Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet

“Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?” (2Krón 1,10)

Kicsoda kormányozhatja Isten népét? Kicsoda lehet Isten szavának tolmácsa, Isten képviselője az emberek között? Salamon kérdése Isten minden szolgájának gyakori dilemmája. A szolgálatra való elhívás, a teológiai képzés idején szerzett tudás, a szolgálati eskü, az adott gyülekezettől vagy akár testülettől kapott megbízatás ellenére néha szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel: vajon lehetek akár én is Isten alkalmas szolgája? Vajon valamiképpen nem váltam méltatlanná?

Salamon bölcsen élt az Istentől kapott, mesébe illően egyedi lehetőséggel: nem mulandó értékű, birtokolható dolgot kért, amit a rozsda és a moly megemészt vagy a tolvajok ellophatnak, hanem (még több) bölcsességet és tudományt. Élethosz- szig gyarapítható, időtálló, sőt értékben is növekvő ajándékokat. 21. századi lelkipásztorokként ösz- szehasonlíthatatlanul több eszközünk van a szolgálatra, mint Salamonnak volt – de semmivel sem kevesebb szükség van ma az Istentől kérhető és folyamatos odafigyeléssel gyarapítható bölcsességre és tudományra, mint évszázadokkal korábban volt. A folyamatos tanulás közmondásos jellemzője a magyar lelkipásztornak-papnak, keretek és komoly önfegyelem nélkül azonban nehéz az igényességet fenntartani.

A lelkésztovábbképzések az Istentől jövő bölcsesség és tudomány célba juttatásához próbálnak fegyelmezett és igényes kereteket biztosítani. 2014-es újraszervezése óta a továbbképzés rendszere a Romániai Református Egyházban szolgáló lelkipásztorok mindegyikének lehetőséget kínált a teológiai tudományokban való elmélyülésre, kis- csoportos, interaktív módszerű vagy plenáris előadásokban zajló tanulásra. Mindkét egyházkerület lelkipásztorai nagy arányban éltek ezekkel a lehetőségekkel.

2018 végén ez a továbbképzési ciklus lezárult, a kezdeti nehézségek ellenére van bőven okunk hálát adni Istennek, és gratulálni azoknak, akik a szerzett tudáson túl közösségi és lelki élményekkel is gazdagodtak. Köszönettel tartozunk azoknak is, akik szervezőként, előadóként vagy akár egy-egy helyszínen kiszolgáló személyzetként hozzátették a maguk részét a továbbképzések sikeréhez.

A 2019-es évvel új ciklus kezdődik a lelkésztovábbképzés terén. A következő öt évben újabb 50 kreditet kell megszerezni a Zsinat erre vonatkozó, lelkésztovábbképzést szabályozó érvényes határozatai értelmében. Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT) – csakúgy, mint minden évben – áttekintette az eddig lezajlott továbbképzések utáni visszajelzéseket, elemezte az eddigi jelentkezések, részvételi statisztikák mutatóit, és a következtetéseket levonva megtervezte az új továbbképzési ciklus első évét.

Továbbra is szeretettel biztatunk mindenkit arra, hogy a meghirdetett továbbképzések közül válasszon kedvére valót, de az egyházmegyei lelkészértekezletek keretében szervezett kreditpontos alkalmakon is igyekezzen részt venni. Ezen kívül az OLTT bátorítja az egyéni tudományos munkát, a Református Szemle, Studia Doctorum Theologiae Protestantis és a Studia Theologia Reformata Transylvanica című, tudományosan megalapozott szaklapokban megjelent írásokat is kreditponttal értékeli. Ezúttal is biztatunk mindenkit, hogy akár doktori iskola keretében, akár attól függetlenül képezze magát, és az Istentől kapott ajándékok „…mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mér- tékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” (2Pt 1,5–8)

Az OLTT nevében:

Beke Boróka 

 

A Lelkésztovábbképző füzet letölthető innen.

Forrás: www.krek.ro

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *