Csodás percek Istennel

 

 • Csodás percek Istennel – áhítatos könyvsorozat gyerekeknek
  Minden kötet három hónapra szóló áhítatot tartalmaz, amely segítséget nyújt a gyerekeknek, hogy a napi csendességben csodás perceket töltsenek el Istennel.
  Minden kötet a következőket tartalmazza:
  ·         bibliai idézetek;
  ·         egyszerű magyarázatok;
  ·         napi kérdések;
  ·         mintaimádságok;
  ·         szakaszokat lezáró feladatlapok.
  A könyv mérete A5-ös, 96 oldalas
  1. kötet – Ilyen a mi Istenünk
  A gyerekek megtanulják azt, hogy kicsoda Isten, milyen Ő, és hogyan lehet Őt személyesen megismerni.

A könyvsorozat megrendelhető az www.edituraamec.ro honlapon.

A börvelyi református egyházközség

Börvely község Nagykárolytól északra, a szatmári síkságon, a volt Ecsedi láp szélén, a Kraszna partján, a magyar-román határ közvetlen szomszédságában fekvő település. 2016-ban ünnepelték a falu lakói az első okleveles említés 800 éves évfordulóját. Az itteni magyar református közösség mintegy 1200 tagot számlál, a nagykárolyi és tasnádi közösségek után az egyházmegye harmadik legnagyobb református közössége.

A múlt kiemelkedő alakjai közül meg kell említenünk Bodoki Henter Márton tiszteletest, aki szülőföldjéről székely telepeseket hozatott a XVIII. században elnéptelenedett településre. Járt itt Móricz Zsigmond is, aki regényeiben megörökítette az itteni parasztemberek jellegzetes vonásait, továbbá Herman Ottó természettudós, aki írásaiban a lápi életforma (csikászat, halászat, vadászat) és madárvilág jellegzetességeit írta le.

A határnak szegezett településen zsibong a magyar élet. A gyülekezetben a presbitérium, nőszövetség és énekkar komoly szolgálatot végez. Az énekkar több mint 100 éves múltra tekint vissza, ez idő alatt mindössze 4 karvezetője volt, a nőszövetség tagjai heti két alkalommal összegyűlnek és csigatésztát készítenek, melynek árával az egyházat támogatják. Az évi  20-25 temetés mellett a 10-15 keresztelő, 7-8 esküvő, valamint a 14-15 tagú konfirmandus csapatok arról tanúskodnak, hogy Börvelyben  nemcsak múlt, de magyar- és református jövendő is van.

Kátai Tibor

 

Bogárdi Szabó: Három-négyszáz református projekt valósulhat meg rekonstrukciós támogatásból

Három-négyszáz projekt, templomépítés és -felújítás, parókiák, közösségi terek építése és bővítése valósulhat meg abból a rekonstrukciós támogatásból, amit 2017 decemberében kapott a református egyház a kormánytól – mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a testület ülésén csütörtökön Budapesten. 

Bogárdi Szabó István úgy fogalmazott: a kapott támogatás “arányos és szükséges”. Felidézte: az MRE-nek, a magyarországi és a határon túli református egyházkerületeknek ítélt összesen 89 milliárd forintot többen aránytalanul nagynak tartották más felekezetek támogatásával összevetve. A püspök szerint azonban az, aki nemcsak a decemberi, hanem a 2017 eleje óta odaítélt összes egyháztámogatást számba veszi, látni fogja, hogy a támogatás nem aránytalan.
Bogárdi Szabó István megköszönte a támogatást, hangsúlyozva, hogy az nem járandóság, és kérte a gyülekezeteket, hogy arra használják fel, amire kapták. 
A református püspök kitért arra, hogy az egyház a támogatás keretein belül 30 milliárd forintot kapott óvodaprogramra. A támogatásból az előzetes felmérés szerint mintegy 70 óvodát építhetnek, vásárolhatnak, bővíthetnek ki, újíthatnak fel. Mint mondta, ma hatszor annyi gyermek jár református általános iskolába, mint amennyi református óvodába, és az egyház szeretne “óvodákat rendeli” a meglévő iskolák mellé. 
Bogárdi Szabó István beszélt arról is, hogy az MRE elkészült egyházstatisztikái szerint a múlt évben a keresztelések és házasságkötések száma egy-két százalékkal csökkent, a konfirmációké és temetéseké egy-két százalékkal nőtt. Az egyház tehát stabil, és ez “komoly jövőtervezést is igényel”.
A református püspök gratulált az országgyűlési választáson április 8-án a parlamentbe jutott pártoknak és képviselőknek, különösen a Fidesz-KDNP-nek, hangsúlyozva felelősségük súlyát a törvényhozásban és a kormányzásban – közli az MTI.

 

Haladnak a munkálatok

Jó ütemben haladnak a nagykárolyi új református templom és óvoda építésével. Az óvoda épületének szerkezeti munkálatai lassan befejeződnek. A földszinten padlóöntésen is túl vannak már. Közben belső villanyszerelési munkálatok is folytak, és ezen a héten megérkeztek a nyílászárók is – tudhatjuk meg a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség facebook oldaláról.

Felvételi alapképzésre a 2018-2019. akadémiai évre

Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó egyházak megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerint illetékes egyházközségek ajánlásával rendelkeznek.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további tájékoztató megtalálható az alábbi oldalakon:

További információkért forduljon a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet titkárságához.

Tel: 0264-591-368, 0264-592-841

Forrás: proteo.hu

AZ OROSZ PÁTRIÁRKA FELHÍVTA A PÁPÁT SZÍRIA ÜGYÉBEN – ÉS MIRE JUTOTTAK?

 Az Orosz Ortodox Egyház feje,  Kirill pátriárka április 14-én, szombaton telefonbeszélgetést folytatott a római katolikus egyházfővel, Ferenc pápával Szíria ügyében – adta tudtul a patriarkátus moszkvai külügyi hivatalának honlapja, a mospat.ru április 14-én este. Nem sokkal ezt követően az orosz egyházfő telefonon tájékoztatást adott a pápával folytatott beszélgetéséről Bartholomeosz konstantinápolyi közel-keleti pátriárkának, Theodoroszalexandriai, János antiókiai és Theofilosz jeruzsálemi ortodox pátriárkának.
A példaértékű telefonbeszélgetésnek az volt a fő témája, hogy  a keresztyének nem nézhetik kívülállóként azt, ami Szíriában ezekben a napokban történik. Szíria és a Közel-Kelet volt az a terület, ahol a keresztyénség növekedésnek indult Jézus kora után, ma pedig a rettenetesen véres konfliktusok földje az a vidék. Emberek tömegei esnek áldozatul az évek óta tartó háborúskodásnak, bombázásoknak. Az egyházak üzeneteikben mindig felszólították a feleket a béke és az igazságosság helyreállítására. A pátriárka telefonhívásának konkrét kiváltó oka az volt, hogy moszkvai idő szerint aznap délután 4 órakor az USA, Franciaország és Nagy-Britannia légitámadást indított Szíria ellen – olvasható a patriarkátus honlapján.
Az orosz egyházfő, Kirill kérése az volt Ferenc pápához, folytatódjanak közöttük a megbeszélések a kialakult helyzet rendezése érdekében. Az egyháznak mindenképpen békéltető módon kell fellépnie, s ezt a feladatát érvényesítenie kell befelé, a konfliktus által sújtott országban és kifelé, a nemzetközi életben.
Az orosz egyházfő arról is tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a pápával szót váltottak annak lehetőségeiről, miként tudják a keresztyének, egyházak befolyásolni az erőszak terjedésének a fékezését vagy megállítását. Éppen ebből a szempontból Kirill pátriárka kifejezetten hasznosnak minősítette a telefonbeszélgetést. A konfliktusok kezelésének szempontjából igen nagy előnye az egyházaknak, hogy nem tartoznak egyetlen politikai hatalomhoz sem, éppen ez nyit előttük kivételes lehetőséget arra, hogy mindegyik féllel keressék a tárgyalásokat és a konfliktusok békés eszközökkel történő rendezésének a  lehetőségeit. 
 
A moszkvai patriarkátusi sajtóiroda vezetője, Alexander Volkov lelkész rámutatott: a két egyházfő telefonbeszélgetése kifejezetten jó légkörben, húsvét lelkületének érezhető békességében zajlott le. A pátriárka és a pápa megállapodtak abban, hogy folytatják a konstruktív párbeszédnek ezt a formáját.
Mi tehát a konkrét eredmény? Nem a haszna, hanem eredménye ennek a magas szintű telefonbeszélgetésnek? Egyrészt: egymás kölcsönös támogatása abban, hogy minden lehetségest megtesznek a rendelkezésükre álló egyházdiplomáciai eszközökkel a konfliktus békés rendezéséért. Ezért arra kérik az érintett területek egyházi vezetőit, hogy hasonlóképpen vessék be erkölcsi és lelki befolyásukat a helyzet súlyosbodásának megakadályozásáért. Másrészt az, hogy ennek érdekében gyorsan, a veszélyhelyzet kirobbanását követő legrövidebb időn belül a két nagy egyház, az ortodox és a római katolikus legfőbb vezetői  keresik egymást és szót értenek egymással. Ebben pedig akeresztyén felelősség gyakorlásának új, gyors, a modern technika által kínált konfliktuskezelés új módját is megtalálták. Nem kell várni konferenciákra, csúcstalálkozókra, csak fel kell venni a telefont – ha már van. Lám, a technikát nem csak rombolásra lehet használni. Korábban ilyen telefonbeszélgetésekre egyházfők között nem volt példa. Eznyitánya lehet az egyházak új korszakának, amikor a váratlan helyzetek, világválságok kezelését, megoldását vagy megelőzését új technikai eszközökkel is igyekeznek előmozdítani. Kétségtelen, ez a Moszkva-Vatikán között létrejött telefonbeszélgetés az egyházak világért vállalt felelősségének új korszakát és cselekvésmódját is jelzi. Sikerült az idő pulzusára tenni kezüket – és a gyógyító, evangéliumi terápia 2000 éves módszerét időben működésbe hozni! Adja Isten, hogy valóban időben legyen.

A magyarcsaholyi református templom

Az első hiteles adat az egyház fennállásáról 1630-ból való, amikor először kértek református prédikátort Magyarcsaholy templomába Tarnóczi István személyében. Ekkor még csak a templom szószéktől toronyig tartó része létezett. Később azonban két alkalommal is sor került templom bővítésre, melyet a templomtető faszerkezete is igazol.

Adataink szerint 1766-ban 8 méter magas fatornyot építenek a templom mellé. Már ekkor két harangnak készül a fatorony, a meglévõ 1701-ben készült harangnak, és a következő esztendőben, 1767 márciusában készült harangnak.  Hogy mi lett a két harang sorsa, arra csak következtetni lehet az irattári bejegyzésekből. Az egyiket valószínűleg újraöntötték 1780-ban, mely harang mind a mai napig megvan. A másikat pedig, melynek súlya 158 kg volt és a kisebbik volt a kettő közül, 1917 március 12-én háborús célra elvitték, ennek jegyzőkönyvé megtalálható irattárunkban. Ezen harang pótlására 1923-ban került sor, amikor az egyházközség saját költségén készíttette el Bukarestben az új harangot, mely mindmáig helyén van.

A faharanglábat 1813. április 27-én lebontják, hogy helyébe egy 22 méter magas tornyot építsenek. 1823-ban fejezik be a torony zsindelyezését és felhelyezik a vitorlás gombokat is a csúcsára, illetve a négy szegletére. 1830-ban levakolják a tornyot, párkányait pedig lecserepezték. Ugyancsak ebben az évben fejezik be a templomtető teljes zsindelyezését is, valamint a templom falainak vakolását. 1859-ben javításra kerül a templom és torony zsindelyezése. 1868-ban pedig eltávolítják a toronyról a zsindelyt, kijavítják a tetőszerkezetet, bedeszkázzák a tornyot és bádoggal fedik be, a csúcsán maradó gombot pedig bearanyozzák. A templomtetőn 1871-ben cserélik le a zsindelyt és bádogozzák.

1850-ben kerül sor a toronyóra beszerelésére. Sajnos az órásmester kiléte és az óra készítésének helye ismeretlen. 1873-ban az óra egy nagyobb javításon esik át, több alkatrészét kicserélik, átfestik a számlapokat, mutatókat. Az óra egészen az 1940-es évekig működött, aztán többször meghibásodott, mivel alkatrészei elhasználódtak az évek során. Az 50-es, 60-as években történtek próbálkozások az újraindítására, de sikertelenül.

Az egyházközség orgonáját 1855. április 29-én kezdték el építeni. Sajnos az orgonaépítő mester neve és az orgona készítésének helye is ismeretlen. Az orgona templomba való beépítése 1856 decemberében kezdődött el. Az orgonát bár karácsonyra felszentelték, azonban működésével bizonyára gondok lehettek, mivel az építőmester még jó ideig dolgozott ezután is rajta. A feljegyzések szerint csak 1857 májusában készült el véglegesen az orgona. És működött elkészített formájában egészen az első világháborúig, amikor ónsípjait hadi célból fel kellet ajánlja az egyházközség. 1918. július 25-én történt meg a sípok postázása a Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja RT felé. Ezen orgonasípok sajnos azóta sem kerültek pótlásra, sőt mára már az orgona is teljes felújításra szorul.

Maga a templom az évek során többször megújult és ki is bővült, sajnos azonban nem minden esetben történt szakszerű és átgondolt munkálat, sőt egyes változtatások teljesen kivetkőztették eredeti jellegéből. Így a templom mai kinézete egyáltalán nem hasonlít az egykor patinás, kazettás mennyezetű, zsindelytetös, négy fióktornyos, bearanyozott gombú templomra. 1906 előtt egy felújítás során történtek a legdurvább változtatások a templom jellegében: eltávolították a mennyezetről a kazettákat, a mennyezetet lefestették, tetőt javítottak, a templomfalat megerősítették és feljavították kívül-belül és a padláson végzett munkálatokhoz felhasználták a levétel által feleslegessé vált festett kazettákat is…

Arról, hogy milyen gazdag és eredeti ábrázolásokat tartalmazó kazetták vesztek kárba azt Tóth Géza, az Országos Iparművészeti Iskola növendéke által készített rajzokból és fényképfelvételekből. győződhetünk meg, aki megmentette az utókor számára ezeknek a pótolhatatlan kincseknek a kinézetét eredeti méretükben és pompájukban papírra mentve őket.

Az egyházközség 1906-ban temploma felújítására készülve segélyért folyamodott a Műemlékek Országos Bizottságához, amely válaszában elutasította a munkálatok támogatását éppen a fenn leírt változtatások miatt. Az elutasítás indoklása: “…arról győződtünk meg, hogy a templomot későbbi átalakítások eredeti jellegéből teljesen kivetkőztették, úgyhogy régi műrészleteiből csakis egy félköríves ablak maradt fönn.”

Az elutasítás miatt a következő felújításra csak 1909-ben került sor, amikor a férfiak felőli boltívet is elbontják és helyébe vasgerendát építenek be, továbbá új padozat kerül a templomba, a mennyezet közepére rozetta kerül, a torony felőli karzat helyébe újat építenek, a padlásfeljáró a karzatra kerül, a tetőre pedig két kibúvó ablakot alakítanak ki.

1926-ban teljes felújításon esik át a templom. 1995-1996 között ismét teljes felújítás történik, ekkor a tető bádogzatát is lecserélik az északi oldal kivételével. 2003-ban a templom tornyának újra bádogozása történik meg és egyúttal a villámhárító teljes cseréje is. 2009-ben kisebb omlás miatt a tornyon kellett javítást végezni, valamint a tetőszerkezet gerendázata is meg lett erősítve, illetve a gerendázat bizonyos elavult része ki is lett cserélve.

Forrás: magyarcsaholy.ro

Új terveik vannak

Új esperesi hivatal építéséről és egy új ifjúsági táborhely létrehozásáról döntött a nagykárolyi egyházmegye Közgyűlése április 11-én. A közgyűlés Kiss József (a Szatmári Református Egyházmegye) főjegyző igehirdetésével kezdődött, aki János evangéliumának 20. része alapján szólt a jelenlévőkhöz.

A közgyűlési tagok elfogadták az egyházmegye különböző előadóinak beszámolóit, melyekből többek között kiderült, hogy jelenleg 15697 híve van a nagykárolyi egyházmegyének. A tavalyi évhez képest 145 lélekkel csökkent a hívek száma. Elfogadták a berei egyházközség vezetőségének kérvényét, akik 3000 lej támogatást kértek a ravatalozó építésének befejezéséhez. Kovács Jenő polgármester javaslatára határozat született arról, hogy Nagykároly mellett földterületet vásároljon az Egyházmegye, ahol ifjúsági táborhelyet létesítenek majd. Balogh Enikő katekétikai előadó emlékeztetett arra, hogy egyre sürgetőbb megoldani a táborhely kérdését, ugyanis egyelőre nem áll rendelkezésre olyan hely, ahol hosszú távon biztosítva volna a gyermekek és ifjak táboroztatása. Tolnay István esperes bemutatta az új esperesi hivatal látványtervét, ami Nagykárolyban a Károli Gáspár utcában fog felépülni. Az épület a Magyar Kormány támogatásával készül majd el. Az alsó szinten irodák és egy tárgyalóterem, a felső szinten pedig 65 személy befogadására alkalmas konferenciaterem kap helyet. A Közgyűlés zöld utat adott az építkezésnek. A munkálatok a pályázati pénz megérkezése után kezdődhetnek el.

Kiss József főjegyző néhány mondatban beszélt a szatmári egyházmegye működéséről. Példaértértékű, ahogyan ők bibliai alapon megtudtak egyezni az államsegélyek elosztásáról. Ennek elosztásánál figyelembe vették, hogy ne egyes gyülekezetekben halmozódjon fel több kongrua, hanem kapjon minden egyházközség egyet, a városi gyülekezetek pedig értelemszerűen többet. Ahhoz, hogy minden egyházközségnek jusson kongrua, minden gyülekezet felajánlja a tizenkettedik államsegélyét, amit a közösből majd visszaoszt az Esperesi Hivatal. Beszélt a Szatmárnémeti Református Gimnázium helyzetéről, aminek felújításán és karbantartásán folyamatosan fáradoznak, ugyanis előreláthatólag a születések számának csökkenése miatt számos vidéki településen zárhatják be az iskolát, a gyermekek pedig akár ebbe az oktatási intézménybe igazolódhatnak át. Ugyanakkor megemlítette, hogy az egyházmegye néhány előadója tiszteletdíjat kap feladatai végzéséért. Ezzel is igyekeznek motiválni őket, hogy alaposabb munkát végezzenek, és több elvárást támaszthassanak feléjük.

TESTVÉRI NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A GYŐZTESEKHEZ

A GYŐZELEM IGEI KOORDINÁTÁI

2018 ÁPRILIS 8-ÁN

ÉS MINDVÉGIG

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt FIDESZ-KDNP-s Testvéreink!

Sok millió magyar honfitársammal együtt én is a hálaadás szavával álltam meg lélekben április 8-án éjféltájt a Történelem Ura, Mennyei Atyánk és a Világ Megváltója, Jézus Krisztusunk színe előtt. A győzelem éjszakáján. Istennek hálaadással, a győztesek, a FIDESZ-KDNP összefogás, a mandátumot kapott képviselők és a győzteseket választó, a kormányzáshoz legitimitást, bizalmat szavazó milliók előtt szívemben nagy-nagy köszönettel. És igen halkan csak ennyit mondtam: bölcs a mi népünk! Tanult a sok-sok fájó történelmi leckéből. A Lélek csendjében pedig figyeltem ott legbelül, imádságos kamrácskámban arra, milyen Igéket hoz elém a Szentlélek. Miközben a tv képernyőjén egyre sokasodtak az azonos FIDESZ-KDNP színek, éreztem, vannak a történelemben pillanatok és népünk kárpát-medencei történetében is, amikor igen-igen figyelni kell Istenre és nagyon vigyázni kell a szóra, a lépésekre, még az üzenetértékű gesztusokra is, hogy el ne vétse senki a megkapott kegyelmi lehetőséget. Hogy méltatlanná ne váljunk a kivételes lehetőségre. A várfalakra most kellenek csak az őrök, akik éjjel sem szunnyadnak, mert az ellenség szertejár közöttünk, hogy konkolyt hintsen a friss vetésbe. A győzelemhez józanságot, felelősséget és lelki éberséget kívánunk testvéri szívvel.

A Lélek ezt a három Igét hozta elém, amit most szeretnék megosztani nemzeti színű, háromszoros üzenetként a győzelemre juttató milliókkal és a győztesekkel, innen kincses Kolozsvár Agnus Rádiójának blogjáról:

–          Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez (Ef 2,4) – a történelem Ura előtti alázat a helyesen és illő módon fogadott győzelem, s az okosan felfogott eredmény jó hasznosításának a feltétele. Mondanám egyszerűen: alázat kell a győzelem elfogadásához. Ezen az estén megvolt ez, maradjon meg mindvégig!

–          Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára (Lk 9,62) – ha el tudjuk hittel fogadni, hogy semmi nem véletlenül, hanem Istenünk akaratából történik, akkor főként az ország és egyházépítésben nem helyénvaló a hátratekingetés. Az emlékezés igen. De a meghatározó nem a múlt, hanem a feladat, ami előttünk van. Ez mindenre vonatkozik. Ami tegnap volt, azt hagyjuk a tegnapnak. Ne cipeljük tovább a múlt terheit. Akinek dolga van, márpedig van éppen elég az országépítésben és kereszténységvédelemben, a magyarság egységének építésében – az előre néz, és a felfele imádkozás, meg a maga köré tekintés testvéri megbecsülésével, e háromszorosan egy, piros-fehér-zöld dimenzióban mérlegel, dönt és cselekszik.

–          Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk… (1Tim 2,1-2) – ez a mi keresztyén kiváltságunk, de egyben szeretetünk és törődésünk iránya is. Pál ugyan tanítványának, s a keresztyéneknek írja, de ez a titka a nemzet, és a nép, az egyház kiválasztott és elhívott népe erősödősének is. Keresztyén hazánkért és Kormányunkért nem csak a győzelemig, hanem folyamatosan imádkoznunk kell, mert a Lélek józanságára, reménységre, fáradhatatlan kitartásra, nagy külső nyomások között tántoríthatatlan belső megállásra van szükség ezután is. Trump USA elnök nemrég Billy Graham evangélista testvérünk koporsója előtt a Capitoliumban ezt mondta: „Az ima az USA nagyságának és összetartásának a titka”. Testvéri biztatással kérve-kérek én is minden Olvasónkat: Imára fel, keresztyén hazánk kormányzásra felhatalmazott vezetéséért. Sok mindent kellene még írni, de most ennyire van lehetőség. Ezért Testvéreim fenn és lenn, közel és távol most így summázom Felétek 2018. április 8, a győzelem éjszakájának kihívását: Józan ésszel, forró szívvel, szembe szállunk minden vésszel! 

Tisztelt Orbán Viktor Úr! Tisztelt FIDESZ-KDNP-s Testvéreink! Ismét adott mindnyájunknak négy évet a történelem Ura és Megváltó Krisztusunk, hogy a Lélek világosságában és vezetésével megéljük 21. századi magyar pünkösdünket, a nemzeti újjászületés és építkezés nagy lehetőségét. Gyakoroljuk hát, váltsuk naponta valóra közös keresztyén örökségként, értékképző, magas kultúrát formáló drága történelmi jelmondatunkat: Ora et labora – Orando et laborando! Halljuk meg, mit üzen a Lélek a Gyülekezetnek, hazánknak, nekünk. Imádkozva és dolgozva töltsük be kegyelemből ránk ruházott, megértett, boldogan elfogadott küldetésünket!

   

Dr. Békefy Lajos Ph.D.

református lelkész, közíró

felelős szerkesztő

szociáletikus

világvallás-kutató

 

FELELŐS KÉRÉS

Adj, Uram, tiszta szellemet,

hogy láthassunk Téged.

Alázatos szellemet,

hogy meghalljunk Téged.

Szerető szellemet,

hogy szolgálhassunk Neked.

Hívő értelmet,

hogy tetteinkkel követhessünk Téged.

(Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára, 1961. ford. drbl)

 

NEM ELÉG

Nem elég naponta Isten elé állni.

Az a döntő kérdés,

hogy vajon kizárólag

Isten előtt szeretnénk-e megállni!?

S ott meg fogunk-e tudni állni?

Nincs Más, akinek végső számadással tartozunk.

Útközben nemzetünknek,

ama napon egyedül Őneki.

Ennek tudatában tegyük a dolgainkat!

(Dag Hammarskjöld, ford. drbl)

 

Forrás: bekefy.agnusradio.ro

Szakkollégiumot indít jogászhallgatóknak Kolozsváron a Sapientia egyetem és a református egyház

Szakkollégiumot indít Kolozsváron jogászhallgatói számára a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az Erdélyi Református Egyházkerülettel összefogva – jelentették be a két intézmény képviselői egy kolozsvári sajtótájékoztatón csütörtökön. 

A Collegium Iuridicum számára a református egyház vásárolt meg egy ingatlant Kolozsvár belvárosában, amelyben az őszi tanévkezdésig 20-25 diák befogadására alkalmas otthont, tantermet, közösségi teret és könyvtárat alakítanak ki. Amint Ballai Zoltán, az egyházkerület tanácsosa elmondta: a 600 négyzetméteres ingatlan megvásárlása és felújítása szerepelt abban a csomagban, amelyre jelentős támogatást kapott az egyházkerület a magyar kormánytól – közli az MTI. 
Tonk Márton, a Sapientia kolozsvári karának dékánja elmondta: a budapesti Igazságügyi Minisztérium támogatásával már három éve elindították a Moór Gyula Programot, mely intenzív felkészítő a bírói, illetve ügyészi, valamint ügyvédi kamarai felvételire készülőknek. Ez a program teljesedik ki a szakkollégium beindításával. Úgy vélte: a szakkollégiummal a Sapientia olyan lehetőségeket tud nyújtani a jogászhallgatóinak, amelyeknek nincsen párja a romániai egyetemeken. 
Veress Emőd, az egyetem jogi tanszékének vezetője elmondta: azt követően, hogy 1959-ben megszűnt a kolozsvári Bolyai Egyetem és a kolozsvári magyar jogászképzés, az erdélyi magyarság csaknem kiszorult a román igazságszolgáltatási rendszerből. Míg Románia lakosságának 6,5 százaléka magyar nemzetiségű, a romániai ügyészek és bírák karában 1,2 százalékos a magyarok részaránya. Az oktató szerint az 1989 utáni kedvezőbb feltételek is csak arra voltak elegendők, hogy a statisztika ne romoljon tovább. Hozzátette: a szakkollégium a változást kívánja elősegíteni.
Veress Emőd tájékoztatása szerint a szakkollégiumban az egyetem legjobb jogászhallgatói számára biztosítanak majd ingyenes lakhatást, cserében viszont a bentlakóknak szakmai többletfeladatokat kell ellátniuk. Az oktató elmondta: az épületben olyan könyvtárat hoznak létre, amelynek a nyugat-európai polgári jogi, büntetőjogi és alkotmányjogi szakirodalma páratlan lesz Romániában. 
Az MTI kérdésére Veress Emőd elmondta: mivel a jogászi szakma erősen kötődik a nyelvhez, a beszédkészséghez, az egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy diákjai román nyelvi környezetben is megállják a helyüket. A Sapientia jogászképzésén a tárgyak egy részét románul tanítják, de az egyetem a románul tanított tárgyakhoz román és magyar nyelvű jegyzeteket is készített. 
“Az egyetem azért jött létre, hogy itthon maradjanak és itthon boldoguljanak a fiatalok. Ehhez pedig kell a román nyelvtudás” – tette hozzá Tonk Márton dékán.

 

Tolnay István esperes húsvéti pásztorlevele

„Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, mert feltámadott!” (Lk 24,5-6)

A legtöbb vallásos ember számára a feltámadás ténye igen komoly választóvonal. Azért hangsúlyozom ki, hogy vallásos emberekről van szó, mert a nem istenhivő gondolkodók számára ez nem kérdés, ők kimondják: a feltámadás csupán fikció, vallási ábránd. Azonban „keresztyén körökben” igenis sarkalatos kérdés a feltámadás, főként annak mikéntje. Mert a keresztyén hívők egy része ezt úgy fogja fel, hogy ugyan hisz Istenben, elfogadja Jézus létezését is, akár úgy, mint történeti személy, akár mint az emberiség megváltója… na de azt, hogy Jézus feltámadt volna… vagy, hogy egyszer majd mi is feltámadunk? Hát ezt már sokuknak nehéz megemészteni. Ki merem jelenteni, hogy a legtöbb keresztyén gyökerekkel rendelkező, vallását félig-meddig gyakorló ember ezt úgy fogja fel, hogy „csak addig vagyok hajlandó elmenni a hitemben”, amíg az megfelel a tapasztalatnak, az észszerűségnek.

A fenti bibliai idézet a húsvéti feltámadás-történet része: asszonyok indulnak el Jézus sírjához, szívükben a Mester halálának szomorú tényével. Mert Jézus meghalt, a halál tény és kész! Ez a tapasztalat, ez a valóság! Innen nincs tovább… Amikor odaérnek, azzal kell szembesülniük, hogy olyasvalami történhetett itt, amire egyáltalán nem számítottak: a kő elhengerítve, a sír üres, és angyalokkal is találkoznak, akik Jézus feltámadásának hírét szintén TÉNYKÉNT közlik velük! Mert nem csupán az létezik, amit megtapasztalunk és átélünk, hanem azon túl, amit Isten öröktől fogva eltervezett és véghezvitt: a megváltás és feltámadás csodáját s mindezt úgy, hogy előrevetítse, garantálja a mi feltámadásunkat és örök életünket is.

A múlt héten a mi gyülekezetünkben kátéórán pont a feltámadás volt a téma. Érdekes beszélgetés alakult ki ebből a konfirmációra készülő ifjakkal. Érdekes, mondom, mert hogy nem a feltámadás lehetőségét kérdőjelezték meg (úgy tűnt számomra, hajlandóak ezt tényként kezelni), inkább az érdekelte őket, hogyan fog történni: hova kerül halál után a lélek, milyen lesz az új testünk? – ilyen és ehhez hasonló kérdések hangzottak el. Nem volt könnyű a válasz, főleg hogy nem idézhettem számukra bonyolult teológiai tételeket. Más eszközökhöz kellett folyamodnom. Egyszerűen megpróbáltam velük megértetni – az Isten létezésére utaló tudományos kutatásokat is igénybe véve – hogy az, ami számunkra felfoghatatlannak, érthetetlennek vagy éppen lehetetlennek tűnik, még nem biztos, hogy nem létezik. Erre már Pál apostol is rájött, hiszen azt írja a szeretet himnuszában: „most még csak tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre.” (1Kor 13,12)

Kedves ünnepre készülő testvérem, lehet, hogy ezt az egyszerű tényt kellene belátnod, hogy az emberi értelem egyszerűen nem képes mindent megérteni, felfogni. Nem tudjuk felfogni, megérteni Isten létét sem – hogyan is foghatná fel a tér-idő dimenziójába bezárt véges ember a végtelen, térhez és időhöz nem köthető, végtelen Teremtőt? Nem érthetjük, hogyan volt képes feláldozni a bűnös emberiségért saját Fiát – hogyan is lennénk képesek, amikor magunkról csak mint gyermekeinket féltőn szerető szülőkről beszélhetünk? És éppen így nem érthetjük meg teljesen a feltámadás csodáját sem: hogyan lehet a halottból (újra) élő, olyan, akinek ugyan „más” a feltámadott testi megjelenése, mégis magán hordja még a szenvedés stigmáit is?

Bizony, sok mindent nem értünk és emberi ésszel nem is érthetünk. A Biblia nem történelemkönyv, nem fizikai, kémiai vagy biológiai tudományos értekezés, hogy elmondja, vagy tudományos képletekben levezesse a kíváncsi emberiségnek, milyen, az atomok vagy nukleonok szintjén lezajló folyamatok magyarázhatják meg a feltámadás csodáját… mert erre nincs is ésszerű, tudományos magyarázat! A Biblia Isten Kijelentése mindazokról, amiket az Úr tudatni akart velünk. És Ő azt mondta: elég neked ezeket tudnod, ó ember! A „csak ésszel” helyett pedig hitre van szükségünk ahhoz, hogy mindezt elfogadjuk! Hitet pedig csak Isten adhat nekünk, ha ugyan hajlandóak vagyunk örökös magyarázatkereséseink helyett egyszerűen csak Tamásként térdre hullani és kimondani: „én Uram és én Istenem!” Őszintén kívánom mindnyájunknak, hogy az idei Húsvét juttasson el bennünket erre a felismerésre! Ezekkel a gondolatokkal kíván egyházmegyénk Lelkészi Karának, a lelkészcsaládoknak, a gyülekezeteinknek, egyházmegyénknek és minden istenkereső embernek boldog húsvéti ünnepet Tolnay István nagykárolyi református esperes.

LÉGYEN DICSŐSÉG MINDENEK ELŐTT NÉKED, MERT TE GYŐZTÉL A HALÁL FÖLÖTT – 10 MAI MAGYAR BOLDOG MONDÁS

ÉS FELZÚGNAK A HARANGOK: HARMADNAPRA
 
 FELTÁMADOTT…
 
 BOLDOG FELTÁMADÁS-ÜNNEPET ÉDES HAZÁNK
 
 MINDEN LAKÓJÁNAK!
TÍZ MAI MAGYAR BOLDOG MONDÁS A 21. SZÁZAD ELEJÉN
Boldog éjszaka, mely egyedül ismerte azt az órát, amikor Jézus feltámadott!
 
 
Ó BOLDOG ÉJSZAKA,
MELY EGYEDÜL ISMERTED AZT AZ ÓRÁT
AMIKOR JÉZUS FELTÁMADT.
Ó BOLDOG SZÁZ FONTNYI MIRHA ÉS ALOÉ OLAJ,
DRÁGA KENET, TE ILLATTAL LENGTED KÖRÜL
AGYONGYÖTÖRT TESTÉT.
Ó BOLDOG GYOLCSOK, ÉS FEJFEDŐ KENDŐ,
MELYEK SZENT TESTÉT, ARCÁT TAKARTÁTOK,
ÉS FELTÁMADÁSA UTÁN NÉMÁN
HIRDETTÉTEK: NINCSEN ITT, MERT FELTÁMADOTT!
Ó BOLDOG SÍRBOLT, MELY BEFOGADTAD,
KÖRÜLÖLELTED ŐT,
A VILÁG MEGVÁLTÓJÁT,
AKI ELSŐ LAKÓD VOLT PÁR ÓRÁRA,
S AZON A TITOKZATOS HAJNALON SZABADON ENGEDTED ŐT,
HOGY ÖRÖKRE VELÜNK MARADJON.
Ó BOLDOG KŐ, MELY ELTAKARTAD
A SZENTET ÉS TITKAIT A KÍVÁNCSI, HAMIS TEKINTETEK ELŐL,
S MERT ELHENGERÍTVE UTAT ENGEDTÉL NEKI.
ÉS TE KERT, MELY A GECSEMÁNÉ-KERT VÉRCSEPPJEI
ÉS IZZADSÁGCSEPPJEI UTÁN,
A GOLGOTAI KERESZT LÉLEK ÉS TEST MORZSOLÓ
KÍNJAI UTÁN ENYHŰLETET ADTÁL A MINDENSÉG URÁNAK.
ÉS TI BOLDOG ANGYALOK, AKIK ŐRIZTÉTEK ŐT,
ÉS HELYÉRE IS VIGYÁZTATOK AZ ÜRES SÍRBOLTBAN,
KIK OTT SZOLGÁLTATOK NEKI MÁR A KEZDETEK KEZDETÉN,
MIKOR MÉG MEG SEM ÉRKEZETT A FÖLDRE,
MAJD A SZÜLETÉS BARLANGJÁNAK ISTÁLLÓJÁBAN.
MÁR A MEZŐN, A PÁSZTOROKNAK
HIRDETTÉTEK A LEGNAGYOBB JÓ HÍRT
EZEN A VILÁGON: NE FÉLJETEK,
MERT NAGY ÖRÖMET HIRDETEK NEKTEK,
AMELY AZ EGÉSZ NÉP ÖRÖME LESZ.
ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK,
AKI AZ ÚR KRISZTUS, A DÁVID VÁROSÁBAN.
A FÖLDI KEZDETEKNÉL ÉS A FÖLDI VÉGNÉL
TI VOLTATOK A HÍRNÖKÖK.
Ó, BOLDOG ÉJSZAKA, MELY UTAT ENGEDTÉL MAGADON KERESZTÜL
A VILÁG MEGVÁLTÓJÁNAK,
ÉS TE, VASÁRNAP HAJNAL,
AZ ÚJ TEREMTÉS TANÚJA VOLTÁL
S A KOZMOSZTÖRTÉNELEM
LEGNAGYOBB CSODÁJÁT TAKARTAD,
A FELTÁMADOTTAT.
Ó, BOLDOG JÓZSEFEK, TE, NÁZÁRETI ÁCS,
ÉS TE, ARIMÁTIAI JÓZSEF,
BOLDOGOK VAGYTOK,
HOGY ISTEN FIA FELSÍRÓ HANGJÁT ÉS UTOLSÓ SZAVÁT A KERESZTEN
HALLHATTÁTOK.
ÉS BOLDOGOK LEHETTEK, MÁRIÁK, TE,
KI ÁLDOTT VAGY AZ ASSZONYOK KÖZÖTT,
MÁRIA ÉDESANYA,
KI ÖRÖMKÖNNYET SÍRTÁL AZON A TITOKZATOS ÉJSZAKÁN
S TE, MAGDALAI MÁRIA, KI ELŐSZÖR TEKINTETTÉL BE AZ ÜRES SÍRBA,
ÉS SÍRI SIRATÓT KÖNNYEZTÉL,
MERT LÁTTAD: “ELVITTÉK URAMAT, ÉS NEM TUDOM,
HOVA TETTÉK”.
Ó, BOLDOG SZEMEK, SZÍVEK, FÜLEK, ÉLETEK!
URAM, ÉLŐ JÉZUS, TE ÉJSZAKA JÖTTÉL ERRE A VILÁGRA,
ÉS ÉJSZAKA TÖRTED ÁT A HALÁL KŐKEMÉNY MÉHÉT,
TE IDEGEN BARLANGISTÁLLÓBAN ÉREZTED BŐRÖDÖN
EZT A MEGVÁLTATLAN VILÁGOT.
ÉS MÁSNAK A BARLANGSÍRJÁBAN PIHENTÉL EL.
IDEGENEKÉ VOLT A PÓLYA, MELYBE KICSINYKE TESTEDET
TAKARTA SZENT ANYÁD,
ÉS IDEGENEKÉ VOLT A HALOTTI LEPEL,
AZ ILLATSZER,
MELY KISZENVEDETT TESTED KÖRÜLLENGTE.
MÉGIS TE ÚGY LÉPTÉL BE A VILÁGBA, ÉS ÚGY LÉPTÉL KI
A SÍRBÓL, MIT AKI HAZAJÖTT ÉS HAZAMEGY ÖVÉIHEZ.
Ó BOLDOGÍTÓ KRISZTUS, ÁLDOTT LÉGY,
HOGY ANNYI NÉMA TANÚ ÉS
ANGYALOK SEREGE,
NŐI LELKEK,
HŰ FÉRFIAK
LÁTHATTAK TÉGED,
BOLDOG TANÚK, BOLDOG LELKEK ŐK,
ÉS A TEREMTÉS BOLDOG TÁRGYAI SZÓTLAN TANÚID!
HAZAJÖTTÉL, VELÜNK MARADTÁL,
OTTHONUNKKÁ, HAZÁNKKÁ LETTÉL,
A TE NEVED ÉS JELENLÉTED A MINDENSÉG MELEG FÉSZKE MINÉKÜNK.
ÁLDOTT LÉGY GYŐZTES ÁLDOZAT,
AKIT LEGYŐZNI VÉLT A HATALOM,
ÉS FÖLDI NÉPED VEZETŐI.
TE GYŐZTESKÉNT ÁLLSZ MA IS KÖZÖTTÜNK,
S MIKÉNT ZAKARIÁS PRÓFÉTÁNAK MONDTA EGYKORON AZ ANGYAL
A MIRTUSZFÁK KÖZÖTT:
BEJÁRTUK A FÖLDET, ÉS AZ EGÉSZ FÖLD NYUGODT, BÉKÉS.
EZT ADTAD TE NEKÜNK, FELTÁMADOTT,
AHOL TE JÁRSZ, GYŐZTES ÁLDOZATI BÁRÁNY,
OTT MA IS NYUGODT ÉS BÉKÉS A FÖLD ÉS AZ ÉG.
JELENLÉTED CSODÁJA EZ,
KOZMIKUS ÖRÖMHÍR,
SZÍVBERAGYOGÓ MENNYEI FÉNY,
MIRE CSAK ZENGŐ SZÓVAL VÁLASZOLHATUNK:
LÉGYEN DICSŐSÉG MINDENEK ELŐTT NÉKED,
KI GYŐZTÉL A HALÁL FÖLÖTT!
LÉGYEN DICSŐSÉG NÉKED MA ÉS ITT,
MOST ÉS MINDENÜTT,
MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ. ÁMEN.
(Írta Dr. Békefy Lajos 2018. nagyszombat hajnalán)

 
HÚSVÉTI MAGASZTALÁSRA HANGOLÓDUNK
https://youtu.be/lXzmjNE-yLA – Erre a linkre kattintva felcsendülnek a gyönyörű dicsőítő zenemű hangjai és a brit királyi gyermekkórus énekli a  Légyen dicsőséget. Húsvéti mű Händeltől a Judás Makkabeus oratórium, amit 1746-ban komponált a mester. Már 1760-tól egyházi himnuszként énekelték belőle Thine be the glory/Légyen dicsőség mindenek előtt Néked, mert Te győztél a halál fölött. Az alábbi fordítás alapja Edmond Budry svájci református lelkész-író húsvéti szövege: A toi la glorie – Tiéd a dicsőség. Magyarra néhai Tóth Péter kispesti református lelkész ültette át, azóta a délvidéki reformátusok énekeskönyvének értékes kincse, szívesen és örömmel énekelt gyöngyszeme az 1971. évi kiadásban. Hallgassuk meg: https://youtu.be/RbBOOmkMLmI
VAN-E MÁS VALLÁSOKBAN ILYEN? 
Van-e más vallásoknak a mi európai komponistáinkhoz fogható, az ő Istenüket zengő mesterük? Bachjuk, aki Húsvéti Oratóriumával megírta az „ötödik evangéliumot”?  És Händeljük, aki La Resurrezione, a feltámadásról szerzett fenséges oratóriumával a csúcsok csúcsára lendíti a hódoló szíveket?   Vagy van Heinrich Schützük, aki a négy evangélium alapján hangszerelte meg „Jézus Krisztus feltámadásának históriáját”? Vagy van Mahlerjük, aki a legmagasabb csúcskompozíciók után 1894-ben írt egy újabb feltámadás szimfóniát, Fr. G. Klopstock szövegével: Feltámadtál, bizonnyal feltámadtál. És a zene költői magasságokba emeli a prózát, ami ma is biztatás: „Ó, higyj, szívem, ó higyj!/Semmi sem vész el!/ Azt aratod, amit vetettél./ Tiéd marad, amit szerettél./Ó, higyj: Nem ok nélkül születtél./Nem hiába szenvedtél!/Amit alkottál, arról Isten is megemlékezik!”.
 
A sort hosszan lehetne, kellene is folytatni, el egészen Kodályig, Gárdonyiig, s másokigSzámomra a legünnepibb húsvéti zenét, kórust Händel két műve jelenti. A Halleluja és a Légyen dicsőség mindenek előtt… A szöveg is gyönyörű imádság, olvassuk el újra és újra ezen az ünnepen és utána is!
LÉGYEN DICSŐSÉG
mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
Fénylő arcú angyal őrzi sírodat,
Ő hirdeti nékünk diadalmadat.
Légyen dicsőség mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
  Itt van már Jézus hívei között,
Jertek mind Ő népe,
Köszöntsétek Őt.
Töltsön el a hála most mindeneket,
Győzelmével szerzett nékünk életet.
Nincs semmi
kétség győzelme
felett,
Velünk az Úr Jézus, ki tovább vezet.
Légyen dicsőség mindenek előtt
Néked, mert Te győztél a halál fölött.
(TÓTH PÉTER FORDÍTÁSA)
 
 
HÚSVÉT

Minden vasárnap húsvét napja,
és minden reggel húsvét reggel,
mert a sír elől a kő el van
hengerítve.
Amikor Rád gondolok, Uram,
ragaszkodom Hozzád
legelőször magamban…
Boldogító titok ez:
tarthatom, és tarthatod te is
éberen emlékezetedben
Jézus Krisztust!
Ő az, aki
kitárja előttünk az ajtót
a szabadságra.
(R. Bohren – ford. drbl)

HÉTKÖZNAPOK HÚSVÉTI FÉNYBEN
“Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Minden reggel elénekelhetem,
s boldog húsvéti fény ragyogja be
új napom, utam, egész életem.

Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott,
jár aznap is előttem és velem.
Nyomában új szolgálat, feladat,
új erő vár, új öröm, győzelem.

“Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”
Jöhetnek borús és nehéz napok,
zengve kísér az ének ritmusa:
a Győzelmes nyomában járhatok.

Jöjjetek, énekeljetek velem,
és énekelje egész életünk!
A Győzelmes nyomában járhatunk,
s vele győztesen célhoz érhetünk. 

(Túrmezei Erzsébet)

 

Elindult a regisztráció a 10. Szeretethídra

A jubileumi, tizedik Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napokra már lehet jelentkezni. A Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes akciójának keretén belül 2018. május 25-26. között ismét lehetőség lesz rá, hogy együtt építsük a Szeretethidat!

Arra biztatunk minden fiatalt, időst, csoportot és egyént, hogy vegyenek részt a Szeretethídon, hogy valódi segítség lehessünk környezetünk számára! A jelentkezés május 11-én zárul.

További információkért látogasson el a www.szeretethid.hu oldalra!

 

Csűry István püspök húsvéti pásztorlevele

Isten lámpása a Bárány

Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány. (Jel 21,2)

Szeretett ünneplő Testvéreim!

Ezen a húsvéton is sokan kérdeznék, vajon az általunk hirdetett feltámadás mit hoz nekünk? Jézus Krisztus halálának és húsvéti győzelmének története nem kerülhet be sok más feledésre ítélt emlék közé, mert történelmet meghatározó jelentésével megint eleveníteni akar, ébreszteni mély álomból, hogy erőforrás legyen mindannyiunknak.

Isten az emmausi tanítványoknak eszébe juttatta üdvözítő akaratát, mely szerint szenvednie és megdicsőülnie kellett (Luk 24,26)! A Heidelbergi Káté 45. kérdése megkérdezi, mit használ nekünk Krisztus feltámadása? A felelet harmadik tétele erre így hangzik: hogy „a mi boldog feltámadásunk záloga” legyen. A régebbi fordítás szerint „dicsőséges feltámadásunk biztos záloga”. Isten dicsősége cselekszik a feltámadásban, amely halált eltipró erő, sírgödör sötétjét átütő fény és görcsösen bezárkózó világunk felszabadítása. Isten Krisztuson át érkező dicsősége a mi gyarló testünket magához hasonlóvá teszi üdvözítő erejével (Fil.3,21). Isten dicsőségét, mint erőforrást kell látnunk és láttatnunk. Azt olvassuk, hogy „amint Krisztus feltámadt az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk” (Róm. 6,4). Ehhez viszont el kellett temettetnünk Vele a halálba a keresztség által. Nagyon gazdag ez a dicsőség, éppen az ige üzenetének számtalan titka nyomán, amelyek kijelentett ígéretekké lettek az egyházban, annak feltámadt megalapítója nyomán (Kol 1,27). Az Emberfia beül a dicsőség királyi székébe, elérkezik az új világ, amely Krisztus követőinek örök életet jelent (Mt 19.27-30).

A mennyei Jeruzsálemben Isten dicsőségének teljessége árad el, amelynek lámpása a Bárány. Akiről Ézsaiás, mint szenvedő bárányról szól (Ézs 53), Keresztelő János már így kiált fel: Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét (Jn 1,29)! Jézus Krisztus szenvedésén át, a feltámadáson keresztül jut az Atya jobbjára, hogy közben mindenütt lámpása legyen a mindeneket átjáró dicsőségnek. Ezért kell nagyon komolyan vennünk a figyelmeztetést a magunk törékeny és földi lámpásunkra nézve: „Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva” (Luk 12,5).

Ünneplő Testvéreim! Ne csak emlékezzünk a feltámadás eseményére, hanem legyünk Isten dicsőségének szorgalmas hirdetői, várjuk éberen úgy a mennyei országot, hogy még itt lent már lámpást gyújtsunk az Ő érkezésének tiszteletére. Erősítsen lélekben és testben bennünket a mindeneken áttörő égi fény, mely az örök életet ajándékozó hatalmától indul és érkezik hozzánk. Megtalál a halál árnyékában is, hogy az életet felkínálja minden szépségével együtt.

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek, a boldogan örvendezőknek és a fájdalmak között reménykedőknek egyaránt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében!

Nagyvárad, 2018 húsvétján

A békesség kötelékében!

Csűry István

püspök

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!

Húsvét ünnepe alkalmából a Kárpát-medencei magyar reformátusság egész közössége nevében szeretettel köszöntjük minden kedves testvérünket Péter apostol első levele első részének 20. és 21. verseivel: „Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen”. Ez az Ige teljes egyértelműséggel kimondja, hogy Istenbe vetett hitünk egyúttal reménység is.

Ez a reménység azon alapul, hogy a jövő nem ismeretlen a számunkra. Isten Jézus Krisztusban kijelentette nekünk az idő értelmét azáltal, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül. Ez azt jelenti, hogy sorsunk nem a véletleneken múlik. Jövőnk nem ismeretlen, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezért hitünk megingathatatlan reménység is, mert az alapja nem valamiféle homályos bizakodás a vaksorsban, hanem az a tény, hogy Krisztus feltámadt, akinek az Atya Isten dicsőséget adott, aki él és uralkodik. A történelemnek van ura! Húsvét ünnepén arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy tántoríthatatlanul tegyünk ma is bizonyságot keresztyén hitünkről, az egyetlen igazságról. Arról a Jézus Krisztusról, akinek a feltámadása jövőnk záloga, reménységünk szilárd és megváltozhatatlan alapja az idők végezetéig. Ámen.

2018 húsvétján

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor világi főjegyző – Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok – Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és Fekete P.P. János főgondnok – Erdélyi Református Egyházkerület
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok – Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok – Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok – Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok – Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Bódis Tamás lelkész és Kócán Géza egyházelnök – Szlovéniai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok – Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok – Tiszántúli Református Egyházkerület