„Mi vagyunk a grund” – ballagtak a nyolcadikos refisek

A Szatmárnémeti Református Gimnázium nyolcadikosai esőben vonultak át a Láncos templomba hálát adva Istennek ballagási ünnepségükön.

Péntek reggel, az utolsó osztályfőnöki óra után a 10 órakor vette kezdetét az istentisztelettel egybekötött búcsú. Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét, az Ő áldását és útmutatását kérve az ünnepeltek számára és fohászt mondott értük, családjukért és a Református Gimnáziumért egyaránt. Az Igét Péter Második Levele 3. részében 18. verse alapján hirdette: „…növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” A diákokat azt kívánta, hogy egész életükkel és minden tevékenységükkel mutassanak arra a teremtő, gondviselő és Krisztusban kegyelmes Istenre, Aki ebben a közös lélek szerinti, hitbeli növekedésükben úgy adja, plántálja az Ő erejét, jelenlétét az életükbe, hogy közben egyre világosabban ismerhessék fel, hogy Ő – különbözőségeik mellett, néha ellenére is, de – az Ő népe, Egyháza körében egymásra bízta őket, minket! Igehirdetését a Csillagok háborújának tipikus köszönésével zárta: “az erő legyen veled…, vagyis Isten Szent Lelke legyen veletek a vizsgákon és minden napotokban!

A cikk folytatása a www.refszatmar.ro honlapon olvasható.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *