Ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik hangja

Szentháromság vasárnapján a bogdándi reformátusok impozáns, fehér templomában tartották meg a Nagykárolyi Református Egyházmegye kórustalálkozóját. Az egyházmegye hét gyülekezetéből: Ákosról, Bogdándról, Hadadnádasdról, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szilágypérből vettek részt énekkarok. Orgonajátékával Nagy Norbert debreceni teológus örvendeztette meg a közönséget.

Isten dicsőítésének a fontosságára hívta fel a figyelmet a Róma 11,36 igeszakasz alapján Dobai Zoltán ákosi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző. Az igemagyarázatban választ adott arra, hogy miért és hogyan kell méltón és őszintén dicsérni az Urat.

Dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor, a kórustalálkozó főszervezője az öt szeretetnyelvről beszélt. Gary Chapman amerikai lelkipásztor sok évnyi szolgálata során észrevette, hogy baj van az emberek kommunikációjával. Ahol megvan a szeretet iránti elköteleződés, ott sem értik meg sokszor egymást a felek. Az általa megfogalmazott öt szeretetnyelv: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívesség és a testi érintés. Ezzel összefüggésben a zenei előadó a kórustalálkozót a lélek érintésének nevezte, ahol az Istent dicsőítő éneklés a közös nyelv. Valóban mindenkinek meg is érintették a lelkét az elhangzott csodálatos énekek, különösen az összkari mű. A kórusok ajkáról felcsendülő közös ének méltó zárása volt a Szentháromság vasárnapján véget érő ünnepes egyházi félévnek.

A kórusok énekeit Lőrincz Szilveszter nagykárolyi zenetanár-karvezető értékelte. Mindenekelőtt kiemelte, hogy ez az alkalom is kiváló lehetőség volt arra, hogy egymástól tanuljanak. A cél, hogy az egyházi éneklést is minél magasabb színvonalon műveljék a kórusok. Hasznos szakmai tanáccsal látta el az énekkarokat. Örömmel jegyezte meg, hogy az elmúlt évekhez képest folyamatosan egyre több polifon művet hoznak a kórusok. Sütő András szavaival zárta az értékelést: „ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik hangja”. Javasolta, hogy minél több magyar zeneszerző tollából származó énekkel készüljenek a kórusok, hiszen ezek az alkalmak egyben közösségformálók is.

A kórusok seregszemléjét követően a bogdándiak a helyi kultúrotthonba invitálták szeretetvendégségre az énekkarok tagjait.

Kórustalálkozó lesz Bogdándon

Szentháromság vasárnapján kerül sor a nagykárolyi egyházmegye gyülekezeteinek kórustalálkozójára. Június 16-án, délután 4 órára a bogdándi református templomba várják az egyházközségek kórusait és az érdeklődő híveket. Minden kórus három énekkari művet mutat majd be és egy közös énekkel teszik szebbé a különleges zenei élményt nyujtó eseményt.

Sírgyalázás történt az érkávási temetőben

Szerda reggelre az érkávási református temetőben sírokat rongáltak meg. Az elkövetők kővázákat törtek össze, gyökeres virágokat téptek ki és dobtak a sír mellé. Egyelőre nincs információ arról, hogy kik tehették mindezt. Gál Sándor lelkipásztor a helyi rendőrségen ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést.

A teljes kép

Ahogyan a sorozat címe is jelzi, az öt leckével a teljes evangéliumot szeretnénk megtanítani – elsősorban – olyan gyermekeknek, akiknek semmilyen vagy csak nagyon kevés ismeretük van Istenről és az Ő Igéjéről. Ezért a sorozat jó eszköz lehet a szabadtéri5 Napos Klubokban (5NK), amelyekbe többnyire ilyen gyermekek érkeznek. A tanításokat igyekeztünk a lehető legegyszerűbben megfogalmazni, hiszen sok gyermek nem tud semmit a lelki dolgokról. A jobb megértést szolgálja az a puzzle szív is, amely fokozatosan alakul ki az 5. nap végére, amikorra – remélhetőleg – sok gyermekben összeáll „a teljes kép”.

A csomag tartalma

  • gyűrűs képeskönyv és szövegkönyv (nyomtatva)
    CD (szövegkönyv, szemléltetett központi igazságok, aranymondások és énekek, a képek PPT-változata, „Pontgyűjtő füzet”, Igazságvadász ábrái stb.)

A tartalomból:
1. lecke:    A nagy Tervező (A teremtés és a bűneset)
2. lecke:    A nagy Tervező (A teremtés és a bűneset)
3. lecke:    Ő képes rá! (Jézus hatalma)
4. lecke:    Ami mindent megváltoztat (Jézus él!)
5. lecke:    Vissza a gazdához! (Onézimosz)

További információkért látogasson el a www.edituraamec.ro oldalra!

Bódás János: Imádság Szentlélekért (vers)

Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!

Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erőddel a szíveken zúgj át,
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet
az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember.

Rajtunk hatalmat Te vehetsz,
újjá, tisztává Te tehetsz,
s bevetheted a szíveket
égi maggal, hogy szeretet,
igazság, szépség dús virága
illatozzon szét a világba. 

A Föld ne gyilkos atombomba
dühére, de szent viharodra
rendüljön boldog félelemmel.

Te légy mennyei mentő fegyver,
földrengés, mely nem ront, de épít,
pusztítás, mely tisztít és szépít,
vihar, mely alkot, tűz mely éltet
embert, családot, földet, népet.

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!

S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. “Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd e a bűnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája
a béke tiszta sugarától!” 

Konfirmáció Nagykároly-Kertvárosban

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközségben tizenhárom ifjú tett bizonyságot vasárnap délelőtt: Botos Arnold Roland, Héb Dorottya, Heim Evelin, Herman Erik, Kádár Martin Kristóf, Nagy Ádám Balázs, Nagy Júlia, Răceanu Bianka Larissza, Simoni Áron, Torzsa Alexandra Rebeka, Tóth Vanessza Vivien, Török Petra és Veszprémi Tamara Patricia.
Fotó: Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség közösségi oldala

Előkonfirmáció Dobrán

Dobrán vasárnap tartottak előkonfirmációt. Összesen tíz ifjú tett bizonyságot eddig megszerzett ismereteiről: Balogh Norbert, Bihari Ervin, Kallós Karola, Kovács Jázmin, Liszkai Henrietta, Pató Szabolcs, Pongrácz Tamás, Suhó Tímea, Uszkai Szintia és Veres Márk.Fotó: Dobrai Református Egyházközség közösségi oldala

Konfirmáció Nagykároly-Belvárosban

A Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközségben az alábbi ifjak konfirmáltak az idén: Bakó Dorottya, Boda Eliza, Barta Dominika, Czakó Melinda Hanna, Csobi Blanka Barbara, Dari Erik Boldizsár, Goger Botond Zoltán, Krizbai Árpád István, Mátyás István Dávid, Medve Kevin, Mózer Tibor Brayen, Novák Lénárd Levente, Selymesi Dávid, Szilágyi Alexandra és Vágó Vivien.
Fotó: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség közösségi oldala

Sík Sándor: Galileai férfiak 

Galileai férfiak,

miért néztek az égre?

Miért, hogy forró könny fakad

férfiak szemébe? –

Jézus Krisztus visszajön,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

miért, hogy tétlen álltok?

Vár a Kelet és Nyugat,

Krisztus bízta rátok.

Hirdessétek mindenütt:

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

Fel a küzdőtérre,

Minden népek szomjasak

Az Élet Vizére,

Választottak, bennetek

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

milyen jelre vártok?

Ő tinéktek Lángot ad,

Égből küldi rátok.

Várjatok még tíz napig,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

Miért, hogy sírva néztek,

Jézus Krisztus itt marad,

Úgy ígérte néktek!

Világvégig véletek,

Jézus Krisztus él!

 

Galileai férfiak,

ha majd jön az óra,

élőket és holtakat

hív majd számadóra:

a nagy Bíró visszajön,

Jézus Krisztus él.

 

Imahét Mezőteremen

Imahetet tartottak az elmúlt hét második felében Mezőteremen. Egyelőre csak néhány napra hívtak vendég igehirdetőket, mivel nem tudták mennyire lesznek népszerűek ezek az alkalmak. A teremi református közösség ugyanis a kilencvenes évek második felében kezdett újjá szerveződni, és egyelőre saját ingatlanjaik sincsenek – tudtuk meg Geréb Miklós lelkipásztortól.

A tapasztalat azt mutatta, hogy igencsak sokan részt vettek az imaheti istentiszteleteken. Igaz, különleges meghívottjaik is voltak. Csütörtökön Oroszy Erzsébet lelkésznő hirdette Isten igéjét, aki a község testvértelepüléséről, Pusztafaluból (Zemplén megye, Magyarország) érkezett. Pénteken Kovács Sándor egri lelkipásztor (Szatmári Egyházmegye), szombaton Csűry István nagyváradi lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke örvendeztette meg lélekhez szóló prédikációval a híveket. Vasárnap szintén egy magyarországi igehirdető, Szabó Árpád Csaba biharugrai lelkipásztor (Békés megye) tolmácsolta Isten igéjét a mezőteremi reformátusok imahetén. Az istentiszteleteket a pusztafalui vendégek énekei, az irinyi és érendrédi közös ifjúsági csapat műsora, és a mezőteremi római katolikus ifjúsági kórus énekei színesítették. Egyik este pedig orgonán játszott Nagy Norbert debreceni teológus.

Amint azt a lelkipásztor elmondta, folyamatosan dolgoznak a gyülekezeti élet megszervezésén. Sokat számít neki a gyülekezeti tagok aktív, segítőkész hozzáállása. Az igehirdetések mellett családokat látogat, és a jövőben támogatásból szeretnének egy saját ingatlant is építeni.

Fotó: Tar Miklós

A szeretet hídján haladtak át

Mosollyal és lelkesedéssel várták a nagykárolyi zsinagóga melletti 1-es Számú Napköziotthon ovisai az idei Szeretethíd programot. A Magyarországi Református Szeretetszolgálat által szervezett Kárpát-medencei önkéntes napokhoz ötödik alkalommal csatlakozott az intézmény magyar nyelvű csoportja.

A gyermekek a munka előtt a Szeretethimnuszból hallgattak meg egy részletet. Közösen megbeszélték a Szeretethíd lényegét: a másokért és környezetünkért tett jócselekedetek fontosságát.  Beszéltek a természet megóvásáról. A csoport tagjai idén a napközi udvarának megszépítésén fáradoztak. Nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is áthaladtak egy hídon. Szerszámokat ragadtak a kezükbe. Dull Noémi és Sebestyén Júlia óvónők irányításával a napközi udvarán dolgoztak: kapáltak, gereblyéltek, virágot ültettek, öntözgettek és sepregettek. A gyermekek örömmel vettek részt a környezetszépítő közmunkában.

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat az idén tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Református Szeretetszolgálat. A május végén sorra kerülő akcióra szerte a Kárpát-medencéből 14730-an jelentkeztek.