Napló

SZILÁGYSÁGBA ÜZENEM HAZA: VALAMI ELKEZDŐDÖTT, VALAMI FOLYTATÓDIK

DSC_0082

ÜZENEM HAZA: VALAMI ELKEZDŐDÖTT, VALAMI  FOLYTATÓDIK   FELEDHETETLEN ÓRÁK A NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYÉBEN A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület Nagykárolyi Egyházmegyéjében november 11-én megyei presbiteri konferenciát tartottak Érszakácsiban. A szombati alkalmon közel száz presbiter vett részt, melyen Dr. Békefy Lajos református lelkész, szociáletikus, a Presbiter c. lap felelős szerkesztője tartott előadást „A reformáció: múlt-jelen-jövő” címmel. Vasárnap a hadad-szilágylelei eklézsia délelőtti istentiszteletén igehirdetői szolgálatot ...

Bővebben »

Őszi reformációs zsoltár helyett

Autumn-Wallpaper-autumn-35867750-1280-800-1024x640 (1)

Uram, nem tudom, mennyit énekeltél, néped zsoltárait, s más dalokat. De ismerem panaszló, szelíden vádló szavad: „Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok; siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok”. Hány furulyaszós éjszakád és zsinagógás, hegyoldalas énekes órád volt? Nem tudom. De nagyon jó lenne tudni, hisz’ éneked és furulyaszód mindig messzebbre szólt önmagadnál - EZREDÉVEN ÁT, ÖTSZÁZ ÉVEN ÁT, s nem volt némító ...

Bővebben »

Összetartó reformátusok

DSC_0109

A kapuk már nyitva voltak, mikor megérkeztünk a rigmányi parókiára. Igazi erdélyi vendégszeretettel vártak ránk. Egy kissé meglepődtem, amikor megláttam a nyitott kapukat, mert mifelénk aligha lehetne ilyen bátran nyitva hagyni az ajtókat. De most egy meseszép nyárádmenti faluba érkeztünk, ahol mindenki református magyar ember.  Nem is találkoztam ilyen településsel azelőtt, ahol ne éljenek más nemzetiségűek és felekezetűek. A néhány ...

Bővebben »

FÁRADHATATLAN REFORMÁTUSOK

da_MG_1720

A Kárpát-medencei gyülekezeteket bemutató sorozatunk második részében egy nehéz körülmények között élő, de a végsőkig kitartó közösséget ismerhettünk meg: a Nagyváradtól közel félórányi kocsiútra található Tenke református gyülekezetébe látogattunk. Az első dolog, amit a Fekete-Körös partján fekvő Tenkéről még az autóban ülve megtudunk, hogy 1920-ban még városi ranggal bírt, de azt a román állam elvette, majd különböző nemzetiségeket telepítettek be. ...

Bővebben »

Munkaidő: az meg mi?

track-your-time-in-the-same-tool-you-do-your-work-1024x683

A legtöbb lelkész munkaideje kötetlen. A kötetlen munkaidőről viszont a legtöbb embernek az jut eszébe, hogy nincs munkaideje. Majd az jut róla eszébe, hogy ha nekem nem lenne kötött munkaidőm, mit tennék legszívesebben. A dolgot tetézi, hogy még a saját szüleimnek sem tudtam elmagyarázni, hogy mit is jelent számomra a munka. Mert mindkettőjüknek volt egy nagyon kötött (merev) elgondolása a lelkészek munkájáról. Apám ...

Bővebben »

ÖNTUDATOS REFORMÁTUSOK

da_MG_0794

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, a Nagykárolytól alig öt kilométerre fekvő Kaplonyban veszi kezdetét különleges utazásunk, melynek során a Kárpát-medence különböző területein élő református közösségek történetét és mindennapjait mutatjuk be. Este hetet kongat a kaplonyi református templom harangja, mikor a faluba érkezünk. A harangszót a település kanyargós útjain követve kétszer is megállunk megkérdezni, merre találjuk a templomot, és mindkét alkalommal pontos ...

Bővebben »

Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

DSC_0008

“Krisztus Jézusban az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.”(Ef.2,21-22)  * Kedves Testvéreim!    Pünkösdi ünnepünk történelmi időben érkezik. Az anayaszentegyház születésnapján megemlékezünk a reformáció fél évezredes történetéről, valamint hálát adunk a református egyház négyszázötven éves múltjáért. Ünnepünk akkor lesz teljes, ha Lélek által nemcsak a ...

Bővebben »

Vallásoktatás az iskolában

18049651_10208452496817259_1097828507_o

Az egyházi életbe való betagolódásnak már gyermekkorban el kell kezdődnie. Sokat segít ebben az iskolai vallásoktatás is, ahol a gyermekek megismerkednek a Biblia tanításával és egyházi énekeinkkel. Csáki Kovács Mária börvelyi vallástanárt kérdeztük a vallásoktatás aktuális helyzetéről és lehetőségeiről.  – Mi az iskolai vallásoktatás helyzete jelenleg? - Az utóbbi években változások történtek a vallástanítás helyzetét illetően.  A tanulók beiratkozási kérvénye ...

Bővebben »

Áldozócsütörtök

leadImage

Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe  a húsvét utáni 40. nap, ekkor ünnepli a keresztyénség Jézus Krisztus mennybemenetelét. Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra ...

Bővebben »

Szeretethíd épült lelkészek és árvák között

DSC_0087

A nagykárolyi református egyházmegye lelkészi közössége is csatlakozott idén a Szeretethíd akcióhoz. Pénzadományt, gyümölcsöt és zoknikat ajándékoztak a nagykárolyi Könnycsepp Egyesület árváinak. A Szeretethíd tagjai lelkesen és kíváncsian várták ezt a napot. Még nem sokan jártak közülünk azelőtt árvaházban. Becsengetünk az ajtón, majd belépünk az udvarra, ahol már széles mosollyal várnak ránk az egyesület alkalmazottai és a gyermekek. Belépünk az ...

Bővebben »

A Mezőteremi Református Egyházközség története

20170507_144225

Mezőterem (románul Tiream) falu és községközpont Romániában, Szatmár megyében. Nagykárolytól délre fekvő település. A 2011-es részleges népszámlálási adatok alapján 2144 lakosából 711 fő román 1342 fő magyar és 43 fő német anyanyelvű. Története: Árpád-kori település, 1215-ben már lakott hely, plébániáját 1332-ben említi a Regestrum. A település nevét 1357-ben említik először, ekkor Banknetereme néven, 1383-ban Posanetherme, 1431-ben Therem, 1449-ben Gernez al. Therem alakban írták. A 14. században és a 15. században a Kaplon nemzetségből való Vetési, Bagosy, Csomaközy és Károlyi családoké volt. A 14. században a Vetési családé. 1572-ben ...

Bővebben »

Anyák napi körlevél

tulips-2167654_960_720

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek                                                                  Anyák napi körlevél „A szeretet soha el nem fogy” (1. Kor.13,8/a) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Édesanyák napján a református gyülekezetekben is megemlékeznek az anyai szeretetről, és hálát adnak azért az áldozatos törődésért, amit Isten a szülőkön át ajándékoz a gyermekeknek. De még az idősödő ember is jóleső érzéssel veszi tudomásul, ...

Bővebben »

Tolnay István esperes húsvéti pásztorlevele

88200758

„…Én élek és ti is élni fogtok…” (Jn 14, 19) A keresztyén ember számára az egyházi ünnepek között jelentős helyet foglal el a Húsvét. Ezt ki merem jelenteni annak ellenére is, hogy mi, lelkészek az ünnepi igehirdetéseink során mindig az éppen aktuális ünnepet szoktuk kiemelni, mint legfontosabbat. Persze, minden nagy egyházi ünnepnek megvan a maga sajátságos üzenete (Karácsony a testet ...

Bővebben »

Mi szerint válasszunk nevet?

article-2540516-1AB3DB9600000578-194_964x637

Az egyik legcsodálatosabb életszakasza egy házaspárnak a gyermekvárás. Boldogsággal tölti el a szülőket a gyermek érkezése, ám hamarosan terítékre kerül a névválasztás. Ilyenkor kevesen kérdeznek meg szakembert, vagy járnak utána, hogy mire is kell odafigyelni a névválasztásnál. Fazakas Erika nagykárolyi magyar nyelv és irodalom szakos tanártól érdeklődtünk erről a témáról.   Ön szerint milyen szempontokra kell odafigyelni keresztnév választásnál? A ...

Bővebben »

Amikor rád erőltetnek egy vallást

prayer

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében a házasságkötések kétharmada vegyes vallású. A házasságkötéseket megelőzően sok szülő aggódik amiatt, hogy gyermeke milyen vallású párt választ és az unokái milyen felekezetű templomban lesznek majd megkeresztelve. Az alábbi sorokban Egri Rita válaszolt a vegyes házasságról feltett kérdésekre.  - Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy magyarcsaholyiak a szomszédos román település fiataljaival kötnek házasságot. Meglátásod szerint mi ...

Bővebben »

Hogyan dolgozzuk fel a gyászt?

konny

Életünk során többször is át kell élnünk a veszteség érzését.  Elveszíthetünk valakit vagy valamit, akinek vagy aminek a hiányát nagyon nehezen dolgozzuk fel. A legfájdalmasabb, amikor egy számunkra kedves személyt veszítünk el. A gyász lelki feldolgozásáról szóló kérdésekre Várna Gyöngyvér pszichológusnő válaszolt. Milyen szakaszai vannak a gyásznak? A gyászt a veszteség által kiváltott reakcióként definiálja a lélektan. Veszteséget pedig minden ...

Bővebben »

Turgyán Ilona: Advent

  Eljött a várakozás ideje, napjai, Mit megjövendöltek a régi idők prófétái, Hogy fiú fog születni a földre, Nem földi király lesz Ő, Ő lesz a világ bűneit eltörlő. ————————— Várjuk jöttödet, Te csodás gyermek. Igaz áhítattal ejtjük ki a neved. Mert miértünk születtél meg szűztől, Hogy megmentsél minden embert Az örök kárhozattól, bűntől. ————————— Fényes csillag jelöli majd születésed ...

Bővebben »

Református sajátosságok

Reformátusok vagyunk, de mégis különbözünk. Vidékenként a reformátusoknak is más-más szokásaik vannak. Ezt jelentősen befolyásolja az, hogy milyenek az adott településen a vallásos hagyományok, milyen felekezetekkel élnek együtt, vagy épp városi vagy falusi közösségről van szó. Egy lelkipásztor, egy vallástanár és egy főgondnok mutatja be gyülekezetét és annak sajátosságait.  Tolnay István (esperes, Nagykároly): A Nagykároly-kertvárosi gyülekezet viszonylag új közösség, 1996-ban ...

Bővebben »

F. Farkas Rozália: Református hittel (vers)

fr11

F. Farkas Rozália: Református hittel a közelgő reformáció 500  jubileumára Igyekeztünk megőrizni istenhitünket, nehéz, zűrzavaros századokon át, melyet őseink, elődeink, mint drága kincset örökségül hagytak ránk. Nem rejtegettük véka alá hitünket, ezt a világító fáklyát, hanem bátor és erős hittel adtuk tovább, el nem feledve a tanítást, semmit hozzá nem téve, semmit belőle el nem véve, a tiszta forrást: a ...

Bővebben »

Egy magyarcsaholyi a forradalomban

cscs17

Magyarcsaholy nem egy nagy falu. Az emberek közvetlenek egymáshoz és mind ismerik a másikat. Érdeklődnek egymás sorsa iránt és békésen élik a mindennapjaikat. Senki sem feltételezné azt, hogy valaki a magyarcsaholyiak közül részt vegyen bármilyen forradalomban is. Pedig igen. Innen származik Sztáray Zoltán író, közgazdász, szerkesztő, a Recski Szövetség alapítója. Ő is részt vett az ’56-os budapesti forradalomban. 1956-ban alapító ...

Bővebben »