosak, ahol “Mit tehet a presbiter a református imakultúráért” címmel tarthattam kivetített képes előadást. Az alkalmon közel 180 presbiter, lelkipásztor vett részt, és kísérte nagy figyelemmel az imádságról szóló elméleti-teológiai és nagyon gyakorlatias előadást, aminek 6 gyakorlati kérdését hat munkacsoportban beszélték meg a jelenlévők.
Tóth András, a Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség elnöke és Szűcs János szilágysomlyói főgondnok-presbiter köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket.
Vasárnap a fantasztikusan szép fekvésű és gondozott szilágysomlyói templomban a helybeli fiatal lelkipásztor, Sándor András keresztelői szolgálata után igehirdetést tarthattam Jóbról, az összefogott és összefogó, az integrált és családjáért állandó imaszolgálatot végző emberről, aki az istenismeretben gyökerező emberismerettel gyermekei titkos bűneiért is bemutatta az égőáldozatot. Az Ige üzenetét közel 200 református testvéremmel együtt kértük el és kaptuk meg Urunktól. Hálás szívvel tekintünk fel mennyei Édesatyánkra lélekben és gondolunk vissza kedves lelki rokonainkra, presbiterekre, asszonytestvérekre, lelkészekre, fiatalokra, akikre rányitotta tekintetünket látásokat adó Megváltónk. Jó volt érezni, hogy hadadi és magyarkéci gyökereink révén hazamentünk földrajzi értelemben és hazaérkeztünk leli értelemben. Nagy ajándékká lett mindent oly’ szépen intéző Urunk sok meglepetése ezen a verőfényes, Krisztus-fényű hétvégén a hepehupás, szép, lágy hegyvonalataival minket is körülölelő Szilágyságon. Sok százan válhattunk így személyes ajándékká egymás számára, testvérré és rokonná. Köszönjük a feledhetetlen pillanatokat, órákat, Neked, Urunk és Nektek, szilágysági, szatmári, bihari testvéreink!
Forrás: bekefy.agnusradio.ro 
Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *