Bibliaismereti vetélkedő volt Nagykárolyban

Nagykárolyban tartották meg november 11-én az ifjúsági bibliaismereti vetélkedő egyházmegyei szakaszát. Börvelyből, Dobráról, Domahidáról, Leléből és Nagykároly-Kertvárosból érkeztek csapatok, hogy összemérjék bibliaismeretüket. A  legjobb eredményt a Nagykároly-Kertvárosiak (Fazekas Péter, Sălcudean Henrietta, Sălcudean Levente és Tihanyi Amanda) érték el, akik képviselni fogják egyházmegyénket november 18-án Érszalacson, az egyházkerületi megmérettetésen. Sok sikert kívánunk nekik!

15 elemet

Táboroztak az ifjak

Minden reggel áhítattal kezdték napjukat a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborának résztvevői az elmúlt hét során. Reformátorokról szóló tartalmas előadásokat hallgattak, kirándultak, sokat énekeltek és játszottak az ifjak.

DSC_0439

A tábort Tolnay István esperes rövid igemagyarázata nyitotta meg. A hét témája az 500 éves reformációra tekintett. Pap Dénes Zsolt egyházmegyei ifjúsági előadónak a programok megtartásában Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Mészáros Mihály Immánuel, Nagy Róbert és Sebestyén Elek Előd lelkipásztor, valamint  Erdei Márk, Ivanov Annamária, Győrfi József Tamás,  Máté András és Nagy Csongor teológus segítettek. A hét során lehetőségük kínálkozott a gyermekeknek arra, hogy hitükben elmélyüljenek. A kezdeti bátortalankodást követően  néhány nap után voltak olyanok, akik önállóan fogalmazták meg Istenhez szóló imádságaikat. A tábor  dr. Buzogány Dezső teológiai professzor előadásával ért véget, aki Heltai Gáspárról és munkásságáról mesélt.

A nagykárolyi egyházmegyében minden évben tábort szerveznek az ifjak számára. A szervezők célja, hogy közelebb vezessék őket Istenhez, az egyházhoz, ugyanakkor lehetőséget kínáljanak a református fiataloknak egymás megismerésére.

60 elemet

Ifjúsági napot tartottak Nagykárolyban

Együtt dicsőítették Istent mindazok a fiatalok, akik ma délelőtt részt vettek a Nagykárolyi Református Egyházmegye szervezésében megtartott ifjúsági napon.

DSC_0037

„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez ” – olvasta Tolnay István esperes a Péter első levelének negyedik részéből a nyolcadik verset, és szólt az ige alapján a fiatalokhoz. Pap Dénes Zsolt bizonyságtevő előadásában  a reformátorokról, azok merész kitartásáról és a tiszta erkölcshöz való ragaszkodásáról beszélt.  Bibliaolvasásra, vallásos életük felvállalására és mások Istenhez való vezetésére buzdította a hallgatóságot. A fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták szavait. Óriási kíváncsisággal várták az Ében és a Bízz Band együttesek énekeit is, akik csodálatos dallamaik által közelebb vezették az Örökkévalóhoz a résztvevőket. Az éneklésbe végül mindenki bekapcsolódott, aki ott volt, és többek között együtt zengték Istennek: „Tied a dicsőség és imádás…”. Az ifjaknak a szünetekben lehetőségük volt könyveket vásárolni, egymással ismerkedni és megtekinteni a reformációs vándorkiállítást. Hazaindulás előtt egy finom ebédet fogyaszthattak el. Az eseményt a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nagykárolyi Református Egyházmegye támogatta. A reformációs vándorkiállítás pedig Millisits Máté jóvoltából jutott el városunkba.

 

36 elemet

IFJÚ SZÍVEKBEN KÁLVIN – IFJÚSÁGI NAP

Ifjúsági napra várják holnap a nagykárolyi református egyházmegye fiataljait. Az izgalmasnak ígérkező rendezvényt a nagykárolyi református templomban tartják 11 órától, a kedvezőtlen időjárás miatt helyszínváltoztatás történt. A regisztráció a templom portikumában lesz csakúgy, mint a könyvek árusítása. Az ebédre a programok után kerül sor a Simion Barnutiu szakiskola kantinjában. A szervezők szeretettel és sok különlegességgel várják az ifjakat.

Plakat-page-001 (1)18451894_1518933681511168_757486004_o 18452136_1518933501511186_1166400940_o 18452139_1518933581511178_1175247729_o 18452381_1518933534844516_2113358892_o 18452662_1518933751511161_1947337084_o

 

 

Jó a hangulat a KRISZ-táborban

Együtt imádkoznak, hallgatnak előadásokat és sokat szórakoznak azok az ifisek, akik az idén is a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát választották.

DSC_0040

A tábor hétfő délután nagytiszteletű Nagy Sándor esperes igehirdetéses szolgálatával startolt. A hét során különböző előadásokat hallgathatnak meg a fiatalok. Rácz Ervin Lajos az egyházban rejlő missziói lehetőségekről tartott előadást ma, Tolnay István a gyülekezet értékeiről beszél majd holnap, Gál Sándor a közösségről fog értekezni csütörtökön, míg Pakulár István Szimpatikus egyház? címmel tart majd előadást szombaton. A bibliaórákon olyan témákat dolgoznak fel, mint: Mennyi az elég? A hit harca: küzdeni most, vagy van még időnk? Carpe diem? Carpe Christum! A Krisztusban való egység ajándékai és Hasznos taggá lenni. Az esti áhítatokon Nagy Sándor esperes, Máthé Loránd Árpád, Fülöp János, Tarsoly Gyula és Dobai Zoltán lelkipásztorok igehirdetéseit hallgathatják meg a jelenlevők. Az ifjaknak lehetőségük adódik a szabadtéri játékokra, kézműves foglalkozásra, néptánc tanulásra, Airsoftos ügyességi vetélkedőre és karaokézásra. Pénteken a zsibói botanikus kertbe és egy zilahi városlátogatásra kívánják őket elvinni a szervezők. A kirándulásból visszatérve pedig az ákosi Ében együttes koncertjét hallgathatják meg az ifjak. A táborozók felvigyázásában Nagy Róbert főszervezőnek Bencze-Kádár Bertold és Orsolya, Máthé Árpád Lóránt és Tünde, Zsákai Norbert, Nagy Csongor, Ivanov Annamária és Erdei Márk segítenek.

„Táborunk idei vezérgondolata: Ifjú az egyházban. Ebben már benne is van az, hogy mire fektetjük a hangsúlyt. Az ifjak figyelmét szeretnénk felhívni azokra az értékekre, melyeket megtalálhatnak az egyházban. Célunk az, hogy megtalálják a helyüket a gyülekezetben és betagolódjanak abba. Felfedezze minden ifjú azt, hogy az Úr őt abba a közösségbe helyezte, s ott neki személyes feladata van. Feladata neki is, hogy építse az egyházat. Több éve veszek részt ifjúsági táborok szervezésében. Örömmel tapasztalom azt, hogy nem csappan az érdeklődés a gyermekek részéről az egyházi táborok iránt. Az újabb generációkat is érdeklik a hit kérdései, és próbálnak választ kapni a bennük levő kérdésekre. A keresztyén ifjaknak nem is nyílik más alkalmuk egymással találkozni csak az ilyen jellegű táborban. Olyan kérdésekről tudnak őszintén egymással beszélgetni, amit az osztálytársaikkal vagy az egyház iránt közömbösekkel nem tudnak megbeszélni” – mondta Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor.

Az, hogy valóban Istent keresők ezek a fiatalok, az azokból a szabadon elmondott imádságokból is kiderül, amit az ifisek a bibliaórákon megfogalmaznak. Ezekben az imádságokban kifejezik örömüket amiatt, hogy ott lehetnek a táborban. Hálásak Istennek a mindennapi kenyérért, a táborban elhangzó tanításokért és az együtt töltött napsütéses órákért.

A tábor fő támogatói között említhetjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalát és gyülekezeteit.

15 elemet

Miért választottad a hadadi KRISZ-tábort?

Deák E.Deák Evelin (Magyarcsaholy): Kikapcsolódni egyrészt, másrészt vonzódok a vallásos jellegű programok iránt. Ugyanakkor itt sok olyan fiatal van, akit még nem ismerek és megismerhetek. Mivel ez egy vallásos tábor, még jobban vonzott. Nagyon tetszenek azok az előadások és témák, amelyeket itt feldogozunk. Az, hogy kisebb létszámú csoportokra vagyunk osztva. Így bátrabban nyílunk meg egymás előtt, és nagyobb esély van arra is, hogy könnyebben barátkozzunk.

Mogyorósi K.Mogyorósi Krisztina (Magyarcsaholy): Már harmadjára vagyok KRISZ-táborban és örülök annak, hogy sok ismerőssel találkozhatok újra. Ezek a táborok számomra azért jók, mert sok fiatalt megismerhetek és új dolgokat tanulhatok. Nagyon tetszik a tábor programja, különösen a szabadtéri játékok és az előadások. Amúgy más táborozási lehetőség a környéken nem is igazán van.

Gacsó M.

Gacsó Márk (Gencs) Már negyedjére jöttem KRISZ-táborba. Örömmel jövök évről-évre vissza. Minden programot nem kedvelek, de azért a többségét igen. Ami nagyon tetszik az az, hogy szép lányok vannak a táborban, és a bibliaórákon feldolgozott témák is foglalkoztatnak.

Vajda L.

Vajda László (Gencs) Én azért választottam idén ezt a tábort, mert itt sok fiatallal meg lehet ismerkedni. Sok barátom van már a táborozók között, és szeretek ide jönni. A csoportvezetőnk is nagyon kedves és odafigyel ránk. Minden program nagyon tetszik.

Gazdag a programkínálat az egyházmegyei KRISZ-táborban

A héten tartják Hadadon a Nagykárolyi Református Egyházmegye ifjúsági táborát. Idén is változatos és lelki feltöltődésben gazdag programban van részük a jelenlevőknek.

DSC02213

A hétfőn kezdődött táborba Bogdándról, Dobráról, Domahidáról, Érendrédről, Érszakácsiból, Gencsről, Hadadnádasdról, Irinyből, Kismajtényból, Leléből,  Magyarcsaholyból, Nagykároly-Belvárosból, Nagykároly-Kertvárosból, Szaniszlóról és Szérből érkeztek fiatalok. A lelki vezetőik között megemlíthetjük: Erdei Márkot, Ivanov Annamáriát, Kovács Esbetát, Máthé Loránd Árpádot, Máthé Tündét, Nagy Csongort, Nagy Róbertet, Tőtös Beátát, Zsákay Norbertet és még két önkéntes debreceni egyetemista lányt.

Több érdekes témájú előadást hallgathatnak meg a résztvevők és beszélhetik azt meg. Gál Sándor a fiatalok figyelmét az Istenben való bizalomra hívta fel a keddi előadásban, Pakulár István arra buzdított, hogy bízzanak egymásban, Tőtös Beáta a önmagukba való bizalomra ösztönözi majd csütörtökön a fiatalokat, míg Pap Dénes Zsolt pénteken arról értekezik, hogy lehet-e bízni a világban.  A táborban idén sem maradnak el a szabadtéri játékok, az Airsoftos ügyességi bemutató, a kvíz vetélkedő, a néptánc bemutató és táncverseny, a mozi- és karaoke est, ifjúsági énekek tanulása, valamint a szívhez szóló esti áhítatok.

„A fiatalok részéről megfigyelhető egyfajta igény arra, hogy legyen egy olyan hely is, ahol lelki kérdésekről is tudnak beszélgetni. Abban a közösségben, ahol élnek vannak ugyan társak, de ezek „világi” és iskolai barátok, akikkel nem tudják ugyanazokat a kérdéseket megbeszélni, mint egy igazi lelki baráttal. Ők a hitükről is el tudnak és el is kívánnak valakivel beszélgetni. A bibliaórákon is éppen ezért olyan témákat igyekszünk feldolgozni, mint: Mi dolgunk a világban? Lehetséges-e Isten igéje szerint élni? Kapcsolatunk szakítópróbái és A hűség értelme. Az előadások pedig a bizalomról szólnak: bizalom Istenben, bizalom önmagamban, a társamban és a világban. Az egészséges önbizalom hiánya is fontos kérdés a fiatalok számára. Ezen a téren is igyekszünk utat mutatni a fiataloknak. Lelki többletet, útmutatást szeretnénk nyújtani, azért, hogy ne üresen távozzanak. Legyen valami, amit magukkal visznek” – nyilatkozta Nagy Róbert egyházmegyei ifjúsági előadó, a tábor főszervezője.

A tábor végére a fiatalok általában mély barátságokra tesznek szert. A kapcsolatot pedig továbbra is tartják egymással. Ezt segíti a közös facebookos oldaluk is. Itt lehetőségük van arra, hogy más egyházmegyei és egyházkerületi programot, valamint minden más számukra fontos információt megosszanak egymással. A tábor fő támogatói a Nagykárolyi Református Egyházmegye és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elkezdődött a KRISZ-tábor

Változatos programok várnak mindazokra, akik a héten során részt vesznek a Nagykárolyi Református Egyházmegye  KRISZ-táborában – tudtuk meg Nagy Róberttől, az egyházmegye ifjúsági előadójától. 

Az egyik tavalyi csapat

A hétfőn kezdődő táborban az ifjakat mélyen érintő kérdéseket dolgoznak fel a délelőtti bibliaórák és előadások. Olyan témákat boncolgatnak majd, mint: Mi dolgunk a világban? Lehetséges-e Isten igéje szerint élni? Kapcsolatunk szakítópróbái és a Hűség értelme. Lesznek szabadtéri játékok, Airsoftos ügyességi bemutató, kvíz vetélkedő, néptánc bemutató és táncverseny, mozi- és karaoke est.  A délutáni áhítatokat Nagy Sándor esperes, Máthé Loránd Árpád, Dobai Zoltán, Nagy Tibor és Tarsoly Gyula lelkipásztorok tartják majd.  Érdekes és gazdag élményben lesz részük tehát mindazoknak, akik ott lesznek a hadadi táborban.

PROGRAM:

11717306_913853418656714_4574370550587207150_o

KRISZ-tábor Hadadon

A héten tartják Hadadon a Nagykárolyi Református Egyházmegye KRISZ-táborát, ahol közel százan vesznek részt 19 településről. Hitépítő és a népi hagyományokat ápoló programok sokasága fogadja a táborozó fiatalokat, akik közül jó néhányan visszatérők.

Nagy Róbertnek, a tábor főszervezőjének lelkipásztorok és teológusok segítenek a csoportok koordinálásában, így például: Kurta-Tőtös Beáta, Zsákai Norbert, Gál Ervin, Kürti Beáta, Nagy Csongor, Sólyom Szabina és Tarr Csaba. Az ifjakat az idén is változatos programok fogadják: bibliaórákon, előadásokon, csapatépítő játékokon, Airsoft ügyességi vetélkedőn, IQ bajnokságon, Stand-up comedy-n, néptánc bemutatón és karaoke esten vesznek részt. Olyan előadások hangzanak el, mint: Szexuális kísértések (Dr. Vass Zoltán), Szelfi-magamocska (Rácz Ervin Lajos) és Pályaválasztás (Kurta-Tőtös Beáta). Az esti áhítatokon Gál Sándor (Gencs), Pakulár Júlianna (Tasnád), Nagy Csongor (Lele) és Zsákai Norbert (Bogdánd) szolgálnak. A tábor szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a vallásos jellegű foglalkozások mellett a népi kultúra bemutatására is. A tábor fő támogatói: a Szatmár Megyei Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Communitas Alapítvány.

