Böjt

„Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsátsd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?” (Ézs 58,6-7)

Böjtfő vasárnapján egy kapu nyílik meg előttünk, ami bevezet Jézus elkövetkezendő szenvedéseibe. A húsvéti ünnepkör ajtaján lépünk be, miközben megvizsgáljuk, hogy milyen a képmutatók böjtje, milyen az Istennek tetsző böjt és milyen a mi böjtünk.
Ézsaiás próféta, amikor a népet tanítja, bemutatja a képmutatók böjtjét. Elismeri, hogy a képmutatók rendelkeznek a szentség külső látszatával, amivel becsapják az embereket. Az Úr azonban megítéli a képmutatókat, s megbünteti gonoszságukat.
A próféta megmutatja, mik a kegyesség valódi kötelezettségei, amit Isten ajánl nekünk: nevezetesen a nyomorultakon és a nehéz teher alatt roskadozókon segíteni. Ebből arra következtethetünk, hogy a böjt akkor fogadható el, mikor az a szeretet társul hozzá, mellyel a felebarátaink iránt kell viseltetnünk.
A környezetünkben azt látjuk, hogy a böjtöt mindenki másképp értelmezi és gyakorolja. Ezt szorosan meghatározza az, hogy református közösségeink milyen más felekezetűekkel élnek együtt. Vannak felekezetek, melyek bizonyos naphoz, illetve kötött időszakokhoz kötik a böjtöt. S ha ezeken a napokon nem étkeznek, úgy tartják, hogy jól eleget tettek a kötelezettségeiknek. A böjt azonban nem Isten tisztelete, s Ő nem is parancsolta azt meg önmagában ugyanúgy, ahogyan más cselekedeteket megparancsolt a törvényében, hanem egy külső gyakorlat, mely az imádkozás segédlete, ami hasznos a test legyőzésére.
Néha talán túlságosan elhanyagoljuk a böjtöt, miközben megfeledkezünk arról, hogy az mindenképp az imádság kísérője kell legyen az életünkben. A böjti időszakban kísérjenek végig minket György Emőke versének sorai:

„Magába néz csendpercekkel,
tisztává lesz a könnyekkel.
Halkan, buzgón fohászkodik,
lassan-lassan átváltozik.

Nemet mond a csábításnak,
gátat az önpusztításnak.
40 nap magát zabolázza,
a felesleget lerázza.” Ámen!

Imádság: Köszönöm neked mennyei Atyám, hogy veled léphetek be a böjtfő kapuján. Segíts, hogy ebben az időszakban imámmal és böjtömmel tudjak ellent mondani a bűn kísértéseinek. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *