PRESBITERI SZOLGÁLATÉRT DÍJJAL TÜNTETTÉK KI TÓTH ANDRÁST

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 2019. március 9-én Nagyváradon tartotta meg tavaszi konferenciáját.  A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében sorra kerülő ünnepi rendezvényen Csűry István püspök igehirdetését követően átadták a presbiteri szolgálatért díjakat. A Nagykárolyi Református Egyházmegye presbiterei közül a szaniszlói gyülekezet egykori főgondnoka, id. Tóth András kapta meg ezt a jeles kitüntetést. A gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma ajánlotta őt erre a díjra, aki 1986-2015 között 15 éven át presbitere, 14 éven át pedig főgondnoka volt az egyházközségnek. A négy évvel ezelőtt visszavonult, jelenleg 67 esztendős jó egészségnek örvendő atyánkfia most is aktív tagja a gyülekezetnek, rendszeresen látogatja az istentiszteleti alkalmakat, él az úrvacsora szent jegyeivel és a gyülekezeti közmunkákban is segédkezik. Tóth András huszonkilenc évi szolgálatával, templomba járásával, Isten iránti hűségével méltó példaképe a gyülekezetnek és az ifjú nemzedéknek.  Isten gazdag áldását kívánjuk életére és családjára!

Szöveg és fotó: Balla Árpád

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *