Istené a dicsőség az új templomért

A magyar kormány küldöttsége látogatott el tegnap délután Nagykárolyba, ahol az új kertvárosi református templomot és Kálvin-központot nézték meg. Az ünnepélyes alkalmon főtiszteletű Csűry István püspök, Kovács Jenő egyházmegyei főgondnok és nagytiszteletű Tolnay István esperes szólt az egybegyűltekhez.

Feszült várakozás előzte meg a magyarországiak látogatását, hiszen már napokkal előtte sokan készültek a fogadtatásukra. Jelen volt az egyházközség presbitériuma, nőszövetsége és énekkara, az egyházmegye vezetősége, valamint az új templom építkezésében résztvevő mérnökök, az építkezést kivitelező vállalkozó és a református óvoda igazgatónője.

Ft. Csűry István püspök az 51. zsoltárból olvasott fel. Elmondta, hogy Isten kegyelme által épülhetett fel az új templom. Az Ő mindenhatóságát dicséri az építkezés. Isten amint kőfalakat épített a Sionon, itt is a semmiből felépültek a templom falai. A falak közül kilépve pedig a közösségnek is épülnie kell. Hálával összegezte, hogy jelenleg olyan kormánya van Magyarországnak, amelyik odafigyel és támogatja a határon túli magyar közösségeket.

Kovács Jenő beszédében rámutatott arra, hogy évekkel ezelőtt még szkeptikus volt afelől, hogy felépül Nagykárolyban az új református templom. Ma már azonban örömmel tapasztalja, hogy az Úr ránézett erre a közösségre és megsegítette azt. Elmondta, hogy szeretnének egy bölcsődét is építeni. Hangsúlyozta, hogy a roma nemzetiségű gyermekeket is úgy lehet felzárkóztatni, ha oktatásban részesülnek. A magyar gyermekeket pedig úgy lehet megőrizni vallásukban és nemzeti identitásukban, ha azok magyar óvodába és iskolába járnak.

Nt. Tolnay István esperes, a kertvárosi egyházközség lelkipásztora is megosztotta ünnepi gondolatait, melyben elmondta, hogy elsősorban Istené a dicsőség a megvalósult tervekért. Továbbá fontos szerepe volt a templom felépülésében a gyülekezet kitartó hozzáállásának, akaratának és imájának. Egy 21 éves álom vált valóra. 1998-ban tették le az alapkövet, és folyó év szeptember 12-én az utolsó térkő is helyére került. Tisztelettel megköszönte a Magyar Kormány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatását.

Az ünnepi beszédek elhangzását követően a jelenlevők végig sétáltak a Kálvin-központon. Megnézték a református óvodát, ahol Holló Éva és Suhó Andrea óvónők irányításával a gyermekek rövid műsort mutattak be. A vendégeket ezt követően szeretetvendégségre invitálták.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *