Lelkészértekezletet tartottak Nagyváradon

Könyvbemutatóval egybekötött lelkészértekezletre gyűltek össze a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorai október 4-én. Az értekezleten Dr. Visky Béla Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora A lelkipásztor, mint értelemmel szenvedő küldött címmel tartott előadást.

A lelkipásztorokat köszöntötte Gál Sándor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészértekezleti elnöke, a RORLÉSZ (Romániai Református Egyház Lelkészértekezleti Szövetsége) képviseletében pedig Oroszhegyi Attila szólt a jelenlevőkhöz.

Az értekezleten Szőnyi Levente lelkészértekezleti alelnök hirdetett igét. A Mt 24,35 igeszakasz alapján arra hívta fel e lelkipásztorok figyelmét, hogy bár minden változik és elmúlik, ám a lényeg nem. Nekünk, keresztyéneknek pedig ez a „lényeg” nem más, mint Isten igéje, melynek mércéje szerint rendezzük be életünket.

Dr. Visky Béla előadásában felsorolta azokat az tényezőket, amelyek ma szenvedést okozhatnak a romániai református lelkipásztoroknak. A Szentírás alapján beszélt Krisztusról, mint szenvedő szolgáról. Igyekezett feloldani azt a paradoxont, ami következő kijelentésben jelenik meg: „amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10) Végül beszélt Henri J. M. Nouwen A sebzett gyógyító könyve alapján a lelkiszolgálatról korunk társadalmában.

Gál Sándor lelkészértekezleti elnök mutatta be Dr. Visky Béla Sándor Megtartó ismeret című könyvét. A megtartó ismeret nem más, mint a Megtartó ismerete. A könyv választ ad arra, hogy miért higgyünk az evangéliumnak a 21. században is. A kiadvány nem hiányozhat egyetlen vallásos irodalmat kedvelő olvasó polcáról sem, különösen ajánlott az egyházban szolgálatot végzők és presbiterek számára. A lelkészértekezleten nem maradt el a fórumbeszélgetés sem. A beszélgetést Csűry István püspök vezette fel. A lelkipásztorok az egyházkerület időszerű kérdéseit beszélték meg egymás között.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *