PRESBITERI SZÖVETSÉG

A presbiter helye az egyházban

DSC_0007

Presbiterek számára tartottak továbbképzést Ákoson január 6-án, melynek Tar Csaba KREPSZ  (Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége) missziói tag volt a főszervezője. A  presbiterek képzését a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) támogatta. Szép számmal megjelentek a Nagykárolyi Református  Egyházmegye presbiterei közül a továbbképzésen, melyet a Sárospataki Református Teológia tanárai tartottak. Az előadásokat Tolnay István esperes rövid igemgyarázata előzte meg. Az igehirdető ...

Bővebben »

Presbiterképzés Ákoson

sh_1431588988

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében a következő hónap elején presbiterképzés indul, melynek keretében január 6-án tartják meg az első találkozást Ákoson. A képzést Sárospatakról (Magyarország) érkező előadók tartják majd. A képzés első alkalmán Tolnay István fogja tolmácsolni Isten igéjét a hallgatóságnak.  Dr. Enghy Sándor ószövetségi bibliaismeretből tart előadást, D. Szabó Dániel missziói beszámolót tart, Pásztor Gyula lelkipásztor Helyem az egyházban címmel ...

Bővebben »

Konferencia Érszakácsiban

DSC_0040

Dr. Békefy Lajos volt a meghívott előadó a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének őszi konferenciáján, melyet Érszakácsiban tartottak november 11-én. Az eseményre az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek presbiterek, és népes küldöttség jött a szomszédos, szatmári egyházmegyéből is. Tolnay István nagykárolyi esperes az 1 Pt 5,1-4 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Az igehirdető igyekezett feleletet adni, arra a kérdésre, hogy mi ...

Bővebben »

Hamarosan indul a presbiterképzés

akademiankrolkezdo-e1429084109270

A Nagykárolyi Református Egyházmegye küldöttsége  Sárospatakra látogatott el október 10-én, hogy megbeszélést folytasson a presbiterképzés lehetőségéről.    Tar Csaba, a KREK Presbiteri Szövetségének missziói előadója, Tolnay István nagykárolyi esperes és Almási Csaba, egyházmegyénk PSZ elnöke előbb  Nagy-Baló Csabával, a Sárospataki Református Kollégium igazgatójával folytatott közéleti témákról megbeszélést, majd az egyházmegyei presbiterképzésről egyezetettek a sárospataki teológia rektorával, Dr. Füsti- Molnár Szilveszterrel ...

Bővebben »

A gyülekezet, presbiter és lelkipásztor kapcsolata az egyházban

14877768_1250771468327392_128404307_n

A Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége október 29-én Hadadon tartotta meg őszi konferenciáját. Nagy Sándor lelei lelkipásztor és dr. Puskás Csaba orvos a gyülekezet, presbiter és lelkész egyházban való kapcsolatáról beszéltek előadásaikban. Az előadásokat nagytiszteletű Tolnay István esperes igehirdetése előzte meg, aki a Jn 1,41-43 igeszakasz alapján szólt a jelenlévőkhöz. András apostol példáján keresztül bemutatta, hogy milyen kell legyen nemcsak ...

Bővebben »

DR. SZÉLYES FERENC: PRESBITERI SZOLGÁLAT AZ EGYHÁZBAN

1003

Az alábbi videofelvételek a Presbiteri Szövetség  2016. május 28-án, Tasnádon tartott egyházmegyei konferenciáján készültek. Szíves figyelmébe ajánljuk minden kedves olvasónknak a felvételt, de különösen azoknak a presbitereknek, akik nem vehettek részt a konferencián. Ezzel az összeállítással igyekszünk pótolni számukra az elhangzottakat.  

Bővebben »

A presbiteri munkáról tanácskoztak

1014

Tasnádon tartotta meg május 28-án a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége idei első konferenciáját, melynek meghívott előadója dr. Szélyes Ferenc volt. A következő találkozójukat őszre tervezik a presbiterek. Az egyházmegye szinte minden egyházközségének presbitériuma képviseltette magát. A találkozó nagytiszteletű Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, aki az 1 Kor 16,13 igeszakasz alapján szólt a gyülekezeti elöljáróknak lélekhez szóló prédikációjában. Rámutatott arra, ...

Bővebben »

A beteglátogató presbiter – PSZ konferencia

A presbiterek beteglátogatásban végezhető szerepéről tartott Hadadon konferenciát a Nagykárolyi Református Egyházmegye presbiteri szövetsége. Az esemény nt. Nagy Sándor esperes igehirdetésével kezdődött, majd nt. Király Lajos, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjének előadásával folytatódott. Az igehirdetés során az esperes a Jer 35,12-13 igeszakasz alapján ébresztett megfontolandó gondolatokat a jelenlévőkben. Jeremiás próféta feladata volt a bűn miatti ítélet kimondása. Szükséges, de nem ...

Bővebben »