NŐSZÖVETSÉG

Értünk imádkoztak

DSC_0013

Kárpát-medencei imanapot tartottak december 3-án a Nagykároly-belvárosi református templomban, ahová az egyházmegye több gyülekezetéből is érkeztek nőszövetségi tagok, hogy együtt imádkozzanak a keresztyén családokért és a magyarság megmaradásáért. A vasárnap délután tartott istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó (Királyhágómelléki Református Egyházkerület) hirdette Isten igéjét. Az igehirdető elmondta, hogy advent első vasárnapján szerte a Kárpát-medencében imanapra gyűltek össze a hívek igét ...

Bővebben »

Gyermekotthonban jártak a nőszövetség tagjai

szer255

A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség nőszövetsége az idei Szeretethíd akció során a Könnycsepp Egyesület árváit látogatta meg. Házilag készített kockatésztát, csokoládét, pünkösdi kartonzászlót és Cerka gyermekfüzetet vittek magukkal ajándékba. A nőszövetség tagjait nagyon meghatotta az a jó légkör, ami ott fogadta őket. A gyerekek szeretetéhesek, de látszik, hogy megkapják a kellő odafigyelést az árvaház munkatársaitól. Lelkileg feltöltődve tértünk haza: szeretetet vittünk, ...

Bővebben »

Nőszövetségi zászlót avattak

prp33

Nőszövetségi zászlóavatásra gyűltek össze a tegnap délután Szilágypérben. A református templomban tartott istentiszteleten Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöknője hirdette Isten igéjét. Az ünneplőkhöz szólt Tőtös Beáta, a Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségi elnöknője és nagytiszteletű Tolnay István a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. A nőszövetség történetét röviden Szabó Ildikó tiszteletes asszony ismertette. Köszöntötték özv. Kovács Imréné született Vénig ...

Bővebben »

Kárpát-medencei imanapot tartottak Börvelyben

dsc_0004

A Nagykárolyi Református Egyházmegye nőszövetségei az idén is csatlakoztak a Kárpát-medencei imanaphoz. Több mint 200 személy, 15 egyházközség küldöttsége találkozott Börvelyben, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért, családjainkért és nemzetünkért. A vasárnap délután tartott ünnepi istentiszteleten Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó hirdette Isten igéjét a 2Tim 1,7 igeszakasz alapján: „mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek ...

Bővebben »

Új bársonyterítők ékesítik a felújított szaniszlói templomot

dscn0643

A templom belső felújításának megkezdése után, négy hónappal ezelőtt a gyülekezet nőszövetsége úgy döntött, hogy új pad, karzat, szószék és úrasztali terítőt hímeztet a meglévő 3o éves terítők helyett. Az ehhez szükséges bordó színű, kivalló minőségű 14o cm x 15 méter bársony anyagot Debrecenből sikerült beszerezni, amit a nőszövetség az általuk készített és értékesített csigatészta árából fedezett. A hímzést a ...

Bővebben »

Együtt imádkoztak

Tasnádon szervezte meg a Nagykárolyi Református Egyházmegye Nőszövetsége a Kárpát-medencei imanapot. A nőszövetségek együtt imádkoztak a magyar családokért, a nép vezetőiért és minden nélkülözőért. Igazi lelki feltöltődést és adventi elcsendesedést nyújtott a Szatmár megye egyik legkiemelkedőbb és nagy múltú templomában megtartott alkalom. Az istentiszteleten Kocsis Anikó hajdúszováti lelkipásztornő hirdette Isten igéjét Jakab levelének első része alapján. A boldogság forrásáról beszélt. ...

Bővebben »

A bölcs asszony építi a házat – nőszövetségi imanap

DSCN9448

Kilencedik alkalommal szervezték meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A háttéranyagot az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete készítette elő. A Nagykárolyi Református Egyházmegyéhez tartozó nőszövetségek  Lelében találkoztak, ahová 12 gyülekezetből több, mint százan érkeztek. Éppen tíz éve annak, hogy a 2004. december 5-i népszavazáson a magyarországiak nemmel válaszoltak a határon túli magyarok kettős állampolgárságának lehetőségére. Ez a ...

Bővebben »

XV. Nőszövetségi Konferencia Nagykárolyban

Egy nap erejéig református asszonyok vették birtokukba Nagykárolyt, Károli Gáspár bibliafordító szülővárosát. Több mint 1600-an vettek részt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 15. nőszövetségi konferenciáján. Az esemény szervezői a Királyhágómelléki Református Nőszövetség, a Nagykárolyi Református Egyházmegye, és a két nagykárolyi református gyülekezet voltak. A program a Kincsünk a magyar nyelvű Biblia témája köré épült. A jeles esemény zászlós felvonulással kezdődött. Az ...

Bővebben »

A Wesselényiek nyomdokában – kulturális kiránduláson a börvelyi nőszövetség

A Börvelyi Református Nőszövetség június 21-én kulturális kiránduláson vett részt – tájékoztatott Kátai Annamária tiszteletes asszony. A kirándulást Kátai Tibor, a gyülekezet lelkipásztora szervezte.  Az első állomáshely Zilahon volt, ahol a tiszteletes idegenvezetésével meglátogatták a régi Wesselényi Kollégiumot (Ady Endre egykori iskoláját), a Wesselényi szobrot (Fadrusz János alkotását), és a Zilah-belvárosi református templomot.  Erdély egyik legnagyobb református templomát Lukács Levente segédlelkész ...

Bővebben »

Egyházmegyei nőszövetségi csendes nap

1506637_567287586718566_4448640706811161636_n

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében már második alkalommal került megszervezésre a nőszövetségi csendes nap. Az eseménynek május 2-án a hadadi Dégenfeld Egyházi Központ adott otthont. Kurta Tőtös Beáta hadadi lelkipásztornő, aki egyben az egyházmegye nőszövetségi elnöknője is, azzal a céllal szervezte a csendes napot, hogy asszonyaink az alkalom által hitükben erősödjenek, lelkiekben feltöltődjenek és egymást jobban megismerjék. A rendezvényen 60-an nőszövetségi ...

Bővebben »

Egyházközséget gazdagító nőszövetség – interjú Kátai Annamária tiszteletes asszonnyal

„Mert, amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.” (1 Kor. 12:12) Ennek az igeszakasznak az alapján bátran mondhatjuk, hogy fontos tagja egy egyházközségnek a presbitérium, a nőszövetség, az énekkar és az ifjúság. Akkor ép egy test, ha minden tagja megvan. Börvelyben is fontos szerepet ...

Bővebben »

10 éves a Dobrai Református Nőszövetség

Bizony, telnek az évek, és Isten kegyelméből már 10 éve működik a Nőszövetség szervezett formában a Dobrai Református Egyházközségben. Azóta rengeteg csiga elkészült, számos éneket megtanultak. Készült zászló, a csiga árából pedig szőnyeg- és padterítő lett a templomban. Bepótoltak a templom javításába, 300 terítéket vásároltak, felszerelték a konyhát és még rengeteg áldásos dolgot tettek. Segítettek a szervezésekben, főzésekben, egyházat építő ...

Bővebben »