Szórványnap Érhatvanban

Idén is szép számmal ellátogattak a szeptember 24-én megtartott érhatvani szórványnapra. A környező településekről érkező reformátusok mellett sok helybeli ortodox is megtisztelte jelenlétével az ünnepséget.

DSC_0008

Az istentiszteleten Dobai Zoltán főjegyző hirdette Isten igéjét a Jeremiás könyvének harmadik része alapján. Az igehirdető felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy minden élethelyzetben őrizzék meg a reményt.  A hívő ember soha nem veszítheti el az Istenbe vetett bizalmat. Sok mindent el is veszíthetünk, de a reménységet sohasem. Kitért arra, hogy ugyan szomorú szívvel álltak meg télen Érhatvanban az utolsó református magyar ember sírjánál, de sohasem lehet azt tudni, hogy nem-e népesül be újra majd a református templom hívekkel. Az igehirdetést követően Paniti Zoltán tasnádszántói lelkipásztor köszöntötte magyar és román nyelven az ünneplő gyülekezetet. Paniti Eszter tiszteletes asszony bibliai igével szólt az egybegyűltekhez, majd felolvasta Csiha Kálmánnak a Szeressétek a templomot című versét. Tolnay István esperes ünnepi üzenetét Nagy Róbert missziói előadó olvasta fel. A szórványnapi ünnepséget  a nagykárolyi Pro Ecclesia kórus lélekhez szóló énekei tették szebbé. Az istentiszteletet követően a tasnádszántóiak jóvoltából szeretetvendégségre invitálták meg a református és ortodox híveket, akik békésen imádkoztak együtt vasárnap délután Istenhez.

 

 

Üzenet az érhatvani egyházmegyei szórványvasárnap gyülekezetéhez

Igei mottó: „… juhaimnak maradékát pedig  összegyűjtöm…” (Jer.23,3)

 

Kedves ünneplő gyülekezet! Amikor eltemettük az utolsó érhatvani református magyar embert, talán sokan közülünk arra gondoltunk: érdemes-e ezt a hagyományt folytatni? Érdemes-e ezentúl évente összegyűlni szeptember utolsó vasárnapján egy olyan templomban, ahol évközben már némán hallgat az egykor istentiszteletre hívogató érhatvani református templom harangja? S talán sokan magunkban legyintettünk: ide sem fogunk már többé elzarándokolni. Nincs kiért…

S ennek ellenére ma mégis itt vagyunk: ti valóságosan, én pedig lélekben veletek. Mert az imént azt mondtam: nincs kiért! Most azt mondom, sajnos, lehet, hogy nincs már kiért, de VAN MIÉRT. És ha van miért, akkor lesz KIÉRT is!

Miért vagyunk ma itt? Azért, mert valahol mindnyájan érezzük: itt a helyünk… még mindig! Ez az érhatvani kiürült templom legalább egy évben egyszer meg kell teljen: Lélekkel és lelkekkel! Itt a helyünk, ahol nagyapáink korában egykoron még népes kisgyülekezet élt, szolgált, dolgozott és imádkozott, mert élni akart. Hol vannak ők? Azok, akik nem vándoroltak el innen, kint alusszák örök álmukat a csendes temetőben. És mi itt vagyunk: egy évben egyszer… helyettük is…

A felolvasott bibliai ige Erdély legelismertebb ma élő szórványmisszionáriusának, Vetési László lelkipásztornak az egyik kedvenc igéje. Diákkoromban két éven át igyekeztem segíteni neki abban a szolgálatban, amit a diaszpórákban élőkért végzett. Jártam vele olyan templomokban, ahol már akkor nem élt református magyar a faluban, s a templom falai omladoztak, mintegy jelezve: itt valóban vége már mindennek, ami magyar és református!

Ez az érhatvani templom azonban még áll, mert voltak és vannak a közelmúltban és a jelenben olyan egykori esperesek és itt szolgáló lelkipásztorok, szomszédos gyülekezeti tagok, akik nem hagyják… nem hagyják, hogy e templom falai is leomoljanak… mert az már tényleg a vég… a vég, amit elfogadunk, a vég, amibe egyszerűen csak beletörődünk, és megyünk tovább menteni, ami még menthető… máshol, máshová!

Kedves ünneplő és az egykori gyülekezetre emlékező testvéreim! Igen, azok helyett vagyunk és leszünk itt, akik egykor itt éltek. Ez a válaszom az előbb feltett MIÉRT kérdésre! És KIÉRT jövünk ide? Azért a mindenható Úr Istenért, akiben reménykedünk, akiben úgy bízunk, hogy hisszük: ha Ő akarja, és amikor Ő akarja, mindez, amiért ma szomorú szívvel és megrendült lélekkel emlékezünk, egyszer megfordulhat majd. Ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal köszönt mindnyájatokat és kíván áldott szórványvasárnapi ünnepet Tolnay István esperes.

 

 

32 elemet

Tanévnyító istentisztelet Nagykároly-Belvárosban (képriport)

17 elemet

Forrás: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség facebook oldala

Válás

toll„Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.” (Példabeszédek 21,9)

A hét folyamán beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy a rossz házastárs is jobb, mint a semmi. Majd hozzátette azt is, hogy nyilván ha részeges vagy agresszív a társ, akkor indokolt a válás. Ez pedig igencsak kényes kérdés. Vajon mikor indokolt a válás és mikor nem? Bizonyára mindenkinek megvan erről a maga véleménye. Az igében arról olvasunk, hogy „jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal”. Pedig ott sem  kellemes. Mielőtt bárkinek a feje felett pálcát törnénk a válása miatt, ne feledkezzünk meg soha arról, hogy vannak házasságok, melyek megmenthetők, és vannak olyan élethelyzetek, amikor több ember is rámehet az együttélésre. Pál apostol azt mondja: „jobb házasságban élni, mint égni”, és ezt bizonyos esetekben meg is fordíthatjuk: jobb egyedül élni, mint égni. Ámen!

Imádság: Atyám, köszönöm a hitvesemet, akit mellém rendeltél segítőtársul. Imádságomban viszem teeléd azokat a házaspárokat, ahol a hűtlenség, agresszió, alkoholizmus vagy egyéb szenvedélybetegség miatt konfliktusok vannak. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Béke

toll„Jobb a száraz falat, mellyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.” (Példabeszédek 17,1)

Kedves Olvasó! Ugye  találkoztál már olyan emberrel, akiről te is tudod, hogy inkább a háborúságot választja a gazdagságért, minthogy megelégedjen a kevés falattal és békében éljen? Sokszor talán mi is beleesünk ebben a tévedésbe. Vannak helyzetek, amikor könnyű békében élni, és vannak olyan helyzetek is, amikor Jézus kezét megfogva a legnagyobb viharban is erősek kell legyünk, hogy el ne veszítsük a belső lelki békénket. “Volt egyszer egy király, aki felajánlott egy díjat annak a művésznek, aki lefesti számára a legjobb képet a békéről. Sok művész próbált szerencsét, jöttek a tehetségek az embert próbáló feladatra innen is és onnan is. A pályázati határidő lejárta után a király nézte, nézegette a képeket, míg végül tanácsadóival kettőt választottak ki. Ezek között dőlt el, hogy melyik kép szól a békéről. Az egyik kép egy nyugodt tó volt. A tó egy tökéletes tükörképe volt a háttérben békésen magasodó hegyeknek, mely óvatosan fogta körbe a tavat. Felettük, a kék égen bolyhos mintázattal fehér felhők úsztak át a levegőben. Mindazok, akik látták ezt a képet, úgy gondolhatták, hogy ez egy tökéletes kép a békéről, arról, amelyen tisztán átszűrődhet a nyugalom érzete. Nézzük, mi volt a második képen! A második képen is jelentek meg hegyek, de azok robosztusak és csupaszok voltak. Felettük az ég dühös volt ahonnan eső esett, ahol haragját a szél sűrűn csapkodta ide és oda, – miközben veszettül villámlott is. A hegy oldalán egy habzó vízesés zuhant alá és ez nem nézett békésnek egyáltalán. De ahogyan a király tovább nézett látta, hogy a vízesés mögött egy kis bokor nőtt egy repedésben. A bokorban egy a madár építette fészkét, tökéletes képet nyújtva ezzel a béke eredetéről. Nos, melyik kép nyerte el a díjat? A király úgy döntött, hogy a második kép. És tudod azt is, miért? Azért, mert – magyarázta a király – a béke nem azt jelenti, hogy az olyan hely, ahol nincsen zaj, hiba vagy kemény munka. A Béke azt jelenti, hogy a közepén állsz mindazon dolgoknak amelyek vihart vetve tombolnak körülötted, de Te továbbra is nyugodt vagy a szívedben.” Kívánom, hogy mindenki családjában és munkahelyén béke legye, s ha mégis néha tombol a vihar, legyünk mi azok, akik krisztusi hittel nyugodtak maradunk! Ámen!

