Nyugdíjasok és idősek napját tartottak Szilágypérben

Második alkalommal szervezték meg a szilágypéri gyülekezeti házban a nyugdíjasok és idősek napját. Meghívott vendégek voltak a tasnádi Caritas munkatársai.

Az eseményen résztvevők Szabó Sándor lelkipásztor igemagyarázatát hallgathatták meg. A Caritas munkatársai egészségállapoti felmérést végeztek azok számára, akik azt igényelték. Ugyanakkor a jelenlévők érdekes előadást hallgathattak meg az időskori depresszióról. Színessé tette a programot a fotóvetítés, melynek során régi képeket néztek meg. Az esemény az egyházközség nőszövetségének jóvoltából szeretetvendégséggel ért véget.

Fotó: Póti Tibor

Az iraki keresztyének megsegítésére gyűjtöttek

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának felhívására az elmúlt időszakban a nagykárolyi egyházmegye gyülekezeteiben is gyűjtést szerveztek az iraki menekült keresztyének megsegítésére. Ők azok a hittestvéreink, akik az Iszlám Állam terrorja ellenére sem tagadták meg hitüket. Jelenleg Líbiában, menekülttáborokban élnek. Hazatérni nem tudnak, mert az otthonaikat lerombolták, és az életveszély sem szűnt meg. Európába nem akarnak jönni, hisz – véleményük szerint – hitükért előbb-utóbb ugyanolyan üldözés fogja érni őket kontinensünkön. A menekülttáborokban leadott menekültkérelmek szerint kizárólag Észak- és Dél-Amerikát, valamint Ausztráliát és Új-Zélandot választották. Néhányan mégis megpróbálnak új életet kezdeni szülőföldjükön. Megsegítésükre fogtak össze az itteni gyülekezetek is, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák őket. Köszönet illetti az alábbi gyülekezeteket:

Ssz. Egyházközség Összeg (RON)
1. Ákos 500
2. Bogdánd 500
3. Dobra 200
4. Domahida 200
5. Érdengeleg 150
6. Érendréd 600
7. Érkőrös 100
8. Érszentkirály 300
9. Gencs 500
10. Hadad 250
11. Hadadnádasd 250
12. Iriny 270
13. Kaplony 252
14. Királydaróc 200
15. Kismajtény 200
16. Krasznamihályfalva 400
17. Lele 250
18. Magyargéres 500
19. Nagykároly-Belváros 1015
20. Nagykároly-Kertváros 700
21. Pelekeszi 150
22. Szaniszló 200
23. Szilágypér 150
24. Tasnád 450
25. Tasnádszántó 150
Összesen 8437

 

 

További terveik vannak

Egyházmegyei közgyűlést tartottak Nagykárolyban december 5-én, melyen szóba került az új esperesi hivatal, társegyházközségek létrehozása, az egyházmegye jövő évi költségvetés tervezete és egy adománygyűjtési akció szervezése két egyházközség részére.

A közgyűlésen Kátai Tibor börvelyi lelkipásztor hirdette Isten igéjét az Ézs 59,20-21 igeszakasz alapján. A lelkipásztor igehirdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy adventben a Megváltó érkezését várjuk, aki nemcsak az első karácsonykor érkezett el, hanem naponta megérkezik hozzánk is, amikor nevét segítségül hívjuk. Az emberiség számtalanszor gondolta úgy, hogy saját magát meg tudja váltani, ám ennek ellenére Jézus az igazi megváltó. Őt várjuk ilyenkor a zsoltáros szavaival: „Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.” (Zsoltárok 130,6)

Kovács Jenő egyházmegyei főgondnok beszédében kitért arra, hogy az advent igazi lényegéről elvonja a figyelmet a decemberre jellemző mikulási és karácsonyi ajándékozási láz. Ez válik fontosabbá a Jézus várás helyett. Beszámolt terveikről, melyek között szerepel egy rendezvénypark létrehozása, melyre az anyagi fedezetet a Magyar Kormánytól szeretnék megszerezni. Tolnay István esperes ezt azzal egészítette ki, hogy a rendezvénypark mellett helyet kapna az ifjúsági táborhely is, ugyanakkor a terveik között szerepel a nagykárolyi Kálvin-központ befejezése és az új esperesi hivatal átalakítása. Az új esperesi hivatalról elmondta, hogy az egyház vásárolt egy ingatlant nemrégiben a régi református templom mellett, aminek az átalakításához reménység szerint tavasszal fognak hozzá, s így valószínűleg már jövő évben átköltözhet a hivatal. A közgyűlésen Szabó Sándor számvevő mutatta be a jövő évi költségvetés tervezetét. Az egyházközséget érintő legnagyobb változás a jövő évre nézve, hogy a központi járulékot ezentúl havonta továbbítani kell. A javasolt fenntartói járulék összege pedig személyenként 120 lej. Társegyházközséggé válik a Gencs-Érkávás-Érmindszent körzet és az Iriny-Érdengeleg-Mezőterem körzet. Határozat született továbbá arról, hogy a karácsony másodnapi perselypénzt az egyházközségek a tasnádszántói és a pelekeszi egyházközségeknek ajánlják fel, ahol az egyházközségi ingatlanokat szeretnék ezekből a támogatásokból felújítani.

Felújították a templomtetőt

Alig telt el egy hónap azóta, hogy a szaniszlói református gyülekezetben teljesen újjáépítették a parókia tetőszerkezetét, még a téli hónapok beállta előtt hozzáfogtak a templom tetőjének felújításához.

Leszedték a régi bádogot, a léceket, csatornákat és lefolyókat. Megerősítették a faszerkezetet, lefóliázták és lécezték a tetőt, új csatornákat és lefolyókat szereltek fel és új lemezborítást kapott az egész épület.  Erre a munkálatra azért volt ilyen sürgősen szükség, mert az idő által megviselt 25-30 éves régi lemezborításon teljesen felpattogzott a több réteges bronzfesték, rozsdafoltok, lyukak jelentek meg, és a korábbi években több helyen beázott a templom mennyezete. Szóval, a teljes belső felújításon átesett templomot szerettük volna ezáltal megvédeni a további beázásoktól. E nagyméretű munkához szükséges anyagi fedezet kétharmadát a román állam kultuszminisztériumától megnyert pályázat útján, sikerült biztosítani. A fennmaradt egyharmad részt közadakozásból adta össze a gyülekezet. Hála és köszönet a támogatóknak, illetve a jólelkű és bőkezű adományozóknak.  A szakszerű munka kivitelezését, egy a lelkipásztor szülőfalujából, azaz Szilágyperecsenből való cég munkatársai végezték négy napon keresztül. A tíz tagból álló két csoport: testvér, sógor, egykori barátok és osztálytársak hideget és magasságot leküzdve mindent megtettek azért, hogy a templomtető új színben tündököljön a lelkes gyülekezet örömére. Hála legyen a fáradtságért! Isten áldja az életüket, kezüknek további munkáját!

Köszönetet mondunk Istennek a meghallgatott imádságokért és azért, hogy kellő időben és szinte csodával határos módon ebben az évben is kirendelte a szükséges anyagi fedezetet ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon.

„Uram szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséged hajlékának helyét!” (Zsoltárok 26,8)

Balla Árpád

Parakletos Könyvesház: Karácsonyi akció

AKCIÓ

Karácsonyi akciónk keretében 20-50 % kedvezménnyel kínálunk társasjátékokat, gyerek és felnőtt könyveket is.

ÚJDONSÁG

Miklya Luzsányi Mónika:
Egyedül nem jó… – Áhitatoskönyv

Hogyan építhetjük a párkapcsolatunkat?
Az áhítatok életközelbe hozzák a bibliai példákat, és életbevágóvá teszik azokat a mai ember számára. Házasságra készülő párok, házastársak együtt és külön is olvashatják. A problémaérzékeny áhítatok kapcsolatuk megerősítését szolgálják, a nyitott kérdések tartalmas beszélgetéseket indíthatnak el. Gyülekezeti csoportos feldolgozásra is ajánljuk.

EGYEDI KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK
Vállaljuk gyülekezeteknek, iskoláknak a karácsonyi ajándékcsomagok összeállítását és csomagolását igény szerint, a megadott pénzkeretből, a kért korosztályok számára. A megrendelésen belül kérésre a csomagokat egyesével összeállítjuk. Egyeztetés telefonon: 0036 30 3313284.

A karácsonyi csomagokhoz ajánljuk: karácsonyi celofán tasakok illetve papír dísztáskák.

ÚJ KARÁCSONYI JELENET A KATETÉKA HONLAPON

kateteka.hu oldalon továbbra is hetente frissülő hitoktatói anyagokkal várjuk a hitoktatókat. Az adventi időszakban számos ingyenesen letölthető tartalom segíti a hitoktatókat az ünnepei készülődésben. Például egy komplett új karácsonyi színdarab is elérhető: A katonaláda titka

ADVENTI KÖNYVVÁSÁRAINK

Az adventi időszakban számos rendezvényen lesz könyvasztalunk. Várunk mindenkit szeretettel (részletes program a honlapunkon)!

  • november 30-án Pécsett 3 helyszínen
  • december 5-én szerdán, Győrött, az Adventi Könyvvásáron
  • december 7-8-án Budapesten a Lónyay utcai Református Gimnáziumban, a Keresztyén Karácsonyi Könyvvásáron az emeleten találnak meg minket

Aki valamelyik könyvvásárban szeretné átvenni a megrendelt könyveket, kérjük, hogy rendelését a vásár előtti munkanap délig juttassa el hozzánk!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

Kiskunfélegyházi könyvesboltunkban ez évben december 21-ig van lehetőség a személyes vásárlásra.
Csomagküldési utolsó nap: december 20.
2019. január első két hetében leltározás miatt zárva tartunk.

VÁSÁRLÁS

Készülő kiadványainkat, könyvvásárainkat és egyéb programjainkat nyomon követheti honlapunkon (www.parakletos.hu).

Érdemes ellátogatni a web-boltunkba (konyves.hu), ahol saját kiadványaink 20%, egyéb kiadók kiadványai 10-15% kedvezménnyel kaphatók.

Aki jobban szeret személyesen válogatni, azokat szeretettel várjuk könyvvásárainkban, mozgóboltunkban, illetve kiskunfélegyházi könyvesboltunkban, a Pacsirta u. 10. szám alatt. Hétfőtől péntekig 8-16 óra között, minden hónap első szombatján délelőtt 9-12 óra között tartunk nyitva. 

2018. december 1-i és 15-i szombaton is nyitva tartunk, délelőtt 9-12 óráig!

KÍVÁNUNK NAGYON ÁLDOTT ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST, BÉKÉS, NYUGODT, ÖRÖMTELI  ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYT!

Damásdi Dénesné Judit
kiadóvezető

Adventi kézműves foglalkozás

Adventi kézműves foglalkozást szerveztek a vallásórás gyermekek számára november 30-án a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközségben. A kreatív foglalkozáson a szülőkkel és szervezőkkel együtt közel 70 személy vett részt. A délután folyamán karácsonyi díszeket készítettek a résztvevők.

Igazán jó hangulatban telt azoknak a délutánja, akik ezt a programot választották. Az advent a karácsonyvárásról szól. Nem is telhetne ez az időszak jobban, minthogy együtt alkossunk ilyenkor valamit a gyermekeinkkel, miközben lehetőségünk van néhány óra erejéig nyugodtan beszélgetni gyülekezeti társainkkal is. A kertvárosi egyházközségben immár ötödik alkalommal szervezték meg az adventi kézműves foglalkozást, melyre az idén különösen nagy volt az érdeklődés. A közös délutáni programon Tolnay István arról beszélt, hogy amint a gyertya világosságot hoz a sötétségbe, ugyanúgy Jézus is világosságot hoz a bűntől elsötétült világba.

Az adventi kézműves foglalkozással a szervezőknek az a céljuk, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt készüljenek a karácsonyra. A kézműves foglalkozás által segítenek ráhangolódni a közelgő szeretet ünnepére, megállni a rohanásban, egy kicsit egymásra figyelni, és így készülni a karácsonyra.

Tolnay Adriennek az előkészületekben és a programok levezetésében Bencze-Kádár Orsolya, Krausz Helga, Suhó Andrea és a nőszövetség tagjai nyújtottak segítséget. A nőszövetség szorgalmát dicséri az is, hogy a foglalkozás során a résztvevők ízletes teasüteményeket és finom teát fogyaszthattak el.

Kirándulni voltak

Gyülekezeti kiránduláson jártak a tasnádi reformátusok. Az úti cél ezúttal a történelméről és boráról ismert város, Eger volt. A gyülekezet tagjai számos élménnyel gazdagodtak a kirándulás során.

Eger Észak-Magyarország második legnépesebb városa. Itt található Magyarország egyik legnagyobb bazilikája, az egri főszékesegyház, de számos más híres műemlékkel és múzeummal is rendelkezik, melyek közül kiemelkedő az egri vár. Az egri borvidék központjaként a legjelentősebb magyar borvárosok közé tartozik.

(Forrás: Tasnádi Református Egyházközség közösségi oldala)

 

Adventre hangolódva

Adventi kézműves foglalkozást szervezetek Érszakácsiban a gyermekek számára. Sok szép karácsonyi dísz került ki az ügyes kezek közül – tudjuk meg Fülöp János lelkipásztor közösségi oldaláról.

Idősek vasárnapja Tasnádszarvadon

Szépkorúak vasárnapját tartottak Tasnádszarvadon az elmúlt vasárnap. Az ünnepi istentiszteletet követően szeretetvendégségre várták a gyülekezet időseit, amint az az egyházközség közösségi oldalán található beszámolóból kiderül.

” Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek,
ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet.
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva,
most ráérsz megnézni, botra támaszkodva.
Nevess, nevess, a bajt soha ne keresd,
örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat, bánatodat oszd meg.
Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb,
mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak.
Légy vidám – mert teljesen mindegy –
az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb.
Ne sajnáltasd magad, légy arra büszke,
sok mindent átéltél, és mégsem törtél össze.
És mert visszahozni semmit sem lehet,
fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet.”

GYÁSZRÓL, VESZTESÉGEKRŐL, ÉRZÉSRŐL, ÜNNEPRŐL…

2018. december 11-én, kedden 10 és 11.30 óra között a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében, illetve a december 13-án, csütörtökön 10 és 11.30 óra között a Nagykárolyi Kulturális Központban Bartha Mária Zsuzsánna unitárius lelkész, gyászfeldolgozási specialista tart előadást. Illetve egész pontosan szól a témáról.

„A gyász súlya” – Celeste Roberge művészete csodálatosan közvetíti a gyász fizikai érzetét.

„Szedd már össze magad… jön a karácsony!” A tapasztalat azt mutatja, hogy a minden feldolgozatlan veszteséggel vagy akut gyásszal élő szeretné magát jobban érezni. A szándék, hogy „továbblépjünk” és „összeszedjük magunkat” mindannyiunkban benne van, de nincsenek eszközeink arra, hogy hogyan?

De mégis hogyan dolgozzuk fel szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteségeket? „… mert azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem, vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt…”

(J. W. James-R. Friedman)

Maga a gyász szó szorosan összekapcsolódik tudatunkban a halál fogalmával, de rengeteg más olyan változás, esemény is történhet az életünkben, amiket eredetileg eszünkbe sem jutna összekapcsolni a gyásszal, pedig egyértelműen gyászreakciókat okoznak bennünk. Például: válás, szakítás, baráti kapcsolat vége, költözés, egészségi állapotunk nagy változása, gazdasági helyzetünk nagy változása (akár pozitív, akár negatív irányban), háziállat halála, bizalomvesztés, munkahely elveszítése/váltása, stb., stb.

A gyásznak nincs meghatározott ideje és meghatározott fázisai, mivel minden ember más, minden kapcsolat más, a számunkra fontos érzelmi veszteségekre is különbözőképpen reagálunk. Minden gyász egyedi, azonban vannak általános gyászreakciók, bár nem mindig és mindenkire jellemzőek (pl. csökkent koncentrációs képesség, alvászavarok, étkezési zavarok, érzelmi hullámvasút, fizikai kimerültség).

A gyász nem betegség és nem gyengeség, mégis nehéz vele egyedül megbirkózni.

Beszélni róla nehéz. Először mert nincsenek is szavak. Aztán mert ordítanál a fájdalomtól. Majd folyamatosan erről beszélnél, mintha remélnéd, hogy a szóval elhagy a szenvedés is. Majd magányosnak érzed magad, mert nincs már, aki meghallgasson és mintha senki sem értene meg. Persze „összeszeded magad és továbblépsz”, pedig belül még mindig ez feszít. Évek múltán is!

Ismerős!?

A Gyászfeldolgozás elfogadás és megbékélés, visszatérés a jelenbe!

Szeretettel várnak mindenkit, aki élt már át veszteséget vagy a környezetében ismer veszteséget szenvedőket!

Forrás: anziksz.com

Megvásárolható az egyházmegyei naptár

A Nagykárolyi Református Egyházmegye kiadásában megjelent a 2019-es falinaptár, melyet Sebestyén Elek Előd szerkesztett. A naptáron a következő települések templomai láthatók:  Érdengeleg, Érendréd, Érhatvan, Érmindszent, Érszodoró, Érkőrös, Iriny, Magyarcsaholy, Pelekeszi, Szilágypér, Tasnád, Tasznádszántó és Tasnádszarvad. A látványos naptár megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

 

KAPLONYBA ÉRKEZIK A BIBLIAFORDÍTÓ

Károli Gáspár, a Szentírás magyarra fordítója a reformációra való megemlékezésünk jegyében Kaplonyban szólal meg. Varga Sándor színművész az embert, a sorscsapásoktól megtört, ám tántoríthatatlan hitű cselekvő hívőt tárja elénk, azt, aki mindent félretett azért, hogy az Örömhír a hétköznapjainkban is használt nyelven is eljuthasson hozzánk.

2018. december 9-én, vasárnap 18 órai kezdéssel Kaplonyban, a helyi református templomban lesz látható az Én, Károli Gáspár című előadás. A Varga Sándor színművész előadásában színre kerülő monodráma a debreceni Tóth-Máthé Miklós kortárs drámaíró tollából származik, és a Harag György Társulat ezzel a produkciójával tiszteleg a reformáció 500 és a magyar reformáció 450 éves évfordulója előtt. A bibliafordító-prédikátor emléke előtt tisztelgő előadás rendezője Bessenyei István, a Harag György Társulat örökös tagja, díszlettervezője Fornvald Gréti, jelmeztervezője Szabó Anna, a rendező asszisztense Poszet Nándor.

„ÉN, KÁROLI GÁSPÁR, A GÖNCI REFORMÁLTAK PRÉDIKÁTORA ÉS KASSA VÖLGYÉN TANÍTÓKNAK SZENIORA NÉMELY JÓ EMBEREM BÍZTATÁSÁRA ÚGY HATÁROZTAM, HOGY SZÓLNI KÍVÁNOK HOZZÁTOK, KEGYES BARÁTAIM, TESTVÉREIM, AKIK ITT A HÍVÁSOMRA MEGJELENTETEK. SZÁNDÉKOLOM EZT ABBÓL A MEGFONTOLÁSBÓL, HOGY MEGVILÁGÍTSAM SZÁMOTOKRA IS AZ UTAT, MELY A MAGYAR NYELVRE LEFORDÍTOTT TELJES SZENTÍRÁS KIBOCSÁTTATÁSÁIG ELVEZETETT…”

A kaplonyi előadáson ingyenes a részvétel. Minden helybelit – felekezeti hovatartozás nélkül – szívesen látnak.

Forrás: anziksz.com

Imanapra várják a nőszövetségek asszonyait

Idén is megszervezik egyházmegyénkben a Kárpát-medencei női imanapot, melynek ezúttal Szilágyszér ad otthont. Az eseményre december 9-én délután 3 órakor kerül sor a szilágyszéri református templomban. Igét hirdet majd Bencze-Kádár Orsolya lelkésznő (Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség), előadást tart Dr. Lukács Olga dékán asszony (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár). Imádságokat olvasnak fel az egyházmegye nőszövetségeinek asszonyai.

A Kárpát-medencei imanapot tizenharmadik alkalommal szervezik meg december első felében. A liturgiát és a felhasználható anyagokat idén az Erdélyi Református Nőszövetség állította össze.

Az imanap teljes anyaga letölthető itt.

Közmunka Berében

A berei református gyülekezet presbitériuma a lelkipásztor vezetésével szombati jó időt kihasználva közmunkát szervezett. Az egyházközséghez tartozó hátsó épületekben végeztek nagytakarítást. Fát vágtak, illetve a templom és a parókia udvarát tisztították meg parkosítás céljából, amit tavasszal szeretnének megvalósítani. Köszönet illesse a presbitereket a fáradtságukért! Isten gazdag áldása legyen életükön és további munkájukon!

Szöveg és fotó: Balla Árpád

Adományozási szemléletformáló kampányt indít a református egyház

Még jobb adni címmel a tudatos adományozást népszerűsítő, szemléletformáló kampányt indít a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) – írja az MTI.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a programról tartott csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: a minőségi adományozás a rászoruló ember megbecsülését is jelenti. Az igényes adományok, például a minőségi ruhák pedig hosszabb távon is segítik a megajándékozottakat.
Ugyancsak fontos lehet, hogy a különböző ételérzékenységeket figyelembe vevő élelmiszercsomagok is készüljenek – tette hozzá.
Kitért arra: az adományozás hozzátartozik az ember életéhez, a diakóniai szolgálat pedig az egyházak önként vállalt kötelessége. Az adományokra nagy szükség van, a szeretetszolgálat azonban az adományok mennyiségének növelése helyett most a minőségi adományozást szeretné népszerűsíteni.  
Fekete Károly megjegyezte: a református szeretetszolgálat nemcsak időszakos kampányokkal, hanem folyamatosan sokat tesz a nélkülözőkért, a szenvedélybetegekért és a fogyatékkal élőkért határon innen és túl, és ez az állandóság fontos értéke munkájuknak.
Priksz Gábor, a Még jobb adni projekt vezetője ismertette: a Széchenyi 2020 program keretében 50 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló hároméves program során a televízióban és a közösségi médiában megjelenő rövidfilmekkel szeretnék felhívni az emberek figyelmét a minőségi adományozás fontosságára. 
 A projekt részeként kiépítenek egy online rendszert is, amelyben követni lehet a beérkező felajánlásokat és a felmerülő igényeket – mondta.
 A rendszerbe elsősorban egyházközségek, civil szervezetek és cégek regisztrálhatnak majd, és megtehetik felajánlásaikat. Más közösségek pedig jelezhetik, hogy tagjaiknak mire van szüksége.
 Ugyanitt áttekinthető lesz az is, hogy milyen adományok vannak a szeretetszolgálat raktárában.
 A Még jobb adni program részeként önálló életvezetésre tanító képzést is indítanak a támogatottaknak. Elsőként négy településen: Kisszekeresen, Jándon, Szatmárcsekén, Dencsházán indítják el a programot, majd az itt szerzett tapasztalatok alapján országossá bővítik a képzést – mondta Priksz Gábor.
 Juhász Márton, a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója ismertette: az MRSZ idén is meghirdeti hagyományos adventi gyűjtési programjait is.
 A szeretetdoboz-akcióban 150 ezer kilogrammnyi tartós élelmiszerrel, valamint tisztítószerekkel megtöltött dobozokkal szeretnének rászoruló családokat támogatni. 
 A Nyilas Misi-pakkokkal idén 12 ezer olyan nehéz sorsú gyermeket ajándékoznak meg, akik talán ezt az egyetlen dobozt találják majd a karácsonyfa alatt – mondta. 
 A szeretetszolgálat emellett idén is elindítja a tűzifa programot, a programra elkülönített ötmillió forintból 125 rászoruló család téli tüzelőjét biztosítják. 
 Az MRSZ a Nyilas Misi-ösztöndíjprogram keretében idén 65 művészetekben vagy sportban tehetséges, általános iskolás korú fiatalt száz-százezer forinttal támogat, hogy hozzásegítse őket tehetségük kibontakoztatásához.
A négy adventi program keretösszege 100 millió forint – tette hozzá Juhász Márton.

 

Mikó-ügy – Kató Béla: a román állam eldöntötte a restitúció leállítását

Kató Béla püspök szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának az elutasítása azt jelzi, hogy a román állam eldöntötte a restitúció leállítását – közli az MTI. 

“Rendkívül szomorúak vagyunk amiatt, hogy bármit tehetünk, és bármit hozhatunk fel az igazunk mellett, ezt sehol, semmilyen fórumon nem veszik figyelembe, mert eldöntötték, hogy nem adják vissza azt, amit a kommunista állam elvett, és nem a válasz minden kérésünkre” – nyilatkozta az MTI-nek a Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke.
Kató Béla hozzátette: az elutasító ítélet azt is jelzi, hogy a román állam a református egyházat hazugnak, tolvajnak és csalónak tekinti, mert az olyasmit igényelt vissza, ami – az ítélet szerint – soha nem is volt az övé. Felidézte: az egyszer már visszaszolgáltatott iskola 2014-es visszaállamosításakor bejelentette, hogy visszautasítja azt a kongruát (püspöki illetményt), amit a román állam ad számára. Hozzátette: ma is érvényesnek tekinti, hogy nem fogadhatja el az illetményt egy olyan államtól, amelyik ilyen ítéletet hoz az egyházzal szemben. A püspök azt is rendkívül rossz üzenetnek tartotta, hogy az ítéletet a román centenárium “előestéjén” mondták ki.
 A püspök azt is megjegyezte azonban, hogy ezzel az ítélettel nem áll meg az élet. “Karácsony előtt vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy megtartsa és megkeresse azt, ami elveszett” – fogalmazott. Azt is megjegyezte, hogy az elvesztett dolgok helyett újakat lehet építeni. 
 Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) az MTI-hez eljuttatott közleményében leszögezte: nem mond le egyetlen tulajdonáról sem. “Tartozunk azzal iskolaépítő elődeinknek, hogy minden lehetőséget megragadunk, hogy javainkat visszaszerezzük, és elődeink által megszabott rendeltetésüket betöltessük. A 450 éves vallásszabadság gyakorlásában, még ha meg is próbálnak akadályozni, nem lehet és nem szabad alkut kötni. Éppen ezért, ha elvesznek valamit tőlünk, újat fogunk építeni. Ha akadályokat gördítenek elénk, új utakat keresünk. Ha megpróbálnak elhallgattatni, új módot találunk az ige hirdetésére” – áll a közleményben. 
 Az egyházkerület azt is bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul jogorvoslatért.

 

Bogárdi Szabó István: nem pacifistának kell lenni, hanem hálásnak a békéért

Nem pacifistának kell lenni, hanem hálásnak azért, hogy békében élhetünk – mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a testület szerdai ülésén Budapesten – közli az MTI.

Bogárdi Szabó István a református zsinat tanácskozását megnyitó beszédében, a száz éve bejeződött első világháborúról szólva kiemelte: a háború utáni pacifizmus az egyházak szégyenét akarta orvosolni, hogy áldásukat adták a frontra induló fiatalokra, vagyis “szent baldachint tartottak a fegyverek fölé”.
 Az első világháború után a kereszténység “legjobb, legbefolyásosabb” alakjaiban érlelődött meg a pacifizmus gondolata, a háború tilalma, akár a haza védelméről is lemondva a béke érdekben. A második világháború előtt pedig már megmutatkozott a “pacifizmus minden átka”: a nagyhatalmak tétlensége, amikor Németország újra fegyverkezésbe kezdett, majd elfoglalta Ausztriát és megszerezte a Szudéta-vidéket. Mindenki mindenáron békét akart, és így rohant bele a békét akaró világ egy újabb világháborúba – monda a református püspök.
Bogárdi Szabó István kitért arra is, hogy a református egyház anyagi vesztese is lett az első világháborúnak, nagyon sok gyülekezet ugyanis hadi kölcsönbe fektette megtakarított pénzét. Ez a pénz mind elúszott, és a közösségeknek sokszor évtizedeket kellett várniuk arra, hogy legalább az elrekvirált harangjaikat újra tudják öntetni.
 A következő időszak feladatairól szólva kiemelte a református egyház induló óvodaprogramját. Mint mondta, az egyház 100 óvodát szeretett volna építeni, felújítani, bővíteni. A 2017 végén a kormánytól kapott több mint 30 milliárd forintos támogatás az akkori számítás szerint 70 óvodára volt elég. Ráadásul az elmúlt évben 15-25 százalékkal nőttek az építőipar beruházási költségei, így nehéz döntéseket kell majd meghozni. Ugyanakkor arra kérte a zsinat tagjait, “ne alázzák meg” az őket támogató törvényhozókat azzal, hogy elégedetlenkednek.

 

Átadták a református egyház teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait

Átadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának idei teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait a testület csütörtöki budapesti ülésén – közli az MTI. 

Az “Aranygyűrűs teológiai doktor” díjat Karasszon István, a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára kapta meg. A laudáció szerint Karasszon István az elmúlt évtizedekben “odaadóan szolgálta a magyar református teológiát”, és minden tőle telhetőt megtesz a tudományos utánpótlásért.
Az “Aranyokleveles teológus” díjat Hamar István nyugdíjas lelkipásztor vehette át. A díjazott az elhangzott méltatás szerint lelkészi szolgálata során egyaránt kiemelten foglalkozott az ifjúsággal, az egyházzenével, a diakóniai szolgálattal és a teológiával. 
A Dobos Károly lelkészi díjat Tóth Győző, Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyhát lelkipásztora vehette át. Az elismerés odaítélésének feltétele legalább 20 éves lelkészi szolgálat és a gyülekezetét megőrző, példamutató emberi és hitbeli magatartás. 
A szeretetszolgálati munkáért odaítélhető Kiss Ferenc-díjat idén Bori Gábor és egy hónapja elhunyt felesége, Bori Gáborné kapta meg azért “a csendes és áldozatos diakóniai szolgálatért, amit szinte észrevehetetlen szerénységgel végeztek” – hangzott el.
Az intézményes diakóniában szolgálóknak adható Juhász Zsófia-díjat Fruttus István Levente, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális Munka és Diakóniai Intézetének oktatója kapta, aki az indoklás szerint a diakónusképzés meghatározó, iskolateremtő alakja. 
A református iskolaügyért végzett munkát elismerő Imre Sándor-díjat Német Lea, a Debreceni Református Kollégium leányinternátusának vezetője vehette át. Az intézményt 1985 óta vezető Német Lea életét a “vállalt szolgálatra” áldozta. Igazi pedagógusként és lelkipásztorként él és munkálkodik a rábízott diákok és munkatársak közösségében – hangzott el.