Új lelkészük van az érendrédieknek

Érendréden több hónappal ezelőtt ürült meg a lelkészi állás. Isten csodálatos gondviselése, hogy a kitartó várakozás után egy fiatal, de mégis kellő tapasztalattal rendelkező lelkészt vezetett a gyülekezetbe: Uri Imrét. Őt kérdeztük eddigi szolgálatáról, az érdendrédi első élményeiről és szabadidős elfoglaltságairól.

Február elsejétől kaptad meg a kinevezést az Érendrédi Református Egyházközségbe. Ezt megelőzően hol szolgáltál?

Teológiai tanulmányaimat 2005-ben végeztem Kolozsváron. Lelkészi szolgálatom első hét évét az Érmelléki Egyházmegyében töltöttem: három évet segédlelkészként Érmihályfalva, Bihardiószeg és Jankafalva gyülekezeteiben, majd pedig mint önálló lelkész négy évet Vedresábrányban szolgáltam. Ezután beosztott lelkész voltam az Erdélyi Gyülekezetben, Budapesten, három évig. Legutóbb pedig a Szilágysomlyói Egyházmegyébe kerültem, ahol Szilágyborzáson szolgáltam négy évet, valamint beszolgáltam az alsóvalkói gyülekezetbe is.

Milyen tapasztalatod van, tájegységenként van-e különbség a gyülekezetek között, és ha igen, akkor miben látod azt?

Természetesen vannak tájegységbeli különbségek a gyülekezetek között is, mint ahogy van különbség a népzene, a népviselet tekintetében és az emberek lelkisége között is tájegységenként. De lehetne különbségeket vizsgálni a település nagysága okán, vagy éppen a magyarság létszámarányából fakadóan is. Más a gyülekezeti élet egy városi közösségben és más egy falusi gyülekezetben, vagy más olyan helyen szolgálni ahol a reformátusok többségben vannak, mint ahol csupán szórványlétről beszélhetünk. Mindezek ellenére jó megtapasztalni, hogy mégis van és él a Kárpát-medencében egy egységes magyar református lelkiség, mert a lényeges dolgokban közösség van közöttünk: a biblikus és a kálvini hagyomány összeköt bennünket Eperjestől Szabadkáig, Soprontól Brassóig vagy éppen Beregszásztól Eszékig.

Több olyan egyházközség is van, ahol a hívek már nem feltétlenül igénylik azt, hogy saját lelkipásztoruk legyen. Megelégszenek azzal, hogy a szomszédos gyülekezet lelkésze szolgáljon be, csakhogy kevesebbet fizessenek. Az érendrédiek kitartottak amellett, hogy saját lelkészük legyen. Hogyan fogadtak téged?

Tudomásom szerint, szinte már egy éve ürült meg az érendrédi gyülekezet lelkészi állása. Bár ez alatt az idő alatt nem volt jelentkező, mégis fontosnak érezték a gyülekezet tagjai, hogy legyen helyben lakó lelkipásztor a gyülekezetben. Sokat imádkoztak és tettek ezért, és az Úr meghallgatta a fohászokat. Hiszem, hogy ő vezérelt ide engem és családomat és úgy érzem, hogy kialakul az összhang a lelkipásztor és a gyülekezet között. Már eddig is sok mindenben megtapasztaltam az endrédiek szeretetét és ragaszkodását. Hálás vagyok ezért, mert jól esik a lelkipásztornak és a lelkészi családnak, hogy szeretettel, segítőkészen és örömmel vesznek körül bennünket a gyülekezet tagjai.

Az érendrédi gyülekezet bár nem nagy létszámú, mégis az egyházmegye aktív és anyagilag stabil egyházközségei közé tartozik. Általában is, de különösen az itteni szolgálatod rendjén miket tartasz különösen fontosnak?

Fontosnak tartom a magyar református önazonosság-tudat (identitás) megőrzését és megerősítését. Lényeges, hogy minden református ember ismerje hitünk tiszta és igaz evangéliumi alapjait, ismerjék meg még jobban és ragaszkodjanak a kálvini eszményekhez, melyeket a II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté foglalnak össze és a Biblián alapulnak. Ebből fakadóan nekünk, reformátusoknak, tisztában kell lennünk, hogy tiszta evangéliumi hitünk milyen drága kincs ebben a mai tévtanításokkal, megtévesztésekkel teli és hamis értékeket kínáló világban. A Sola Scriptura (Csak az Írás) elvéhez való ragaszkodásunk a megmaradás, az élet és az örökélet biztosítéka.

Az idei egyházkerületi könyvnaptárban nagyon jó cikket olvashatunk tőled az első világháború néhány eseményéről. A történelem tanulmányozásán kívül mi az, amivel szívesen foglalkozol a szabadidődben?

Köszönöm. Valóban nagyon érdekel elsősorban nemzetünk és egyházunk történelme. Úgy gondolom fontos a jelen eseményeinek megértése szempontjából megismerni, hogy mi okozta a jelenleg fennálló helyzet létrejöttét. A múlt megismerésére való törekvés nemcsak egy „furcsa hobbi” hanem hozzásegít, hogy helyes válaszokat adhassunk a jelen és a jövő kérdéseire is. Ehhez kapcsolódóan sok kérdéskör érdekel, viszont amivel igyekeztem alaposabban is foglalkozni az a rendszeres teológia területe, dogmatika és dogmatörténet, apologetika, liturgika és liturgia-történet, filozófia-történet, a bibliai nyelvek és magyar nyelvünk etimológiája. Ezen kívül szabadidőmben foglalkoztam még mezőgazdasággal és sporttal. Sajnos a focizás egy térdsérülés miatt háttérbe szorult. Terveim között szerepel, hogy úszással vagy túrázással helyettesítsem, ha lesz rá lehetőség.

Sebestyén Elek Előd

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *