Áhítat

A test lámpása

bible-reading

„ A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.” (Mt 6,22) Néha akaratunk ellenére felhívja a figyelmünket egy-egy szempár. Talán azért, mert valami mélységes fájdalom rajzolódik ki rajta. Talán azért, mert épp a boldogságtól ragyog. Jézus arról tanít minket, hogy szemünk a testünk lámpása. Egy lámpás azonban csak akkor tölti be hívatását, ...

Bővebben »

Isten parancsai

bible-reading

„Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.” (Ez 20,19) „Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.Ez az első és nagy parancsolat.A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mt 22,37-39) Ez a két legnagyobb parancsolat. Látszólag nagyon egyszerűek ...

Bővebben »

Megtérés

bible-reading

„Aminémű az anya, olyan a leánya is.”  (Ezékiel 16,44) A bujaság témája hangzik el Ezékiel könyvének tizenhatodik fejezetében. Jeruzsálem erkölcstelen bűne miatt két másik bűnhődésre ítélt városhoz hasonlít: Sodomához és Samariához. Ezeknek a városoknak paráznaságuk és bálványimádásuk miatt kellett elpusztulniuk. A próféta közmondással vezeti be a hasonlatot: amilyen az anya, olyan a lánya. Ez a közmondás kifejezetten negatív értelemmel hangzik ...

Bővebben »

Látni, hallani, szólni és tenni

bible-reading

„Kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak.” (Ez 12,2)   „Egy szó, egy fillér, egy kézszorítás, ha áld, ha segít, ha szolgál, drágább kincs az minden diadémnál” – fogalmazott Ravasz László egykori református püspök. A reformáció küszöbén a szóról és kézfogásról vallott gondolatai tovább folytatják Ezékiel próféta gondolatsorát, aki látásról és hallásról ...

Bővebben »

Győzd le a bűnt!

bible-reading

„Embernek fia – így szól az én Uram, az ÚR –, vége van Izráel földjének! Eljött a vég a föld négy sarkára!”  (Ez 7,2)   Gyakran elégedettséggel tölt el, mikor azt halljuk, hogy vége van valaminek. Vége van a munkaidőnek, sikeresen véget ért egy  vizsga, és még folytathatnánk a sort. Ám vannak olyan élethelyzetek is, amikor szomorúsággal tölt el az, ...

Bővebben »

Szépség

bible-reading

„Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” (Példabeszédek 31,30) Nemrégiben mesélt valaki az osztálytalálkozón tapasztalt élményéről. Nagy meglepetés volt számára, hogy az osztály „bomba nője” évek múlva is egyedül maradt, akik meg nem voltak annyira elragadóak, most mind szépek és boldog családanyák. Sokszor a legszebbek vannak kitéve a legtöbb kísértésnek és ...

Bővebben »

Hírnév

bible-reading

„Mint az ezüst a tégelyben, és az arany a kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint.” (Példabeszédek 27,21) Besározták a hírnevedet? Hamis információkat terjesztettek rólad? Talán egészen más képet formáltak mások rólad, mint amilyennek te ismered magad? Igen, sokszor kerülhetünk az emberek szájára, akik nem biztos, hogy mindig hiteles információt terjesztenek rólunk, miközben észre sem veszik, hogy ...

Bővebben »

Irigység

bible-reading

„Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni.” (Példabeszédek 24,1) A Példabeszédek könyve többször is felhívja a figyelmet az irigység bűnére. Néha azt nézzük, hogy mások sikeresebbek, ügyesebbek, szerencsésebbek vagy gazdagabbak, mint mi. Ilyenkor hamar lángra kaphat az ember szívében az irigység. Miért neki és miért nem nekem? – tevődik fel az emberben a kérdés. Miközben magunkat másokhoz hasonlítjuk, ...

Bővebben »

Válás

bible-reading

„Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.” (Példabeszédek 21,9) A hét folyamán beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy a rossz házastárs is jobb, mint a semmi. Majd hozzátette azt is, hogy nyilván ha részeges vagy agresszív a társ, akkor indokolt a válás. Ez pedig igencsak kényes kérdés. Vajon mikor indokolt a válás és mikor nem? Bizonyára ...

Bővebben »

Béke

bible-reading

„Jobb a száraz falat, mellyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.” (Példabeszédek 17,1) Kedves Olvasó! Ugye  találkoztál már olyan emberrel, akiről te is tudod, hogy inkább a háborúságot választja a gazdagságért, minthogy megelégedjen a kevés falattal és békében éljen? Sokszor talán mi is beleesünk ebben a tévedésbe. Vannak helyzetek, amikor könnyű békében élni, és vannak ...

Bővebben »

Iskolakezdés

bible-reading

„A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.” (Példabeszédek 13,1) Holnap újra becsengetnek az iskolákban. Sokan várják már ezt a napot, és természetesen sokan vannak, akik jobban szeretnék továbbra is a vakációt. A Példabeszédek könyvében az oktatás, a bölcsesség elsajátításának fontosságáról olvasunk. Ez arra buzdít, hogy a gyermekek engedelmesen fogadják a felnőttek nevelését. Ezt ma ...

Bővebben »

Lelki táplálék

bible-reading

„Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét…” Péld 10,3   Az elmúlt napokban egy nagyon érdekes dolgot láttam. Egy idősebb hölgy és egy kislány egy kis szekeret húztak, amibe kukából gyűjtött holmik és kenyérdarabok voltak. Kukázásból éltek, és még sem volt egyikőjük sem alultáplált. Többek között eszembe jutott az, hogy mások mindenféle finomságban bővölködnek, s mégis alig esznek, csak ...

Bővebben »

Tanítások

bible-reading

„Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd.”  (Péld 3,1) Mai napig gyakran eszembe jut, amit az egyik régi tanárom mondott, mikor elbúcsúztunk az iskolától: „Eddig tálcán kaptátok a sült galambot, ezután meg kell küzdenetek érte”. És az is eszembe jut, amit az egyik lelkipásztor mondott: „senki a te ifjúságodat meg ne vesse”. ...

Bővebben »

Szeretettel dolgozni

bible-reading

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) A Biblia arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Az emberek többségét a végtelen pénzszerzés motiválja arra, hogy dolgozzon.  A hallásuk is az érmék csengésére van kifinomulva, ahogy az alábbi történet is példázza: “Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem indián barátjával. Éppen csúcsidő ...

Bővebben »

Egy test tagjai vagyunk

bible-reading

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint” (1Kor 12,27) Kedves Olvasó! Volt-e már sérülés a testeden? Bizonyára igen. Sokszor figyelembe se  vesszük testrészeinknek egyen-egyenként való fontosságát. Ha azonban valamelyik megsérül, olyankor a teljes figyelmünk arra a testrészre összpontosul, s arra, hogy mihamarabb meggyógyítsuk. Arra törekszünk, hogy újra teljes egész legyen a testünk. Mi mindannyian Krisztus testének tagjai ...

Bővebben »

Verseny

bible-reading

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor 9,24) A görögök híresek voltak játékaikról. Olvasói sportban való jártassága miatt helyénvaló, hogy Pál az atlétikából merített illusztrációival tegye szemléletessé mondandóját. A keresztyén életet a fegyelmezett futóversenyzőhöz hasonlítja, aki a célszalagra összpontosít és mindent alárendel annak az erőfeszítésének, hogy elnyerje ...

Bővebben »

Megtérés

bible-reading

„Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.”  (I Kor 5,9) Nemrégiben mesélte valaki, hogy milyen beszélgetésnek volt fültanúja németországi utazása során. Egy férfi utasította az egyik prostituáltat, hogy ha kell, akkor a társát drogozza be, de a munka menjen. Az ember teljesen megdöbben, amikor azt hallja, hogy milyen erkölcstelenségek vannak. Korintus  városa is az erkölcstelenségéről volt híres. Pál ...

Bővebben »

Dicsekvés

bible-reading

„Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1,31) Isten igéje arra szólít a mai vasárnap, hogy ne másban, hanem az Úrban dicsekedjünk. Annyi mindennel lehet dicsekedni. Ez már kisgyermek korban elkezdődik. A gyerekek büszkén mesélnek egymásnak arról, hogy milyen különleges játékaik vannak. Ez folytatódik felnőtt korban is, amikor valaki egy új autóval, házzal vagy sikeres karrierével dicsekszik mások előtt. Az a ...

Bővebben »

Imával indulj!

bible-reading

„Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.” ApCsel 21,5 Egy utazás részleteit fogalmazza meg a szentíró. Ebből kiderül, hogy az indulást imádkozás előzte meg. Ez nem csak régen volt így. Vannak ma is olyan közösségek, akik mikor gyülekezeti kirándulásra mennek, az autóbuszban kezüket ...

Bővebben »

Hitben erősnek lenni

bible-reading

„Úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.” (ApCsel 24,14) A római bíróságon Ananiás alkalmazott egy jogászt, akit Tertullusznak hívtak. Az ő feladata volt, hogy bizonyítsa a Pál ellen felhozott vádakat. A vádemelés után következett Pál védekezése, aki saját magának volt az ügyvédje. A zsidók ugyan szektának tartják a ...

Bővebben »