A táborral valami többletet szeretnének nyújtani az ifjaknak a szervezők. Mélyíteni a hitüket és irányt mutatni arra, hogy a hétköznapokban hogyan élhetik meg vallásukat. Útmutatást kapnak arra, hogy hogyan lehet megmaradni hívőnek olyan közegben is, ahol nem mindig van meg a bátorítás erre az életformára. Sőt, sokszor ellenpéldát látnak. Az, hogy eljönnek ebbe a táborba jelzi, hogy igénylik ezt a lelki útmutatást. Természetesen ezek mellett lehetőséget kapnak a szórakozásra, a játékokra, a közösségé való formálódásra – nyilatkozza Nagy Róbert, egyházmegyei ifjúsági előadó.

Nagyon sok gyülekezetből érkeztek ifjak és nemcsak az egyházmegye területéről. Vannak Magyarországról is olyanok, akik a szünidejűket a nagyszülőknél töltik és eljöttek a táborba is. Ifjak érkeztek: Hadadról, Szaniszlóról, Völcsökről, Bogdándról, Leléből, Szérből, Égerhátról, Magyarcsaholyból, Gencsről, Dobráról, Szatmárnémetiből, Érendrédről, Nagykárolyból, Irinyből, Érszakácsiból, Tasnádról, Kaplonyból, Mátészalkáról és Szentantalfáról.

Néhány résztvevőt is megkérdeztünk arról, hogy milyen véleményük van a táborról:

Deák Evelin (Magyarcsaholy): Már harmadjára veszek részt KRISZ-táborban. Azért szeretek idejönni, mert egyrészt kikapcsolódást nyújt számomra, másrészt lekötelez engem az, hogy itt lehetek. Megmutathatom, hogy istenhívő és vallásos vagyok. Sok embert megismertem ezekben a táborokban és azóta is tartom velük a kapcsolatot. Amióta idejárok sokat változtak jó irányba a programok. Nekem a legjobban a bibliaórák tetszenek, ahol együtt vagyunk, beszélgetünk, elmondhatjuk a véleményünket és énekelünk. Megismerjük egymást, és nincs az, hogy szégyellem a magam véleményét, mert esetleg nekem más szokásaim vannak. A szabadtéri játékok is nagyon jók.

Szigeti Zsuzsa (Magyarcsaholy): Most vagyok először a táborban és nagyon tetszik. Azért szeretem, mert sok laza program és játéklehetőség van, valamint új barátokat szerezhetünk, akikkel jót lehet beszélgetni. Szentantalfáról vagyok a vakáció ideje alatt Magyarcsolyban és ott hallottam erről a táborról, ezért döntöttem úgy, hogy én is eljövök és kipróbálom.

Kopányi Aliz (Kaplony): Másodjára vagyok a hadadi táborban. Azért döntöttem úgy, hogy most is eljövök, mert tetszik ez a vidék, a programok, a szabadidős foglalkozások. Jó barátokra lelhetünk itt. Azok közül, akiket már korábban megismertem többen eljöttek az idén is. A tábor többlete más táborokkal szemben, hogy itt a lelki kérdésekre és a vallásra is hangsúlyt fektetnek.

Kiss Máté (Kaplony): Először vagyok KRISZ-táborban és eddig tetszik, különösen a játékok, és az is, hogy sokan vagyunk. Jókat tudunk beszélgetni. Tetszik ez a vidék és az ellátással is megvagyok elégedve, nagyon finomak az ételek, és már a csoporttársaimmal is sikerült megismerkedni.