Az ’56-os forradalom emléke előtt tisztelegtek a templomhoz való zarándoklatukkal

A Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont harmadik osztályos tanulói látogattak el Váradi Magdolna tanítónő vezetésével október 23-án a nagykárolyi Kálvin-központba. A kisiskolások megnézték a templomot és az egyházi központhoz tartozó református óvodát.

A templomot Tolnay Adrien tiszteletes asszony mutatta be a gyermekeknek. Mivel az osztályközösség nagyrésze római katolikus vallású, ezért az istenháza bemutatása közben elmesélte nekik, hogy mik a református templom jellemzői. A gyermekek két ifjúsági keresztyén éneket is elénekeltek a templomban. Ünnep volt ez a mai nap számukra, hisz az új templomba való elzarándokolásukkal az 1956-os forradalom hősei előtt is kívántak tisztelegni. A tanító néni mesélt az október 23-i szabadságharcól, a magyar nép idegenelnyomás elleni szabadságvágyáról. A kis nebulók kíváncsian hallgatták a tanítónő szavait. Az iskolások ezt követően meglátogatták a református óvoda kis csöppségeit. Az óvodában Sógor Melinda óvónő fogadta a vendégeket.

A gyermekek szép élményekkel és a Tolnay István esperes úrtól kapott, az új templomot ábrázoló képeslappal indultak vissza az iskolába. Csodálatos nap volt ez számukra, amikor nemcsak a forradalom hőseiről hallottak a tanító nénitől, hanem arról is, hogy minek az emlékére szól a déli harangszó. Továbbá, hogy nemcsak a reformátusok, hanem minden nagykárolyi öröme és büszkesége a felépült új egyházi központ. Az új templom arról tanúskodik, hogy a városnak ügyes lakosai vannak, akikre minden itt élő büszke lehet.

Átadták Nagykároly legújabb templomát

Óriási tömeg jelenlétében adták át vasárnap a nagykárolyi új református templomot. Történelmi és megható pillanatoknak lehettek szemtanúi mindazok, akik a napsütéses októberi délutánon nemcsak Nagykárolyból, hanem sokan a térségéből is rész vettek Partium egyik legmodernebb templomának az átadásán. A templom építéséhez a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség hívei 21 évvel ezelőtt fogtak hozzá.

A templomot egy egyházi központ öleli körül, amelyben helyet kapott a parókia, a segédlelkészi lakás, iroda, gyülekezeti terem és óvoda. A templom alapkövét 1998-ban helyezték le. Az építkezés üteme az utóbbi években gyorsult fel. A Magyar Kormány a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közreműködésével ugyanis hathatós támogatást nyújtott ahhoz, hogy az elkezdett munkálatok végül befejeződhessenek. Sokan támogatták még a templom felépítését: az egyházközség hívei, a román állam, külföldi református közösségek, partiumi gyülekezetek és számos jólelkű adományozó.

Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Csűry István lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a 84. zsoltár versei alapján. Az egyházi elöljáró elmondta, hogy az új templomban azt az igét fogják hallani a hívek, amely világosan elmondja, hogy mi az Isten akarata. Emlékeztetett arra, hogy a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet eddig is végezte a maga feladatát, az építő feladatot. Most elkezdődik az a feladat, amikor saját templomban, saját gyülekezeti munkáját gyakorolhatja. Azt kívánta, hogy legyen áldás ezen a munkán, lelkipásztorokon, presbitereken és a gyülekezet minden tagján. „Énekeljen a kórus mindig lelkesen, és szépen végezze a nőszövetség a maga munkáját”  – fogalmazott a püspök.

Soltész Miklós, a Magyar Kormány Miniszterelnökségének egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, hogy 350 millió forinttal járult hozzá a magyar kormány az új templom, közösségi ház és óvoda felépítéséhez. Elmondta, hogy a jelenlegi európai politikiai helyzet nem engedi meg, hogy hátra dőljünk. Szomorú jövő várhat reánk, ha nem építünk épületeket, közösségeket és lelkeket.

Tolnay István esperes elmondta, hogy bár viszontagságos és küzdelmekkel teli volt az újonnan alakult gyülekezetnek eljutni a templom átadásának napjáig, de bátran kijelenthető, hogy megérte fáradozni. A látvány önmagáért beszél. „Szívünket az Isten dicsőítése, a hála és a köszönet érzése tölti be” – fogalmazott az esperes, majd felsorolta, hogy Istenen kívül még ki mindenkinek tartoznak hálával a templom felépítéséért.

Az ünnepi istentiszteletet színesítették és gazdagították a lelkészek és politikusok hozzászólásai, a gyermekek és Fándly Csaba színművész közös műsora, valamint a Pro Ecclesia kórus énekei. A számos megható pillanat közül kiemelkedett, amikor az egyházközség nőszövetsége egy új palásttal lepte meg Tolnay István lelkipásztort.

Nagykárolyban immár két református templomban dicsőíthetik Istent a hívek. A régi református templom 1746 és 1752 között épült, 1792 és 1800 között pedig átépítették. Közadakozásból 1996-ban Károli Gáspár bibliafordító, a város legnevesebb szülöttének tiszteletére félalakos szobrot állítottak a templom mellett. A városban a két református templomon kívül egy evangélikus, három római katolikus, három görögkatolikus és két ortodox templomban várják vasárnapról vasárnapra az imádkozni vágyókat.

A Harangszó 20. számából

Életet munkál-e, ha kiközösítem a sikertelen öngyilkosságot elkövetőt, vagy teljesen elítélem az önmagát megölőt? Ez a nap igazi mérföldkő közösségünk életében, hiszen egy rég dédelgetett álom vált valóra azáltal, hogy felépült a krasznai református óvoda. Még pszichológushallgatóként került kapcsolatba ezzel az abortuszklinikaként is működő “kórházzal” – olvasható a Harangszó legfrissebb számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Dél-Erdélyben jártak a dobraiak

Dél-Erdély történelmi emlékhelyit keresték fel nemrégiben a dobrai reformátusok gyülekezeti kirándulásuk során – tudtuk meg Máthé Loránd Árpád lelkipásztortól.

A kirándulás során ellátogattak Gyulafehérvárra, Erdély egykori, ősi történelmi fővárosába. Itt megcsodálták a várat és a római katolikus érseki székesegyházat. Vajdahunyadon megnézték a Hunyadi család által építtetett várat, melyet Mikszáth Kálmán méltán nevezett a várak királyának.

Fontos állomáshely volt a kirándulók számára Nagyenyed is.  A város református kollégiumát 1622-ben Bethlen Gábor alapította. Sok neves ember került ki falai közül. Innen indult Kőrösi Csoma Sándor ázsiai útjára, és sokáig itt működött a református lelkészképzés.

Fotó: Máthé Loránd Árpád

Második alkalommal köszöntötték az időseket

Második alkalommal szervezték meg október 13-án az idősek vasárnapját Szilágyszérben. Ennek keretén belül a gyülekezet időseit köszöntötték.

Az igehirdetésben Csürös Róbert Gyula lelkipásztor arra bátorította az egybegyűlteket az 1Pt 5,7 igeszakasz alapján, hogy merjék a mindennapokban az életüket Istenre bízni, és minden gondjukat Őrá vetni. Neki gondja van mindannyiunkra: idősre, fiatalra, egészségére és betegre egyaránt. Az istentiszteletet követően először a legifjabb generáció, az óvodások köszöntötték az időseket, Varga Gabriella helybeli óvónő vezetésével. Ezt követően a gyülekezet vallás- és kátéórás gyermekei és az ifjak örvendeztették meg a gyülekezetet versekkel, szavalatokkal. A gyülekezet nevében a lelkipásztor és Szabó Mihály főgondnok egy-egy szál virágot és emléklapot nyújtott át az ünnepelteknek. Az eseményt szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítettek az ünnepség megszervezésében. Isten áldása legyen mindannyiunk életén!

Csürös Róbert

 

Teszem, amit szeretek: gyülekezetet építek

Akik átutaznak Kismajtényon és betérnek a Domahida felé vezető utcába, azonnal feltűnik, hogy milyen szép ékszerdobozzá varázsolódott az elmúlt időszakban a református templom és környéke. Ízlésesen rendbetett egyházi ingatlanok és szép parókiaudvar látványa fogadja az odalátogatót. Balogh Enikő lelkésznő több éves kitartó munkáját dicséri mindez. Az ősz megérkeztével azonban a lelkésznő új gyülekezetbe kapott kinevezést. Hogy hová vezette őt és családját az Úr, és hogy milyen tervekkel kezdi új szolgálati helyét, többek között erről beszélgettünk vele.

-Szeptember elsejétől új gyülekezetben végzed az Úr által rád bízott szolgálatot. Hogyan összegeznéd a Kismajtényban eltelt éveket?

-Az elmúlt 16 évet nehéz volt magunk mögött hagyni. Azt gondolom, hogy mint minden ember életében, ebben is voltak pozitív és negatív élmények. Voltak örömök, de küzdelmek és nehézségek is. Azt érzem, hogy Isten engem ebben a 16 évben folyamatosan formált, ahogy a gyülekezetet is. Úgy emlékszek rá  vissza, mint Isten hatalmas  áldására és ajándékára. Egyelőre nem is tudok múlt időben beszélni róla, mert annyira frissen bennem vannak az emlékek és történések. Érdekes dolog, hogy amikor átutazok Kismajtényon Szatmár irányába, akkor automatikusan balra nézek, és megnézem a parókia utcáját. Felnézek a templomra, a toronyra. Fürkészem, hogy minden rendben van-e? Nagy öröm számomra, amikor kismajtényiakkal találkozhatok. Úgy gondolom, hogy Isten nagy ajándéka volt a közösség számomra. Ám tudom azt is, hogy amerre Ő vezetni akar, nekünk arra kell menni. Most ez az Ő akarata szerint Piskolt volt.

-Milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt években az egyházközségben?

-Vannak látványos eredmények, amik emberi szemmel láthatók: a gyülekezeti ház felépítése, templom és parókia rendbetétele. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik emberileg értékesek. Számomra, ami nagyon értékes volt azonban az, hogy egy nagyon jó kis gyerekcsoportot, ificsoportot tudtam vezetni éveken keresztül, illetve egy olyan bibliaórás csoportot, akik komoly bibliai tanulmányozást folytattak. Tudom, hogy ezt nem fogják abbahagyni, mivel ez nem lelkészfüggő. Hiszem azt, hogy Isten továbbra is építkezni fog az életükben. Ez utóbbiakra mondanám azt, hogy az elmúlt éveimnek a sikerei, vagy pontosabban Isten áldásai.

-Mik voltak azok az események, pillanatok, amikre szívesen emlékszel vissza és szép emlékként viszed magaddal tovább?

-Nagyon sok ilyen pillanat volt. A gyerekek egy szombati napon eljöttek vallásórára és nagy meglepetésemre az volt a kérésük, hogy megölelhessenek. Ez számomra egy megható pillanat volt, amikor minden gyerek sorban odajött és megölelt. Persze, ez a búcsúzásnak vagy az elengedésnek is lehetett egyfajta pillanata. Én azonban erre nagyon szívesen emlékszem vissza. De azokra a pillanatokra is, amikor azt láttam, hogy a presbitériummal együtt tudtam munkálkodni. Ez legyen bármi. Legyen akár egy templomablak cseréje, vagy bármilyen más közös munka. Volt két olyan más jellegű emlék is, amit örökre magammal viszek. Az egyik, amikor a 10 éves  szolgálatomat ünnepeltük. A gyülekezet az istentisztelet után kiállt és imádkozott a lelkészéért. Ugyanez történt a 15 éves évfordulón is. Amellett, hogy ajándékot vettek, nekem ez volt a legcsodálatosabb érzés. Azt hiszem, hogy ebben is látszik a Szentlélek munkálkodása. Kiállt az egyik atyafi és az mondta: „na, testvérek, most a lelkészért imádkozunk”. Mind a két alkalommal. Rengeteg sok élmény van, de ezek azok, amik leginkább megmaradtak.

-Miért döntöttél a  gyülekezetváltás mellett?

-Úgy gondolom, nemcsak emberi döntés volt. Amikor a piskoltiak megkerestek minket, akkor utána gondolkodási időt kértünk arra nézve, hogy ezt az Úr elé tudjuk vinni a családommal együtt. Kikértük az Isten útmutatását. Megkaptuk az igét, a Filippi 4,6-8 – at: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.”  Bennünk volt a kérdés, hogy helyes-e itt hagyni egy közösséget és elmenni egy újba, aminek láttuk a nehézségét és a nagyságát is. Isten kézen fogott bennünket, felbátorított, és akkor tudtuk azt, hogy menni kell. Azért érzem ezt nagyon áldottnak, mert úgy gondolom, hogy bármilyen kudarc, bármilyen nehézség is várjon rám, mégis tudom, hogy engem az Úr vitt oda. Ő akar ott látni. Általam akarja ezt a közösséget és gyülekezetet építeni, és szeretném is ezt megtenni minden erőmmel.

-Mi az, ami rád vár az új egyházközségben? Miket szeretnél megvalósítani?

-Emberi lelkek és emberi életek. Amikor ezt kimondom, érzem a hatalmas felelősséget, de érzem azt a mérhetetlen boldogságot és örömöt -mert valóban azt érzem-, hogy Isten egy másik ajándékot adott a piskolti gyülekezet által, akiket nagyon igyekszek majd szeretni. Csak pozitívumot tudok róluk mondani. A szeretetüket tudom kiemelni, ragaszkodásukat. Azt, hogy éhesek az élő Igére. Azt érzem, hogy az vár rám ebben az egyházközségben, amire rég vágytam. Az első és legfontosabb munka számomra: a lelki munka. Ez magába foglalja a gyermekekkel és idősekkel való foglalkozást, a beteglátogatást, a jegyesbeszélgetéseket, a családlátogatást, az egyszerű beszélgetéseket és a vasárnapi igehirdetéseket egyaránt. Azt szeretném, ha egy élő gyülekezet lenne a piskolti. Olyan, amelyik az Urat tudja dicsőíteni és magasztalni. Nem gondolkodok épületekben.  Azt gondolom, hogy az jön magától. Azt majd az Úr adni fogja, hogy kell-e vagy sem. Egyelőre abban gondolkodok, hogy egy feléledt és egy élő gyülekezet legyen Piskolton. Amit az Isten rám bízott, azt meg fogom tenni a legtöbb erővel és a legnagyobb szeretettel. Ezen a helyen azt érzem, hogy végre azt teszem, amit szeretek: a gyülekezetépítést.

Sebestyén Elek Előd

A Harangszó 19. számából

Az Isten népéhez való tartozás egyik megkülönböztető jele –  mind az Ó-, mind az Újszövetségben – a nyugalom napjának szigorú megtartása volt. “Kifulladva érek vissza a kocsimhoz, ott látom Jézust az anyósülésen, szomorkás mosollyal, ölében a levelek, a pénz, a sulicuccok. Bocsáss meg, Uram!” Az iskolakezdés előtti pénteken ünnepélyes keretek között adták át a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának udvarán épített bölcsődét – olvasható a Harangszó legfrissebb számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem résztvevői látogattak el a nagykárolyi új templomba

Egy nappal azután, hogy a magasrangú magyarországi kormányküldöttség megtekintette a felépült kertvárosi istenházát, a Kálvin-központ első turista látogatóiként megjelentek az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem résztvevői is.

Október 5.-én látogatták meg a már felépült templomot, a gyülekezeti központot és a mellette levő óvodát. A vendégeket Tolnay István lelkész köszöntötte, majd Meleg Vilmos nagyváradi színművész szavalta el Reményik Sándor A fordító című versét. Reméljük a jövőben is majd sokan lesznek kíváncsiak a templomunkra és számos turistacsoport fogja majd megnézni ezt a csodát, amiért mi hálásak vagyunk Istennek.

Tolnay Adrien

 

Istené a dicsőség az új templomért

A magyar kormány küldöttsége látogatott el tegnap délután Nagykárolyba, ahol az új kertvárosi református templomot és Kálvin-központot nézték meg. Az ünnepélyes alkalmon főtiszteletű Csűry István püspök, Kovács Jenő egyházmegyei főgondnok és nagytiszteletű Tolnay István esperes szólt az egybegyűltekhez.

Feszült várakozás előzte meg a magyarországiak látogatását, hiszen már napokkal előtte sokan készültek a fogadtatásukra. Jelen volt az egyházközség presbitériuma, nőszövetsége és énekkara, az egyházmegye vezetősége, valamint az új templom építkezésében résztvevő mérnökök, az építkezést kivitelező vállalkozó és a református óvoda igazgatónője.

Ft. Csűry István püspök az 51. zsoltárból olvasott fel. Elmondta, hogy Isten kegyelme által épülhetett fel az új templom. Az Ő mindenhatóságát dicséri az építkezés. Isten amint kőfalakat épített a Sionon, itt is a semmiből felépültek a templom falai. A falak közül kilépve pedig a közösségnek is épülnie kell. Hálával összegezte, hogy jelenleg olyan kormánya van Magyarországnak, amelyik odafigyel és támogatja a határon túli magyar közösségeket.

Kovács Jenő beszédében rámutatott arra, hogy évekkel ezelőtt még szkeptikus volt afelől, hogy felépül Nagykárolyban az új református templom. Ma már azonban örömmel tapasztalja, hogy az Úr ránézett erre a közösségre és megsegítette azt. Elmondta, hogy szeretnének egy bölcsődét is építeni. Hangsúlyozta, hogy a roma nemzetiségű gyermekeket is úgy lehet felzárkóztatni, ha oktatásban részesülnek. A magyar gyermekeket pedig úgy lehet megőrizni vallásukban és nemzeti identitásukban, ha azok magyar óvodába és iskolába járnak.

Nt. Tolnay István esperes, a kertvárosi egyházközség lelkipásztora is megosztotta ünnepi gondolatait, melyben elmondta, hogy elsősorban Istené a dicsőség a megvalósult tervekért. Továbbá fontos szerepe volt a templom felépülésében a gyülekezet kitartó hozzáállásának, akaratának és imájának. Egy 21 éves álom vált valóra. 1998-ban tették le az alapkövet, és folyó év szeptember 12-én az utolsó térkő is helyére került. Tisztelettel megköszönte a Magyar Kormány és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatását.

Az ünnepi beszédek elhangzását követően a jelenlevők végig sétáltak a Kálvin-központon. Megnézték a református óvodát, ahol Holló Éva és Suhó Andrea óvónők irányításával a gyermekek rövid műsort mutattak be. A vendégeket ezt követően szeretetvendégségre invitálták.

Szakmai nap kántorok számára

Szeretettel meghívjuk a kántorokat, karvezetőket a 2019. november 8-án, pénteken, a Szatmárnémeti-Kültelek Református Egyházközségben tartandó szakmai napra.

Program:

10 óra: Igehirdetés

11 óra: Előadás. Zwingli Ulrich élete és munkássága. Előadó: Christoph Tapernaux (Svájc, Sanct Gallen)

12 óra: Kávészünet

12,30: Karvezetés gyakorlat a szolgálatban lévő kántorok számára, Berkesi Sándor és Márkus Zoltán vezetésével, adventre és karácsonyra készülve

14 óra: Ebéd

14,30: Fórumbeszélgetés, kottabörze

15,30: Hazautazás

Szeretettel kérjük a zenei előadókat, hogy jelezzék az egyházmegyék kántorai számára a szakmai nap lehetőségét, valamint a résztvevők számát Higyed Gyöngyi címére, legkésőbb november 1-ig. Postacím: 440216 Satu Mare, str. Basarabia nr. 13/b, jud. Satu-Mare, tel. 0727-190-626.

 

Orosz Otília                              Higyed Gyöngyi
egyházkerületi zenei előadó       egyházmegyei zenei előadó

 

Nagyvárad, 2019. október 3.

Új irodában várják a kertvárosi híveket

Új helyszínen várják holnaptól (október 1.) mindazokat a kertvárosi híveket, akik egyházi ügyeket kívánnak intézni. Az új iroda a Kálvin-központban működik, Nagykárolyban a Nuferilor utca 18-as szám alatt. Az irodai szolgálat a megszokott időpontokban működik: délelőtt 9-13 óra között és délután 15-17 óra között.

A Kálvin-központ ünnepélyes átadására október 20-án délután 3 órakor kerül sor. Ekkortól nyílnak meg az új templom kapui a hívek előtt. A kertvárosiak istentiszteletei ezt követően már az új templomban lesznek megtartva.

Érhatvani zarándoklat

Szórványnapi istentiszteletre gyűltek össze vasárnap délelőtt az érhatvani református templomban. A Nagykárolyi Református Egyházmegyében évről-évre megtartják a szórványvasárnapot. Érhatvanban ugyan már nem él egyetlen református sem, ám minden szeptember harmadik vasárnapján megnyílik a templom ajtaja a környékbeli hívek előtt.

Az ünnepi istentiszteleten Kátai Tibor börvelyi református lelkész a 84. zsoltárból olvasott fel. A Jeruzsálembe zarándokoló választott nép és az érhatvani zarándokok között vont párhuzamot az igehirdető. „Eljöttünk ebbe a templomba, hogy a mai délutánon együtt legyünk, együtt énekeljünk, imádkozzunk és hallgassuk Isten igéjét. Hosszabb  vagy rövidebb zarándok utunk után itt vagyunk a templomban… A zarándok kívánkozik, hogy találkozzon az ő istenével. Az istenfélő ember óhajt a templomban lenni, az istentiszteleti közösségben részt venni. Számára ez lelki táplálék” – fogalmazott a lelkipásztor. Az ünneplő gyülekezetet Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor köszöntötte. A lelkipásztor elmondta, hogy csak akkor éljük át igazán a közösség csodáját, ha amikor megcsendülnek a harangok, elindulunk templomjaink felé. Egy igemagyarázatot meghallgathatunk a rádióban, megnézhetünk a televízióban, de ezek nem hasonlíthatók ahhoz az istentiszteleti élményhez, amit a hívek gyülekezeti társaik közösségében, a templomban átélnek.  Az ünnepséget idén is a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség énekkara, a Pro Eclessia kórus énekei tették szebbé és tartalmasabbá.

A templomból kijövet a tasnádszántói reformátusok jóvoltából szeretetvendégségre invitálták a Tasnád és Nagykároly környékéről érkező zarándokokat. Lehetőség kínálkozott arra is, hogy a rég nem látott ismerősök néhány szót válthassanak egymással.

A napfényes őszi délutánon mindenki lelkileg feltöltődve indult haza a maga otthonába. Jó volt újra együtt lenni. Egy templomban dicsérni a mindenség Urát, felekezeti és etnikai hovatartozástól függetlenül. Átélni azt, hogy vannak bőven olyan helyek, ahol békében, szeretetben és egymás iránti tiszteletben élnek magyarok, románok és romák; reformátusok, katolikusok és ortodoxok.

MEGHÍVÓ AZ ÉRHATVANI TEMPLOMNAPRA

Érhatvanba várják szeptember 22-én a környék reformátusait. A településen a tasnádszántóiak évről-évre megszervezik az immár hagyományossá vált templomnapot a hívek nélkül maradt református templomban – tudtuk meg Paniti Zoltán lelkipásztortól. Az istentisztelet délután 4 órakor kezdődik majd, melyen Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye missziói előadója fogja köszönteni a vendégeket. Igét hirdet majd Kátai Tibor börvelyi lelkész, énekkel szolgál a nagykárolyi Pro-Ecclesia vegyeskar.  A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre.

Én valóban hiszek az evangélium üzenetében

A nagykárolyi egyházmegyéből elég kevesen választják napjainkban a lelkészi hivatást. Ám vannak most is, akik fontosnak tartják az evangélium üzenetét lelkipásztorként terjeszteni. Arra pedig különösen büszkék vagyunk, ha a mi gyülekezeteinkből kerülnek ki ügyes teológusok. Hogy hogyan telnek számukra az egyetemi évek? Erről kérdeztük Bíró Kitti Odett teológiai hallgatót.

– Hol végezted a középiskolai tanulmányaidat?

-Középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, a Tasnádi Technológiai Líceumban, matek-informatika szakon.

-Tasnádról már rég nem felvételizett senki sem teológiára, te miért választottad ezt az egyetemet?

-Már kiskoromban is teológiára szerettem volna menni, azonban ekkor még ez nem volt egy tudatos döntés bennem, többnyire inkább viccelődésnek mondanám. Középiskolai éveim során kezdtem komolyabban elgondolkodni a teológián, amikor kezdtem kapiskálni az evangéliumot. Úgy gondoltam, ha én valóban hiszek az evangélium üzenetében, akkor nekem valahogyan, valamilyen módon szolgálnom kell, tovább kell adjam másoknak is ezt az üzenetet. Azonban nem tudtam, hogy hogyan tudnám továbbadni, és akkor jött az ötlet, hogy erre a kérdésre talán a teológia lenne a megfelelő válasz. Végülis egy lelkésznek több lehetősége van az Ige hirdetésére, mint mondjuk egy más szakmában dolgozó hívő embernek. Így végül XII. osztály elején elhatároztam, hogy beiratkozok.

-Milyen előzetes információkat hallottál az intézményről, és milyennek találod, hogy már a hallgatója vagy?

-Előzetes információkat nem sokat hallottam, mivel nagyon kevés teológus ismerősöm volt. Egy táborban találkoztam néhány teológussal, akik aztán meséltek nekem az ottani életről és az intézményről. Felkészítettek arra, hogy ez a hat év egy „lelki harc” lesz, mivel fogok olyan dolgokkal találkozni, amelyekről eddig teljesen mást gondoltam vagy hittem. Minden ilyen dologgal meg kell küzdeni és nem elbukni. Mindemellett meséltek az intézmény közösségéről, amely elmondásuk szerint, nagyon felemelő és bátorító.

Most, hogy bejutottam én is ugyanígy látom a dolgokat. Valóban vannak megharcolni való kérdések, azonban azt vettem észre, hogy ha ezeket megharcolom becsületesen, akkor tudok igazán egyre jobban és jobban fejlődni és elmélyülni a hitben.

A közösségről pedig azt tudom elmondani, amit nekem is mondtak annakidején teológustársaim, hogy egy nagyon egységes és összetartó társaság. Megtapasztalhattam azt, amiről Jézus is beszélt: osztozni egymás örömében és bánatában. Tudom azt, ha van valami problémám vagy örömöm, akkor biztosan van valaki körülöttem, akivel ezt megoszthatom. És nagyon hálás vagyok ezekért az emberekért.

-Ki a kedvenc professzorod, és melyek a kedvenc tantárgyaid?

-Több professzoromat is szeretem, azonban ha ki kellene emelnem egyet, akkor talán a héber- és görögtanáromat emelném ki, aki számára a Biblia eredeti nyelvének tanulmányozása nem csupán kötelesség vagy munka, hanem hobbi és kedvtelés. Nyelvek mellet ószövetségtanár is, és mindig nagyon nyitott a kérdéseinkre. Több kérdésemre is segített megoldást találni azzal, hogy megnéztük az eredeti szöveget, illetve elmondta a kérdéshez kapcsolódó ókori közel-keleti ismereteit.

Kedvenc tantárgyam a nyelvek mellett az ó-, illetve az újszövetségóra, mivel ez hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsem a bibliai történeteket és az akkori kort és kultúrát, illetve egy átfogóbb képet nyújt az akkori közésségről és az akkori szokásokról, hagyományokról.

-Miből állnak egy teológus mindennapjai?

-Minden hétköznap 7:45-kor indul a nap a reggeli précessel (áhítattal), amelyet a harmad-, negyed-, ötöd-, illetve hatodéves teológusok tartanak meg. Ez tart negyed órát, ezt követően pedig általában 8:15-kor kezdődnek az órák, melyek időtartama másfél óra. Vannak olyan napok, amelyek  zsúfoltabbak, illetve vannak amelyek lazábbak.

Vannak különböző programlehetőségek is, melyeket a teológusok maguk között szerveznek meg. Ilyen például az imaközösség, amelyre egy héten egyszer kerül sor. Ez egy elcsendesedésre való lehetőség, amelyen közösen dicsőítjük Istent, illetve mindig van egy rövid áhítat vagy imaséta, vagy pedig valami ehhez hasonló.

Továbbá vannak sportlehetőségek is, mint például: foci, kézilabda vagy röpi. Délután szintén précessel zárunk, amelyet az első- és másodév tart meg.

Hétvégenként pedig, a város adottságainak köszönhetően, a teológusnak van lehetősége a kikapcsolódásra, szórakozásra, illetve az intézményen kívüli programokra is. És persze ne felejtsük el a vasárnap délelőtti akadémiai istentiszteletet sem, amelyen tanáraink, professzoraink szolgálnak és hirdetik Isten Igéjét.

Tapasztalataim szerint egy teológus soha nem tudja elmondani azt, hogy unatkozik, mivel mindig van valami, amivel lekötheti magát.

-Nyáron milyen kötelező programjaitok vannak?

-Tudtommal a minimális szolgálatok száma négy, azonban ennél sokkal több leheőség van a szolgálatra, akár a helyi gyülekezetben, akár más gyülekezetekben, ha egy lelkész esetleg felkér a szolgálatra vagy a  helyettesítésre. A szolgálatba bele tartozhat egy biblia-, vagy kátéóra megtartása, úrvacsoraosztás, vasárnap délelőtti vagy délutáni istentisztelet, áhítat vagy akár a tábori szolgálat is.

-Hányadik évet fogod kezdeni? Hányan vagytok összesen az évfolyamon és ebből hányan királyhágómellékiek?

-Idén fogom kezdeni a másodévet. Az évfolyamon összesen huszonkilencen vagyunk, ebből heten vagyunk királyhágómellékiek, tizenhaton az erdélyi kerületből, négy unitárius, illetve két evangélikus.

-A nagykárolyi egyházmegyéből most hány teológus tanul Kolozsváron?

-Tudtommal jelenleg négy teológus tartozik a nagykárolyi egyházmegyéhez, azonban előfordulhat, hogy ismereteim tévesek.

Sebestyén Elek Előd

Megbeszélést tartott a nőszövetségi elnökség

A dobrai egyházközség gyülekezeti termében került sor egyházmegyénk nőszövetségének vezetőségi ülésére. “Munkánk azzal a jó reménységgel indul és folytatódik tovább, hogy eszközök lehetünk a szíveket újjá teremtő Isten kezében” – olvasható Máthé Tünde közösségi oldalán.

 

 

Új időpontban, szombatonként 11 órától: Harangszó Rádió

Ezen a héten új időpontban jelentkezik a Harangszó Rádió, azaz a református egyház rádiós műsora. Ezentúl szombatonként délelőtt 11 órától szól az Ige a rádióban.

408 adást hallgathattak meg eddig a City Rádió jóvoltából az elmúlt 8 évben. Továbbra is áhítatokkal, interjúkkal, előadásokkal, építő gondolatokkal, friss keresztyén zenékkel érkezik a Harangszó Rádió, szólva mai nyelven a hallgatókhoz. A műsor fő célja, hogy mindenkit az Istennel és az egymással való közösségbe hívjon, valamint az, hogy „házhoz vigye” az örömhírt, a vigasztálást, bátorítást és Isten igazságát. A Harangszó Rádió semmiképpen sem helyettesíti a templomi istentiszteletet, de üzeni: hinni nemcsak a templomban kell.

Partium és Erdély több területén is hallgatják a műsort az alábbi frekvenciákon: Szatmárnémeti (106,4 FM), Nagykároly (93,8 FM), Zilah (103,3 FM), Kovászna (96,8 FM), Máramarossziget (97,4 FM), Borszék (89,0 FM) Nagybánya (104,2 FM), Brassó (88,4 FM).

Forrás: www.refszatmar.eu

 

Új kiadványok, hittanos segédanyagok, könyvvásárok

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntünk első őszi hírlevelünkkel, melyben beszámolunk munkáinkról és kiadványainkról.

A hitoktatáshoz, iskolai évhez kapcsolódó kiadványok itt találhatók:

ÚJDONSÁG

Bibliai labirintus könyvem

Foglalkoztató könyv letörölhető tollal
A Biblia legismertebb történetei elevenednek meg a keménylapú lapozós könyvben. Minden oldalon egy-egy útvesztő várja a gyerekeket, melyben a kis olvasók segíthetnek a bibliai szereplőknek megtalálni a helyes utat. Minden oldal letörölhető és újrarajzolható, így a gyerekek órákat el tudnak tölteni a feladatok megoldásával.

TALENTUMOK

aktivizáló bibliai társasjáték 10–12 éves kortól
A sokak által közkedvelt bibliai activity játékunk megújult formában, kemény dobozban, kibővült szókészlettel jelent meg újra. Ez immár a játék ötödik kiadása, mely a 16 új kártyalappal együtt immár 144 kártyát tartalmaz. Így több mint 800 szó és kifejezés várja a lelkes játékosokat!

HAMAROSAN MEGJELENIK

Hetedhét áhítatok (Pethő-Szűcs Mária)

Iskolai áhítatok, gyermek-istentiszteleti tanítások
A könyv hasznos segítség az általános iskolás korú gyerekek között szolgáló hitoktatók, lelkészek számára. Az egy tanévre szóló áhítatok két ó- és két újszövetségi sorozaton kívül az egyházi és iskolai év ünnepeihez és eseményeihez kapcsolódnak. Bevezető történetek, részletes igei tanítás, kreatív ötletek, játékok és beszélgetés témák segítik az üzenet elmélyítését. Alkalmazási lehetőségek: iskolai áhítat, családi áhítat, gyermek-istentisztelet, vasárnapi iskola, gyermek-bibliakör, nyári tábor.

ÚJRA KAPHATÓ

ÁLLATNYOMOK A BIBLIÁBAN 1-2-3.
Nyomkereső és színező füzet sorozat ovisoknak és kisiskolásoknak bibliai történetekkel és állatokkal.

EZÜSTÖM, ARANYAM…
bibliai játékkártya – ókori pénzekkel
Változatos játéklehetőségek a Jézus idején használatban lévő pénzekkel. A pénzhez, vagyonhoz fűződő bibliai tanítások, további információk. Nyolc éves kortól ajánlott, 2-6 játékos részére.

KATETÉKA HONLAP ÉS SEGÉDKÖNYVEK
hitoktatói anyagok

Számos hitoktatói anyagunk segíti a hitoktatókat felkészülni az órákra.

katetéka honlap egy hetente frissülő online hitoktatói tudástár, ahol a kidolgozott óratervek mellett több ezer játék, feladat és ötlet található.

A honlap anyagából már számos kiadvány is készült:

365-óratervek és Katetéka segédkönyvek

Bibliai társasjátékok

Bibliai társasjátékaink nemcsak a családban nyújtanak jó szórakozást, hanem a hittanórán is jól használhatóak.

Bibliai játékok

Józsua és az állatok a BOOKR Kids Mesetárban

A népszerű gyerekkönyvünk első néhány fejezete már elérhető a Mesetárban. A BOOKR Kids Mesetár egy folyamatosan bővülő interaktív mesekönyvtár alkalmazás mobilra és tabletre. Az itt található mesekönyvek eredeti sikerkönyvek interaktív változatai, olvasás- és képességfejlesztő funkciókkal.

KÖNYVVÁSÁRAINK

Az ősz folyamán számos rendezvényen lesz könyvasztalunk. Várunk mindenkit szeretettel (részletes program a honlapunkon)!

Aki valamelyik könyvvásárban szeretné átvenni a megrendelt könyveket, kérjük, hogy rendelését a vásár előtti munkanap délig juttassa el hozzánk!

Készülő kiadványainkat, könyvvásárainkat és egyéb programjainkat nyomon követheti honlapunkon (www.parakletos.hu).

Érdemes ellátogatni a web-boltunkba (konyves.hu), ahol saját kiadványaink 20%, egyéb kiadók kiadványai 10-15% kedvezménnyel kaphatók.

Aki jobban szeret személyesen válogatni, azokat szeretettel várjuk könyvvásárainkban, mozgóboltunkban, illetve kiskunfélegyházi könyvesboltunkban, a Pacsirta u. 10. szám alatt.

Hétfőtől péntekig 8-16 óra között, minden hónap első szombatján délelőtt 9-12 óra között tartunk nyitva.

Damásdi Dénesné Judit
kiadóvezető

A Harangszó legfrissebb számából

Németországban nemrég egy közvéleménykutatás során fiatalokat kérdeztek meg arról, hogy mit szeretnek legjobban. 99 százalékuk ezt válaszolta: szórakozni. Sokféle prédikációt hallhattunk már, de hogy valaki a tánccal prédikáljon?! Pedig ez történt, amikor Csatári Bíborka budai lelkipásztor eltáncolt egy igei üzenetet. Ez egy keresztyén nők által létrehozott mozgalom, melynek létértelme és célja az imádkozás, a nők, asszonyok imaszolgálata az egész világon – olvasható a Harangszó 18. számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

JELENTKEZŐKET VÁRNAK A NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYE ÚJ KÓRUSÁBA

Új kórust alakít egyházmegyénkben Nagy Norbert teológus-kántor. A kórus tagjai közé elsősorban a kántorokat várja, de ugyanúgy az aktív és nyugdíjas lelkipásztorokat is.

„Erről azt lehet tudni, hogy a lelkészkórusok mintájára működne, azaz havi egyszeri alkalommal gyűlnénk össze Nagykárolyban, a belvárosi egyházközség gyülekezeti házában, a zöld házban. Az első alkalom szeptember 27-én, este 6 órakor lenne. Arra gondoltam, hogy minden hónap utolsó hétvégéjén gyűlnénk össze. Fellépnénk elsősorban az egyházmegyei kórustalálkozón, illetve több városi vagy egyházi rendezvényen (adventi hangverseny, újévi koncert, vagy akár egy önálló alkalmat is szervezhetünk). Az énekkarba való jelentkezéssel kapcsolatban jónak tartanám, ha a lelkészek bátorítanák a kántorukat, hogy csatlakozzon hozzánk.  Fel fogom keresni a kántorokat telefonon is, hogy személyesen meghívjam őket, s tudjam kire számíthatok. Aktív és passzív kántorizálni és/vagy kottát olvasni tudó embereket várunk, és persze zenéhez értő lelkészeket is. Sok újdonságot is tanulhatunk majd gyülekezeti éneklés terén, illetve hangszerismeretünket és koráljátékunkat is bővithetjük ez alkalmakkal” – tájékoztatta honlapunkat Nagy Norbert, a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség kántora.