Milyen nagyhetet ajándékozunk mi Megváltó Urunknak?

Szent nagyhét, régi magyar elnevezéssel sanyarú hét, Megváltó Urunk értünk vállalt megváltó tetteinek szent hete. Az elején a Szentlélek által sugalmazott csendben magam is takarékra állítom magamat. Amennyire egyáltalán lehet ezt ebben a fény-, és hangszennyezett, légszennyezett és reklámszennyezett, szentségtelen szövegektől szennyezett világban. A külvilág zaját, a tv, rádió hangját nulla felé állítom és elgondolkodom: milyen nagyhetet adok én hozzá személyesen a nagyhét egyházi és egyházi kívüli alkalmaihoz? Milyen nagyhetet viszek én Uram, a via dolorosa Ecce Homo-ja és Királya, a kereszt Fájdalmak Embere és Győztese, a minden emberi képzeletet felülmúlón feltámadott Úr Jézus, a Kozmosz Ura elé? És Te? És a mi, egyházként, gyülekezetként, az Ő drága vérén megváltott és századokon át megtartott magyar református közösségeként?
A Lélek csendjében lejegyezte: Dr. Békefy Lajos
A virágvasárnapi ünneplésre csakhamar rávetül a halál árnyéka. Jézus már a hét elején lélekben átéli a nagyheti borzalmakat. Tudatosan készül a végső, mindent eldöntő ütközetre. Hogyan? Közösségben. Imádságos Isten-közösségben, és vacsoraközösségben tanítványaival. Mekkora kincs a jó közösség, még az Isten Fia számára is, ahol erőt gyűjthet a helytálláshoz! Bár a hagyomány szerint az úrvacsorai közösség nagycsütörtök estéjéhez kapcsolódik, mi a passiójáték átdolgozásának forgatókönyve szerint ezt a hét elejére tesszük. Érzékeltetni próbáljuk ezzel, hogy amennyire Urunknak a közösség és az úri szent vacsora, az utolsó pászka nagyon fontos volt, nekünk az egész nagyhétre előretekintve nagyon fontos az Isten-közösség, a Jézus-közösség, az úrvacsorai testvérközösség…Milyen logikus és mély értelmű lenne virágvasárnap úrvacsoraosztással, úri szent vacsora vétellel indulni a nagyhétre!
“Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. – És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az újszövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki” (Lk 22,15. 19-20).
Az úrvacsora szereztetési Igéit követően elkezdhetjük énekelni vagy imádkozni a szép kolozsvári dicséretet:
Örülj, szívem, Vigadj, lelkem,
Ékességed lett a hit;
Vacsorához, Mégy Jézushoz, Hivatalos vagy te itt.
Ha bűnödért Halálos bért Érdemlettél lelkedre:
E szent asztal Megvigasztal S válik idvességedre.
Ez örömben, Reménységben, Jézus, ma hozzád jövök.
Asztalodnál Lábam megáll: Testem, lelkem újítsd meg.
Tisztogass meg, Bűnből moss meg Kegyelmedből, Istenem,
És a Sátán lelkem kárán Nem örül, nem árt nekem.
E vacsora Égi módra Engem véled összead,
Maradj Bennem, benned engem Hagyj lennem, hogy áldjalak.
Csakhogy immár Bűntől elválj S légy hívséggel Jézushoz:
Halálával, Váltságával Minden bűnből feloldoz.
Hát jöjjetek, Bűnös lelkek, Orvosságot kik vártok!
Jézus Lelke, Szent kegyelme Kiárad ma reátok.
A háttérben, titokban Júdás már megbeszélte az árulás tervét a főpapokkal és a templomőrség parancsnokával. A pénz megszédítette, a jó üzlet kilátása pedig elaltatta lelkiismeretét.
Júdás
Harminc ezüst…Az üdvössége ára,
s egy csók a nyugta érte,
mikor felér az Olajfák hegyére,
halálos csók a Mester homlokára.
Harminc ezüst! Ez fogható s temérdek!
Bolond, ki más csodát vár.
Igaz, hogy látta feltámadni Lázárt,
s tenger csodát még, ám vak most az érdek.
Harminc ezüst! Ez észbontó varázslat!
Felujjong régi énje,
vad indulókat zeng a pénz zenéje:
megveheti a világot magának!
Meg is veszi, megy már…De lesben áll,
prédát kutat az éjben,
csontos kezében hurkoló kötéllel
  • harminc ezüstért – a konok Halál.
(Füle Lajos: Júdás)
Tévútra vezető barátok
Nem kell a rosszat eltakarítani a világból,
de kérhetjük:
Szabadíts meg a gonosztól!
Nem az a dolgunk, hogy kigyomláljuk a rosszat.
Elhordozni nehezebb a gonoszt,
mint megbüntetni.
Nem vagyunk a gonosz hóhérai.
Elhordozni nehezebb, mint kitakarítani.
Uram, a végső megoldást megtartottad magadnak.
Engedd, hogy elfogadjuk Tőled azt.
Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *