Szünidei gyermekbibliahét volt Érendréden

Július 22. és 26. között tartottuk meg a szünidei gyermekbibliahetet az érendrédi református gyülekezetben. 24 és 32 között mozgott a résztvevő gyermekek létszáma. Ezen kívül 12-15 ifjú is segített a történetek bemutatásában, mely az öltözékeken és a ruhákon keresztül József élettörténetének megértéséhez vitt közelebb bennünket. Köszönet mindenkinek, aki segített, az ifjaknak, valamint a szülőknek a támogatásért és az adományokért.

A gyermekek vasárnap a templomban, a délelőtti istentisztelet keretében adtak a gyülekezetnek ízelítőt a megtanult énekekből és aranymondásokból.

Istennek legyen hála mindezért!

Uri Imre
érendrédi lelkész

HAZATÉRÉS NAPJA SZILÁGYPÉRBEN

Vasárnap, július 28-án tartják meg Szilágypérben a Hazatérés Napját. A református templomban de. 11 órakor kezdődő istentiszteletre szeretettel várják idén is mindazokat, akik Szilágypérből származnak, ugyanakkor az istentisztelet keretén belül köszöntik majd az ötven és hatvan évvel ezelőtt konfirmáltakat is.

Kerek egy hetet töltöttek a gyerekvilágukban

A beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban legyenek a világ példái, erre próbálták ránevelni, rászoktatni a Nagykárolyi Református Egyházmegye idei gyerektáborának több mint száztíz részvevőjét. A kirándulásokkal, sok-sok foglalkozással színesített alkalmat a múlt héten tartották meg Nagykárolyban.

„Lépj a nyomdokomba!” — az alkalom jeligéje kapcsán Balogh Enikő táborvezető nyomatékosítja: „Jézus az, aki után a gyerekek mehetnek, illetve mindannyian mehetünk, ő a mi példaképünk”. Annak az igényére, hogy a gyerekek is példaképek próbáljanak meg lenni, naponta bibliai történettel igyekeztek rávezetni őket. De énekekkel, játékokkal, tanulságos kisfilmekkel is igyekeztek ennek az igényét feléleszteni az egész pontosan száztizennégy gyerekben. Mindebben tizenhat segítő, lelkészek, pedagógusok vállaltak magukra feladatot. A résztvevők egyébként szerte az egyházmegyéből érkeztek, azaz a Tövishátról, Tasnád és Nagykároly vidékéről.

A cikk folytatása a www.anziksz.com honlapon olvasható.

 

Nőszövetségi tisztújítás volt egyházmegyénkben

Nőszövetségi csendesnapot tartottak Hadadon június 30-án. A csendesnapra a nagykárolyi egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek nőszövetségi tagok.

Különleges alkalom volt ez, hiszen a Bogya Kis Mária (a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöke) igehirdetését és Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó (KREK) előadását követően tisztújításra került sor az egyházmegyei nőszövetség körében. Elnöknek Tőtős Beáta-Margit hadadi lelkésznőt választották vissza. Alelnöki tisztséget kapott: Máthé Tünde segédlelkész (Dobra), Bencze-Kádár Orsolya segédlelkész (Nagykároly-Kertváros), Tolnay Adrien (Nagykároly-Kertváros), Tatár Ágnes (Hadadnádasd), Szabó Ildikó (Szilágypér) és Csürös Orsolya (Szilágyszér). Jegyzőnek Fülöp Zsófiát (Érszakácsi), pénztárosnak pedig Dallos Adélt (Nagykároly-Kertváros) választották meg – tudtuk meg Tőtős Beáta lelkésznőtől. Gratulálunk nekik, Isten áldása legyen munkájukon!

 

Ravatalozót építenek Pelekesziben

A pelekeszi ravatalozó építése a helyi lakosság, a felekezetek hozzájárulásával, ugyanakkor a helységből elszármazottak vagy a településhez valamilyen módon kötődő családok adományaiból valósul meg. A munkálatokhoz júniusban fogtak hozzá.

Paniti Zoltán

Fotó: Kapitány Katalin

 

Felújították az érszodorói parókia tetőszerkezetét

Júniusban fogtak hozzá az érszodorói parókia tetőszerkezetének javításához, melyet sikerült július hónap elejére be is fejezni.  A tetőszerkezet kifedése alkalmával derült ki, hogy azt teljes mértékben facsapokkal készítették, vasszeg nélkül. Új bádoglemezzel borították a tetőt, valamint esővízlevezető csatornát szereltek fel. A munkálatok a hívek önkéntes hozzájárulásából, a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet adományából és a községközpont, a Tasnádszántói Tanács támogatásával valósultak meg.

Paniti Zoltán

KRISZ-tábor (videó)

Az elmúlt héten tartották meg a Nagykárolyi Református Egyházmegye ifi táborát Hármaspatakon. Az ifisek ezúttal is nagyon jól érezték magukat a táborban. Sokat hallhattak a Biblia tanításairól, játszhattak és barátkoztak egymással. A videofelvétel a tábor néhány pillanatát mutatja be.

Konfirmáció Érendréden

Isten kegyelméből  június 2-án 10 ifjú tett konfirmációi fogadalmat az érendrédi református templomban, az ünnepi istentisztelet keretében. Az ifjak nevei: Böőr Arnold, Böőr Vanda, Cseh Petra, György Zsanett, Kiss Vivien, Postol Balázs, Sipos Balázs, Szabó Kevin, Tóth Márk és Zeller Máté. Isten Lelke vezérelje őket fogadalmuk hűséges megtartására!

Uri Imre

Vakációs bibliahét Kaplonyban

Ezen a héten tartottuk meg a vakációs gyermekbibliahetet a kaplonyi református gyülekezetben. Mint minden éveben, úgy most is részt vettek katolikus gyerekek is. Köszönet a szülőknek a támogatásért, az adományokért.

Erdős Csaba

Miért választottad a KRISZ-tábort?

Maier Tamara (Nagykároly-Kertváros): Második alkalommal jöttem ifi táborba. Nagyon jól érzem itt magam. Nagyon jó a társaság és sokat tanulunk. Minden nap különböző témákat dolgozunk fel. Közelebb kerülünk Istenhez. Az előző években azt tapasztaltam, hogy itt nagyon jó a prorgam, az előadások és a társaság. Fontos számomra eljönni ide, mert közelebb kerülök Istenhez, többet megtudok róla és tanulok a Bibliából.

 

Balla Csenge Andrea (Lele): Most először veszek részt a táborban. A barátaimtól már hallottam arról, hogy ez nagyon jó hely. Gondoltam, hogy eljövök. Minden tetszik a táborban, de különösen a játékok. A szobák nagyon gyönyörűek. Sokat beszélgetünk és játszunk. Itt sokat tanulhatunk Istenről és közelebb kerülhetünk hozzá.

 

Dobai Beatrix (Lele): Az idén már harmadjára jöttem el a táborba. Nagyon jó ez a hely. Sokat tudunk szórakozni és új barátokat ismerhetünk meg. Többet megtudunk Istenről, közelebb kerülhetünk hozzá, és új imádságokat is tanulhatunk. Ma például a szeretetről hallhattunk előadást, amiből megtanultuk, hogy szeretenünk kell Istent és felebarátunkat.

 

Tatár Örs Huba (Hadadnádasd): Első alkalommal vagyok itt. Nagyon szimpatikusnak találom a tábort. Nagyon jók a játékok és az áhítat. Fontos szerintem, hogy mások is eljöjjenek ide, ahol ismerőseikkel találkozhatnak, kikapcsolódhatnak és elszakadnak a világtól. Énekeket és aranymondásokat tanulunk. Másoknak is ajánlanám ezt a tábort, mert a hangsúly Istenen, az áhítatokon és vallásos nevelésen van.

Hármaspatakon táboroznak az ifisek

Együtt imádkoznak, hallgatnak előadásokat és játszanak azok az ifisek, akik idén is a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát választották. Mesés környezetben, a Bihar megyei Hármaspatakon tartanak vallásos foglalkozásokat lelkipásztorok és teológusok a táborozó fiataloknak.

A tábor hétfő délután dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor igehirdetéses szolgálatával startolt. A hét során különböző előadásokat hallgathatnak meg a fiatalok. Nagy Sándor lelei lelkipásztor a szeretetről, Dobai Zoltán ákosi lelkész a hitről, Bogdán Szabolcs, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese a beszédről, Bogya Árpád lompérti lelkész a magaviseletről, és Kovács István krasznai lelkész a tiszta életről tart előadást.

A reggeli és esti áhítatokon Bencze-Kádár Bertold domahidi lelkész, Kátai Tibor börvelyi lelkipásztor, Máthé  Árpád dobrai lelkész, Nagy Csongor lelei teológus, Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkész és Úri Imre érendrédi lelkész igehirdetését hallgathatják meg a fiatalok. Szombaton, a záróáhítaton pedig Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadó hirdeti Isten igéjét. Az ifjaknak lehetőségük adódik bibliaismereti és műveltségi vetélkedőkre, szabadtéri játékokra és strandolásra. A táborozók hat csapata az utolsó két estén tábortűz körül mutat be saját összeállítású műsort.  A programok levezetésében Pap Dénes Zsolt főszervezőnek Bencze-Kádár Bertold, Csürös Róbert és Orsolya, Nagy Róbert és Úri Imre lelkészek, valamint Bíró Kitti, Kulcsár Brigitta és Nagy Csongor teológiai hallgatók segítenek.

Amint az a megkérdezett fiatalok válaszaiból kiderül, sokan azért választják ezt a tábort, mert többet szeretnének megtudni Istenről és a Szentírás tanításáról, ugyanakkor új barátokat szeretnének szerezni.

A tábor fő támogatói között említhetjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalát és gyülekezeteit.

Szeretni nem szóval kell, illetve nem CSAK szóval!

A nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum IX. B osztályos tanulói úgy döntöttünk, hogy bebizonyítjuk, mi nem csak szóval, tettekkel is szeretünk. Ezért csatlakoztunk osztályfőnökünkkel, Kiss Hajnalkával és vallástanárnőnkkel, Likker Erikával a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programhoz, a Szeretethídhoz.

Május 24-én ellátogattunk a Reitler cukrászdába, ahol csatlakoztunk a Hívj meg sütizni egy rászoruló gyermeket! elnevezésű programhoz, így lehettünk egy nélkülöző gyermek angyalkája. A sütijegyek vásárlásával hívhattunk meg egy ismeretlen rászoruló gyermeket egy meglepi sütire. Miközben mi is sütiztünk, jó érzés volt arról beszélgetni, hogy majd, milyen öröm lesz, mikor a gyermekek is falatozhatják ezeket a finomságokat. Viszont nemcsak embertársaink iránti szeretetünket tartottuk fontosnak kifejezni, hanem mivel Isten gondjainkra bízta az egész teremtett világot, az emberek által elhagyott állatokra is gondoltunk. Ellátogattunk a Puffy kutyamenhelyre, ahová a sok-sok szeretet és simogatás mellett a kutyáknak ételt vittünk.

Hiába állítjuk azt szavainkkal, hogy szeretünk, ha tetteink nem ezt bizonyítják. Szeressünk tettekkel, és a világ sokkal szebb és jobb lesz!

Újlaki Vivien

Vakációs bibliahét Tasnádon

Vakációs bibliahetet tartanak Tasnádon ezen a héten. Keddtől szombatig minden nap 10-13 óra között a Református Gyülekezeti Házba várják a gyermekeket. Vasárnap a templomban bemutatót tartanak a héten tanultakból. Lesz ismerkedés József érdekes és kalanddal teli életével, énektanulás, játék, kézimunka, uzsonna, fagyizás. Amit vinni kell: tolltartó, színes ceruza, olló, ragasztó, jókedv és tudásszomj. A szervezők szeretettel várják a gyermekeket felekezeti hovatartozástól függetlenül.

 

Szeretethíd az Elméleti Líceumban

Mindig a „most” helyes az összetartásra

A nagykárolyi Elméleti Líceum tízedik osztályos diákjai csatlakoztak a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programhoz, a Szeretethídhoz. Csoportunk Likker Erika református vallástanárnő kíséretében június 12-én ellátogatott a nagykárolyi Könnycsepp Alapítvány  óvodás és általános iskolás gyermekeihez. Vittünk magunkkal egy szentírási igeverssel megfogalmazott üzenetet és édességeket tartalmazó szeretetcsomagot.  

Az üzenet az összetartás, a segítés fontosságát foglalta magába a következő igeszakasz által: „Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal” (1 János 3,18). Az igevers fontosságát ismerkedéssel, mély beszélgetéssel, rajzolással, illetve közös játékokkal és egy emlékfa elkészítésével -kellemes hangulatban- adtuk át.

Reméljük, hogy az alapítvány gyermekei megértették, hogy mennyire fontos az összetartás. Egy hasonló látogatás során úgy, mint a látogatott, az adományozó is kaphat egy nagy ajándékot: a hálaadás ajándékát. Nekik sokat jelent pár szép szó, egy kedves gesztus, egy mosoly, egy apróság. Számunkra nincs szó, arra az örömre, amikor kapva egy lufit vagy egy kis figyelmet láthattuk mosolygós arcukat. Sokat jelenthet valami, ami nekünk semmiség, ami megszokott. A mindennapokban értékét vesztett törődés egymásiránt, nekik néha csak vágy.

A tizenhét óvodás és iskolás gyermek bármikor szívesen várja úgy az anyagi adományozókat, mint a szellemi hozzájárulókat. Gondoljunk azokra az ártatlan gyerekekre is, akik nem kapják meg minden nap azt, amit megkívánnak, akiknek az álmuk, hogy valaki felfigyeljen rájuk, hogy egy kicsivel könnyebbek legyenek a mindennapok. A nagykárolyi önkéntes program csoportja biztosítja a visszakapható szeretetet, a hálaadás, a megértés, a kölcsönös lelki erősítés ajándékát.

                                                                                      Tihanyi Amanda
                            X. D, Elméleti Líceum

Csendesnap Magyarcsaholyban

Harmadik alkalommal szerveztek lelkészcsaládok számára csendesnapot a nagykárolyi egyházmegyében. A lelkipásztorok családjukkal  együtt vettek részt  szombat délelőtt Magyarcsaholyban a tartalmas időtöltést kínáló eseményen. Miközben a felnőttek előadást hallgattak, addig a gyermekek sokat játszottak és barátkoztak egymással.

Nagy György mátészalkai lelkipásztor a kiégésről tartott interaktív előadást. A jelenlévők különösen élvezték a játékos előadást, mely recept helyett együttgondolkodásra ösztönzött.

Illesse köszönet a program szervezőit, és mindazokat, akik a háttérben szorgosan munkálkodtak azért, hogy a lelkészcsaládokat finom falatokkal lássák el, a gyermekek pedig gazdag élménnyel térhessenek haza.

Fotó: Máthé Árpád és Tolnay István

 

Néptánctábor Szilágypérben

Néptánctábort szerveztek a hét során Szilágypérben. A foglalkozásokon a helybeli gyermekeken kívül sokan részt vettek a környékbeli településekről is.

A néptánctábort a szilágypéri egyházközség vezetőségével közösen a Biharkeresztesről érkezett vasárnapi iskola munkatársai szervezték meg. Két csoportban zajlottak a programok. Néptáncoktatás és kézműves foglalkozások váltották egymást a délelőtti és délutáni órákban.

Fotó: Póti Tibor

Közös vakációs bibliahetet tartanak

Ezen a héten tartják Bogdándon és Széren a vakációs bibliahetet. Az idén első alkalommal közösen szervezi meg a két gyülekezet a gyermekek számár szóló  programot.

Hétfőn, kedden és szerdán a széri kultúrotthonban, csütörtökön és pénteken a bogdándi kultúrotthonban szervezik meg a gyermekeknek szóló izgalmas foglalkozásokat.