Átadták Nagykároly legújabb templomát

Óriási tömeg jelenlétében adták át vasárnap a nagykárolyi új református templomot. Történelmi és megható pillanatoknak lehettek szemtanúi mindazok, akik a napsütéses októberi délutánon nemcsak Nagykárolyból, hanem sokan a térségéből is rész vettek Partium egyik legmodernebb templomának az átadásán. A templom építéséhez a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség hívei 21 évvel ezelőtt fogtak hozzá.

A templomot egy egyházi központ öleli körül, amelyben helyet kapott a parókia, a segédlelkészi lakás, iroda, gyülekezeti terem és óvoda. A templom alapkövét 1998-ban helyezték le. Az építkezés üteme az utóbbi években gyorsult fel. A Magyar Kormány a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közreműködésével ugyanis hathatós támogatást nyújtott ahhoz, hogy az elkezdett munkálatok végül befejeződhessenek. Sokan támogatták még a templom felépítését: az egyházközség hívei, a román állam, külföldi református közösségek, partiumi gyülekezetek és számos jólelkű adományozó.

Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Csűry István lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a 84. zsoltár versei alapján. Az egyházi elöljáró elmondta, hogy az új templomban azt az igét fogják hallani a hívek, amely világosan elmondja, hogy mi az Isten akarata. Emlékeztetett arra, hogy a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet eddig is végezte a maga feladatát, az építő feladatot. Most elkezdődik az a feladat, amikor saját templomban, saját gyülekezeti munkáját gyakorolhatja. Azt kívánta, hogy legyen áldás ezen a munkán, lelkipásztorokon, presbitereken és a gyülekezet minden tagján. „Énekeljen a kórus mindig lelkesen, és szépen végezze a nőszövetség a maga munkáját”  – fogalmazott a püspök.

Soltész Miklós, a Magyar Kormány Miniszterelnökségének egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, hogy 350 millió forinttal járult hozzá a magyar kormány az új templom, közösségi ház és óvoda felépítéséhez. Elmondta, hogy a jelenlegi európai politikiai helyzet nem engedi meg, hogy hátra dőljünk. Szomorú jövő várhat reánk, ha nem építünk épületeket, közösségeket és lelkeket.

Tolnay István esperes elmondta, hogy bár viszontagságos és küzdelmekkel teli volt az újonnan alakult gyülekezetnek eljutni a templom átadásának napjáig, de bátran kijelenthető, hogy megérte fáradozni. A látvány önmagáért beszél. „Szívünket az Isten dicsőítése, a hála és a köszönet érzése tölti be” – fogalmazott az esperes, majd felsorolta, hogy Istenen kívül még ki mindenkinek tartoznak hálával a templom felépítéséért.

Az ünnepi istentiszteletet színesítették és gazdagították a lelkészek és politikusok hozzászólásai, a gyermekek és Fándly Csaba színművész közös műsora, valamint a Pro Ecclesia kórus énekei. A számos megható pillanat közül kiemelkedett, amikor az egyházközség nőszövetsége egy új palásttal lepte meg Tolnay István lelkipásztort.

Nagykárolyban immár két református templomban dicsőíthetik Istent a hívek. A régi református templom 1746 és 1752 között épült, 1792 és 1800 között pedig átépítették. Közadakozásból 1996-ban Károli Gáspár bibliafordító, a város legnevesebb szülöttének tiszteletére félalakos szobrot állítottak a templom mellett. A városban a két református templomon kívül egy evangélikus, három római katolikus, három görögkatolikus és két ortodox templomban várják vasárnapról vasárnapra az imádkozni vágyókat.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *