A gyermekotthon lakóit ajándékozták meg

Tartós élelmiszereket gyűjtöttek a nagykárolyi református óvoda Noé bárkája nevű csoportjának tagjai az elmúlt időszakban. Az adományt a Könnycsepp Gyermekotthon lakói számára ajánlották fel, melyet a tegnap délután adtak át.

Az árvagyermekek számára összegyűlt élelmiszereket Holló Éva Andrea és Suhó Andrea óvónők az óvódások és azok szüleinek, valamint Tolnay István esperes és családjának kíséretében nyujtották át a csillogó szemű, örvendő árvagyermekeknek. Az óvóda pedagógusai egy magyarországi pályázat keretén belül döntötték el, hogy ajándékaikkal mosolyt varázsolnak a gyermekotthon lakói arcára. „Mutass jó példát! Szeress tettel!” – volt a tevékenységük címe és témája.
Az igaz keresztyének gondját viselik az árváknak anyagilag, szellemileg és érzelmileg. Az igaz keresztyének nem zárják be gyengéd, könyörületük ajtaját, amikor látják, hogy testvéreik szükségben vannak. Viseljünk tehát gondot az árvákra nyomorúságban – hangzott el az óvodai csoport vezetői, szülői közösség részéről. Tolnay István nagykárolyi esperes Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének kilencedik részéből olvasott fel, és idézte belőle, hogy: „a jókedvű adakozót szereti az Isten”.
Az óvodai csoport céja az volt, hogy az árva és nehéz sorsú gyermekeken segítsenek. Mindenki számára öröm volt megtapasztalni, hogy az emberekben van még jó szándék szeretet és tenni akarás.

A Kölcsey Ház Alapítvány alapítói tartottak előadást Kőrösi Csoma Sándorról

Vetítéssel egybekötött előadásra került sor Tasnádon szombat este, melynek során Nagy Ferenc és Nagy Nóra bemutatték Kőrösi Csoma Sándor útját és munkásságát indulásától haláláig.

Az előadók Budapestről érkeztek.  Bejárták Kőrösi Csoma Sándor útjának főbb állomásait és így adóztak nagysága előtt. Utazásukat és élményeiket képekben rögzítették, ebből adtak ízelítőt.

Az előadás után indiai étel- és italkóstolás volt, továbbá igyekeztek megteremteni azt a hangulatot, amiben Kőrösi Csoma Sándor is dolgozott. A gyermekek imasálakat kaptak ajándékba.

Fotó: Tasnádi Református Egyházközség közösségi oldala

Kopjafát avattak Szilágyszérben

Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek Szilágyszérben vasárnap délután. Együtt emlékeztek az 1848-49 – es szabadságharc hőseire és avattak kopjafát.

Az ünneplők Tolnay István nagykárolyi esperes igehirdetését követően a gyülekezet vallásórásainak, ifjainak és vegyeskarának előadását hallgathatták meg. Ünnepi gondolatait osztotta meg Kállay Sándor alpolgármester. A kopjafát Tolnay István esperes és Csürös Róbert lelkipásztor leplezték le. Az ünnepség koszorúzással ért véget.

Fotó: Szilágyszéri Református Egyházközség közösségi oldala

Istennel a hazáért

Nemzeti ünnepünk alkalmából idén is szép műsorral várták a Nagykároly-belvárosi református gyülekezet tagjait. A vasárnap délelőtti istentiszteleten Erdei Márk gyakornok lelkész prédikált. A gyülekezet vallásórásai és ifjai a Tukacs Irénke által összeállított Istennel a hazáért című előadást mutatták be.

Fotó: Nagykároly-Belvárosi  Református Egyházközség közösségi oldala

Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!

Az 1848-49 – es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek ma délelőtt a református templomban.  Mindkét református gyülekezet istentiszteletén ünnepi műsort mutattak be.

A Nagyároly-kertvárosiak istentiszteletén Tolnay István esperes prédikált az 1 Tim 6,12 igeszakasz alapán. Az igehirdetés a szabadságharc kulcsszava köré épült. A lelkipásztor példákat sorolt fel arra, hogy mit jelent szabadság nélkül élni. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ma is meg kell harcolnunk nemzeti identitásunk megőrzéséért, a jelképeink használatáért, a keresztyén értékek és a család intézményének megvédéséért.  Az igehirdetést követően a hívek a Pro Ecclesia kórus alkalomhoz illő énekét hallgatták meg. Az kórus Lőrincz Szilveszter énektanár-karvezető saját szerzeményét adta elő, melynek ez alkalommal volt az ősbemutatója. Az V-VII. osztályos vallás- és kátéórás gyermekek Tolnay Adrien vallástanár irányításával a Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld! című színvonalas és megható műsort mutatták be. Az istentiszteletet követően a református óvoda Bogyó és Babóca csoportjának tagjai Baumgartner Ildikó és Sógor Melinda óvónők vezetésével kicsi zászlókat osztottak a templomból hazainduló híveknek.

Székelyföldről Tövishátra

Ha valaki lelkésznek tanul, számíthat arra, hogy az Úr által rábízott szolgálatot akár szülőföldjétől távol kell majd végeznie. Még inkább így van ez, ha valaki messze vidékről származó hitvest választ magának. Persze, ez mit sem változtat azon, hogy Isten iránti hűséggel, szorgalommal és lelkesedéssel végezze lelkipásztori teendőit. Ez derül ki a Csürös Róberttel készült interjúból is.

Székelyföldről származol, hogy kerültél Szatmár megyébe? Pontosan honnan jöttél, és hogyan érzed magad vidékünkön?

Minden bemutatkozás alkalmával maksaiként mutatkozom be, bár Sepsiszentgyörgyön születtem. Mégis a szívem az édesanyám szülőfalujába húz, mivel az apai nagyszülők korán meghaltak. Minden szabadidőt, hétvégét és vakációt az anyai nagyszülőknél, Maksán töltöttünk. Oly annyira, hogy itt is kereszteltek, és itt konfirmáltam. A teológiára is már maksaiként felvételiztem. Maksa egy 650 lelket számláló falu Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely között. Soha nem terveztem azt, hogy én egyszer az ország másik felében fogok élni. Legtávolabbi térség, amit ezelőtt nyolc évvel elképzeltem, az Kolozsvár volt. Elvégezni az egyetemet, aztán hazamenni és Székelyföld templomos népének hirdetni az Isten evangéliumát, de az Úr útjai valóban kifürkészhetetlenek. Bevallom, nehéz volt ilyen nagy távolságba szakadni az otthoniaktól egyedüli gyerekként. De hála Istennek, ismerős környékre kerültünk, hiszen a feleségem rokonságának nagy része itt él ezen a vidéken. Az Alsószopor-Szilágycseh útvonal pedig egy, a Maksához közeli útvonalra emlékeztet. Bogdándon pedig egykori székely telepesek utódai laknak, így a székely akcentus is néha megüti a fülem. Mondhatom, hogy otthonról haza jöttem.

A 2017-es esztendőtől változott a teológiai képzés menete. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanulmányi évet gyakornoki évvé alakították. Így 2017 őszén, mint akkori hatodéves teológiai hallgatókat kihelyeztek gyülekezetekbe. Mi azon a nyáron házasodtunk össze a feleségemmel, aki erről a környékről származik, és akkor már harmadik éve, hogy Hadadban, a szomszéd községben tanított, mint hitoktató. Előre bocsátva a teológiai képzés változását nagyon sokat imádkoztunk és tanakodtunk azon, hogy hogyan is döntsünk. Orsi jön az erdélyi egyházkerületbe, vagy én jövök a királyhágómelléki egyházkerületbe. Sok, szó szerint átvirrasztott éjszaka után jött az elhatározás, hogy mivel Orsinak itt meg volt a címzetes állása, és azt mindenképpen szerettük volna megtartani, ezért én jövök ebbe az egyházkerületbe. Így történt, hogy 2017 októberétől a Lelei Református Egyházközség tapasztalt mentor-lelkipásztora, nagytiszteletű Nagy Sándor szárnyai alá kaptam kinevezést, mint hatodéves gyakorló teológus.

Tavaly nyáron kerültél Szilágyszérbe. Bemutatnád néhány szóban a gyülkezetet?

A szilágyszéri gyülekezetbe 2018. augusztus 1-től kaptunk kinevezést. Szilágyszér Bogdánd községhez tartozó település.  A gyülekezet 690 lelket számlál, a gyülekezet jelentős részét azonban az idősek, a gyermekek és az asszonyok alkotják. A fiatalok és a férfiak nagy része mivel más megélhetési lehetőség nem nagyon van, hiszen messze vagyunk a városoktól kénytelenek külföldön munkát vállalni.

A széri gyülekezet egy életerős, élni akaró gyülekezet. Hála Istennek sok a gyermek a gyülekezetben, és egyre több fiatal házasságkötés után itt vesz telket vagy épít házat. Így még ha pár évet külföldön is töltenek, jó reménységgel vagyunk, hogy visszatérnek és itthon képzelik el a jövőjüket. Igyekszünk a gyülekezet minden rétegével foglalkozni és különböző alkalmakat, programokat szervezni. Tesszük ezt hálás szívvel és nagy örömmel, hiszen a gyülekezeti tagok minden újdonságot szívesen fogadnak. Így tartottunk már gyermekbibliahetet, idősek napját, az adventi időszakban adventi koszorúkészítést, házasok napját. Decemberben otthont adtunk az egyházmegyénkben is megszervezésre került Kárpát-medencei Női Imanapnak. Állandó alkalmaink a gyülekezeti bibliaóra, kórus, ifjúsági bibliaóra, káté- és vallásóra, valamint a vasárnap délelőtti és délutáni istentisztelet.

Melyek a lekedvesebb eddigi élményeid a közösségben?

Minden nap áldás és élmény hirdetni az Isten igéjét, és a gyülekezetben dolgozni. Kezdő lelkészként mindennel most szembesülök első alkalommal a gyülekezet vezetéssel, és mint kisgyermek csodálkozom el mindenen. Minden napnak megvan a maga pillanata, amikor én felcsillanó szemmel állok és csodálkozom, hogy megtörtént. Mindig olyan gyülekezetbe vágytunk, amely nyitott, aktív és lelkes. Szérben mindezt megtaláltuk. A költözés előtt át kellett festeni a nyílászárókat. Akkor még Leléből ingáztunk. Egyik reggel, mire megérkeztünk, már az ajtók-ablakok ott sorakoztak a parókia teraszán, és 10-15 asszony ecsettel a kezében festették azokat. Egy másik kedves emlék, hogy az ősszel hazautaztunk Székelyföldre, és amikor visszatértünk, azzal várt az egyik néni, hogy „valaki kereste a tiszteletes úrékat egy autóval, nem tudom ki volt az, de leírtam a rendszámát.” De említhetném a kedvességüket, amikor csak úgy meglepnek egy tányér süteménnyel, vagy más egyéb ajándékkal. A sok kedves szó, felajánlott segítség és támogatás mind-mind olyan élmény, amely csoda számba megy, és amelyeket fel sem tudnánk sorolni. Mindezért is az Istené legyen a dicsőség!

Milyen célokat szertnétek megvalósítani az egyházközségben?

Sok fejlesztést tervezünk a presbitériummal. Az első és legfontosabb a templom fűtésének mihamarabbi megoldása, hiszen szinte semmilyen fűtési lehetőség nincs a templomban. Az idén, ha az Úr akarja és élünk, ezt fogjuk megoldani. De folyamatban van a templom és a parókia körülkerítése, a templom biztonsági rendszerének beszerelése és éjszakai megvilágítása is. De igencsak ráfér a felújítás a régi parókia külső és belső részére, valamint az új parókia külső szigetelése is tervben van. De nemcsak épületeket szeretnénk renoválni, hanem a gyülekezet lelki életét is szeretnénk építeni. Március 17-ére tervezünk egy hálaadó istentiszteletet, megemlékezve az 1848-49 – es forradalom és szabadságharc hőseiről, melynek emlékére kopjafát állítunk; emlékkonfirmációt, anyák napját, gyermekek napját, és a nyár folyamán egy gyülekezeti napot, egésznapos programsorozattal. Munka tehát bőven van. Reméljük, hogy Isten segítségével lassan sikerül mindezeket megvalósítani.

A tavalyi bibliaismereti vetélkedőn első helyezést értek el a szilágyszéri gyermekek.  Számítottatok erre? Hogyan fogadták az eredményt a vallásórások?

Első alkalommal vettek részt a gyermekek ezen a vetélkedőn. Megvallom őszintén, hogy nem számítottam ekkora sikerre. A cél valóban a részvétel volt, nem a győzelem. Szerettük volna, hogyha a széri gyermekek is látják, hogy hogyan zajlik egy ilyen vetélkedő, és részt vesznek azon, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Már a vetélkedő meghirdetésétől nagy volt az izgalom, a felkészítők csak fokozták ezt. Éppen ezért nagy öröm volt hallani, hogy közülük került ki az első helyezett. A gyermekek is nagyon örültek, és előszeretettel használják az ezen az alkalmon szállóigévé lett mondatot: „Ha tőlem kérdezték volna meg, hogy miért jöttünk, azt mondtam volna, AZÉRT HOGY MUTASSUK MEG, KIK A SZÉRIEK”. Mi pedig hálásak vagyunk a kegyelmes Istennek, hogy ezeket a fiatalokat taníthatjuk és ebben a gyülekezetben szolgálhatunk, elcsodálkozva az Ő mindennapi csodáiban és áldásaiban.

Sebestyén Elek Előd

NEM ENGEDNEK A ’48-BÓL

„Sokszor talán fáradtsággal jár, izzadtsággal, de akkor lesz jövendőnk, hogy ha merjük vállalni a munkát. Akkor lesz jövendőnk, hogy ha merjük vállalni a gyermekáldást, hogy ne kevesedjünk meg, hanem inkább szaporodjunk, és akkor lesz jövendőnk, hogyha megőrizzük identitásunkat, akár nemzeti, akár keresztény identitásunkat, ha nem olvadunk bele a népek olvasztótégelyébe, hanem megőrizzük a mi ezeréves örökségünket” — mondott útmutatást a ’48-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi istentiszteleten Kátai Tibor börvelyi parókus lelkipásztor.

A helybeli iskolások a tantestület kíséretében nagy számban vettek részt az ünnepi egyházi szertartáson. Az egyházközség kórusa kedveskedett énekszolgálattal, majd a tiszteletes fogalmazta meg 171 esztendeje történtek mának szóló üzenetét. A Szentírás passzusai értelmében fontos ragaszkodunk az Úrhoz, hiszen „lelkünk és pajzsunk ő” — emelt ki egy zsoltárpasszust. A lelkipásztor szerint március 15-én hálát kell adnunk azért, hogy van kire és mire emlékeznünk, „ugyanakkor lépjünk át a jelenbe, figyelnünk kell a jövendőre”, a mi feladatunk kapcsán kiemelte: „vállaljuk azt, ami reánk bizatott, tegyük meg nap mint nap, kis és nagy tettekben egyaránt”.

A Szózat eléneklésével zárult az istenházában az ünnepség lelki megalapozása.

A cikk folytatása a www.anziksz.com honlapon olvasható.

Ünnep az oviban

Kettős ünnepük volt a nagykárolyi Kálvin János Református Óvoda kisdiákjainak a tegnap – tudtuk meg Suhó Andrea óvónőtől. 

A százhetvenöt évvel ezelőtt Nagyszalontán született Arany Lászlóra, Arany János fiára emlékeztek. Arany László költőként és népmesegyűjtőként tevékenykedett. A református napközibe Sălăgean Linda városi könyvtáros látogatott el, aki Arany László népmesegyűjteményéből olvasott fel. Ezt követően a gyermekekkel közösen beszélte meg a mesét és annak tanulságát, melynek során átvezette a figyelmet a nemzetükért harcoló katonákra és hősökre. Így szóba kerültek az 1848-as szabadságharc hősei, a márciusi ifjak.

Az ünneplésben az óvoda mindkét csoportja részt vett: a Holló Éva és Suhó Andrea által vezetett Noé bárkája csoport, valamint a Baumgartner Ildikó és Sógor Melinda által vezetett Bogyó és Babóca csoport. A gyermekek a program végén szélforgókat készítettek, amiket már ott ki is próbálhattak.

Imahét Gencsen

Március 11. és 17. között egyetemes imahetet tartanak Gencsen. Hétköznaponként este 7 órától, vasárnap pedig a záró istentisztelet de. 11 órától kezdődik. A hétköznapi alkalmakat a gyülekezeti házban, a március 15-i és a záró istentiszteletet a templomban tartják.

Hétfőn Tukacs József Sándor (Nagykároly-Beváros), kedden Kátai Tibor (Börvely), szerdán Lucza István (Sarmaság-Bányatelep), csütörtökön Ilyés Csaba római katolikus plébános, főesperes (Nagykároly), pénteken Paniti Teleky Zoltán (Menyő), szombaton Bogya Árpád (Szilágylompért), vasárnap pedig Farkas Antal (Nagyvárad-Velence) hirdeti Isten igéjét.

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak az imaheti alkalmakra!

 

A Harangszó márciusi számából

Azt tudom, hogy miről óvjam gyermekem, ha forgalmas kereszteződésen kell át biciklivel, de a weben azt kell éreznem, hogy sötétben tapogatózom. Teológiát végzett, de nem lett lelkész. Lett viszont elismert rádiós és televíziós szerkesztő, az erdélyi közélet emblametikus alakja. A keresztyén ifjúsági zenekarok között bátran mondhatjuk az egyik legkiemelkedőbb formációnak az Élő Kövek-et – olvasható a Harangszó legújabb számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Egykép fotópályázat – keressük a közönségdíjast!

A fotópályázatra 190 fotó érkezett be, nagyon köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket a jelentkezéssel! A szakmai zsűri – Máthé András fotóművész, Derencsényi István fotográfus és Mikáczó Kamilla tervezőgrafikus – meghozta döntését.

alt

1. helyezett Burián Norbert: Hegyi beszéd című képe.

alt

2. helyezett Nagy Zoltán Merengés című képe.

alt

3. helyezett Ujvári Csaba Isten háza és a mi házunk című képe. 

alt

Különdíjas Szőke Anita Végtelen című képe.

Itt pedig láthatjátok azt a 62 fotót, amely a szakmai zsűri válogatása alapján indulhat a közönségdíjért. A legmagasabb lájk számmal rendelkező fotó részesül majd a közönségdíjban!

A határidő: március 18. 10 óra.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és kiállításmegnyitó április elején lesz, ennek pontos helyszínéről és időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Forrás: ttre.hu

Pasztorációs képzés Nagykárolyban

Holland előadók tartottak pasztorációs képzést a nagykárolyi egyházmegye lelkészeinek és vallástanárainak március 11-én. A képzés megszervezésében Wout van de Water működött közre. Az előadókat Eefje van de Werfhorst kísérte el, a tolmácsolásban Kondor Endre biharvajdai lelkipásztor működött közre.

Balról jobbra: Aart Peters, Kondor Endre, Teunie van de Water és Eefje van de Werfhorst

A Hulp Oost Európa holland alapítvány munkatársai a képzés során igazán nagy alázattal igyekeztek hasznos és gyakorlatias lelkigondozói tanáccsal ellátni az érdeklődőket. A délelőtti órákban Aart Peters, délután pedig Teunni van de Water osztotta meg gondolatait, illetve vonta be az interaktív foglalkozásokba a jelenlévőket. Egy maga által kiválasztott kép segítségével mindenki elmondhatta, hogy kinek mit jelent a lelkigondozás. Különböző lelkigondozói eseteket beszéltek meg, és közösen kielemeztek egy, az előadók által bemutatott esetet. Kihangsúlyozták, hogy a pasztoráció során a lelkigondozottat segíteni kell abban, hogy saját maga fedezze fel a megoldást. Akadályt jelenthet, hogy az emberek szívesen beszélgetnek az időjárásról, családról vagy akár az egyházról, de a lelki problémáikról már nehezebben mesélnek. Nagyon fontos, hogy a beszélgetés során az általános témáktól eljussunk az Isten általi gondviseléshez.

A képzés végén a résztvevők összegzésként elmondták, hogy nagyon jó volt számukra ez a találkozás. Letisztult bennük, hogy nem feltétlenül tudnak ők megoldani egy-egy problémát, de sokat segíthetnek a terhet hordozónak abban, hogy rátaláljon a számára legmegfelelőbb problémamegoldásra. Ugyanakkor tanulságos volt számukra az is, hogy a kommunikációt hogyan építsék fel, és a beszélgetés különböző fázisaiba milyen jellegű kérdésekkel juthatnak tovább.

Imahét Érendréden

Érendréden március 4-9. között tartották meg az imahetet, egybekötve a bűnbánati istentiszteletekkel. Első este Apjok Artúr nagykocsi lelkipásztor, második este Szabó Sándor szilágypéri lelkész, harmadik este Pázmány Attila tamáshidai lelkipásztor, negyedik este Gál Győző érendrédi baptista lelkész, ötödik este Orosz Márta érbogyoszlói lelkipásztornő, hatodik este pedig Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a református templomban. Estéről estére a gyermekek versei és énekei, valamint a gyülekezet kórusának énekei és versei tették ünnepélyesebbé az imahetet.

Szöveg és fotó: Postol Beáta

 

PRESBITERI SZOLGÁLATÉRT DÍJJAL TÜNTETTÉK KI TÓTH ANDRÁST

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 2019. március 9-én Nagyváradon tartotta meg tavaszi konferenciáját.  A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében sorra kerülő ünnepi rendezvényen Csűry István püspök igehirdetését követően átadták a presbiteri szolgálatért díjakat. A Nagykárolyi Református Egyházmegye presbiterei közül a szaniszlói gyülekezet egykori főgondnoka, id. Tóth András kapta meg ezt a jeles kitüntetést. A gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma ajánlotta őt erre a díjra, aki 1986-2015 között 15 éven át presbitere, 14 éven át pedig főgondnoka volt az egyházközségnek. A négy évvel ezelőtt visszavonult, jelenleg 67 esztendős jó egészségnek örvendő atyánkfia most is aktív tagja a gyülekezetnek, rendszeresen látogatja az istentiszteleti alkalmakat, él az úrvacsora szent jegyeivel és a gyülekezeti közmunkákban is segédkezik. Tóth András huszonkilenc évi szolgálatával, templomba járásával, Isten iránti hűségével méltó példaképe a gyülekezetnek és az ifjú nemzedéknek.  Isten gazdag áldását kívánjuk életére és családjára!

Szöveg és fotó: Balla Árpád

Imahét Lelében

Ezen a héten tartják Lelében az imahetet. Az istentiszteletek este 6 órakor kezdődnek. A szervezők nagy szeretettel várják a kedves híveket.

Vasárnap Nagy Sándor helyi lelkipásztor nyitotta meg az imahetet. Hétfőn Varga Szilárd, a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkésze, kedden Bogdán Szabolcs krasznai lelkipásztor, szerdán Győrbíró Sándor kiskolcsi lelkész hirdette Isten igéjét, csütörtökön Ecsedi Árpád koltói lelkipásztor, pénteken Szilágyi Gyöngyi magyarkakucsi lelkésznő, szombaton Jobb Domokos ombodi lelkipásztor, vasárnap pedig Nagy Csongor ötödéves teológus prédikál. Az imahét úrvacsoraosztással zárul, melynek kiosztásában Pap Dénes Zsolt lelkész segít.

 

 

Támogassa egyházát adója 2 %-val!

Már csak néhány nap áll a romániai adófizető állampolgárok rendelkezésére ahhoz, hogy felajánlják adójuk két százalékát. Március 15-ig  lehet ugyanis leadni az ehhez szükséges iratokat. Az egyik legjobb döntést hozzuk meg, ha ezt az összeget saját egyházközségünk javára fordítjuk. Az egyházközségek vezetőségei ezeket a támogatásokat szociális és diakóniai programokra, beruházásokra és ingatlan karbantartásokra, továbbá más hasznos célokra tudják fordítani. A felajánlás részleteiről érdeklődjön saját lelkipásztoránál!

TÁMOGASSA ÖN IS A REFORMÁTUS EGYHÁZAT!

Görög nyelvű szamaritánus mozaikot találtak Izraelben

Ötödik századi görög nyelvű szamaritánus mozaikszöveget találtak régészek Izrael középső részén – jelentette szerdán a  helyi média. 

    A Háárec című újság értesülése szerint a Saron-vidéken lévő Cur Natan izraeli településen egy új lakónegyed építése előtti régészeti leletmentésen találták az értékes, igen ritka maradványt, amely egy jómódú gazda borászatát díszíthette.
    Az ősi szőlőprés szomszédságában kiváló állapotban megmaradt mozaik-felirat egy bizonyos Adios mester számára kér áldást. “Egyetlen Isten, segítsd Adios mester csodálatos gazdaságát, ámen” – olvasható a két és fél méter széles, és egy méter magas feliraton Lea Di Segni, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzorának fordítása szerint. 
     A közösségek tiszteletreméltó, idősebb tagjait nevezték mesternek, és régészeti, történelmi bizonyítékok is alátámasztják, hogy Adios gazdag szamaritánus földbirtokos volt. Korábban végzett ásatások a közelben feltártak egy ősi szamaritánus zsinagógát is, amelyet a 6. században keresztény templommá alakítottak, nem sokkal a térség szamaritánus településeinek virágzása után.
    Az ezen a héten véget ért ásatásokat vezető Hagit Torge elmondta, hogy ez a második szamaritánusokhoz köthető, Izraelben fellelt szőlőprés, amelynél áldást kérő szöveget is találtak. Az elsőt néhány évvel ezelőtt a Herzlia melletti Appolóniánál tárták fel. 
    A bizánci birodalom ötödik századi korszakában olyannyira divatos volt a Szentföldről származó bor, hogy Cipruson is hamisították, vagyis az ott készült nedűt is szentföldiként próbálták piacra dobni.
    A szamaritánusok saját hagyományuk szerint Izrael királyságának azon részét képezték, akiket nem hurcoltak el babiloni fogságba az asszír hódítók a Kr.e. 8. században.
    A Biblia és a zsidó hagyomány szerint viszont Babilóniából telepítettek át lakosokat az Izraeli Királyságba. Az utóbb betelepített lakosokat az ott maradt zsidókkal együtt szamaritánuksonak nevezték.
    Különállásukat jelzi, hogy amikor a perzsák megengedték a zsidók visszatérését Izrael földjére, és a szentély felépítését a lerombolt első szentély helyére Jeruzsálemben, akkor – noha a szamaritánusok felajánlották segítségüket, – azt a második templom építői nem fogadták el.
    A szamaritánusok nem ismerik el a zsidó vallás babiloni fogság idején formálódott tanait, hanem csakis Mózes öt könyvét, és a jeruzsálemi elutasítás után saját, külön szentélyüket építették fel a Garizim-hegyen Szamariában.
    A Bizánci birodalom keresztény hitre tért császárai megpróbálták őket is kereszténnyé tenni, de ez ellen az ötödik század végétől lázadásokkal és felkeléssel tiltakoztak, mire válaszul lerombolták legfőbb szentélyüket, és egy bizánci templomot építettek a helyére a Garizim-hegyen.
    A középkor óta a szamaritánusok száma folyamatosan csökkent, jelenleg mindössze néhány százan élnek a Palesztin Hatóság területén, a Garizim-hegy oldalán saját falujukban, valamint egy csoportjuk Izraelben, Holon városában – írja az MTI.

 

Bibliaismereti tudásukról adtak számot a református diákok

Huszadik alkalommal mérték össze bibliaismereti tudásukat a megye minden pontjáról érkezett V–XII. osztályos diákok. A református vallásolimpiásznak a szatmárnémeti 10-es iskola adott otthont. Az első helyezettek képviselik megyénket az országos versenyen.

Ismételten a 10-es Számú Általános Iskola nyitotta ki kapuit szombat reggel, hogy fogadja a 65 tanulót és azok tanárait, kísérőit. Huszadik alkalommal is összemérték bibliaismereti tudásukat a megye minden pontjáról érkező diákok. Ez alkalommal az egész ország területén egységes vizsgatételeket kaptak kézbe a versenyzők, és egységes szempont szerint javítottak a tanárok. A bátorító igei üzenetet két lelkipásztor tolmácsolta: nt. Győrbíró Sándor és nt. Balla Gábor katekétikai előadók. A versenyen mindenki a győzelemre hajt, de keveseknek adatik meg az országos szakaszon való részvétel. Itt mindenki nyertes, mert lelkük gazdag tápláléka a jutalom. Isten igéjét tanulmányozták, értelmezték, elemezték, amellyel biztos alapot is vetettek az életüknek.

Eredmények

V. osztály: 1. hely: Józsa Mátyás (10-es Számú Általános Iskola, felkészítette: Győrbíró Csilla Emese); 2. hely: Orendi Schmidt Dóra (10-es Számú Általános Iskola, felkészítette: Győrbíró Csilla Emese); 3. hely: Tüzes Csilla-Karolina (szamoskrassói Bem József Általános Iskola, felkészítette: Józsa Jázminka). Dicséretben részesültek: Dobai Hanna (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítette: Kovács Erika); Kajtár Alex Dávid (szamoskrassói Bem József Általános Iskola, felkészítette: Józsa Jázminka); Loga Szilárd (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Higyed Gyöngyi); Gergely Karola (10-es Számú Általános Iskola, felkészítette: Győrbíró Csilla Emese); Pecz Edina Réka (Tasnádi Általános Iskola, felkészítette: Jáger Enikő).

VI. osztály: 1. hely: Pintea Csongor (Bălcescu–Petőfi Általános Iskola, felkészítette: Hankoszki Éva); 2. hely: Lugosi Odett Anasztázia (szamoskrassói Bem József Általános Iskola, felkészítette: Józsa Jázminka).

VII. osztály: 1. hely: Kovács Dolores (sárközújlaki Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítette: Lázár Judith Eszter); 2. hely: Németi Réka Vivien (Piskolti Általános Iskola, felkészítette: Ofrim Mónika); 3. hely: Versényi Nóra (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Higyed Gyöngyi). Dicséretben részesültek: Tasi Renáta (Avram Iancu Általános Iskola, felkészítette: Heim Emőke); Kis Vivien (nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Gimnázium, felkészítette: Likker Erika).

VIII. osztály: 1. hely: Varga Dalma (10-es Számú Általános Iskola, felkészítette: Győrbíró Csilla Emese); 2. hely: Keresztúri Dániel (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítette: Kovács Erika); 3. hely: Ary Dávid (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Higyed Gyöngyi).

IX. osztály: 1. hely: Forgács Tamás (Nagykárolyi Elméleti Líceum, felkészítette: Likker Erika).

X. osztály: 1. hely: Erdei Eszter (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítette: Kovács Erika); 2. hely: Mészáros Petra (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Győrbíró Csilla Emese); 3. hely: Varga Roxana (Nagykárolyi Elméleti Líceum, felkészítette: Likker Erika). Dicséretben részesült: Szabó Dóra (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítette: Kovács Erika).

XI. osztály: 1. hely: Ilyés Eunika (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, felkészítette: Kovács Erika); 2. hely: Székely Alexandru Ákos (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Székely Tünde).

XII. osztály: 1. hely: Kovács Brigitta (Szatmárnémeti Református Gimnázium, felkészítette: Higyed Gyöngyi).

Minden kategóriából az első díjasok vehetnek részt az országos versenyen.

Nt. Győrbíró Sándor katekétikai előadó minden résztvevőnek Bibliát ajándékozott a verseny végén, ezzel is hangsúlyozva, hogy mennyire fontos lelkünk táplálása, a Biblia tanítása. A gyerekek testi táplálékát a Szatmári Református Esperesi Hivatal támogatta.

Forrás: www.frissujsag.ro

Imahét Szilágypérben

Az  elmúlt héten tartották meg Szilágypérben az imahetet. Vasárnap Iluțan Ioan Emiliam szilágypéri ortodox lelkész és Szűcs Attila bihardiószegi római katolikus plébános, hétfőn Bodnár Lajos (Éradony), kedden Pázmány Attila (Tamáshida), szerdán Mike Pál (Magyarkéc), csütörtökön Dobai László nyugdíjas lelkész (Mikepércs), pénteken Farkas Zsolt (Toldinagyfalu), szombaton Gecse Tamás (Értarcsa) hirdette Isten igéjét. Vasárnap úrvacsoraosztással zárult az imahét, melyen Szabó Sándor helyi lelkipásztor és Erdei Márk, a Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközség gyakornok lelkipásztora szolgált. Az imaheti istentiszteleteket a gyermekek műsorai és a kórus énekei tették színesebbé. Vasárnap délelőtt az ünnepi istentiszteleten köszöntötték a március hónapban születetteket.

Fotó: Póti Tibor