Áhítat

Válás

bible-reading

„Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.” (Példabeszédek 21,9) A hét folyamán beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy a rossz házastárs is jobb, mint a semmi. Majd hozzátette azt is, hogy nyilván ha részeges vagy agresszív a társ, akkor indokolt a válás. Ez pedig igencsak kényes kérdés. Vajon mikor indokolt a válás és mikor nem? Bizonyára ...

Bővebben »

Béke

bible-reading

„Jobb a száraz falat, mellyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.” (Példabeszédek 17,1) Kedves Olvasó! Ugye  találkoztál már olyan emberrel, akiről te is tudod, hogy inkább a háborúságot választja a gazdagságért, minthogy megelégedjen a kevés falattal és békében éljen? Sokszor talán mi is beleesünk ebben a tévedésbe. Vannak helyzetek, amikor könnyű békében élni, és vannak ...

Bővebben »

Iskolakezdés

bible-reading

„A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.” (Példabeszédek 13,1) Holnap újra becsengetnek az iskolákban. Sokan várják már ezt a napot, és természetesen sokan vannak, akik jobban szeretnék továbbra is a vakációt. A Példabeszédek könyvében az oktatás, a bölcsesség elsajátításának fontosságáról olvasunk. Ez arra buzdít, hogy a gyermekek engedelmesen fogadják a felnőttek nevelését. Ezt ma ...

Bővebben »

Lelki táplálék

bible-reading

„Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét…” Péld 10,3   Az elmúlt napokban egy nagyon érdekes dolgot láttam. Egy idősebb hölgy és egy kislány egy kis szekeret húztak, amibe kukából gyűjtött holmik és kenyérdarabok voltak. Kukázásból éltek, és még sem volt egyikőjük sem alultáplált. Többek között eszembe jutott az, hogy mások mindenféle finomságban bővölködnek, s mégis alig esznek, csak ...

Bővebben »

Szülői példakép

bible-reading

„Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.” (Péld 6,20) Két dologra hívja ma fel Isten szent igéje a figyelmünket. Az első, hogy megőrizzük édesapánk parancsait. A második pedig, hogy édesanyánk tanításait el ne hagyjuk. A hagyományos családképben valahogy így is látjuk magunk előtt a szülőket: a szigorú tekintetű édesapát és az imádságos lelkületű édesanyát. Az apát, ...

Bővebben »

Tanítások

bible-reading

„Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd.”  (Péld 3,1) Mai napig gyakran eszembe jut, amit az egyik régi tanárom mondott, mikor elbúcsúztunk az iskolától: „Eddig tálcán kaptátok a sült galambot, ezután meg kell küzdenetek érte”. És az is eszembe jut, amit az egyik lelkipásztor mondott: „senki a te ifjúságodat meg ne vesse”. ...

Bővebben »

Szeretettel dolgozni

bible-reading

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) A Biblia arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Az emberek többségét a végtelen pénzszerzés motiválja arra, hogy dolgozzon.  A hallásuk is az érmék csengésére van kifinomulva, ahogy az alábbi történet is példázza: “Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem indián barátjával. Éppen csúcsidő ...

Bővebben »

Egy test tagjai vagyunk

bible-reading

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint” (1Kor 12,27) Kedves Olvasó! Volt-e már sérülés a testeden? Bizonyára igen. Sokszor figyelembe se  vesszük testrészeinknek egyen-egyenként való fontosságát. Ha azonban valamelyik megsérül, olyankor a teljes figyelmünk arra a testrészre összpontosul, s arra, hogy mihamarabb meggyógyítsuk. Arra törekszünk, hogy újra teljes egész legyen a testünk. Mi mindannyian Krisztus testének tagjai ...

Bővebben »

Verseny

bible-reading

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor 9,24) A görögök híresek voltak játékaikról. Olvasói sportban való jártassága miatt helyénvaló, hogy Pál az atlétikából merített illusztrációival tegye szemléletessé mondandóját. A keresztyén életet a fegyelmezett futóversenyzőhöz hasonlítja, aki a célszalagra összpontosít és mindent alárendel annak az erőfeszítésének, hogy elnyerje ...

Bővebben »

Megtérés

bible-reading

„Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.”  (I Kor 5,9) Nemrégiben mesélte valaki, hogy milyen beszélgetésnek volt fültanúja németországi utazása során. Egy férfi utasította az egyik prostituáltat, hogy ha kell, akkor a társát drogozza be, de a munka menjen. Az ember teljesen megdöbben, amikor azt hallja, hogy milyen erkölcstelenségek vannak. Korintus  városa is az erkölcstelenségéről volt híres. Pál ...

Bővebben »

Dicsekvés

bible-reading

„Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1,31) Isten igéje arra szólít a mai vasárnap, hogy ne másban, hanem az Úrban dicsekedjünk. Annyi mindennel lehet dicsekedni. Ez már kisgyermek korban elkezdődik. A gyerekek büszkén mesélnek egymásnak arról, hogy milyen különleges játékaik vannak. Ez folytatódik felnőtt korban is, amikor valaki egy új autóval, házzal vagy sikeres karrierével dicsekszik mások előtt. Az a ...

Bővebben »

Imával indulj!

bible-reading

„Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.” ApCsel 21,5 Egy utazás részleteit fogalmazza meg a szentíró. Ebből kiderül, hogy az indulást imádkozás előzte meg. Ez nem csak régen volt így. Vannak ma is olyan közösségek, akik mikor gyülekezeti kirándulásra mennek, az autóbuszban kezüket ...

Bővebben »