Különböző felekezetűek imádkoztak együtt

A borús idő ellenére idén is megtelt hívekkel az érhatvani református templom a vasárnap délután tartott szórványvasárnapi istentiszteleten. Ma már egyetlen híve sincs a templomnak, de jöttek reformátusok és római katolikusok a szomszédos településekről, és szép számban vettek részt az istentiszteleten a helybeli román ajkú ortodoxok közül is.

Az ünnepi istentiszteleten Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye missziói előadója hirdette Isten igéjét a Zsoltárok 60,5-7 igeszakasz alapján. A Szentlélek csodálatos munkájának tulajdonította az igehirdető, hogy sokan megjelentek a templomban. Évtizedekkel ezelőtt talán senki sem gondolt arra, hogy elérkezik az a nap, amikor üres marad a templom. Ma már több kislétszámú közösség van, amelyek hasonló sorsra juthatnak. Háláját fejezte ki, hogy mindezek ellenére minden évben van egy nap, amikor különböző felekezetű és más nyelvet beszélő emberek együtt tudnak fejet hajtani a nagyságos Isten előtt.

A vendégeket Paniti Zoltán lelkipásztor köszöntötte magyar és román nyelven. Elmondta: minden évben örömmel tapasztalják, hogy nagyon sokan elzarándokolnak Érhatvanba. Miközben többszáz lelkes gyülekezetekben is sokszor azt tapasztalja a lelkipásztor egy-egy istentisztelet előtt, hogy a kántoron és harangozón kívül más nem nagyon megy el a templomba, kivételes dolog az, hogy Érhatvanban minden évben megtelik a templom. Isten óriási kegyelme ez. A lelkipásztor a helybeli ortodoxokra bízta, hogy a maguk temploma mellett szeretettel őrizzék és viseljék gondját a református kis templomnak is. Az istentiszteleten megjelent lelkipásztoroknak, a Pro Ecclesia énekkar vezetőjének, az esemény támogatóinak és az utolsó református férfi özvegyének emléklapot adott át Paniti Zoltán. Az ünnepséget a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet vegyeskarának csodálatos énekei tették szebbé. Az esemény a tasnádszántóiak jóvoltából szeretetvendégséggel ért véget.

 

Két kéz

„Ne féljetek! Erősödjenek meg kezeitek!” (Zakariás 8,13)

Mennyi mindent jelent egy ember életében a kéz. Kisgyermekként szüleink erős keze a biztonságot jelentette. Milyen jó volt annakidején megfogni a kezüket és érezni mellettük a biztonságot. Érezni azt, hogy valaki vigyáz ránk, gondoskodik rólunk. A gyermekévek után megismertük a hitvesünket. Milyen jó volt megfogni a kedvesünk kezét, és a templomban egymásnak örök hűséget és szeretet fogadni. Akkor ez a két egymást megérintő kéz a hűséget és szerelmet jelentette. Milyen szomorú azonban az, amikor ez a két kéz elengedi egymást és válással ér véget egy-egy csodálatosnak ígérkező kapcsolat. Telnek az évek, és lassan elerőtlenedik a kezünk. Talán a munkaeszköz is kiesik majd egyszer a kezünkből. Talán egyszer mások kell ellássanak, de talán annyi erőnk mégis lesz, hogy imára kulcsoljuk két kezünket. Akkor az a két egymásba fonódó kéz a hitet fogja jelenteni. A mai ige arra biztat, hogy ne féljünk. Legyen erős a kezünk mindig elvégezni a munkánkat, és legyen erős a kezünk mindig imára kulcsolni azt: fiatalon és idősen egyaránt. Legyen a mi kezünk szeretteink számára biztonság, hűség, hit és szeretet! Ámen!

 

Imádság: Gondviselő jó Atyám! Köszönöm, hogy van két kezem, amiket minden nap imára kulcsolhatok és amikkel dolgozni tudok. Imáimban viszem teeléd mindazokat, akik két kezük szorgos munkájával tartják el családjukat. Hozzád imádkozok a testi fogyatékosággal élőkért. Kérlek, adj melléjük szerető, gondoskodó kezeket. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Tanévnyitó a belvárosi gyülekezetben

A Nagykároly-Belvárosi Egyházközségben idén szeptember 23-án, vasárnap 11:00 órai kezdettel kerül sor az ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletre, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Az iskola megkezdődésével pedig a vallásórák is megkezdődnek, illetve folytatódnak. A foglalkozásokra ebben az évben is péntekenként kerül majd sor, a VI. osztályosokat 15:00 órától, az I-V. Osztályosokat 16:00 órától, a VII. osztályosokat pedig 17:00 órától várják.

Forrás: nagykaroly.ro

Kolozsváron átadták a Református Kollégium megújult épületét

A Farkas utcai református templomban tartott hálaadó istentisztelet után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára mondott köszönetet mindazoknak, akik megőrizték és továbbvitték a kollégium szellemiségét. 

Az államtitkár Románia vezetőinek azt üzente, hogy ne féljenek a magyaroktól. “Mi innen keresztény embereket bocsátunk ki, akik nemzetük hűséges tagjai, de országuk hűséges állampolgárai lesznek, és ezt az országot erősítik” – jelentette ki. 
Hozzátette: attól se kell félni, ha Magyarország támogatja az egyházi iskolák fejlesztését, mert ezáltal romániai munkások kapnak munkát, akik ebben az országban fizetik be az adót, és ezáltal Románia gazdasága fejlődik. Ezért köszönet jár a magyar kormánynak – értékelt. 
Az államtitkár úgy vélte: nem olyan természetes az ünneplés azt követően, hogy hetven éve az egész térségben bezárták az egyházi iskolákat, és azt követően, hogy voltak tanárok, akik vérükkel őrizték az intézményt. Úgy vélte: a kereszténység a magyarság megmaradásának a záloga, és ha valaki szét akarja verni a családot, nem tartja értéknek a férfi és nő házasságából származó gyermekeket, a családi közösséget, akkor az a magyarság és a kereszténység ellen is cselekszik. 
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hangsúlyozta, hogy Kolozsvár belvárosában olyan nagy múltú iskolák sorakoznak, amelyeket 400-450 éve az egyházak alapítottak. Hozzátette: ezek és a különböző vélemények is jól elfértek egymás mellett a városban, mert mindenki elfogadta, hogy az emberi méltóság csorbíthatatlan. 
Az RMDSZ elnöke szerint az iskolák közötti versenynek köszönhető, hogy nemcsak a vezérek, az államférfiak váltak az erdélyi közösség hőseivé, hanem a tanítók, a prédikátorok és a tudósok is. “Mindig minőséget kell tudni adni, és akkor a jövő építése lehetséges” – fogalmazott a politikus. 
Kovács Irén Erzsébet, a román oktatásügyi minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára szerint jelentősek az erdélyi magyar oktatásban elért eredmények, de ugyanolyan nagyok az újra és újra jelentkező kihívások is. Az államtitkár a jövő ellehetetlenítési kísérletének nevezte a román nyelv elemi iskolai tanításának a kedvezőtlen módosítását. 
A hálaadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Prédikációjában kijelentette: azért újult meg a kollégium, mert nemcsak a hozzáértő munkások és a pénz, hanem a szeretet építette, és a szeretet be is épült ismét a falakba. A nemzet építette, és amit egy nemzet épít fel, az hosszú ideig megmarad, mert egy közösség akarja azt. 
A püspök egy régi mondást idézett, amely szerint a templom a nagyok iskolája, az iskola a kicsik temploma. Úgy vélte, a hit és az oktatás összetartozik. 
Az istentisztelet után az iskola udvarán leleplezték az épület felújításának emléktábláját. A két év alatt elvégzett munkálatokat a magyar kormány 700 millió forinttal támogatta. 
Az 1990-ben újraindított Kolozsvári Református Kollégium – amint igazgatója Székely Árpád felidézte – az ingatlan-visszaszolgáltatás után 2002-ben költözhetett be az 1801-ben épült Farkas utcai öreg épületébe. Az iskola 1902-ben átadott új épületét és tornacsarnokát az egyháznak nem sikerült visszaszereznie. Ebben az egyik legrangosabb kolozsvári román tannyelvű iskola működik. 
 A Kolozsvári Református Kollégiumban olyan hírességek tanultak, mint Áprily Lajos költő, Kós Károly építész, Sütő András drámaíró és Wass Albert író. Az intézménynek ma 800 diákja van – írja az MTI.

Örvendeni jó

„De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben.” (Habakuk 3,18)

Milyen sok elkeseredett ember van. Van, aki betegsége vagy gyásza miatt szomorú. Van, aki a családi vagy munkahelyi problémái miatt szomorkodik. Van, aki elégedetlen másokkal, önmagával, a sorsával vagy bármi mással, és emiatt szomorú. És milyen sokszor valóban jogos is a szomorúság. Habakuk próféta arról ír könyvében, hogy: „a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban, de én örvendezni fogok az Úrban”. Szörnyű nyomorúságról beszél, de mégis az öröm gondolatával folytatja sorait.

Keresztyén testvérem! Én nem ismerem a te élethelyzetedet. Nem tudom, hogy téged, most milyen gondolatok foglalkoztatnak. Azt azonban tudom, hogy emberek milliói vannak, akiknek sokkal rosszabb most, mint neked. Akik óriási sikerek és ajándékok helyett örülni tudnak annak, hogy az Úr családdal ajándékozta meg őket, hogy minden reggel felragyog felettük a nap, hogy valaki kedvesen szól hozzájuk, hogy valaki átöleli, szereti és ápolja őket. Kívánom, hogy ragyogja be az Úr mosolya az előtted álló hetet. Az Ő áldása kísérje minden léptedet, és tudj vele örülni a legkisebb apróságoknak is. Mindazoknak, amik nem kerülnek pénzbe, de mégis a legértékesebbek: egy kedves szónak a hitvesedtől, egy ölelésnek a gyermekedtől, egy telefonhívásnak a távolban élő családodtól, egy e-mailnek egy régi baráttól, vagy bármi másnak, ami igazán fontos neked. Ámen!

Imádság: Atyám! Köszönöm, hogy annyi mindenért van okom örülni. Segíts, hogy ezeket meg is lássam. A legnagyobb öröm számomra, hogy a Te oltalmazó két kezedben hordozod sorsomat. Legyen áldott szent neved! Imáimban viszem teeléd a betegeket, gyászolókat, fogyatékosággal élőket és magányosokat. Adj gondoskodó kezeket melléjük! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

A Parakletos Könyvesház őszi akciója

Őszi akciónk keretében 40% kedvezménnyel kínálunk társasjátékokat, gyerek és felnőtt könyveket is.

 

ÚJDONSÁG

Miklya Zsolt:

KIRÁLYTÜKÖR

Hitoktatói ötlettár bibliai királytörténetek feldolgozásához
Új KateTéka segédkönyvünk, a Királytükör portréiban 12 ószövetségi királykarakter személyiségvonásai bontakoznak ki. A foglalkozásokban sok önismeretei, közösségi és társadalmi kérdés is előkerül, így elsősorban felsős, ifis, sőt akár felnőtt korosztály részére is ajánljuk. Nyomtatott és e-könyv formában is kapható.

 

Kukac történetei a tízparancsolatról

A jól ismert és sokak által kedvelt óvodás hittananyagunk most felújítva, új borítóval jelenik meg. Ovisok és elsősök hitoktatásához kiváló segédanyag munkalapokkal, ének, játék és feladatötletekkel.

 

AZ ÚR A TE GYÓGYÍTÓD!

14 féle igés könyvjelző, virág- és termésfotókkal, bátorító igékkel és imádságokkal. Az imádságokat a Református Énekeskönyv legismertebb énekeiből válogattuk.

 

ÁLDJÁTOK AZ URAT!

14 féle igés könyvjelző, hangszerek fotóival és Istent dicsőítő, örvendező igékkel.

 

MELYIK TÖRTÉNETBŐL JÖTTEM?

Bibliai történetkereső, történetépítő játék
144 kártya 72 ószövetségi és 72 újszövetségi történethez. A játékkártyákon a történetek kulcsszavai három nehézségi szint szerint. Kitalálós, történetkereső, történetépítő és -mesélő, történetnyomozó játéklehetőségek.

 

ELŐKÉSZÜLETBEN

Úton útfélen kiegészítő

A sokak által régóta várt Úton útfélen kiegészítő társasjátékunk most kibővített változatban, új köntösben, nagyobb, kemény dobozban hamarosan újra megjelenik. A kiegészítőben három új helyszín teszi összetettebbé és változatosabbá a játékot: A piacon költőpénzt lehet szerezni az útra, a várban erőpontokat lehet gyűjteni a rablók ellen, a zsinagógában pedig bölcsességpontokat kap, aki a kvíz-kérdésre jól válaszol.

Várható megjelenés: november 2.

 

KATETÉKA HONLAP

kateteka.hu oldalon továbbra is hetente frissülő hitoktatói anyagokkal várjuk a hitoktatókat. Most induló új sorozatunk, a Hittan 4 az eddigi kiadványainkhoz hasonlóan bőséges faladat- és játékgyűjteményként funkcionál. Az órasorozat az élményszerű, felfedező tanulásra és a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezi a hangsúlyt

 

ŐSZI KÖNYVVÁSÁRAINK

Az ősz folyamán számos rendezvényen lesz könyvasztalunk. Várunk mindenkit szeretettel (részletes program a honlapunkon)!

  • szeptember 13-án Berekfürdőn a Békési és Csongrádi Ref. Egyházmegye Csendeshetén.
  • szeptember 15-16-án, szombaton és vasárnap Szegeden a Tágas Tér Konferencián
  • szeptember 29-én, szombaton Szentesen a Békés-Bánáti Reformátusok Találkozóján
  • Október 6-án Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozón.

Aki valamelyik könyvvásárban szeretné átvenni a megrendelt könyveket, kérjük, hogy rendelését a vásár előtti munkanap délig juttassa el hozzánk!

 

VÁSÁRLÁS

Készülő kiadványainkat, könyvvásárainkat és egyéb programjainkat nyomon követhetihonlapunkon (www.parakletos.hu).

Érdemes ellátogatni a web-boltunkba (konyves.hu), ahol saját kiadványaink 20%, egyéb kiadók kiadványai 10-15% kedvezménnyel kaphatók.

Aki jobban szeret személyesen válogatni, azokat szeretettel várjuk könyvvásárainkban, mozgóboltunkban, illetve kiskunfélegyházi könyvesboltunkban, a Pacsirta u. 10. szám alatt. Hétfőtől péntekig 8-16 óra között, minden hónap első szombatján délelőtt 9-12 óra között tartunk nyitva.

MEGHÍVÓ AZ ÉRHATVANI TEMPLOMNAPRA

 

Érhatvanba várják szeptember 23-án a környék reformátusait. A településen a tasnádszántóiak évről-évre megszervezik az immár hagyományossá vált templomnapot a hívek nélkül maradt református templomban. Az istentisztelet délután 4 órakor kezdődik majd, melyen Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye missziói előadója fog Igét hirdetni, énekkel szolgál a nagykárolyi Pro-Ecclesia vegyeskar.  A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre.

Becsengettek a Református Gimnázium diákjainak

Idén mintegy 670 diák kezdi meg tanulmányait a szatmárnémeti Református Gimnáziumban és tagintézményeiben. Az istentisztelet Varga Szilárd Csaba, a gimnázium újonnan beavatott, önálló iskolalelkészének beszédével vette kezdetét, aki így fogalmazta meg a tanév mottóját: “Tedd a dolgod!”

Példabeszédének vezérgondolata a munka és a tanulás iránti odaadásról és szorgalomról szólt. “Ne tántorodj meg, ha az oroszlánok ordítanak!” – szólt a bátorítás. Nem könnyű nehézségek közepedte csak a célra figyelni és alázattal munkálkodni, de hittel felvértezve könnyebb az út. Álhatatosan és eltökélten, csak egymás segítségével épülhet a jövő, így szólt a gimnázium tiszteletese.

A résztvevők között köszöntötték Magyar Lóránd parlamenti képviselőt is, aki a helyi értékek megőrzéséről és a békés együttélésről beszélt. A magyar jövőt a közösség összetartő erejében és a minőségi oktatásban véli kiteljesedni.

Póti Eduárd, a Református Gimnázium igazgatója friss lelkesedéssel köszöntötte a résztvevőket, és büszkeséggel számolt be az iskola infrastrukturális és közösségi fejleményeiről. Most már biztosan nem fáznak majd a diákok és a tantestület, hiszen a nyár folyamán megújult fűtésrendszer munkálatai a napokban fejeződnek be. A tanulók száma idén 70 fővel növekedett, és az összes diák új tankönyvcsomaggal kezdheti az iskolaévet.

Az évnyitó ünnepséget az iskola ifjúsági kórusának előadása és Kánya Réka szavalata tette színesebbé, a diáktársak pedig lelkes kopogással jutalmazták a produkciókat.

A templomi padokban ülő gyermekek arca még pirospozsgás nyári hangulatot idéz, ám jövő nyárig holnap reggeltől kezdve minden nap megszólal majd az ismerős hang: “Becsengettek!”

Forrás: szatmar.ro

A Harangszó szeptemberi számából

Ha egy gyülekezet tényleg akarja, akkor meg fog találni, mondja Mészáros János Elek, aki szerint megmaradásunk kulcsa, ha visszatalálunk Istenhez. Beszélgetés főtiszteteletű Csűry István pöspökkel, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őrállójával a közelgő presbiterválasztásról. Az Ószövetség szerint a papság Lévi törzséből, a nép vezetői pedig a többi törzsből kerültek ki, akik mint testület, a nép közös képviseletét is ellátták  – olvasható a Harangszó szeptemberi számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Átadták a város első egyházi óvodáját

Vasárnap délelőtt adták át Nagykároly legújabb óvodáját, mely a kertvárosi reformátusok Kálvin-központjában kapott helyet. Az óvodában két magyartannyelvű csoport kezdi el a tanévet, melyek az 1-es Számú Napköziotthonhoz tartoznak. Az átadó ünnepség Forró László, a Királyágómelléki Református Egyházkerület főjegyzőjének igehirdetésével kezdődött. A püspökhelyettes a Jn 9,41 igeszakasz alapján prédikált. Elmondta: az iskola az egyház veteményeskertje. Az egyházi óvodában pedig lehetőség nyílik a hit magvainak elhintésére és Isten meglátására.

 

„A Magyar Kormány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatásával felépült óvoda a helybeli magyarság megmaradását, nemzeti identitásának ápolását szolgálja abban a reménységben, hogy a most óvodába járó gyermekek egykor ennek a gyülekezetnek lesznek élő tagjai és majd ők is ebbe az óvodába hozzák gyermekeiket” – fogalmazott Tolnay István esperes, a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet lelkésze az ünnepségen.

„Egy héten belül a Nagykároly-kertvárosi óvoda a második a rimaszombati (Felvidék) után, ahol református álmok találkoztak a magyar kormány jövőépítő álmaival. Ma egy új óvodát adunk át a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében, egyikét annak a százötven tervezett új intézménynek, amelyet Magyarország kormánya épít szerte a szomszédos országokban. Jelképes az, hogy a félig kész templomból jöhettünk ide, s itt a Kálvin-Központban avathatjuk ezt az óvodát, hisz a református oktatás és egyház immár 500 éve elválaszthatatlan része a magyar kultúrának és önazonosságnak” – fogalmazott Grezsa István kormánybiztos.

Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy mindazok, akik jelen voltak az óvoda átadásán vagy oda fognak majd járni, azok látó emberek lesznek. Látó emberek, akik bíznak abban, hogy tudnak építeni. Külön köszönetet mondott a kertvárosi közösségnek, a nagykárolyiaknak, mindazoknak, akik fáradoztak az intézmény építésén. Büszkén jegyezte meg, hogy a Magyar Kormány óvodafejlesztési programja keretén belül egy Szatmár megyei városban sikerült Romániában először átadni egy új óvodát.

Călin Durla szatmári főtanfelügyelő kifejtette: fontos nap ez a nagykárolyiak életében, hiszen holnaptól egy modern oktatási intézményben kezdheti az óvodát számos gyermek. Köszönetet mondott mindazoknak, akik fáradoztak az új óvoda beindításán, hiszen, amint mondta: „a gyermekekbe való befektetés a jövőbe való befektetés”.

Kovács Jenő polgármester örömét fejezte ki, hogy elkészült Nagykároly legszebb óvodája. Külön köszönetet mondott a Magyar Kormánynak a óvodafejlesztési programhoz. Elmondta, hogy az óvoda beindítása során együttműködés jött létre az önkormányzat és az egyház között: az ingatan tulajdonjoga az egyházé, az óvodát pedig az önkormányzat működteti majd, hasonlóan mint a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpontot. Reformátusként bízik benne, hogy nemcsak reformátusok, hanem más felekezetűek is bizalommal íratják majd ide gyermekeiket.

Farkas Zsolt, Királyhágómelléki Református Egyházkerület előadótanácsosa elmondta, hogy a református óvodában sokkal többnek kell történnie, mint sok más óvodában. Itt rá kell nevelni a gyermekeket azokra a régi értékekre, melyek az Európai Unióban elmosódni látszanak és a nép lelkületéből is kezdenek kihullani.

Héb Ildikó köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak egy európai normáknak eleget tevő óvoda elkészítéséhez és beindításához. „Példás összefogás eredménye az, hogy a mai naptól a sok, kicsi mosolygós gyermek beköltözhet és élettel tölti meg ezt az intézményt” – fogalmazott az igazgatónő.

Az ünnepi gondolatokat követően az elöljárók átvágták a magyar és román nemzeti színű szalagokat, majd megnyitották a gyermekek, szülők és nagyszülők előtt az új óvoda ajtóit.

Átadták a magyar óvodafejlesztési program keretében épített első erdélyi óvodát

Nagykárolyban szeptember 9-én átadták a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült első erdélyi óvodát. 

A kertvárosi református egyházközség új óvodájában – mely az épülő Kálvin-központ részét képezi – két csoportban negyven gyermek kezdi meg hétfőn a tanévet. 
Az óvodai tanévnyitóval egybekötött avatóünnepségre zsúfolásig megtelt az átadás előtt álló református templom. A rendezvény után Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az MTI-nek elmondta: Nagykárolyban példás együttműködés alakult ki a finanszírozó magyar kormány, az intézményt létrehozó református egyházközség, az óvodát működtető önkormányzat és a helyi közösség között. Úgy vélte: ennek köszönhető, hogy a tanévet az új intézményben kezdhetik a nagykárolyi óvodások. A beruházást a magyar állam közel 200 millió forinttal támogatta. 
Grezsa István elmondta, a nagykárolyi óvoda egyike annak a 150 új létesítménynek, amelyek felépítését a 38,5 milliárd forintos Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban vállaltak. Emellett 450 óvoda felújítására biztosítanak keretet, ezek közül közel százat már átadtak. 
A miniszteri biztos nagykárolyi ünnepi beszédében Németh Lászlót idézve kijelentette, hogy “nagy ellenség ellen nagy lelket kell növeszteni”. Úgy vélte, a Kárpát-medencében a demográfia, a gazdasági elvándorlás és az asszimiláció a magyarság három nagy ellensége. Szerinte az épülő református templom és a mellette átadott óvoda ezek ellen hatnak. 
Călin Durla, Szatmár megye főtanfelügyelője beszédében nagyra értékelte, hogy a nagykárolyiak a jövő felé tekintenek. Szerinte ezt jelzi, hogy hamarabb fejezték be az óvodát, mint a mellette épülő templomot. 
Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke az esemény után az MTI-nek elmondta: a nagykárolyiak vállalták a legszorosabb határidőket az óvodaépítésre, és tartották a kitűzött célt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus szerint ez a közösség tenni akarását, elszántságát jelzi – közli az MTI.

 

Istennel járni

„… és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.” Mik 4,5

Néhány nappal ezelőtt az orvosi rendelő előtt várakoztunk. Egyszer csak egy roma család érkezett meg. Mindenki felfigyelt rájuk, mert egy kislányt hoztak az orvoshoz, de volt hozzá öt kísérő. Annyira nem csodálkoztam el rajtuk, mert tudom, hogy náluk a csapatszellem kulturális sajátosság. Az is érdekes volt, hogy előbb románul beszéltek, majd miután hallották, hogy mi magyarul beszélünk magyarul, egymás között pedig cigányul. Csodáltam is, hogy milyen jól beszélik mind a három nyelvet anélkül, hogy annyi iskolát végeztek volna. És csodáltam bennük az összetartást, hogy ha beteg valaki közülük, akkor ott vannak mellette, orvoshoz kísérik, mindent megtesznek érte. Milyen szép az, amikor egy családról el lehet mondani, hogy összetartanak és mindig egymás mellett vannak. És milyen szép, amikor egy család elmondhatja magáról azt, hogy mi nemcsak egymással tartunk össze, de mindannyian az Urat szolgáljuk és az Ő akarata szerint járunk el. Legyen mindannyiunk közös hitvallása: „mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.” Ámen!

Imádság: Atyám, köszönöm neked, hogy gyermekeddé választottál és a te ösvényeden járhatok. Imádkozok a családok egységéért, az iskolát kezdő tanulókért és oktatókért. Legyen áldásod az új tanéven! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

A bárándiakkal ünnepeltek együtt

A kaplonyi egyházközség tagjai a magyarországi bárándi református testvérgyülekezet tagjaival együtt adtak hálát az új kenyérért a kaplonyi református templomban augusztus utolsó vasárnapján. Az istentiszteletet közös úrvacsoraosztás követte, a délutánt pedig Nagykároly nevezetességeinek megtekintésével töltöttük el.

Erdős Csaba

 

A 2018-as őszi presbiterválasztások ütemterve

1.  Augusztus 26. (Új kenyér ünnepe)

– A jelölő közgyűlés első ízben való kihirdetése

2.  Szeptember 2.

– A jelölő közgyűlés másodízben való kihirdetése

− Az ügyintéző bizottságok megválasztása

3.  Szeptember 9. – Jelölő közgyűlés

4.  Szeptember 9. – A jelöltek listájának kifüggesztése

5.  Szeptember 10-12. – Óvások benyújtása

6.  Szeptember 13-16.

– Az óvások elbírálásának ideje, az elbírálások kikézbesítése

7.  Szeptember 17-19. – Az ügyintéző bizottságok határozatainak megfellebbezése

8.  Szeptember 23.

– A választó közgyűlés első ízben való meghirdetése

− A jelöltek bemutatása

9.  Szeptember 20-27.

– A fellebbezések Egyházkerületi Választási Bizottság általi elbírálása és a határozatok kikézbesítése

10.  Szeptember 30. – A választó közgyűlés másodízben való meghirdetése

− A jelöltek megkérdezése

11.  Október 7. – Választó közgyűlés

− A szavazatok összeszámlálása, az eredmény közzététele

12.  Október 8-22. – A fellebbezések benyújtása a presbitérium lelkész elnökéhez

13.  Október 23-25. – Az új Presbitérium alakuló ülése, főgondnok, gondnok megválasztása, az esetleges fellebbezések észrevételezése (Kánon 47. par.)

14.  Október 26–november 2. – A fellebbezések esperes elé terjesztése. A fellebbezésekről a legközelebbi egyházmegyei tanácsülés dönt.

15.  Október 31. – Az újonnan választott presbiterek fogadalomtétele

Forrás: krek.ro

FELEDHETETLEN “REFORMÁTUS” PILLANATOK SZILÁGYSÁGBAN

Urunk Istenünk kegyelméből gyönyörű, napos és Krisztus-fényű hétvégénk volt Sólyomkőváron és Szilágysomlyón. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szilágysomlyói Egyházmegyéjének XIII. Konferenciájára voltunk hivatalosak, ahol “Mit tehet a presbiter a református imakultúráért” címmel tarthattam kivetített képes előadást. Az alkalmon közel 180 presbiter, lelkipásztor vett részt, és kísérte nagy figyelemmel az imádságról szóló elméleti-teológiai és nagyon gyakorlatias előadást, aminek 6 gyakorlati kérdését hat munkacsoportban beszélték meg a jelenlévők.
Tóth András, a Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség elnöke és Szűcs János szilágysomlyói főgondnok-presbiter köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket.
Vasárnap a fantasztikusan szép fekvésű és gondozott szilágysomlyói templomban a helybeli fiatal lelkipásztor, Sándor András keresztelői szolgálata után igehirdetést tarthattam Jóbról, az összefogott és összefogó, az integrált és családjáért állandó imaszolgálatot végző emberről, aki az istenismeretben gyökerező emberismerettel gyermekei titkos bűneiért is bemutatta az égőáldozatot. Az Ige üzenetét közel 200 református testvéremmel együtt kértük el és kaptuk meg Urunktól. Hálás szívvel tekintünk fel mennyei Édesatyánkra lélekben és gondolunk vissza kedves lelki rokonainkra, presbiterekre, asszonytestvérekre, lelkészekre, fiatalokra, akikre rányitotta tekintetünket látásokat adó Megváltónk. Jó volt érezni, hogy hadadi és magyarkéci gyökereink révén hazamentünk földrajzi értelemben és hazaérkeztünk leli értelemben. Nagy ajándékká lett mindent oly’ szépen intéző Urunk sok meglepetése ezen a verőfényes, Krisztus-fényű hétvégén a hepehupás, szép, lágy hegyvonalataival minket is körülölelő Szilágyságon. Sok százan válhattunk így személyes ajándékká egymás számára, testvérré és rokonná. Köszönjük a feledhetetlen pillanatokat, órákat, Neked, Urunk és Nektek, szilágysági, szatmári, bihari testvéreink!
Forrás: bekefy.agnusradio.ro 

AZ EZERÉVES HATÁRNÁL JÁRTAK

Gyülekezeti kiránduláson jártak a dobrai reformátusok. Ezúttal az Ezeréves határhoz látogattak el augusztus végén egy háromnapos kirándulás során. Első nap Szovátán, Parajdon, Korondon, Farkaslakán és Székelyudvarhelyen álltak meg. Második nap ellátogattak az Ezeréves határhoz, Homoródfürdőre, a barcarozsnyói várhoz és a dinóparkba. A kirándulás során megnézték még a törvcsvári kastélyt és sétát tettek Segesvár középkori hangúlatú utcáin is. A kulturális kirándulást a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Hálát adtak

Hálaadó istentiszteletet tartottak a nagykároly-kertvárosi gyülekezetben szeptember 2-án. Az ünnepi istentiszteleten a hívek új kelyhekből vettek úrvacsorát, melyet Keresztes Ágnes énekkari tag adományozott.

Az újkenyér ünnepi istentiszteletet ezúttal az épülő, immár fedél alatt álló templomban tartották. Kivételes alkalom volt ez az egyházközség történetében, hiszen ezúttal hívták először a híveket templomba az új harangok. Sokakat meg is hatottak ezek a pillanatok. A harangokat Dallos László gondnok és Varga Norbert, az egyik harang adományozója szólaltatta meg. Első alkalommal gyűjtötték közösségbe a híveket a harangok, és máris zsúfolásig megtelt a templom. Jöttek reformátusok és más felekezetűek is, hogy együtt dicsérjék az Urat. Az ünnepi istentiszteleten Tolnay István esperes prédikált a Mt 6,11 igeszakasz alapján. Az esperes kiemelte a mindennapi kenyérért való hálaadás fontosságát. Megemlítette, hogy a mai generációnak sok minden teljesen természetesnek tűnik, amiket még az előző generációk nagyra becsültek és azokért hálát adtak. Éppen ezért hálaadásra kell nevelnünk gyermekeinket, megtanítani nekik, hogy minden Isten kegyelméből van. Megemlítette, hogy a gyülekezet elsősorban az új kenyérért ad hálát, de bőven van más is, amiért hálás. Az utóbbi időben ugyanis egyre látványosabban halad a templomépítés. Sok minden került a helyére. Köszönetet mondott az elmúlt héten tartott vakációs bibliahét áldásaiért. Ugyanakkor háláját fejezte az egyházközségi elöljáró az adományba kapott új kegytárgyakért és az úrvacsora szent jegyeiért. Sokak szeméből könny fakadt az istentisztelet alatt. Azok szeméből, akik már évek óta fáradoznak a templom építésén és vártak már arra, hogy megélhessék azokat a pillanatokat, amikor fedett templomukban mondhatnak köszöntetet a mindenség Urának. A vallásórás gyermekek ünnepi műsort mutattak be, a Pro Ecclesia gyülekezeti énekkar pedig ezúttal is kellemes dallamokkal tette szebbé az ünnepet. Az istentisztelet úrvacsoraosztással ért véget, melyen Tolnay István és Sebestyén Elek Előd szolgáltatták ki az úrvacsorai kenyeret és bort. Vasárnap délelőtt 10 órától újra az új templomban tartanak istentiszteletet, melynek keretén belül átadják a református óvodát.

Jutalomkirándulás

A Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti tagjai jutalomkiránduláson vettek részt. A kirándulás során Nagybányára és Koltóra látogattak el.

Fotó: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség közösségi oldala

Vakációs bibliahét Nagykároly-Belvárosban

Az elmúlt héten szervezték meg a nagykároly-belvárosi egyházközségben a bibliahetet, melyen az idén is szép számban voltak résztvevők.

A bibliahét során a szervezők a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyermekmissziós programja alapján tartották meg a foglalkozásokat. Kincsek keresésére indultak el, de ezúttal a gyermekek nemcsak tartalmas igei kincseket kaphattak, hanem lehetőségük volt környékünk kulturális értékeit is megismerni. A gyermekek meglátogatták Nagykároly kulturális helyszíneit, ugyanakkor tartalmas kiránduláson vettek részt Érmindszenten és Sződemeteren.

Fotó: Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközség közösségi oldala