Miért választottad a KRISZ-tábort?

Maier Tamara (Nagykároly-Kertváros): Második alkalommal jöttem ifi táborba. Nagyon jól érzem itt magam. Nagyon jó a társaság és sokat tanulunk. Minden nap különböző témákat dolgozunk fel. Közelebb kerülünk Istenhez. Az előző években azt tapasztaltam, hogy itt nagyon jó a prorgam, az előadások és a társaság. Fontos számomra eljönni ide, mert közelebb kerülök Istenhez, többet megtudok róla és tanulok a Bibliából.

 

Balla Csenge Andrea (Lele): Most először veszek részt a táborban. A barátaimtól már hallottam arról, hogy ez nagyon jó hely. Gondoltam, hogy eljövök. Minden tetszik a táborban, de különösen a játékok. A szobák nagyon gyönyörűek. Sokat beszélgetünk és játszunk. Itt sokat tanulhatunk Istenről és közelebb kerülhetünk hozzá.

 

Dobai Beatrix (Lele): Az idén már harmadjára jöttem el a táborba. Nagyon jó ez a hely. Sokat tudunk szórakozni és új barátokat ismerhetünk meg. Többet megtudunk Istenről, közelebb kerülhetünk hozzá, és új imádságokat is tanulhatunk. Ma például a szeretetről hallhattunk előadást, amiből megtanultuk, hogy szeretenünk kell Istent és felebarátunkat.

 

Tatár Örs Huba (Hadadnádasd): Első alkalommal vagyok itt. Nagyon szimpatikusnak találom a tábort. Nagyon jók a játékok és az áhítat. Fontos szerintem, hogy mások is eljöjjenek ide, ahol ismerőseikkel találkozhatnak, kikapcsolódhatnak és elszakadnak a világtól. Énekeket és aranymondásokat tanulunk. Másoknak is ajánlanám ezt a tábort, mert a hangsúly Istenen, az áhítatokon és vallásos nevelésen van.

Hármaspatakon táboroznak az ifisek

Együtt imádkoznak, hallgatnak előadásokat és játszanak azok az ifisek, akik idén is a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát választották. Mesés környezetben, a Bihar megyei Hármaspatakon tartanak vallásos foglalkozásokat lelkipásztorok és teológusok a táborozó fiataloknak.

A tábor hétfő délután dr. Geréb Miklós irinyi lelkipásztor igehirdetéses szolgálatával startolt. A hét során különböző előadásokat hallgathatnak meg a fiatalok. Nagy Sándor lelei lelkipásztor a szeretetről, Dobai Zoltán ákosi lelkész a hitről, Bogdán Szabolcs, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye esperese a beszédről, Bogya Árpád lompérti lelkész a magaviseletről, és Kovács István krasznai lelkész a tiszta életről tart előadást.

A reggeli és esti áhítatokon Bencze-Kádár Bertold domahidi lelkész, Kátai Tibor börvelyi lelkipásztor, Máthé  Árpád dobrai lelkész, Nagy Csongor lelei teológus, Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkész és Úri Imre érendrédi lelkész igehirdetését hallgathatják meg a fiatalok. Szombaton, a záróáhítaton pedig Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadó hirdeti Isten igéjét. Az ifjaknak lehetőségük adódik bibliaismereti és műveltségi vetélkedőkre, szabadtéri játékokra és strandolásra. A táborozók hat csapata az utolsó két estén tábortűz körül mutat be saját összeállítású műsort.  A programok levezetésében Pap Dénes Zsolt főszervezőnek Bencze-Kádár Bertold, Csürös Róbert és Orsolya, Nagy Róbert és Úri Imre lelkészek, valamint Bíró Kitti, Kulcsár Brigitta és Nagy Csongor teológiai hallgatók segítenek.

Amint az a megkérdezett fiatalok válaszaiból kiderül, sokan azért választják ezt a tábort, mert többet szeretnének megtudni Istenről és a Szentírás tanításáról, ugyanakkor új barátokat szeretnének szerezni.

A tábor fő támogatói között említhetjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalát és gyülekezeteit.

Ifjúsági majálist tartottak Hadadon

„A szeretet nem fogy el sosem” – énekelték sokan Pintér Bélával együtt hétvégén, a Hadadon tartott ifjúsági majálison. Az ifjúsági programra ezúttal is érkeztek fiatalok a Nagykárolyi Református Egyházmegye minden részéről.

Szombat délelőtt Tolnay István esperes nyitotta meg az egyházmegyei ifjúsági majálist egy interaktív istentisztelettel. A nap során a programon résztvevők együtt énekeltek, játszottak és sportoltak.  Egy különleges bibliaóra keretében a „Fiatalok Jézusnál” témakört dolgozták fel. Ennek során megbeszélték, hogy kit hogyan szólított meg Jézus, ki volt segítségükre az imádkozás megtanulásában, milyen érzés Jézustól távol lenni, milyen érzés átélni az atyai szeretet, és mit kell megtenni az örökélet elnyeréséért. A program megtartásában Pap Dénes Zsolt ifjúsági előadónak Bencze-Kádár Bertold, Csürös Orsolya, Csürös Róbert, Nagy Róbert, Szabó Sándor és Tőtős Beáta segítettek. A tartalmas bibliaóra után Pintér Béla debreceni énekes örvendeztette meg keresztyén ifjúsági énekekkel nemcsak az ifjakat, hanem mindazokat a felnőtteket is, akik Hadadról és a környező településekről érkeztek a koncertre. Sokan elmentek, hogy Pintér Béla énekeit élőben is hallgathassák. Az előadó keresztyéni hozzáállását dicsérte, hogy két koncertet is tartott szombat délután. A gyengének bizonyuló hangtechnika miatt ugyanis a kastélyban kellett tartani azt, ahol kétszer is megtelt a nagyterem.

Az ifjak lélekben feltöltődve indultak haza, azzal a reménnyel, hogy hamarosan újra találkoznak a július első hetén sorra kerülő ifi táborban.

Táboroztak a gyermekek

Az utóbbi évek egyik legjobb egyházmegyei gyermektáborát tartották meg július 16-20. között Nagykárolyban. Nyolcadik alkalommal szerveztek tábort II-VI. osztályos gyermekek számára a nagykárolyi  egyházmegyében, ami egyedülállónak számít a királyhágómelléki református egyházkerületben. A szervezők igyekeznek ennek a korosztálynak is olyan táborozási lehetőséget biztosítani, ahol a gyermekek vallásos ismeretei gazdagodhatnak, Istenben való hitük pedig megerősödhet.

A tábor vezérigéje a „Légy erős és bátor” (Józsué  1,9a). A témát a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány munkatársai állították össze. A hét folyamán a gyermekeknek a küldetésről beszéltek. Arról, hogy milyen küldetéssel bízott meg Isten egy-egy bibliai szereplőt, és hogy Isten mindenkit személyes küldetéssel bíz meg. Öt bibliai történetet dolgoztak fel, s ezek köré csoportosultak a délelőtti és a délutáni foglalkozások.  A táborozók minden reggelt tornával kezdtek. Megismerkedtek egy-egy bibliai történettel, amit a bibliaórákon beszélhettek meg a csoportvezetőkkel. Emellett kézműves foglalkozást tartottak számukra, ugyanakkor nagyon sok játékban vehettek részt.

„Célunk, hogy ezt a korosztályt is felöleljük, rávezessük Isten útjára és ráneveljük őket az ifjúsági táborra. Jellegzetessége ennek a tábornak, hogy ide a gyermekek nem hozhatnak magukkal sem mobiltelefont, sem tabletet. Szeretnénk, ha szocializálódnának: kapcsolatokat teremtenének és barátságokat kötnének egymással. Az idei téma rámutatott arra, hogy  Isten gyermekeiként küldetésünk van” – fogalmazott Balogh Enikő táborvezető.

A táborba a megye különböző településeiről érkeztek gyermekek, így jöttek: Bogdándról, Börvelyből, Domahidáról, Érendrérdől, Érdengelegről, Hadadról, Hadadnádasdról, Kaplonyból, Kismajtényból, Krasznamihályfalváról, Leléből, Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szilágyszérből.

Az eseményt támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Alconor Company, a Varga Quatro, valamint Balogh Sándor és Löchli Mihály vállalkozók. Külön köszönet illeti Gindele Imre iskolaigazgatót és Terheș Mircea aligazgatót, akik a táborozók rendelkezésére bocsátották a Simion Barnuțiu Iskolaközpontot. Továbbá az is hatalmas támogatásnak számít, hogy az egyházmegye lelkipásztorai, teológusai és vallástanárai is jelen voltak és segítettek a 110 gyermek foglalkoztatásában. Balogh Enikő katekétikai előadó segítségére volt a hét során: Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Csürös Orsolya, Csürös Róbert, Erdei Márk, Erdős Csaba, Likker Erika, Módi Attila, Módi Irma, Nagy Csongor, Nagy Norbert, Nagy Róbert, Ofrim Mónika, Pozsonyi Melinda, Sebestyén Elek Előd, Tolnay Adrien, Tolnay István és Zsákay Norbert.

Táboroztak az ifisek

Minden reggel áhítattal kezdték napjukat a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborának résztvevői az elmúlt hét során a Bihar megyei Hármaspatakon. A korosztályukat is foglalkoztató gyakori kérdésekről hallgattak előadásokat, kirándultak, strandoltak, sokat énekeltek és játszottak az ifjak.

A hét során olyan témákat dolgoztak fel az előadók, mint: Mikor lesz a világvége? Hogyan vélekedik a református egyház az okkultizmusról? Kell-e hinnünk az álmainknak? Léteznek-e ma is csodák? Ezekről a kérdésekről Kánya Zsolt Attila, Máté Loránd Árpád, Tolnay Adrien és Tőtős Beáta beszéltek a táborozóknak. Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadónak a programok megtartásában Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Geréb Miklós, Nagy Norbert, Nagy Róbert és Zsákai Norbert segítettek. A hét során egy 12 km-es gyalogtúrát tettek Hármaspatakon, strandoltak Szilágybagoson, de volt cserkészfoglalkozás, focibajnokság, tábortűz és szalonnasütés is. Szombaton ugyancsak itt szervezték meg az egyházmegye ifjúsági napját, melyre a táborozókon kívül az egyházmegye különböző településeiről csatlakoztak még fiatalok. Ezt a napot a magyarkéci Élő Kövek ifjúsági együttes koncertje tette színesebbé.

A nagykárolyi egyházmegyében minden évben tábort szerveznek az ifjak számára. A szervezők célja, hogy közelebb vezessék őket Istenhez, az egyházhoz, ugyanakkor lehetőséget kínáljanak a református fiataloknak egymás megismerésére. A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta

Bibliaismereti vetélkedő volt Nagykárolyban

Nagykárolyban tartották meg november 11-én az ifjúsági bibliaismereti vetélkedő egyházmegyei szakaszát. Börvelyből, Dobráról, Domahidáról, Leléből és Nagykároly-Kertvárosból érkeztek csapatok, hogy összemérjék bibliaismeretüket. A  legjobb eredményt a Nagykároly-Kertvárosiak (Fazekas Péter, Sălcudean Henrietta, Sălcudean Levente és Tihanyi Amanda) érték el, akik képviselni fogják egyházmegyénket november 18-án Érszalacson, az egyházkerületi megmérettetésen. Sok sikert kívánunk nekik!

15 elemet

Gyermektábor Nagykárolyban

Felhőtlen jókedvvel telik a Nagykárolyi Református Egyházmegye gyermektábora, melyet idén július 17-22. között tartanak meg Nagykárolyban.

DSC_0124

Hetedik alkalommal szerveznek az egyházmegye területén gyermektábort, ami az egész egyházkerültben egyedinek számit, hiszen a III-VI. osztályos gyermekek számára csak itt tartanak táborozást. A táborszervezők azt tapasztalják, hogy mindig nagy igény van erre.

A tábor vezérigéje a „Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját” (Jel 2,10). A témát a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány felvidéki munkatársai állították össze. A hét folyamán a gyermekeknek a hűségéről beszélnek. Arról, hogy mit jelent a hűség Dániel történetein keresztül. Megismerik az otthontól idegenbe került Dánielt, aki magával viszi azokat az értékeket, amiket egy istenfélő család tudott neki átadni. Ő ezeket az értékeket a nagyvilágban is megtudja tartani. Négy ilyen történetet dolgoznak fel, s ezek köré csoportosulnak a délelőtti és a délutáni foglalkozások.  Emellett még játékok és kézműves foglalkozások vannak. Az Aranykapu Egyesület tagjai agyagozást, gyöngyfűzést, bőrdíszmű készítést és fafaragást tartottak. Héb Ildikó, Holló Éva, Márkus Katalin, Sopronyi Orsolya, Suhó Andrea és Tolnay Adrien arcfestéssel tették színesebbé a gyermekek keddi napját. A hét során több kiránduláson is részt vettek a táborozók. Ellátogattak a csanálosi erdőbe és a nagykárolyi kastélyba. Délelőttönként általában csoportfoglalkozásokon vesznek részt, ahol közösen beszélik meg az aznapi bibliai történetet. A csoportos beszélgetéseken nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyermekek hozzászóljanak az adott témához.

„Mi nemcsak a saját gyermekeinket tartjuk fontosnak, hanem az egyházmegye területén élő gyermekeket is. Azokat, akik talán olyan családban élnek, ahol a szülők dolgoznak, ők pedig délelőttönként egyedül vannak, sokat ülnek számítógép előtt. Szeretnénk ezeknek a gyermekeknek olyan értéket megmutatni, amit sem a televízióból sem a számítógépből nem ismernek meg. Ezáltal olyan többletet nyújtunk át, amit életük során fel tudnak használni. Olyan értéket mutatunk be az idén, mint a hűség. Mit jelent az, hogy hű vagyok Istenhez, a családomhoz, a szüleimhez, a barátaimhoz, a nemzetemhez, az anyanyelvemhez és még folytathatnánk a sort. Rávilágítunk arra, hogy mit jelent ez hívő szemmel. A világ is megtanít minket arra, hogy hogyan legyünk hűek, de nem ad hozzá erőt. Isten azonban Szentlelke által erőt is ad hozzá” – fogalmazott Balogh Enikő táborvezető.

A táborba a megye különböző településeiről érkeztek gyerekek, így jöttek: Bogdándról, Domahidáról, Érendrérdől, Érdengelegről, Érszakácsiból, Hadadnádasdról, Irinyből, Kaplonyból, Kismajtényból, Leléből, Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból és Szaniszlóról.

Az idén több támogató volt mint eddig, ami talán annak tudható be, hogy egyre népszerűbb lett a tábor. Az eseményt támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Pominova Kft. Külön köszönet illeti Gindele Imre iskolaigazgatót, aki a táborozók rendelkezésére bocsátotta a Simion Barnutiu Iskolaközpontot. Továbbá az is hatalmas támogatásnak számít, hogy az egyházmegye lelkipásztorai, teológusai és vallástanárai vagy akár magánszemélyek is jelen vannak és segítenek a több mint 100 gyermek foglalkoztatásában. Balogh Enikő katekétikai előadó segítségére van a hét során: Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Erdős Csaba, Győrfi József Tamás, Kurta Szabolcs, Likker Erika, Nagy Norbert, Nagy Róbert, Pozsonyi Melinda, Pop Imola, Sebestyén Elek Előd, Sebestyén Júlia, Tolnay Adrien, Tolnay István és Zsákay Norbert.

57 elemet

Táboroztak az ifjak

Minden reggel áhítattal kezdték napjukat a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborának résztvevői az elmúlt hét során. Reformátorokról szóló tartalmas előadásokat hallgattak, kirándultak, sokat énekeltek és játszottak az ifjak.

DSC_0439

A tábort Tolnay István esperes rövid igemagyarázata nyitotta meg. A hét témája az 500 éves reformációra tekintett. Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadónak a programok megtartásában Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Mészáros Mihály Immánuel, Nagy Róbert és Sebestyén Elek Előd lelkipásztor, valamint  Erdei Márk, Ivanov Annamária, Győrfi József Tamás,  Máté András és Nagy Csongor teológus segítettek. A hét során lehetőségük kínálkozott a gyermekeknek arra, hogy hitükben elmélyüljenek. A kezdeti bátortalankodást követően  néhány nap után voltak olyanok, akik önállóan fogalmazták meg Istenhez szóló imádságaikat. A tábor  dr. Buzogány Dezső teológiai professzor előadásával ért véget, aki Heltai Gáspárról és munkásságáról mesélt.

A nagykárolyi egyházmegyében minden évben tábort szerveznek az ifjak számára. A szervezők célja, hogy közelebb vezessék őket Istenhez, az egyházhoz, ugyanakkor lehetőséget kínáljanak a református fiataloknak egymás megismerésére.

60 elemet

Ifjúsági napot tartottak Nagykárolyban

Együtt dicsőítették Istent mindazok a fiatalok, akik ma délelőtt részt vettek a Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében megtartott ifjúsági napon.

DSC_0037

„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez ” – olvasta Tolnay István esperes a Péter első levelének negyedik részéből a nyolcadik verset, és szólt az ige alapján a fiatalokhoz. Pap Dénes Zsolt bizonyságtevő előadásában  a reformátorokról, azok merész kitartásáról és a tiszta erkölcshöz való ragaszkodásáról beszélt.  Bibliaolvasásra, vallásos életük felvállalására és mások Istenhez való vezetésére buzdította a hallgatóságot. A fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták szavait. Óriási kíváncsisággal várták az Ében és a Bízz Band együttesek énekeit is, akik csodálatos dallamaik által közelebb vezették az Örökkévalóhoz a résztvevőket. Az éneklésbe végül mindenki bekapcsolódott, aki ott volt, és többek között együtt zengték Istennek: „Tied a dicsőség és imádás…”. Az ifjaknak a szünetekben lehetőségük volt könyveket vásárolni, egymással ismerkedni és megtekinteni a reformációs vándorkiállítást. Hazaindulás előtt egy finom ebédet fogyaszthattak el. Az eseményt a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nagykárolyi Református Egyházmegye támogatta. A reformációs vándorkiállítás pedig Millisits Máté jóvoltából jutott el városunkba.

 

36 elemet

IFJÚ SZÍVEKBEN KÁLVIN – IFJÚSÁGI NAP

Ifjúsági napra várják holnap a nagykárolyi református egyházmegye fiataljait. Az izgalmasnak ígérkező rendezvényt a nagykárolyi református templomban tartják 11 órától, a kedvezőtlen időjárás miatt helyszínváltoztatás történt. A regisztráció a templom portikumában lesz csakúgy, mint a könyvek árusítása. Az ebédre a programok után kerül sor a Simion Barnutiu szakiskola kantinjában. A szervezők szeretettel és sok különlegességgel várják az ifjakat.

Plakat-page-001 (1)18451894_1518933681511168_757486004_o 18452136_1518933501511186_1166400940_o 18452139_1518933581511178_1175247729_o 18452381_1518933534844516_2113358892_o 18452662_1518933751511161_1947337084_o

 

 

Jó a hangulat a KRISZ-táborban

Együtt imádkoznak, hallgatnak előadásokat és sokat szórakoznak azok az ifisek, akik az idén is a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát választották.

DSC_0040

A tábor hétfő délután nagytiszteletű Nagy Sándor esperes igehirdetéses szolgálatával startolt. A hét során különböző előadásokat hallgathatnak meg a fiatalok. Rácz Ervin Lajos az egyházban rejlő missziói lehetőségekről tartott előadást ma, Tolnay István a gyülekezet értékeiről beszél majd holnap, Gál Sándor a közösségről fog értekezni csütörtökön, míg Pakulár István Szimpatikus egyház? címmel tart majd előadást szombaton. A bibliaórákon olyan témákat dolgoznak fel, mint: Mennyi az elég? A hit harca: küzdeni most, vagy van még időnk? Carpe diem? Carpe Christum! A Krisztusban való egység ajándékai és Hasznos taggá lenni. Az esti áhítatokon Nagy Sándor esperes, Máthé Loránd Árpád, Fülöp János, Tarsoly Gyula és Dobai Zoltán lelkipásztorok igehirdetéseit hallgathatják meg a jelenlevők. Az ifjaknak lehetőségük adódik a szabadtéri játékokra, kézműves foglalkozásra, néptánc tanulásra, Airsoftos ügyességi vetélkedőre és karaokézásra. Pénteken a zsibói botanikus kertbe és egy zilahi városlátogatásra kívánják őket elvinni a szervezők. A kirándulásból visszatérve pedig az ákosi Ében együttes koncertjét hallgathatják meg az ifjak. A táborozók felvigyázásában Nagy Róbert főszervezőnek Bencze-Kádár Bertold és Orsolya, Máthé Árpád Lóránt és Tünde, Zsákai Norbert, Nagy Csongor, Ivanov Annamária és Erdei Márk segítenek.

„Táborunk idei vezérgondolata: Ifjú az egyházban. Ebben már benne is van az, hogy mire fektetjük a hangsúlyt. Az ifjak figyelmét szeretnénk felhívni azokra az értékekre, melyeket megtalálhatnak az egyházban. Célunk az, hogy megtalálják a helyüket a gyülekezetben és betagolódjanak abba. Felfedezze minden ifjú azt, hogy az Úr őt abba a közösségbe helyezte, s ott neki személyes feladata van. Feladata neki is, hogy építse az egyházat. Több éve veszek részt ifjúsági táborok szervezésében. Örömmel tapasztalom azt, hogy nem csappan az érdeklődés a gyermekek részéről az egyházi táborok iránt. Az újabb generációkat is érdeklik a hit kérdései, és próbálnak választ kapni a bennük levő kérdésekre. A keresztyén ifjaknak nem is nyílik más alkalmuk egymással találkozni csak az ilyen jellegű táborban. Olyan kérdésekről tudnak őszintén egymással beszélgetni, amit az osztálytársaikkal vagy az egyház iránt közömbösekkel nem tudnak megbeszélni” – mondta Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor.

Az, hogy valóban Istent keresők ezek a fiatalok, az azokból a szabadon elmondott imádságokból is kiderül, amit az ifisek a bibliaórákon megfogalmaznak. Ezekben az imádságokban kifejezik örömüket amiatt, hogy ott lehetnek a táborban. Hálásak Istennek a mindennapi kenyérért, a táborban elhangzó tanításokért és az együtt töltött napsütéses órákért.

A tábor fő támogatói között említhetjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalát és gyülekezeteit.

15 elemet

Miért választottad a gyermektábort?

A hét során tartják Hadadon az általános iskolások számára a gyermektábort, mely egyedinek számít a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. A gyermekeket arról kérdeztük, hogy miért választották ezt a lehetőséget, és milyen véleményük van róla.

13599670_1133231563414717_706970892_n

DSC_0100Héb Dorottya (Nagykároly): Az idén másodjára vagyok a táborban. A tavaly nagyon jól éreztem magam, ezért döntöttem úgy, hogy most is eljövök. Tetszenek az itt tartott bibliaórák és kézműves foglalkozások. Nagyon jó barátokra leltem a tavaly is a táborban, akikkel az interneten keresztül folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

DSC_0124Snelemperg Barbara (Magyarcsaholy):  Másodjára vagyok a keresztyén gyermektáborban. Itt nagyon jó foglalkozások vannak. Lehetőségünk kínálkozik új énekeket tanulni és nagyon érdekes bibliai történeteket ismerünk meg. Számomra az egyik legérdekesebb volt most a Csodálatos halfogás története, melyből megismertük, hogy Jézusnak van hatalma bármikor csodát tenni.

DSC_0127Milák Estebán (Szaniszló): Először vagyok itt. Az édesanyám javasolta számomra ezt a tábort. Már az első napokban jó barátokra leltem. Ha haza megyek mindenképp másoknak is javasolni fogom ezt a tábort. Jó kimozdulni otthonról a szokványos hétköznapokból, és itt új barátokat is szerezhetünk.

DSC_0130Balla Szilvia (Szaniszló): Mindig jól érzem magam ebben a táborban. Az idén már harmadik alkalommal vagyok itt. Szép bibliai történeteket és énekeket tanulunk. Szeretem a kézműves foglalkozásokat és azt, hogy sokat játszhatunk. Jó a közösség, odafigyelnek ránk a csoportvezetők, igazán családias hangulatú a tábor.

Táboroznak a gyermekek

A gyermekek bibliaismeretének gyarapítására és a református egyház részletes megismertetésére fektetik a hangsúlyt a hét során Hadadon megtartott keresztyén gyermektáborban.  A hatodik alkalommal megszervezésre kerülő táborban a Nagykárolyi Református Egyházmegye 17 gyülekezetéből vesz részt 80 gyermek, akik közül 13-an helybeliek. A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

DSC_0120

Változatos programokkal várták az idén is a 0-VI. osztályos gyermekeket a tábor szervezői. Előadásokon, bibliaórákon, kézműves foglalkozásokon, tudáspróbákon és szabadtéri játékokon vehetnek részt a gyermekek, akik Bogdándról, Börvelyből, Domahidáról, Érendrédről, Gencsről, Hadadról, Hadadnádsdról, Irinyből, Kismajtényból, Krasznamihályfalváról, Magyarcsaholyból, Magyargéresről, Leléből, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról, Szatmárnémetiből, Szilágypérből és Szilágyszérről érkeztek. A táborózókkal lelkipásztorok és feleségeik, valamint teológusok foglalkoznak: Balogh Enikő, Balla Árpád és Erika, Bencze-Kádár Bertold, Módi Attila és Irma, Tolnay István és Adrien, Erdei Márk, Ivanov Annamária és Kovács Esbeta. A játékok levezetésében két lelkipásztor is részt vállalt: Pakulár István és Zsákay Norbert. Igemagyarázatos szolgálatot vállalt: Módi Attila, Tatár János, Tőtös Beáta és Tolnay István. Szerda délután Sályi Panna és kézműves csapata tartott foglalkozást a táborozó gyermekeknek.

„Ez a tábor a gyermekekről szól. Gyermekeket hívunk egy közösségbe. Ma mondták el a gyermekek a közös csoportfoglalkozáson, hogy milyen jó volt otthonról a számítógép mellől eljönni. Milyen jó itt játszani és focizni. Beszélgetni azokról a kérdésekről, amiket a csoportvezetők feltesznek. Mindenképp abban rejlik ennek a tábornak a különlegessége, hogy a gyermekek közösségre találnak itt. A hét témája a János evangéliumában olvasható igeszakasz: „Szeretsz-e engem?” Jézus Péter apostoltól kérdezi ezt. A gyermekeknek útmutatást adunk arra, hogy hogyan válhatunk a 21. században Jézus tanítványává. Jézus tanítványaként hogyan tudok szeretni, megbocsátani és más emberré lenni. Erre a témára építjük fel a csoportos foglalkozást. E köré csoportosulnak az énekek, a kézműves foglalkozások és a játékok is. A tábor egyedisége a keresztyén jellegében rejlik. Itt az életre készítjük fel a gyermekeket. Mivel már az idén elkezdődtek a reformáció 500 éves évfordulójának programjai, ezért alapos részletességgel igyekszünk feldolgozni a gyermekeknek a reformációt is. Az idén Luther Mártonnak és Kálvin Jánosnak az életútját és munkásságát mutatjuk be. Ezek által kívánunk feleletet adni arra, hogy mit jelent református gyermeknek lenni. Ugyanakkor arra is választ adunk, hogy most református gyermekként mit jelent a megújulás. Mert ahogyan akkor, úgy ma is szükség van a hitbeli megújulásra. A táborban vannak olyan gyermekek, akik már a negyedik alkalommal jöttek vissza. Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek visszavágynak ide. Vannak újak is, akik azért jönnek, mert pozitív véleményeket hallanak a táborról. Minden évben azt érezzük, hogy hatalmas az érdeklődés a tábor iránt. Hiszem, hogy ezt nemcsak azt teszi, hogy ez az egyik legolcsóbb táborozási lehetőség, hanem az is, hogy érdekesek a foglalkozások, és a tábornak van egy teljesen más tartalma, ami máshol nincs meg. Ezt a tartalmat pedig Isten igéje adja, és az Ő köztünk való jelenléte”- mondta Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő, a tábor főszervezője.

87 elemet

Fotó: Balla Árpád és Sebestyén Elek Előd

Miért választottad a hadadi KRISZ-tábort?

Deák E.Deák Evelin (Magyarcsaholy): Kikapcsolódni egyrészt, másrészt vonzódok a vallásos jellegű programok iránt. Ugyanakkor itt sok olyan fiatal van, akit még nem ismerek és megismerhetek. Mivel ez egy vallásos tábor, még jobban vonzott. Nagyon tetszenek azok az előadások és témák, amelyeket itt feldogozunk. Az, hogy kisebb létszámú csoportokra vagyunk osztva. Így bátrabban nyílunk meg egymás előtt, és nagyobb esély van arra is, hogy könnyebben barátkozzunk.

Mogyorósi K.Mogyorósi Krisztina (Magyarcsaholy): Már harmadjára vagyok KRISZ-táborban és örülök annak, hogy sok ismerőssel találkozhatok újra. Ezek a táborok számomra azért jók, mert sok fiatalt megismerhetek és új dolgokat tanulhatok. Nagyon tetszik a tábor programja, különösen a szabadtéri játékok és az előadások. Amúgy más táborozási lehetőség a környéken nem is igazán van.

Gacsó M.

Gacsó Márk (Gencs) Már negyedjére jöttem KRISZ-táborba. Örömmel jövök évről-évre vissza. Minden programot nem kedvelek, de azért a többségét igen. Ami nagyon tetszik az az, hogy szép lányok vannak a táborban, és a bibliaórákon feldolgozott témák is foglalkoztatnak.

Vajda L.

Vajda László (Gencs) Én azért választottam idén ezt a tábort, mert itt sok fiatallal meg lehet ismerkedni. Sok barátom van már a táborozók között, és szeretek ide jönni. A csoportvezetőnk is nagyon kedves és odafigyel ránk. Minden program nagyon tetszik.

Gazdag a programkínálat az egyházmegyei KRISZ-táborban

A héten tartják Hadadon a Nagykárolyi Református Egyházmegye ifjúsági táborát. Idén is változatos és lelki feltöltődésben gazdag programban van részük a jelenlevőknek.

DSC02213

A hétfőn kezdődött táborba Bogdándról, Dobráról, Domahidáról, Érendrédről, Érszakácsiból, Gencsről, Hadadnádasdról, Irinyből, Kismajtényból, Leléből,  Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szérből érkeztek fiatalok. A lelki vezetőik között megemlíthetjük: Erdei Márkot, Ivanov Annamáriát, Kovács Esbetát, Máthé Loránd Árpádot, Máthé Tündét, Nagy Csongort, Nagy Róbertet, Tőtös Beátát, Zsákay Norbertet és még két önkéntes debreceni egyetemista lányt.

Több érdekes témájú előadást hallgathatnak meg a résztvevők és beszélhetik azt meg. Gál Sándor a fiatalok figyelmét az Istenben való bizalomra hívta fel a keddi előadásban, Pakulár István arra buzdított, hogy bízzanak egymásban, Tőtös Beáta a önmagukba való bizalomra ösztönözi majd csütörtökön a fiatalokat, míg Pap Dénes Zsolt pénteken arról értekezik, hogy lehet-e bízni a világban.  A táborban idén sem maradnak el a szabadtéri játékok, az Airsoftos ügyességi bemutató, a kvíz vetélkedő, a néptánc bemutató és táncverseny, a mozi- és karaoke est, ifjúsági énekek tanulása, valamint a szívhez szóló esti áhítatok.

„A fiatalok részéről megfigyelhető egyfajta igény arra, hogy legyen egy olyan hely is, ahol lelki kérdésekről is tudnak beszélgetni. Abban a közösségben, ahol élnek vannak ugyan társak, de ezek „világi” és iskolai barátok, akikkel nem tudják ugyanazokat a kérdéseket megbeszélni, mint egy igazi lelki baráttal. Ők a hitükről is el tudnak és el is kívánnak valakivel beszélgetni. A bibliaórákon is éppen ezért olyan témákat igyekszünk feldolgozni, mint: Mi dolgunk a világban? Lehetséges-e Isten igéje szerint élni? Kapcsolatunk szakítópróbái és A hűség értelme. Az előadások pedig a bizalomról szólnak: bizalom Istenben, bizalom önmagamban, a társamban és a világban. Az egészséges önbizalom hiánya is fontos kérdés a fiatalok számára. Ezen a téren is igyekszünk utat mutatni a fiataloknak. Lelki többletet, útmutatást szeretnénk nyújtani, azért, hogy ne üresen távozzanak. Legyen valami, amit magukkal visznek” – nyilatkozta Nagy Róbert egyházmegyei ifjúsági előadó, a tábor főszervezője.

A tábor végére a fiatalok általában mély barátságokra tesznek szert. A kapcsolatot pedig továbbra is tartják egymással. Ezt segíti a közös facebookos oldaluk is. Itt lehetőségük van arra, hogy más egyházmegyei és egyházkerületi programot, valamint minden más számukra fontos információt megosszanak egymással. A tábor fő támogatói a Nagykárolyi Református Egyházmegye és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elkezdődött a KRISZ-tábor

Változatos programok várnak mindazokra, akik a héten során részt vesznek a Nagykárolyi Református Egyházmegye  KRISZ-táborában – tudtuk meg Nagy Róberttől, az egyházmegye ifjúsági előadójától. 

Az egyik tavalyi csapat

A hétfőn kezdődő táborban az ifjakat mélyen érintő kérdéseket dolgoznak fel a délelőtti bibliaórák és előadások. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint: Mi dolgunk a világban? Lehetséges-e Isten igéje szerint élni? Kapcsolatunk szakítópróbái és a Hűség értelme. Lesznek szabadtéri játékok, Airsoftos ügyességi bemutató, kvíz vetélkedő, néptánc bemutató és táncverseny, mozi- és karaoke est.  A délutáni áhítatokat Nagy Sándor esperes, Máthé Loránd Árpád, Dobai Zoltán, Nagy Tibor és Tarsoly Gyula lelkipásztorok tartják majd.  Érdekes és gazdag élményben lesz részük tehát mindazoknak, akik ott lesznek a hadadi táborban.

PROGRAM:

11717306_913853418656714_4574370550587207150_o

KRISZ-tábor Hadadon

A héten tartják Hadadon a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát, ahol közel százan vesznek részt 19 településről. Hitépítő és a népi hagyományokat ápoló programok sokasága fogadja a táborozó fiatalokat, akik közül jó néhányan visszatérők.

Nagy Róbertnek, a tábor főszervezőjének lelkipásztorok és teológusok segítenek a csoportok koordinálásában, így például: Kurta-Tőtös Beáta, Zsákai Norbert, Gál Ervin, Kürti Beáta, Nagy Csongor, Sólyom Szabina és Tarr Csaba. Az ifjakat az idén is változatos programok fogadják: bibliaórákon, előadásokon, csapatépítő játékokon, Airsoft ügyességi vetélkedőn, IQ bajnokságon, Stand-up comedy-n, néptánc bemutatón és karaoke esten vesznek részt. Olyan előadások hangzanak el, mint: Szexuális kísértések (Dr. Vass Zoltán), Szelfi-magamocska (Rácz Ervin Lajos) és Pályaválasztás (Kurta-Tőtös Beáta). Az esti áhítatokon Gál Sándor (Gencs), Pakulár Júlianna (Tasnád), Nagy Csongor (Lele) és Zsákai Norbert (Bogdánd) szolgálnak. A tábor szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a vallásos jellegű foglalkozások mellett a népi kultúra bemutatására is. A tábor fő támogatói: a Szatmár Megyei Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Communitas Alapítvány.

A táborral valami többletet szeretnének nyújtani az ifjaknak a szervezők. Mélyíteni a hitüket és irányt mutatni arra, hogy a hétköznapokban hogyan élhetik meg vallásukat. Útmutatást kapnak arra, hogy hogyan lehet megmaradni hívőnek olyan közegben is, ahol nem mindig van meg a bátorítás erre az életformára. Sőt, sokszor ellenpéldát látnak. Az, hogy eljönnek ebbe a táborba jelzi, hogy igénylik ezt a lelki útmutatást. Természetesen ezek mellett lehetőséget kapnak a szórakozásra, a játékokra, a közösségé való formálódásra – nyilatkozza Nagy Róbert, egyházmegyei ifjúsági előadó.

Nagyon sok gyülekezetből érkeztek ifjak és nemcsak az egyházmegye területéről. Vannak Magyarországról is olyanok, akik a szünidejűket a nagyszülőknél töltik és eljöttek a táborba is. Ifjak érkeztek: Hadadról, Szaniszlóról, Völcsökről, Bogdándról, Leléből, Szérből, Égerhátról, Magyarcsaholyból, Gencsről, Dobráról, Szatmárnémetiből, Érendrédről, Nagykárolyból, Irinyből, Érszakácsiból, Tasnádról, Kaplonyból, Mátészalkáról és Szentantalfáról.

Néhány résztvevőt is megkérdeztünk arról, hogy milyen véleményük van a táborról:

Deák Evelin (Magyarcsaholy): Már harmadjára veszek részt KRISZ-táborban. Azért szeretek idejönni, mert egyrészt kikapcsolódást nyújt számomra, másrészt lekötelez engem az, hogy itt lehetek. Megmutathatom, hogy istenhívő és vallásos vagyok. Sok embert megismertem ezekben a táborokban és azóta is tartom velük a kapcsolatot. Amióta idejárok sokat változtak jó irányba a programok. Nekem a legjobban a bibliaórák tetszenek, ahol együtt vagyunk, beszélgetünk, elmondhatjuk a véleményünket és énekelünk. Megismerjük egymást, és nincs az, hogy szégyellem a magam véleményét, mert esetleg nekem más szokásaim vannak. A szabadtéri játékok is nagyon jók.

Szigeti Zsuzsa (Magyarcsaholy): Most vagyok először a táborban és nagyon tetszik. Azért szeretem, mert sok laza program és játéklehetőség van, valamint új barátokat szerezhetünk, akikkel jót lehet beszélgetni. Szentantalfáról vagyok a vakáció ideje alatt Magyarcsolyban és ott hallottam erről a táborról, ezért döntöttem úgy, hogy én is eljövök és kipróbálom.

Kopányi Aliz (Kaplony): Másodjára vagyok a hadadi táborban. Azért döntöttem úgy, hogy most is eljövök, mert tetszik ez a vidék, a programok, a szabadidős foglalkozások. Jó barátokra lelhetünk itt. Azok közül, akiket már korábban megismertem többen eljöttek az idén is. A tábor többlete más táborokkal szemben, hogy itt a lelki kérdésekre és a vallásra is hangsúlyt fektetnek.

Kiss Máté (Kaplony): Először vagyok KRISZ-táborban és eddig tetszik, különösen a játékok, és az is, hogy sokan vagyunk. Jókat tudunk beszélgetni. Tetszik ez a vidék és az ellátással is megvagyok elégedve, nagyon finomak az ételek, és már a csoporttársaimmal is sikerült megismerkedni.