Hol tanultak lelkipásztoraink?

Bethlen terem, Svájc, fehér lyuk, konviktus – mind olyan szavak, melyek aligha mondanak valamit egy kívülállónak, de ha a lelkipásztorok hallják sok régi kedves emlék jut eszükbe.

Induljunk most együtt egy képzeletbeli utazásra és lássuk hol végeznek az erdélyi protestáns lelkészek. Alig hagyjuk el Kolozsvár patinás főterét, néhány épülettömbnyire máris ott találjuk az 1895-ban felszentelt Protestáns Teológiai Intézetet, ahol reformátusok, evangélikusok és unitáriusok együtt tanulnak. Ide Nagyenyedről költözött át az intézet, amely 1662-től képezte az erdélyi lelkészeket. Korábban, 1622-től Gyulafehérváron működött a lelkészképzés.

Első prédikáció

Ahogy belépünk az óriási kapukon csodálatos mintákkal festett átjáró fogad. Innen indulunk fel az első emeltre, ahol a díszterem, a rektori hivatal, tantermek és a tanári szobák helyezkednek el. A díszterem egyik fontos állomása az itt végző teológusoknak, hisz itt prédikálnak először. A hallgatóság professzorokból és a diáktársakból tevődik össze. Nagy az izgalom is. Ugyancsak ezen a szinten, az épület új szárnyában található a Bethlen terem, amely Bethlen Gáborról, a nagy XVII. században élt erdélyi fejedelemről kapta nevét. Többek között ide köthetők a felvételi és szessziós vizsgák sorozata.

Lakás és beszélgetések

A második emeleten és a beépített tetőtéri részen többnyire a diákok szobái helyezkednek el. De itt találjuk a fehér és piros lyukat is. Ezek a kis lépcsőalatti sarki részek jelentik a teológusok „lihegőjét”, ahol egy tea vagy kávé mellett mindent meg és ki lehet beszélni. Nevüket a rájuk jellemző színekről kapták. Itt található a gólya szoba, ahol sok első éves teológus kezdte egyetemi éveit. Innen lehet fentebb jutni a manzárdszobákba. Ezeket svájci támogatásból sikerült kiépíteni, ezért kapták a Svájc nevet. Amint a neve is jelzi, itt már nagyobb a kényelem, mint a lentebbi részeken. Hisz itt két-három ágyas szobákban lehet lakni, a lentiekkel ellentétben, ahol többnyire négy ágyasok a szobák. Innen most már csak lefele vezet az utunk.

A tudomány bölcsője

Ha visszatérünk a földszintre, megtaláljuk az épület szellemi bölcsőjét, a tudományban igen gazdag könyvtárat. A teológusok fontos állomáshelye ez.  Sok órát töltenek el könyvek fölé hajolva az olvasóteremben. Itt szippantották magukba azokat az ismereteket, melyek a szép prédikációkban segítik őket. Innen még mindig van lentebb. A belső udvarról lehet lejutni a konviktusba, a teológia étkezdéjébe. A konyhán jóízűen főző szakácsnők szorgoskodnak. Az ő munkájukat segítik a szolgáltra beosztott diákok.

Az itt végzett diákok egy helyen mindent megkapnak ahhoz, hogy jó lelkésszé váljanak, és az intézmény falaiból kilépve alázattal szolgálják Erdély protestáns népét.

Sebestyén

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *