Értünk imádkoztak

A dobrai református templomban gyűltek össze a Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségei vasárnap délután, ahol együtt imádkoztak az egyházért, a családokért és a magyar nemzetért. Orosz Márta érbogyoszlói lelkésznő léleksimogató prédikációjában az imanapot olyan állomáshoz hasonlította, amikor Isten előtt megállva emlékezni kell a velünk tett csodákra. Ünnepi műsort mutatott be a dobrai egyházközség énekkara és ifjúsága, dr. Dohi Loránd belgyógyász-endokrinológus szakorvos pedig az érelmeszesedésről és magas vérnyomásról tartott érdekes előadást.

Az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek nőszövetségi tagok, így: Bogdándról, Domahidáról, Érendrédről, Érkőrösről, Érszakácsiból, Érszodoróról, Hadadról, Hadadnádasdról, Irinyből, Kismajtényból, Nagykároly-Kertvárosból, Piskoltról, Szilágypérből, Szilágyszérből, Tasnádról és Tasnádszántóról. Közös énektanulással vette kezdetét az ünnepi istentisztelet, melyen a vendégeket Máthé Loránd Árpád dobrai lelkész köszöntötte. Orosz Márta a Mózes ötödik könyvének harmincadik fejezetéből olvasta fel Isten igéjét. Az igehirdető elmondta: Mózes és Izráel népe a Kánaánba való belépés előtt egy ideig szemlélődött és megállt. Mózes tudatában volt annak, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére, éppen ezért nem tudta a népet úgy elengedni, hogy előtte ne bízná rájuk újra a törvényeket. A választott nép számára akkor teljesedhetett be az ígéret, ha engedelmes maradt. Isten ma tőlünk is engedelmes lelkületet és teljes odaadást vár el. „Hiába van földünk, házunk és szép családunk, ha az életünkből hiányzik Isten. Ő mindig a legjobbat akarja nekünk adni, de ehhez figyelnünk kell rá, le kell tennünk a múltunk bűneit, a jelen tétovaságát, és a jövendő bizonytalanságát is az Ő kezébe kell helyezzük” – hangsúlyozta a lelkésznő.

Öt különböző településről származó asszony olvasott fel egy-egy imádságot a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségei által megfogalmazott imádságokból. Együtt imádkoztak az egyéni kegyességért, a családokért, a körülöttünk élőkért, az egyházunk szolgálatáért és nemzetünkért.

Tolnay István esperes köszöntőbeszédében elmondta, hogy a presbitériumok mellett a nőszövetségek azok, amelyek a legaktívabb szolgálatot fejtik ki az egyházban. Nem véletlen tehát, hogy az asszonyok fonják egybe a Kárpát-medencei imanapot. Mindig van miért imádkozni. Most talán épp azért, hogyha már Isten kegyelméből a magyarság helyzete és a nemzet közötti összetartás kedvező fordulatot vett, akkor ez így haladjon tovább. Imádkozni kell továbbá, hogy legyen erőnk folyamatosan új templomokat építeni és a régieket szépíteni.

Tőtős Beáta, az egyházmegyei nőszövetség elnöknője az 1Tim 2,1-4 igeszakasz felolvasásával köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta az imádság a legbensőségesebb kapcsolatunk Istennel. Minden élethelyzetben lehet imádkozni, és minden élethelyzetre van imádság. Ez alkalommal arra kérte az asszonyokat, hogy a sok elhangzott imádság mellett, csendes imáikban imádkozzanak valaki olyanért, akiért eddig nem mondtak imát. Ugyancsak ő áldotta meg a dobrai nőszövetség tagjait, akik új szalagot tűztek fel zászlójukra megalakulásuknak tizenötödik évfordulója alkalmából.

Különleges színfoltja volt az imanapnak, hogy minden nőszövetség hozott egy-egy saját készítésű karácsonyfadíszt, melyekkel az úraszatalán elhelyezett kis fát díszítettek fel. Ám nemcsak a nőszövetségek hoztak magukkal egy-egy szép figyelmességet, hanem ők is magukkal vihettek valamit Isten igéjének tápláléka és a felemelő közösségi élmény mellett. Egyen-egyenként mindenki kapott egy kis ajándékot a házigazda gyülekezettől.

Az istentiszteletet követően a hívek átvonultak a kultúrotthonba, ahol dr. Dohi Loránd különösen érdekes és hasznos előadást tartott az érelmeszesedés által kiváltott betegségekről és egészségmegőrzésről. Felvázolta a betegségeket kiváltó okokat, tűneteiket és kezelési módjukat.

A Kárpát-medencei imanapot minden évben megszervezik a református egyházmegyék nőszövetségei. Az imanap a 2004. december 5-ei kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca után, az anyaország határain túli magyarság sorsával való együttérzést, az összetartozást kívánja erősíteni. Az ilyenkor összegyűlt perselypénzt mindig valamilyen karitatív célra ajánlják fel. Az idén a tiszántúli egyházkerület viharkárt szenvedett templomainak a felújítására fordítják az adományokat. A Dobrán tartott imanap menetét Máthé Tünde lelkésznő állította össze, ugyancsak ő készítette fel a műsorban résztvevőket és a vezette le a műsort. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget, melyen ízletes falatokat fogyaszthattak el a vendégek.

 

Értünk imádkoztak

Kárpát-medencei imanapot tartottak december 3-án a Nagykároly-belvárosi református templomban, ahová az egyházmegye több gyülekezetéből is érkeztek nőszövetségi tagok, hogy együtt imádkozzanak a keresztyén családokért és a magyarság megmaradásáért.

DSC_0013

A vasárnap délután tartott istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó (Királyhágómelléki Református Egyházkerület) hirdette Isten igéjét. Az igehirdető elmondta, hogy advent első vasárnapján szerte a Kárpát-medencében imanapra gyűltek össze a hívek igét hallgatni, közösséget építeni, a jövendőért imádkozni, a múltért hálát adni és a jelenben hívő szívvel és lélekkel helytállni.

Az együtt imádkozó asszonyokat Tőtös Beáta egyházmegyei nőszövetségi elnöknő köszöntötte, de szólt a megjelentekhez Tukacs József házigazda lelkipásztor és Tolnay István esperes is. Mint minden évben, az idén is más-más gyülekezetből érkezett asszonyok olvastak fel egy-egy imádságot, melyekben többek között fohászkodtak a gyermekeket vállaló családokért, az egyház és nemzet vezetőiért, a keresztyén oktatásért, és a nélkülözésben élőkért.

Vinczéné Pálfi Judit egy különösen érdekes és mindenkit lenyűgöző előadást tartott a közös összefogás fontosságáról és a csapatmunka óriási erejéről. Az előadást követően a gyülekezet ifjai varázsolták el a nőszövetségek tagjait csodálatos szavalataikkal, énekeikkel és citerajátékukkal, majd pedig Vinczéné Pálfi Judit, Tőtös Beáta és Tukacs Irénke koszorút helyeztek el a templomban található Reformáció 500 emléktábla előtt. Az ünnepség a belvárosiak igényesen kialakított gyülekezeti házában folytatódott, ahol a vendégek ízletes falatokat fogyaszthattak el, és megtekinthették az októberben átadott Biblia-múzeumot.

38 elemet

Gyermekotthonban jártak a nőszövetség tagjai

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség nőszövetsége az idei Szeretethíd akció során a Könnycsepp Egyesület árváit látogatta meg.

szer255

Házilag készített kockatésztát, csokoládét, pünkösdi kartonzászlót és Cerka gyermekfüzetet vittek magukkal ajándékba. A nőszövetség tagjait nagyon meghatotta az a jó légkör, ami ott fogadta őket. A gyerekek szeretetéhesek, de látszik, hogy megkapják a kellő odafigyelést az árvaház munkatársaitól. Lelkileg feltöltődve tértünk haza: szeretetet vittünk, de még többet kaptunk…

Szöveg és kép: Tolnay István

27 elemet

Nőszövetségi zászlót avattak

Nőszövetségi zászlóavatásra gyűltek össze a tegnap délután Szilágypérben. A református templomban tartott istentiszteleten Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöknője hirdette Isten igéjét.

prp33

Az ünneplőkhöz szólt Tőtös Beáta, a Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségi elnöknője és nagytiszteletű Tolnay István a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. A nőszövetség történetét röviden Szabó Ildikó tiszteletes asszony ismertette. Köszöntötték özv. Kovács Imréné született Vénig Magdolnát, a nőszövetség névadóját. Ezt követően a lelkipásztorok megáldották a nőszövetséget és annak zászlaját, melyre egy-egy szalagot tűztek a környező települések nőszövetségeinek képviselői.  Az ünnepség az egyházközség kórusának előadásával és szavalatokkal folytatódott, majd pedig szeretetvendégséggel ért véget.

 

Kárpát-medencei imanapot tartottak Börvelyben

A Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségei az idén is csatlakoztak a Kárpát-medencei imanaphoz. Több mint 200 személy, 15 egyházközség küldöttsége találkozott Börvelyben, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért, családjainkért és nemzetünkért.

dsc_0004

A vasárnap délután tartott ünnepi istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó hirdette Isten igéjét a 2Tim 1,7 igeszakasz alapján: „mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” Bátorságra buzdította a híveket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy nyíltan ossza meg mindenki a maga saját ötleteit, ne hallgassa azt el, hisz így épül a közösség. Karácsonyhoz közeledve arra kért mindenkit, hogy a szeretetről ne csak beszüljünk, hanem tudatosan cselekedjünk szeretetből valami jót legalább egy emberrel, és erre kérjünk másokat is.

A vendégeket Kátai Tibor házigazda lelkipásztor köszöntötte, aki szót adott Tolnay István esperesnek és Tőtős Beáta egyházmegyei nőszövetségi elnöknek. Kátai Tibor lelkipásztor örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban képviseltették magukat a nőszövetségek. Voltak résztvevők Ákosról, Bogdándról, Dobráról, Domahidáról, Gencsről, Hadadról, Irinyből, Érkőrösről, Érszakácsiból, Kismajtényból, Leléből, Nagykárolyból, Szaniszlóról, Szilágypérből és Tasnádról. Tolnay István a 2004-es kudarcot valló népszavazásra irányította a figyelmet, melyet követően évről évre megszervezésre kerül december 5-e tájékán a Kárpát-medencei imanap. Amint fogalmazott, kiváltság az, hogy Isten az asszonyokat bízta meg azzal, hogy rendszeresen összegyűljenek és imádkozzanak a magyar nemzetért. Tőtős Beáta röviden bemutatta a Dunántúli Református Egyházkerületet, melynek nőszövetségei állították össze az idén az imanap programját. Tíz különbőző imádság hangzott el. Többek között imádkoztak a gyermekekért, családokért, betegekért, gyászolókért, gyülekezetekért, oktatási intézményekért és a magyar nép megmaradásáért.

A bövelyi nőszövetséget Kátai Annamária tiszteletes asszony mutatta be. A nőszövetség tagjai minden héten kétszer is összegyűlnek csigatésztát készíteni, s ennek a bevételével az egyházközséget támogatják. Ebben az évben már 300 kg csigatésztát sikerült gyúrniuk.

Az istentiszteleten megható és fontos üzenettel bíró versek hangoztak el egy-egy nőszövetségi tag előadásában. Az eseményt gazdagította a börvelyi kórus és nőszövetség csodálatos közös éneke. A szívhez szóló  ünnepi eseményt követően a házigazdák szeretetvendégségre invitálták a vendégeket a település kultúrotthonába, ahol Kiss Zoltán polgármester szólt néhány szót a finom vacsora előtt.

42 elemet

Új bársonyterítők ékesítik a felújított szaniszlói templomot

A templom belső felújításának megkezdése után, négy hónappal ezelőtt a gyülekezet nőszövetsége úgy döntött, hogy új pad, karzat, szószék és úrasztali terítőt hímeztet a meglévő 3o éves terítők helyett.

dscn0643

Az ehhez szükséges bordó színű, kivalló minőségű 14o cm x 15 méter bársony anyagot Debrecenből sikerült beszerezni, amit a nőszövetség az általuk készített és értékesített csigatészta árából fedezett. A hímzést a szatmárnémeti római katolikus püspökségen Ninács Rozália és Varga Anikó varrónők végezték három és fél hónapon át. A nagyon szép terítőket bibliai igeversek és búzakalászos-szőlőfürtös  motívumok díszítik, melyek az Isten által számunkra naponként kirendelt kenyeret és bort jelképezik, ezen túlmenően pedig Jézus Krisztus érettünk megtöretett testét és bűneinkért kiontatott vérét, melyeket az úrvacsora jegyeiben magunkhoz veszünk. A hímzés költségeit a nőszövetség ugyancsak a csigatészta árusításából befolyó összegből kívánja fedezni. Ezen kívül pedig minden nőszövetségi tag illetve a gyülekezet tagjai közül több asszonytestvér 5o-100 lejt adományozott erre a nemes célra. A terítők felhelyezésével befejeződött a templom teljes mértékű belső felújítása Isten dicsőségére. A templomszentelésre október 9-én 11:15 órai kezdettel fog sor kerülni, amikor is a gyülekezet ünnepi istentisztelet keretén belül kíván hálát adni a Mindenható Istennek, aki megsegített bennünket ebben a nehéz és hosszú munkában. Az ünnepi alkalomra minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Szöveg és fotó: Balla Árpád

 

Együtt imádkoztak

Tasnádon szervezte meg a Nagykárolyi Református Egyházmegye Nőszövetsége a Kárpát-medencei imanapot. A nőszövetségek együtt imádkoztak a magyar családokért, a nép vezetőiért és minden nélkülözőért. Igazi lelki feltöltődést és adventi elcsendesedést nyújtott a Szatmár megye egyik legkiemelkedőbb és nagy múltú templomában megtartott alkalom.

Az istentiszteleten Kocsis Anikó hajdúszováti lelkipásztornő hirdette Isten igéjét Jakab levelének első része alapján. A boldogság forrásáról beszélt. Arra intett, hogy rendszeresen nézzünk bele az Ige tükrébe. Az igehirdetés elején egy közismert meséből idézve beszélt arról, hogy a tükör nem mindig azt mondja, amit hallani akarunk. A hiteles keresztyén ember boldogsága, hogy magát nézi-e a tükörben, vagy elhiszi azt, amit mond az. Mert van valaki, aki hitelesebb, tökéletesebb nála. Kétféle igehallgató típust mutatott be a lelkésznő. Van, aki belenéz a tükörbe és nem tetszik az, amit lát. Továbbra is passzív marad. És van, akinek életén meglátszik Isten velünk közölt csodája. Olyan, aki felnéz Krisztusra és megérti a csodát. Aki kinyitja szívét Isten igéje előtt, az megtalálja küldetését és boldogságát – mondta az igehirdető.

Az egybegyűlteket Pakulár Julianna házigazda lelkipásztornő köszöntötte, aki a prédikáció gondolatmenetét követve arra buzdított mindenkit, hogy legalább annyiszor nézzen az Ige tükrébe is, mint ahányszor az asszonyok állnak meg a tükör előtt naponta, ahogyan azt tartják róluk. Azt kívánta, hogy legyen áldás a nőszövetségi imanapon. Legyen értelme és haszna annak mindenki számára!

A tasnádi nőszövetség nevében Balogh Erzsébet nőszövetségi elnöknő köszöntötte a vendégeket, aki a 46. zsoltár 11. versét olvasta fel. Isten a mi személyes életünk ura. Őt megismerni csak csendben lehet. Készüljünk ezen az adventen másképp mint a világ, mert ebben a csendben azt is meg lehet hallani, amit a világban nem. Ilyenkor közelebb kerülünk Őhozzá és egymáshoz is – hangsúlyozta a nőszövetségi elnöknő. A köszöntő szavakat követően bemutatta a tasnádi nőszövetség múltját és jelenét.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye nevében nagytiszteletű Nagy Sándor esperes köszöntötte a nőszövetségeket. Mindjárt az elején tolmácsolta főtiszteletű Csűry István püspök üdvözletét és átadta annak jókívánságait is. Az esperes emlékeztetett arra, hogy a férfiak gyakran nevezik társaikat angyalnak. Karácsony közeledtével legyen ez a nemes feladata minden asszonynak: angyalnak lenni. Igyekezzenek az isteni szeretet lángja által más szíveket meggyújtani. Ne csak az emberi szeretet ünnepe legyen ez számunkra, hanem elsősorban a krisztusi szereteté – helyezte üzenetét az esperes a gyülekezet szívére.

Tőtös Beáta egyházmegyei nőszövetségi elnöknő megköszönte a házigazdáknak a vendéglátást, majd a Máté evangéliumából a tíz szűz példázatát állította a hallgatóság elé. Amikor Jézus eljöveteléről beszélünk, ne csak karácsonyra gondoljunk, hanem az Ő visszajövetelére is. Feltette a kérdést: „Ma ide hogyan érkeztünk? Hoztuk-e magunkkal az olajat? Hoztunk-e magunkkal jóságot, türelmet és kitartó imát? Ma gyarapodtunk. Amikor egymásért teszünk valamit, olyankor az olaj nem fogy el, hanem mindig gyűl. Lehet egyszer mi is betegágyba kerülünk, és akkor szükségünk lesz az összegyűjtött olajra. És szükségünk lesz akkor is rá, amikor Jézus újra visszajön” – fogalmazott a lelkipásztornő. Majd beszélt az imanap történetéről. A Kárpát-medencei imanap a 2014-es sikertelen népszavazást követően jött létre. Ennek a szavazásnak a nemzetegyesítés volt a célja. Akkor ez nem sikerült. Ám egy nemzet egysége nem feltétlenül papírból áll. Az egységet úgy is megélhetjük, hogy imádkozunk egymásért, azokért is, akik mellettünk élnek, és azokért is, akik távolabb. Az imanap történeti áttekintése után nőszövetségi tagok mondtak néhány imádságot és elgondolkodtató verset.

Az imanap szeretetvendégséggel zárult. A egyházközség gyülekezeti termében terítettek ízlésesen asztalt, és kínálták finomságokkal a szívesen látott vendégeket a helybeliek.

24 elemet

A bölcs asszony építi a házat – nőszövetségi imanap

Kilencedik alkalommal szervezték meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A háttéranyagot az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete készítette elő. A Nagykárolyi Református Egyházmegyéhez tartozó nőszövetségek  Lelében találkoztak, ahová 12 gyülekezetből több, mint százan érkeztek.

Éppen tíz éve annak, hogy a 2004. december 5-i népszavazáson a magyarországiak nemmel válaszoltak a határon túli magyarok kettős állampolgárságának lehetőségére. Ez a döntés cselekvésre késztette a Kárpát-medencei református nőszövetségeket, akik egyébként már 2003-tól rendszeresen találkoztak, hogy ismerkedjenek egymással, közös feladatokat tűzzenek ki és valósítsanak meg. A feladat ekkor adta magát: fel kellett venni a harcot az információhiány ellen, s ehhez a legerősebb fegyvert, az egymásért elmondott imát választották.

A leleli templomban Pakulár Julianna tasnádi lelkipásztornő tanulságos igehirdetését hallgathatták meg a jelenlévők, aki a Péld 14,1 igeszakasz alapján prédikált. Beszédében kifejtette: nagy öröm a nőszövetségek számára, hogy együtt imádkozhatnak a Kárpát-medencei magyarságért. Amit az asszonyok megtesznek, azt mindig hatékonysággal és eredményekkel teszik. „Sokszor hangzik panasz amiatt, hogy milyen nehéz az asszonyi sors, de mindent megteszünk-e azért, hogy könnyebbé tegyük és átértékeljük azt?” – tette fel a kérdést a lelkipásztornő. Az ima az egyik legfontosabb lehetőség, hogy megkönnyítse az életet. Az asszonyok egyik különösen fontos szerepe pedig, hogy lelki tartalommal töltsék meg otthonaikat, ahová örömmel lép be családtag és idegen egyaránt.

A nőszövetségi asszonyok ajkairól csodálatos fohászok hangoztak el, akik imádságaikba mindenki sorsát beleszőtték. Tőtös Beáta egyházmegyei nőszövetségi elnök elmondta: az asszonyok legfontosabb feladata az imádkozás, ugyanakkor az olyan diakóniai feladatok ellátása, mint a beteglátogatás, amihez Isten az asszonyoknak nagyobb lelki érzékenységet ajándékozott. A nőszövetségeket pedig Krisztus tartja össze, akihez imádkozunk.

Nt. Nagy Sándor esperes örömét fejezte ki amiatt, hogy a lelei egyházközség lehet a házigazdája ennek a nemes célú összejövetelnek. A Róma 12,9-21 igeszakasszal köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte: adventben, amikor már érezzük a közelgő karácsony hangulatát, ne csak az ajándékokra, a főzésre-takarításra összpontosuljon a figyelmünk, hanem elsősorban a lelki ajándékokra és az imádkozásra. Mindenkinek jól esik, ha tudja, hogy valaki érte is imádkozik. Az esperesi köszöntőszavakat követően bogdándi asszonyok mondták el megható verseiket.

A nőszövetségi imanap szeretetvendégséggel ért véget. A leleiek ez alaklommal is bizonyságot tettek jószívű és gazdag vendégszeretetükről.

XV. Nőszövetségi Konferencia Nagykárolyban

Egy nap erejéig református asszonyok vették birtokukba Nagykárolyt, Károli Gáspár bibliafordító szülővárosát. Több mint 1600-an vettek részt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 15. nőszövetségi konferenciáján. Az esemény szervezői a Királyhágómelléki Református Nőszövetség, a Nagykárolyi Református Egyházmegye, és a két nagykárolyi református gyülekezet voltak. A program a Kincsünk a magyar nyelvű Biblia témája köré épült.

A jeles esemény zászlós felvonulással kezdődött. Az egybegyűlteket először Ft. Csűry István püspök köszöntötte, aki örömét fejezte ki annak láttán, hogy ilyen sokan eljöttek. A Titanic hajó süllyedésével hozta párhuzamba a ma is süllyedő világot. Egy ilyen világban feladatunk, hogy sugározzuk az isteni áldást, és kiutat mutassunk. Ezt követően Bogya Kis Mária, az egyházkerület nőszövetségi elnöke köszöntötte a jelenlevőket, aki elmondta: boldogok lehetünk, mert áldást kaptunk már az indulásnál, ami ki fog hatni egész életünkre. Ha Isten velünk van, akkor áldottak leszünk. A köszöntő szavak után Ft. Csomós Józsefné (Tiszáninneni Református Egyházkerület) igehirdetése következett, aki a prédikációját négy pillérre építette: beszélt az ajándékokról, összetartásról, szolgálatról és önzetlen segítségről. A prédikációt Nt. Nagy Sándor esperes (Nagykárolyi Református Egyházmegye) köszöntése követte, aki a 78. zsoltár szavaival üdvözölte az egybegyűlteket. Kiemelte: egy ilyen jellegű összejövetel óriási erővel tölti be az ide elzarándokolókat. Majd arra kérte a nőszövetségeket, hogy továbbra is alázattal őrizzék a Krisztus által reájuk bízott kincseket, hiszen a sok háttérmunka mögött mind asszonyaink állnak.

Az esperesi köszöntést  Ft. Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök (Dunántúli Református Egyházkerület) előadása követte, aki a magyar bibliafordítások történetéről értekezett. Majd a határon inneni és túli nőszövetségi vezetők, Vura Otília, a Lámpás Alapítvány programkoordinátora, Tukacs Irénke, a Nagykároly-belvárosi egyházközség tiszteletes asszonya, Kovács Jenő, nagykárolyi polgármester köszöntötte a vendégeket. Tukacs József lelkipásztor röviden bemutatta a nagykárolyi reformátusok múltját és jelenét, majd megkoszorúzták Károli Gáspár szobrát.

A délutáni órákban került sor a hat új nőszövetségi zászló megáldására. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Balogh Enikő (Kismajtényi Református Egyházközség) prédikációját és Kurta-Tőtös Beáta (Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségi elnöke) ágendás beszédét hallgathatták meg a jelenlevők, majd az úrvacsora szent jegyeiben részesedhettek a hívek.

Mindenki számára felejthetetlen volt ez a nap, melyre fentről még Isten is rámosolygott, amikor ilyen szép, napfényes idővel áldott meg. Nemcsak az igei üzenetek töltötték fel lelkileg egyházkerületünk nőszövetségeinek asszonyait, de kellemes dallamokkal és szép énekekkel pihentették lelkünket a Carmina Renascentia és az érkeserűi énekkar tagjai, ugyanakkor megható szavalatok hangoztak el. Köszönet illet mindenkit, aki kivette részét a program gördülékeny levezetésében: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségi Elnökségét, a Nagykárolyi Református Egyházmegye vezetőségét és nőszövetségeit (Ákos, Bogdánd, Börvely, Dobra, Érszakácsi, Érszentkirály, Gencs, Hadad, Lele, Királydaróc, Kismajtény, Nagykároly-Belváros, Nagykároly-Kertváros, Piskolt, Szaniszló és Tasnád) a Nagykároly-belvárosi egyházközség vezetőségét, a Nagykároly-kertvárosi egyházközség vezetőségét, és mindenkit, aki hozzájárult a konferencia sikeréhez.

 

 

 

Egyházmegyei nőszövetségi csendes nap

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében már második alkalommal került megszervezésre a nőszövetségi csendes nap.

Az eseménynek május 2-án a hadadi Dégenfeld Egyházi Központ adott otthont. Kurta Tőtös Beáta hadadi lelkipásztornő, aki egyben az egyházmegye nőszövetségi elnöknője is, azzal a céllal szervezte a csendes napot, hogy asszonyaink az alkalom által hitükben erősödjenek, lelkiekben feltöltődjenek és egymást jobban megismerjék.

A rendezvényen 60-an nőszövetségi tag vett részt. A jelenlévők jó hangulatban töltötték a napot, mivel érdekes előadásokat hallhattak. A délelőtt folyamán Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöknője tartott előadást, melynek rendjén a nőszövetségi csoportok gyülekezetépítő szerepét emelte ki. A Szatmár-szamosnegyedi Református Egyházközség nőszövetségi csigakészítő-csoport megalakulását és tevékenységét mutatta be előadásában. Megható pillanat volt, amikor a csoport tagjaival készített riportok kerültek felolvasásra.  Az élménybeszámolók rámutattak arra, hogy egy csoporton belül sokszor adódnak nézeteltérések, sérelmek, de mégis egy közösséghez való tartozásban annyi erőt nyerhet az ember, amely átsegítheti élete különféle nehézségein.

Az ebéd után Tamásné Demeter Orsolya szászrégeni lelkésznőnek előadását hallgatták meg a jelenlévők, amelynek A keresztyén női identitás volt a címe. Az előadás alkalmával a lelkésznő arra mutatott rá, hogy milyen feladat hárul a nőkre keresztyénként, feleségként és édesanyaként. A hallott ismereteket a csoportos megbeszélés, kérdésekre való válaszadás mélyítette el.

A csendes nap záró eseménye egy különleges zenés áhítat volt, amelynek részeként Kurta Tőtös Beáta igehirdetésére került sor a Jn. 21: 15-18 alapján. Az igehirdetést pedig keretbe zárta Keresztesi Ildikó és Kun Tibor zsoltáréneklése, valamint hangszerjátéka.

A lelkésznő az esemény végén elmondta, hogy a szervezés nehézségei, valamint jó néhány gyülekezet érdektelensége miatt elgondolkozott azon, hogy érdemes-e a jövőben is megszervezni ezt a csendes napot? Mi, akik jelen voltunk, abban erősítettük meg őt, hogy igen. Mindenképp szükség van ezekre az alkalmakra, és várjuk továbbra is a  hasonló kezdeményezéseket. Bízunk a jövőbeli sikeres folytatásban!

 

Szabó Sándor, Szilágypér