Ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik hangja

Szentháromság vasárnapján a bogdándi reformátusok impozáns, fehér templomában tartották meg a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórustalálkozóját. Az egyházmegye hét gyülekezetéből: Ákosról, Bogdándról, Hadadnádasdról, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szilágypérből vettek részt énekkarok. Orgonajátékával Nagy Norbert debreceni teológus örvendeztette meg a közönséget.

Isten dicsőítésének a fontosságára hívta fel a figyelmet a Róma 11,36 igeszakasz alapján Dobai Zoltán ákosi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző. Az igemagyarázatban választ adott arra, hogy miért és hogyan kell méltón és őszintén dicsérni az Urat.

Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor, a kórustalálkozó főszervezője az öt szeretetnyelvről beszélt. Gary Chapman amerikai lelkipásztor sok évnyi szolgálata során észrevette, hogy baj van az emberek kommunikációjával. Ahol megvan a szeretet iránti elköteleződés, ott sem értik meg sokszor egymást a felek. Az általa megfogalmazott öt szeretetnyelv: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívesség és a testi érintés. Ezzel összefüggésben a zenei előadó a kórustalálkozót a lélek érintésének nevezte, ahol az Istent dicsőítő éneklés a közös nyelv. Valóban mindenkinek meg is érintették a lelkét az elhangzott csodálatos énekek, különösen az összkari mű. A kórusok ajkáról felcsendülő közös ének méltó zárása volt a Szentháromság vasárnapján véget érő ünnepes egyházi félévnek.

A kórusok énekeit Lőrincz Szilveszter nagykárolyi zenetanár-karvezető értékelte. Mindenekelőtt kiemelte, hogy ez az alkalom is kiváló lehetőség volt arra, hogy egymástól tanuljanak. A cél, hogy az egyházi éneklést is minél magasabb színvonalon műveljék a kórusok. Hasznos szakmai tanáccsal látta el az énekkarokat. Örömmel jegyezte meg, hogy az elmúlt évekhez képest folyamatosan egyre több polifon művet hoznak a kórusok. Sütő András szavaival zárta az értékelést: „ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik hangja”. Javasolta, hogy minél több magyar zeneszerző tollából származó énekkel készüljenek a kórusok, hiszen ezek az alkalmak egyben közösségformálók is.

A kórusok seregszemléjét követően a bogdándiak a helyi kultúrotthonba invitálták szeretetvendégségre az énekkarok tagjait.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *