Hírek

Én, Károli Gáspár

VargaS

Börvelyben is bemutatásra kerül az Én, Károli Gáspár című monodráma. A darab rendezője id. Bessenyei István, szereplője Varga Sándor színművész, a börvelyi egyházközség presbitere, mindketten a szatmárnémeti Harag György társulat színészei. A mintegy 1 órás színdarab a bibliafordító Károli Gáspár életútját vezeti végig. Szatmárnémetiben október 31-én mutatták be a darabot. Az előadásra november 26-án, délután 6 órától mindenkit szeretettel várnák ...

Bővebben »

Az álomfejtésről hallhattak

DSC_0004

Az álomfejtésről tartott előadást Ledán István érköbölkúti lelkipásztor a Nagykárolyi Református Egyházmegye harmadik negyedévi lelkészértekezletén november 23-án, Érendréden. A szép számmal megjelent lelkipásztorok nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást. A lelkészértekezlet Nagy Sándor lelei lelkipásztor igei szolgálatával kezdődött, aki a Gal 4,8-11 igeversek alapján szólt a jelenlévőkhöz. A lelki közösség és az egymás közötti teljes bizalom megteremtésének fontosságát hangsúlyozta. Mindezekre nagy ...

Bővebben »

Imaheti program és füzet (2018)

21141_okumene

IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2018. január 21‑28. „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6) Bibliaolvasás: 2Móz 15,1-21 1. nap: „Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!”  3Móz 19,33–34: „Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat…” Zsolt 146: „Az Úr őrzi a jövevényeket…” Zsid 13,1–3: „Mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” Mt 25,31–46: „… jövevény voltam, és befogadtatok…” ...

Bővebben »

Ülésezik a Zsinat

zsinat640.jpg.500x500_q85

Nyolcadszor ülésezik egyházunk Zsinata ebben a ciklusban. A november 22-iki és 23-iki tanácskozás napirendjén ezúttal szabálymódosítások, ágazati beszámolók és díjátadók szerepelnek. A szerdán délelőtt 10 órától kezdődő ülésszakon hagyhatják jóvá a kormány és a Magyarországi Református Egyház között létrejött együttműködési megállapodást, emellett a lelkészi nyugdíj-, az egyházi gazdálkodásról szóló és a szeretetszolgálati törvényről is tárgyalnak majd. A zsinati szakbizottságok pedig ...

Bővebben »

Nagykároly szívébe költözött Ady és Itóka

DSC_0132

A Károlyi-kastéllyal szemben, a város szívében állítatta fel a város első szoborcsoportját Nagykároly önkormányzata. Az  Ady Endrét és Otilia Marchișt ábrázoló szobrokat Csűry István református püspök, Virgil Bercea görög katolikus püspök, Kelemen Hunor RMDSZ elnök és Kovács Jenő nagykárolyi polgármester leplezték le.  A bronzból készült szoborcsoport anyagi hátterét Mold Marius vállalkozó biztosította, a gyönyörű alkotás pedig Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész ...

Bővebben »

Ady Endre születésére emlékeztek Érmindszenten

DSC_0066

Ady Endre életéről és költészetéről emlékeztek meg a költő-író születésének 140. évfordulója alkalmából szülőházánál  Érmindszenten szombaton – közli az MTI.     Az 1990 óta huszonnyolcadik alkalommal megrendezett “zarándokúton” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a költő szülőhelyének gyermekkori és ifjúkori emlékképei – így a hétszilvafa, az avardombok, a krisztuskereszt vagy a szikkadt Kraszna-ágak – egy nagy költészet motívumkincseivé váltak, jelképezték Ady költészetében ...

Bővebben »

Küküllőváron felavatták a magyar állam támogatásával felújított református templomot

b_kukav1

Az erdélyi Küküllőváron vasárnap hálaadó istentisztelet keretében felavatták a magyar állam támogatásával felújított, Árpád-kori falrészeket is őrző középkori református templomot – írja az MTI.     Az ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is beszédet mondott.      Az államtitkár a rendezvény végén a magyar közmédiának nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a templomfelújítás üzenet Európa és a világ ...

Bővebben »

Bibliaismereti vetélkedő volt Nagykárolyban

bve1

Nagykárolyban tartották meg november 11-én az ifjúsági bibliaismereti vetélkedő egyházmegyei szakaszát. Börvelyből, Dobráról, Domahidáról, Leléből és Nagykároly-Kertvárosból érkeztek csapatok, hogy összemérjék bibliaismeretüket. A  legjobb eredményt a Nagykároly-Kertvárosiak (Fazekas Péter, Sălcudean Henrietta, Sălcudean Levente és Tihanyi Amanda) érték el, akik képviselni fogják egyházmegyénket november 18-án Érszalacson, az egyházkerületi megmérettetésen. Sok sikert kívánunk nekik!

Bővebben »

Új püspököt választottak a horvátországi református egyház élére

szenn

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg a horvátországi református egyház püspökének a drávaszögi Laskón szombaton – közli az MTI.      A zsinati ülésen leadott 33 érvényes szavazatból 19 szólt Szenn Péter kinevezése mellett. Az új egyházi vezető Csáti Szabó Lajos püspököt váltja tisztségében.      Az új püspök 1975. augusztus 8-án született. Sárospatakon és Eszéken (Osijek) végzett teológiát, és a kelet-szlavóniai ...

Bővebben »

Idősek vasárnapja Kismajtényban

DSC_0030

A hétvégén tartották meg Kismajtényban az idősek és betegek vasárnapját, ugyanakkor emléktáblát avattak a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából. Különösen megható igehirdetéssel  és szép műsorral kedveskedtek a híveknek. Az ünnepség Tolnay István esperes igehirdetésével kezdődött, aki a  71. zsoltár  alapján prédikált lélekhez szóló igehirdetésében.  Az esperes idősekhez és fiatalokhoz egyaránt szólt. Felsorolt számos olyan nehézséget, amivel öregebb korban szembesülnek az emberek. ...

Bővebben »

Konferencia Érszakácsiban

DSC_0040

Dr. Békefy Lajos volt a meghívott előadó a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének őszi konferenciáján, melyet Érszakácsiban tartottak november 11-én. Az eseményre az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek presbiterek, és népes küldöttség jött a szomszédos, szatmári egyházmegyéből is. Tolnay István nagykárolyi esperes az 1 Pt 5,1-4 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Az igehirdető igyekezett feleletet adni, arra a kérdésre, hogy mi ...

Bővebben »

Építkezzünk közösen!

DSC_0031 (12)

A gyülekezetben végezendő közösségfejlesztő szolgálatok lehetőségeiről hallhattak a lelkipásztorok előadást, a  Nagykárolyban november 8-án sorra került lelkésztovábbképzőn. Az interaktív továbbképző már eslő perctől nagy sikernek örvendett a továbbképzőn résztvevők körében.  Az idősebb korosztály különösen értékelte, hogy a megszokott sablonos előadások helyett, egy játékos, mozgalmas foglalkozás aktív résztvevői lehetnek.  A programot Makay Dimény Judit, Vinczéné Pálfi Judit és Dénes István Lukács ...

Bővebben »

Orbán Viktor lerótta tiszteletét Luther Márton sírjánál

logo1

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután lerótta tiszteletét Luther Márton sírhelyénél, a wittenbergi vártemplomban – tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t. Orbán Viktort Reiner Haseloff, Szász-Anhalt tartomány miniszterelnöke fogadta a reformáció bölcsőjeként számon tartott németországi városban, majd együtt megtekintették a Luther Házat, valamint a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett “Luther! 95 kincs-95 ember” című kiállítást. A két kormányfő ...

Bővebben »

A honlap fejlesztését támogatták

EE501582-1C6E-4601-9940-E6BC959EC330

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  támogatásával korszerű technikai eszközöket vásárolt nemrégiben a  nagykárolyi esperesi hivatal. A pályázati forrásból megvásárolt drón és fényképezőgép elsősorban az egyházmegye honlapjának fejlesztésében jelent kiemelkedő segítséget, hiszen a korszerű eszközök által minőségi fotók készülnek. Ez hozzájárul az internetes megjelenés látványosabb arculatához.  Az eszközök ugyanakkor használhatók az egyházmegye kiadásában  megjelenő imaheti füzet és naptár szerkesztéséhez szükséges anyag ...

Bővebben »

Reformációs emlékünnep Tasnádon

kep2

November 2–5. között ünnepségsorozatot tartottak a tasnádi református gyülekezetben a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A lelkészházaspár arra törekedett, hogy ne külsőségekben, hanem lélekben újuljon meg az egyházközösség és annak tagjai. Pakulár István és Pakulárné Bú Julianna lelkipásztorok fontosnak tartották, hogy ne csak egy emlék-istentisztelettel adózzanak a jeles évfordulón, hanem a reformáció értékeit felmutató különböző előadásokkal és programokkal gazdagítsák a gyülekezet ...

Bővebben »

A kálvinizmus elterjedéséről hallhattak előadást

Kaplony

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a kaplonyi gyülekezetben Dr. Ősz Sándor Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa tartott előadást, az erre az alkalomra szép számmal megjelent híveknek. Előadásában a nagy reformátor, Kálvin János életútját, reformátori munkásságának jelentőségét, valamint a reformáció kálvini irányzatának magyarországi elterjedésének történetét mondta el a hallgatóságnak. A tartalmas előadás nagymértékben hozzájárult a kaplonyi reformátusok Kálvinnal és a ...

Bővebben »

Összemérték tudásukat

DSC_0175

A Nagykároly-kertvárosi és a szaniszlói vallásórások nyerték meg idén a Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében megtartott bibliaismereti vetélkedőt. A kilencedik alkalommal sorra került megmérettetésen is óriási számmal vettek részt versenyzők. A nagykárolyi Simion Barnutiu Szakközépiskolában november 4-én megtartott vetélkedőre az egyházmegye számos egyházközségéből érkezett csapat. Voltak résztvevők Bogdándról, Börvelyből, Érendrédről, Érszakácsiból, Kaplonyból, Kismajtényból, Leléből, Magyargéresről, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról, Szilágypérből és Tasnádról. ...

Bővebben »