Fogadalom

„Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát.” (4Móz 6,2)

Az egyik presbiter rendszeresen lottózott. Az volt a fogadalma, hogyha Isten megsegíti és nyer, akkor abból sok pénzt felajánl az egyházközség javára. Sajnos nem nyert, vagy legalábbis az egyházközközségnek nem hozott adományt belőle.

A Mózes negyedik könyvében nazireusi fogadásról olvasunk. De vajon milyen fogadás lehetett ez? A názirság Istennek szenteltséget jelentett, ahol bizonyos külsőségek demonstráltak egy vallásos magatartást. A názir név összefügg azzal a nézär szóval, amelyet pl. 2Móz 39,30-ban olvashatunk, s amely a főpapi fejdíszt képező diadémnak a neve. Egy más szóhasználat szerint viszont a szabadon növő haj az Isten-adta életerőnek a jellemzője (Bír 5,2). Összekapcsolva a kettőt, a názirokat fogadalom kötelezte arra, hogy nyíratlan „hajkoronát” viseljenek, függetlenül minden esetleges divatváltozástól. Ezeknek a szent embereknek volt egy másik jellegzetes fogadalmuk, semmiféle szeszes italt nem fogyasztottak, sőt még a szőlő gyümölcsét sem. Végül nem volt szabad holttestet érinteniük, vagy gyász-szertatásban részt venniük. Olyan emberek voltak a názirok, akik születés szerint nem tartoztak a papok, vagy léviták közé és nem szertartások végzésével, hanem magatartásukkal képviselték az Úr ügyét.

Helyezzük erre a hétre képzeletbeli tarisznyánkba ezt az utolsó gondolatot. Ne csak szavakkal, hanem a názirokhoz hasonlóan -természetesen másmilyen módon- cselekedeteinkkel képviseljük az Úr ügyét. Ámen!

Balázsy Károly: FOGADALOM

Hányszor kél szívedben erős fogadalom:
“Holnaptól kezdődőn nem így telik napom.
Megyek betegekhez, szegényhez, árvához,
Viszek vigasztalást, kiáltom: ’Imádkozz’!
Reggel elindulok, holnap véghezviszem,
Nem hagyom már tovább, nyugtalan a szívem.
Beosztom időmet, jusson Jézusomnak,
Viszem ígéretit és hívását sokaknak.”

Szíved tenni készül nyomor és könny láttán,
Indulnál … nem lehet, meggátol a Sátán.
Legtöbb tennivaló mindig akkor kerül,
Ha ki segítni kész, éppen útra készül.
Vendég is érkezik: “csak éppen egy szóra!”
Egy szóból mégis lesz nem egy, de két óra.
Hivatalos ügyek, vagy harag, lárma,
S ha még lenne más is, mind utadba állna.
Csakhogy meg ne indulj, halaszd el máskorra,
Majd még lesz alkalom, lesz még szükség szódra,
Miért éppen mostan? (Jön így a gondolat)
Csak maradj nyugodtan. Így telik el a nap.
Napokból a hetek, hetekből hó s évek.
Így érjük meg lassan tétlenül a véget.

Testvér éber legyél, határozott, s vigyázz!
Sokat imádkozzál, jól lépj és ne hibázz!
Az évek eltűnnek, a vég jön váratlan,
A koporsód indul, s mindennek vége van …
S (Te) ki élted fájáról sok gyümölcsöt remél(sz),
Jézus búsan mondja: “Csak levél … csak levél!

Imádság: Áldott légy Istenem, hogy gondviseléseddel veszel körül engem és szeretteimet. Segíts, hogy egyetlen nagy fogadalmunk legyen: a te drága szent Fiad hű követése. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *