Munkaszeretet

„És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.” (1Thessz 4,11)

Egy hölggyel beszélgettem. Elmondta, hogy az egyik Nagykároly környéki faluban milyen sok roma él. A környékről is sokan költöznek oda, mert ott könnyebb feltételekkel jutnak segélyhez. Sajnos, nagyon sokan vannak, akik nem azon törik a fejüket, hogy hogyan jussanak munkahelyhez és pénzt keressenek, hanem inkább azon, hogy hogyan juthatnak pénzhez munka nélkül.

Pál apostolnak a tesszalónikaiakhoz írt levele nemcsak abban a korban és csak annak a közösségnek volt aktuális, hanem ma is nagyon sok közösség előtt el kellene rendszeresen hangozzon. Az apostol arra buzdítja őket, hogy mint keresztyének csendes életet éljenek, a saját dolgaiknak utána járjanak, a tulajdon kezükkel munkálkodjanak. A gyülekezeten kívül levőkkel való kapcsolatukban is gondjuk legyen a tisztességre, úgy is hogy tiszteletet adjanak, úgy is, hogy kivívják mások tiszteletét. Továbbá az is fontos, hogy ne szoruljanak rá mások támogatására. Abban a korban a pogányok, de a keresztyének között is  gyakran előfordult a munka,  különösen a kétkezi munka lenézése. Voltak, akik a munkát a rabszolgák dolgának tartották, míg mások azt mondták, hogy a szabad ember naponként legfeljebb két órát dolgozzon. A bérmunkáról és a fizikai munkáról még a nagynevű Cicero is csak megvetéssel tudott szólni. Pogány életfelfogásuknak ez a maradványa a keresztyéneket is kísérthette, és az is valószínűnek látszik, hogy már ekkor voltak a tesszalónikai gyülekezetben némelyek, akiknek munkakedvét a közeli végidők várása erősen lefékezte.

Pál apostol mind szóban, mind a saját példájával hangsúlyozta, hogy a megszentelődés a munkás, aktív élet parancsát is magában foglalja. Az élősködő, tétlen és rendetlen életmód nem illik Isten választottaihoz és nem szerez tisztességet a kívülállók előtt. Vajon mi csendes, munkaszerető, példás életet élünk-e? Ámen.

Imádság: Teremtő Istenem, köszönöm, hogy két munkáskézzel áldottál meg, melyekkel nemcsak a magam, hanem a családom javára dolgozhatok. Kérlek, indíts mindenkit a munka szeretetére és megbecsülésére! Ámen.

Sebestyén Elek Előd

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *