Dobrai gyermekbibliahét

Harmadik alkalommal szervezték meg a dobrai reformátusuk a gyermekbibliahetet a Szatmári Református Egyházmegye táborhelyén, Nagytarnán.

A bibliahét során olyan témákat dolgoztak fel, mint: a szőlőmunkások példázata, a jeruzsálemi templom megtisztítása, az özvegyasszony két fillére, az elveszett drachma és Zákeus története.

A tanulás mellett kreatív kézimunkák és a témákhoz kapcsolódó játékok által mélyítették tudásukat. Ezeken kívül különböző sporttevékenységek, túrázások töltötték ki idejüket.

OTTHONRÓL HAZA

Megérkeztek Nagykárolyba az új református templom harangjai. A harangok a ,,szülőföldjükről”, Székelyudvarhelyről kerültek ide, a végleges otthonukba.

Varga Norbert és Tolnay István

A harangokat idén március elején rendelte meg az egyházközség vezetősége, júniusra el is készültek. A hazaszállításukat azonban csak most tudták megoldani, mivel technikailag végre lehetségessé vált a toronysüveg elkészítése is. Egyébként elkészült a csillag, a zászló és a gömb is, melynek adományozója Tarr Szilárd építkezési vállalkozó és családja. A nagyharang súlya 470 kg, G hangban szól, adományozója pedig Varga Norbert belvárosi presbiter és családja, a nagykárolyi ALCONOR COMPANY KFT. tulajdonosa. A kisebbik harang súlya 300 kg, H hangon szól, erre a kertvárosi presbitérium gyűjtötte saját körén belül az adományt. A két harang összértéke 16000 (tizenhatezer) euró. Istené legyen a hála minden adományért, és Őt követően illessen köszönet minden adományozót!

A harangokat Lázár Imre, a székelyudvarhelyi Sellwerk öntöde tulajdonosa öntötte. A harangok Gábor Áron tágabb értelemben vett szülőföldjén készültek: Székelyföldön. Gábor Áron harangokból öntött annakidején ágyút, a szellemi utódja pedig újra harangokat önt.

A mai istentisztelet keretében, Bencze-Kádár Orsolya igehirdetését követően Tolnay István meghívására kivonult a gyülekezet a kertvárosi parókia udvarára, ahol megtekinthették a hívek a kiskamionon levő harangokat testközelből, még mielőtt felkerülnek azok a toronyba. Soli Deo Gloria!

Egyre látványosabb az építkezés

Folyamatosan dolgoznak a nagykárolyi Kálvin-központ építésén. Kívül és belül egyaránt zajlik a munka. Különösen gyors ütemben dolgoznak az óvoda befejezésén, hogy a gyermekek minél hamarabb használatba vehessék azt.

Játék és tanulás

Idén is nagy sikere volt a Nagykárolyban megtartott egyházmegyei gyermektábornak. A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a bibiaórai témákhoz. Mindenhez megfontoltan hozzászóltak. A játékokból pedig sosem elég, mégis kedvükre kijátszhatták magukat, és még a barátkozásra is maradt idő.

A Harangszó júliusi számából

Ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy melyik tantárgyat szeretik, és megkérjük őket, hogy magyarázzák meg, hogy miért, meglepő választ fogunk kapni. Fontos kérdéseket feszeget a nagyvárad-velencei református gyülekezet ifjúsági színjátszó társulatának nemrég bemutatott darabja. A Királyháhómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa arról döntött, hogy gyülekezeteinkben elkezdi a gyűjtést az iraki menekült keresztyének megsegítésére – olvasható a Harangszó júliusi számában, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Zilahi Református Wesselényi Kollégium iskolalelkészi állásának betöltésére.

Javadalmazása a törvényes előírásoknak megfelelően történik. Az iskolalelkész rendelkezésére áll szolgálati lakás (1 szoba, 1 konyha, fürdőszoba) .

Lelkészi teendők a Kánon előírásai és az Iskolaszék által jóváhagyott munkaköri leírás szerint. A munkaköri leírás a Z.R.W.K titkárságán igényelhető.

A pályázathoz szükséges iratokat a Kánon előírásai szerint a Z.R.W.K titkárságán lehet beterjeszteni a jelentkezési határidő végéig. A pályázati iratokhoz kérünk mellékelni  egy szolgálati tervet is (max. 4 oldal, nyomtatott és digitális formában).

Jelentkezni lehet 2018 augusztus 15-ig a Z.R.W.K titkárságán.

A  Z.R.W.K címe: B-dul Mihai Viteazul 25. szám. (a LIDL mellett) , Zilah, Szilágy megye.

Zilah, 2018 július 12.

Szász Bálint Róbert,                    Bara Lajos István,                      Bogdán Szabolcs János

esperes                                      igazgató                                          esperes

 

Forrás: krek.ro

Táboroztak a gyermekek

Az utóbbi évek egyik legjobb egyházmegyei gyermektáborát tartották meg július 16-20. között Nagykárolyban. Nyolcadik alkalommal szerveztek tábort II-VI. osztályos gyermekek számára a nagykárolyi  egyházmegyében, ami egyedülállónak számít a királyhágómelléki református egyházkerületben. A szervezők igyekeznek ennek a korosztálynak is olyan táborozási lehetőséget biztosítani, ahol a gyermekek vallásos ismeretei gazdagodhatnak, Istenben való hitük pedig megerősödhet.

A tábor vezérigéje a „Légy erős és bátor” (Józsué  1,9a). A témát a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány munkatársai állították össze. A hét folyamán a gyermekeknek a küldetésről beszéltek. Arról, hogy milyen küldetéssel bízott meg Isten egy-egy bibliai szereplőt, és hogy Isten mindenkit személyes küldetéssel bíz meg. Öt bibliai történetet dolgoztak fel, s ezek köré csoportosultak a délelőtti és a délutáni foglalkozások.  A táborozók minden reggelt tornával kezdtek. Megismerkedtek egy-egy bibliai történettel, amit a bibliaórákon beszélhettek meg a csoportvezetőkkel. Emellett kézműves foglalkozást tartottak számukra, ugyanakkor nagyon sok játékban vehettek részt.

„Célunk, hogy ezt a korosztályt is felöleljük, rávezessük Isten útjára és ráneveljük őket az ifjúsági táborra. Jellegzetessége ennek a tábornak, hogy ide a gyermekek nem hozhatnak magukkal sem mobiltelefont, sem tabletet. Szeretnénk, ha szocializálódnának: kapcsolatokat teremtenének és barátságokat kötnének egymással. Az idei téma rámutatott arra, hogy  Isten gyermekeiként küldetésünk van” – fogalmazott Balogh Enikő táborvezető.

A táborba a megye különböző településeiről érkeztek gyermekek, így jöttek: Bogdándról, Börvelyből, Domahidáról, Érendrérdől, Érdengelegről, Hadadról, Hadadnádasdról, Kaplonyból, Kismajtényból, Krasznamihályfalváról, Leléből, Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szilágyszérből.

Az eseményt támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Alconor Company, a Varga Quatro, valamint Balogh Sándor és Löchli Mihály vállalkozók. Külön köszönet illeti Gindele Imre iskolaigazgatót és Terheș Mircea aligazgatót, akik a táborozók rendelkezésére bocsátották a Simion Barnuțiu Iskolaközpontot. Továbbá az is hatalmas támogatásnak számít, hogy az egyházmegye lelkipásztorai, teológusai és vallástanárai is jelen voltak és segítettek a 110 gyermek foglalkoztatásában. Balogh Enikő katekétikai előadó segítségére volt a hét során: Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Csürös Orsolya, Csürös Róbert, Erdei Márk, Erdős Csaba, Likker Erika, Módi Attila, Módi Irma, Nagy Csongor, Nagy Norbert, Nagy Róbert, Ofrim Mónika, Pozsonyi Melinda, Sebestyén Elek Előd, Tolnay Adrien, Tolnay István és Zsákay Norbert.

Jézus korát bemutató ferences múzeum nyílt Jeruzsálemben

 Szentföld Jézus korabeli mindennapi életét bemutató új múzeumot nyitottak a ferencesek Jeruzsálem óvárosában – jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli honlap.

A Heródes háza: élet és hatalom az Újszövetség korában című kiállításon a Jézus születése utáni első évszázadok kulturális sokszínűségét mutatják be a héber, görög, latin és szamaritánus feliratok a különböző ásatásokon talált és eddig többségükben soha ki nem állított tárgyakon.
Az óváros Via Dolorosa nevű utcájában, a Terra Sancta Múzeum keresztes és mameluk kori épületében létrehozott új szárnyban a bibliai helyszíneken feltárt tárgyakat állították ki. 
A katolikus ferences rend képviselői számos ásatást végeztek a térségben Izraelben, a palesztin területeken, Jordániában és Libanonban, ahol rengeteg, felirattal is ellátott érmét, kerámiatöredéket, csontházat és kőlapot találtak különböző szövegekkel, különböző nyelveken.
Kiemelt helyen szerepel a Róma ellen lázadó zsidók félsékeles ezüstérméje 66-ból, amelyből eddig mindössze kettőt találtak, valamint egy Heródes nevét viselő cserépdarab, amelyet a király síremlékének feltárásánál fedeztek fel Jeruzsálem mellett. 
Kiállítanak továbbá súlyokat és mérlegeket, játékkockákat, lámpákat és konyhai eszközöket is, amelyek segítségével a látogatók könnyen elképzelhetik az Újszövetség korában élő emberek mindennapjait – írja az MTI.

 

Táboroztak az ifisek

Minden reggel áhítattal kezdték napjukat a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborának résztvevői az elmúlt hét során a Bihar megyei Hármaspatakon. A korosztályukat is foglalkoztató gyakori kérdésekről hallgattak előadásokat, kirándultak, strandoltak, sokat énekeltek és játszottak az ifjak.

A hét során olyan témákat dolgoztak fel az előadók, mint: Mikor lesz a világvége? Hogyan vélekedik a református egyház az okkultizmusról? Kell-e hinnünk az álmainknak? Léteznek-e ma is csodák? Ezekről a kérdésekről Kánya Zsolt Attila, Máté Loránd Árpád, Tolnay Adrien és Tőtős Beáta beszéltek a táborozóknak. Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadónak a programok megtartásában Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Geréb Miklós, Nagy Norbert, Nagy Róbert és Zsákai Norbert segítettek. A hét során egy 12 km-es gyalogtúrát tettek Hármaspatakon, strandoltak Szilágybagoson, de volt cserkészfoglalkozás, focibajnokság, tábortűz és szalonnasütés is. Szombaton ugyancsak itt szervezték meg az egyházmegye ifjúsági napját, melyre a táborozókon kívül az egyházmegye különböző településeiről csatlakoztak még fiatalok. Ezt a napot a magyarkéci Élő Kövek ifjúsági együttes koncertje tette színesebbé.

A nagykárolyi egyházmegyében minden évben tábort szerveznek az ifjak számára. A szervezők célja, hogy közelebb vezessék őket Istenhez, az egyházhoz, ugyanakkor lehetőséget kínáljanak a református fiataloknak egymás megismerésére. A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta

A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

Páratlan, korszerű, a legrészletesebb elemekre is kiterjedő szervezés és gazdag program várta azt a közel másfélezer résztvevőt, akik Kisperegre utaztak a XIX. Nyári Királyhágómelléki Nőszövetségi Konferenciára.

“Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) – Református családok Krisztus szolgálatában – ez volt az igei mottója a konferenciának, mely szombaton fél 11-kor kezdődött zászlós felvonulással. Az Arad megyei Kispereg gyönyörűen felújított református temploma akár kétszer is megtelt volna az ünneplő, igei üzenetekre váró sereggel, mely egy napig majdnem megháromszorozta a falu létszámát. A templom mellett sátor alatt hallgatták és kivetítőn nézték a történteket mindazok, akik nem férhettek be. A templom körül könyveket és értékes emlékeket is lehetett beszerezni. A parkot sikerült célszerűen használni a szervezőknek.

Az Igét Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a konferencia fővédnöke hirdette: „Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek.” (3Móz 26,11-12) – hangzott a napi igevers. Nincs vaskosabb bizonyíték a kinyújtott kezű, cselekvő Teremtő meglátására, mint megannyi imára összekulcsolódó asszonyi kéz. A karba tett kéznek is előbb-utóbb mozdulnia kell. Ilyen összetett kezű édesanyák, nagymamák fohászkodtak értünk, ha a haragos ellenség ellenünk mozdult, kezét emelte reánk és sárba tiport. Hajdan volt anyák töredelmes könyörgése támogatta az előttünk járókat, megalázott gyermekeket és a nemzetet. Isten a haragvó ellenséget áldott kezekkel tartotta távol, amikor segítséget kívántak Tőle. Évezredeken keresztül érkezik felénk a Szabadító hűsége felől a megnyugtató bizonyságtétel – szólt a püspöki üzenet.

A cikk folytatása a www.refszatmar.eu oldalon olvasható!

 

Ó, HADAD, SZÍVEM CSÜCSKE – VERSES EMLÉKOBELISZK

EMLÉKOSZLOP-VERS ISTENNEK ÉS VÁNDORLÓ NÉPÉNEK 
A HADADI NÉMET EMLÉKMŰ AVATÁSÁRA,
 2018. augusztus 4.-én
És
indultak
eleink,
maradók
integettek
indulóknak,
búcsúzók
távozóknak,
sajogtak a szívek,
de szólt az ígéret:
Nincsen itt maradandó
helyünk, a jövendőt
keressük –
s találtak helyet
tövisháti Szilágyságban,
báró Wesselényiek
és Degenfeldék
hitsorsosaiknak megnyitott
földjén, református jó akaratban,
kis hazát leltek
nemeslelkű főuraknál
a három hullámban
érkezettek,
nem lettek ott idegenek –
1744-től itt lett helyetek,
házatok, templomtok, esztendőre
imatermetek, hat évre
lelkészetek,
tanítótok, osztálytermetek –
1780-tól német lelkészetek
Hans Weniger és Johann Jakob Hotz
keze jegyezte a meghívó levelet –
1781-től új templom épült, s már kisleány
kereszteltetett, Anna Maria Herold,
s 332 „honfoglaló” telepes jegyeztetett,
század múltán 479-re nőtt a gyülekezet,
új iskola, új templom, zenekar illett nektek,
épített, épült, gyarapodott a német gyülekezet
s bár kivándorlás, háború tizedelt,
a csúcsra 1930-ban és 1941-ben érkeztetek:
Hadad szorgos népe 641 lelket,
majd 651-et jegyezhetett –
aztán új idők új próbákkal érkeztek,
háborús áldozatokkal,
szovjet kényszermunkával,
1946-ra 300-an lettetek,
1977-ben még 342 lélek hordta nevetek –
1992-ben 48,
mára alig néhány
lélek őrzi
itt emléketek –
De visszajöttök
újra és újra
éltetni
emlékezetet,
őrizni, ápolni
lélekben
időtlen helyetek,
mert Hadad
mára már fogalom:
LÉLEK-TELEP,
mely bennetek él
és Titeket
belülről
éltet –
Ha
elfogyatkozik is testem
és szívem,
lelkemnek 
kősziklája
te vagy,
ó, Istenem –
Ő megírta
történetetek:
Nincs itt
maradandó
helyünk,
a jövőt
keressük –
Áldott
az Isten
értetek
Svájc és Némethon
eredetetek –
s ki tenyerén
hordott Titeket,
századokon át
őrizett, védett,
Ő él –
éljen is
bennetek,
míg lesz
gyermekeitekben
nevetek –
S ha visszanéztek
őseitek küzdelmes
földjére,
270 évnyi hadadi közösség
építésére és őrzésére,
csak hálakönnyet ejtsetek,
mert Isten mindig
maradt, s marad veletek!
Hadad mindhalálig Tietek!
HIRDESSE E GYÖNYÖRŰ EMLÉKMŰ
IS SZÍVETEK ÉS HITETEK,
ÉLŐ ÉS ÉLTETŐ,
ALKOTÓ REMÉNYETEK.
Mert ki mindent szent kezébe tett,
az nem fövenyre épített…
Dr. Békefy Lajos Ph.D.
az egyik hadadi alapító család,
a Johann Jakob HOTZOK leszármazottja
Budaörs, 2018. július 10.
Ezt az obeliszk-verset magyarul és németül írtam, s itt magyar változatát teszem közzé, hogy hirdesse Isten megtartó tetteit egy kis, svájci és dél-németországi eredetű német telepes-közösség szilágysági történetének példáján át is. Több, mint 250 éves tövisháti történetük a megmaradás, a küzdelem, a dolgos helytállás, az Istenbe vetett élő hit szép példája, a közösség ápolásának és megtartásának erős és törhetetlen állhatatosságával. És példa arra is, hogyan tudtak a  magyar református báró Wesselényiek és Degenfeldék nemeslelkű segítséget nyújtani messze földről érkezett hitsorsosaiknak. Mert csak a nemzeti határokon felülemelkedő közös hit teremtette meg és tette folyamatosan lehetővé a túlélést. Amint a közös hit hiányt szenvedett, a világháborúkban vagy a bolsevik-ateista uralom idején, létezésük került veszélybe. Az emlékműavatáson nem tudok ott lenni, de a szívem és a szavam az ünneplőkkel, emlékezőkkel és a hálát adókkal van. Hadad mindhalálig a Tietek – s a miénk is! Legyen ennek maradandó, nem kőbe vésett, de szívekbe írt  testámentuma a fenti néhány sor.

Vakációs bibliahét Kaplonyban

Az elmúlt héten lelkes kis csapat vett részt a kaplonyi református gyülekezetben megtartott vakációs gyermekbibliahét alkalmain. A mindennapos kézimunkák és játékok mellett olyan bibliai történetekkel ismerkedtek meg a gyermekek, amelyek a helyes értékrend kialakítására hívták fel a figyelmet.

Szülők és gyülekezeti tagok gondoskodtak arról, hogy ételben-italban ne legyen szükség. Köszönet érte!

Erdős Csaba lelkipásztor

 

 

 

Fődíjat nyert Bogdán Árpád Genezis című filmje Spanyolországban

Bogdán Árpád Genezis című filmje nyerte a Valencia holdja elnevezésű fődíjat a Cinema Jove fesztiválon Valenciában – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken az MTI-vel.

Dobos Tamás operatőrt a Genezis fényképezésért elismerő oklevéllel jutalmazta a nemzetközi szakmai zsűri. A spanyol nagyváros népszerű filmfesztiválját 33. alkalommal rendezték meg június utolsó hetében, a játékfilmek versenyébe mindössze tíz alkotás kapott meghívást. 
Bogdán Árpád (Boldog új élet, 2007) második mozifilmje, a Genezis a bűn, a megtisztulás és az újjászületés drámája. A bibliai eredettörténet a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből érkező emberek sorsán keresztül elevenedik meg, a főszerepekben Cseh Anna Marie (Fiatalság, A fény ösvényei), valamint Csordás Milán és Illési Enikő Anna amatőr színészek láthatók. A zeneszerző Tarr Béla állandó alkotótársa, Víg Mihály, a vágó Politzer Péter (Before Dawn, Fehér tenyér) volt. 
A Genezis világpremierjét februárban tartották a Berlinalén. Az alkotás a Mirage Film és a FocusFox koprodukciójában készült a Filmalap támogatásával, producere Taschler Andrea és Ferenczy Gábor – írja az MTI.

 

A SZILÁGYPÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM

A fennmaradt feljegyzések azt igazolják, hogy a Szilágypéri Református Egyházközség 1590-ben jött létre. Az egyházközség műemlék templomának keleti része azonban sokkal régebbi, a XV. századból való. A templom jelenlegi teljes formája szerint 1811-ben épült fel. Az egyházközség dicső múltját igazolja, hogy a gyülekezetből származik Budai Ézsaiás (1766-1841), aki pályafutása során Debrecenben akadémikus és református püspök volt. Ma közel 650 tagot számlál a református gyülekezet.

Háromezer éves királyfej-szobrocskát találtak Izraelben

Egy uralkodó fejének mintegy háromezer éves szoborábrázolására bukkantak régészek Izraelben – jelentette a Háárec című napilap honlapja. 

    A fején diadémot viselő, öt centiméteres nagyságú alkotás különlegesen ritka figurális ábrázolás, és a szakemberek szerint egy korabeli uralkodó vonásait hordozhatja.
    A régészek szerint a lelet az i.e 9. századból való, és eddig soha nem került elő hasonló, a bibliai királyok korának valamely szakállas uralkodóját mintázó szobrocska, amely ráadásul kiváló állapotban maradt fenn, noha szakállának egy töredéke hiányzik.
    A régészek abban bizonyosak, hogy királyt ábrázol a festett figura, de abban meglehetősen bizonytalanok, hogy melyik királyság mely királyát. A lelet tavaly került elő Izrael északi, libanoni határánál, Metula nevű városka közelében, ahol a Királyok könyvében is említett egykori Ábél-Bét-Maakát nevű város maradványait tárják fel.
    Ezt a helyet már a tizenkilencedik században azonosították az archeológusok a település régi nevét megőrző Abil al-Kamh nevű arab falunál. Az i. e. kilencedik században ez a terület három királysággal volt határos: keleten a damaszkuszi székhelyű arámiakkal, nyugaton a Türosz nevű föníciai város földjeivel, délen pedig az izraeli királysággal, amelynek ebben a korban Szamária volt a fővárosa. 
    A különleges szobrocskát Jeruzsálemben az Izraeli Múzeumban fogják kiállítani. 
    A figurát üvegszerű fajanszból készítették, amelyet gyakran használtak az ókori Egyiptomban és a Közel-Keleten ékszerek, valamint kis emberi és állati alakok megformálására. 
    “Közel-keleti uralkodóként azonosításához kulcsfontosságú nyom volt igen érdekes frizurája” – nyilatkozta a régészek vezetője, a jeruzsálemi Héber egyetem tudósa, Naama Jahalom-Mak. 
    Haját vastag copfokban fülét betakarva hátrafogták, és egy csíkos arany diadémmal rögzítették a fonatokat. Éppen úgy, ahogy az egyiptomi kortárs alkotók a szomszédos szemita közel-keleti népek hajviseletét ábrázolták. 
    Radiokarbonos kormeghatározással csak a századot tudták pontosan megállapítani, és így nem lehet tudni, hogy melyik i. e. kilencedik századi királyról mintázhatták a szobrocskát: Ben Hadad vagy Hazael Damaszkuszból, esetleg Ahab vagy Jehu Izraelből, netán Itobaal Türoszból, mind esélyes jelölt lehet, és mind szerepelnek a Bibliában.
    Egyelőre azt sem tudják, hogy egy nagyobb szobor egy részletét, vagy önálló alkotást találtak-e, de tovább folytatják az ásatásokat, és remélhetőleg a jövőben sikerül majd megválaszolni a felmerült kérdéseket – írja az MTI.

 

Vakációs bibliahét Kismajtényban

Vakációs bibliahetet tartanak a napokban a kismajtényi református gyülekezetben. A gyermekek változatos foglalkozásokon vesznek részt, és a felnőttek jóvoltából nagyon sok finomságot fogyaszthatnak el. A bibliahét szervezői igyekeznek játékosan tanítani a bibliai történeteket, ugyanakkor a gyermekek kézügyességét is próbára teszik a kreatív foglalkozások során. Itt is nagy sikernek örvend a nyári szünidőt izgalmasabbá tevő bibliahét.

(Fotó: Varga Odetta Andrea)

Vakációs bibliahét Bogdándon

Idén a tövisháti gyülekezetek járnak elől a vakációs bibliahetek megszervezésében. Az elmúlt héten Hadadon, ezen a héten pedig Bogdándon tartják a bibliahetet a gyermekek nagy örömére.

Jó hangulatban telik Bogdándon a bibliahét, ahol napról napra nagy érdeklődéssel vesznek részt a foglalkozásokon a vallásórás gyermekek. Bibliai történetekkel ismerkednek, rajzolnak, színeznek és nagyon sokat játszanak. A gyülekezetben nemcsak a gyermekekkel való foglalkozás teszi színessé a mindennapokat. Az elmúlt időszakban a Szeretethíd akció során a templom udvarát szépítették meg, most pedig a parókia környékét igyekeznek szebbé tenni. Nemrégiben került fel továbbá az úrasztala fölé az új hálakoszorú, amit friss búzakalászokból fontak a szorgos kezű asszonyok.

 

Jó ütemben halad az építkezés

Az utóbbi hónapokban egyre nagyobb ütemben halad a nagykárolyi új református templom építése, ami a hívek áldozatkész adakozása mellett a pályázati támogatásokból nyert összegeknek köszönhető – tudtuk meg Tolnay István esperestől, a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától.   

A Kálvin-központ nevet viselő épületegyüttes immár „pirosban” van. A létesítmény építését a gyülekezet sokáig önerőből végezte, azonban 2015 után többrendbeli támogatás is érkezett határainkon innen és túlról. Az eddigi legnagyobb felhasznált összeget a gyülekezet a Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumától kapta 30 000 000 forintos összegben. A támogatás 2017 december végén érkezett meg a gyülekezet bankszámlájára. A támogatás felhasználása márciusban kezdődött el és május végén zárult le. A kertvárosi gyülekezet ebből az összegből nyílászárókat vásárolt a közösségi tér (lelkészi hivatal, hittanterem, tanácsterem, gyülekezeti konyha, valamint a két szolgálati lakrész) helységeibe, továbbá elkészült belőle a teljes tetőszerkezet, de közben jutott belőle még a betonpadló kiöntésére, a templomtér folyosójának alapozására és felfalazására is.

TASNÁDI REFORMÁTUS TEMPLOM

Tasnád városát Tusnád néven említik először 1246-ban. A 15. században már az Érmellék központja és mezőváros. Püspöki uradalom volt, így épülhetett fel az egyik zárókő tanúságtétele szerint 1476-ra az egykori Közép-Szolnok vármegye legnagyobb középkori egyházi épülete, a tasnádi református templom a Szilágysági-dombvidék és az Alföld találkozásánál. A település reformációja viszonylag korán megtörtént, kb. az 1560-as évek végére. Ma közel 1400 lelket számlál a református egyházközség.