Imádság: Kegyelmes Istenem! Áldott légy azért, hogy mi békében élhetünk. Imádságunkban visszük teeléd azokat, akik háborús térségekben, békétlen családokban élnek vagy stresszes munkahelyen dolgoznak. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

III. Jótékonysági Júlia-bál az épülő kertvárosi templom javára

A Nagykároly-kertvárosi  gyülekezet immár harmadik alkalommal rendezte meg a jótékonysági Júlia-bált, melynek helyszíne a szőlőúti Motel vendéglő volt, időpontja pedig idén szeptember 8.-ra esett, arra a bizonyos napra, amelyen 171 évvel ezelőtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme lángra lobbant a vármegyebálon. Az érkező vendégeket, akik közel 120-an jelentek meg, pezsgővel, egy szál virággal és a gyülekezet ünnepi kiadványával fogadták a szervezők.  

jubal1

A vendégek érkezése után a Carmina Renascentia nagykárolyi régizene együttes műsorát láthattuk és hallhattuk, mely szinte felidézte az akkori kor zenei-báli hangulatát, amelyet Petőfi és Szendrey Júlia is átélhetett.

Az egybegyűlteket a házigazda Tolnay István esperes köszöntötte, aki elmondta, hogy a jótékonysági est lehetőséget biztosít arra, hogy “szórakozva adakozzunk és adakozva szórakozzunk”. Továbbá elmondta, hogy az idei jótékonysági est célja az, hogy az összegyűlt adományokat az épülő kertvárosi templomtorony tetőszerkezetére fordítsák majd.

Ezután az est fővédnökeinek köszöntése következett, először Nt. Forró László egyházkerületi főjegyző szólt a jelenlevőkhöz, majd Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője pohárköszöntője hangzott el, mindketten a megmaradásra és az építésre bíztatták a jelenlevőket.

Ezt követően Erdei V. József előadóművész Elek György író tavaly megjelent „…akkor is, ott is, örökre szeret” című eszmefuttatását olvasta fel Petőfiről és Júliáról. Ugyanakkor az est folyamán Erdei V. József tolmácsolásában meghallgathattunk néhány Petőfi Sándor tollából származó verset.

Az estét felejthetetlenné „varázsolta” a debreceni Csokonai Nemzeti Színház énekeseinek a műsora, melyet Deák Emőke, Balog József és Kovács Levente előadásában hallhattunk. Első részben Kacsóh Pongrácz és Johann Strauss operettjeiből adtak elő ismertebb dalokat, majd a második részben Kálmán Imre Csárdáskirálynő és Marica grófnő c. nagyoperettjeiből hangoztak fel olyan ismert részletek, mint például: „Te rongyos élet…”, „Húzzad csak kivilágos virradatig…”, valamint „Hajmási Péter, Hajmási Pál” és a „Ringó vállú csengeri violám, kisangyalom” című operettdalok.

A bál folyamán lehetőség volt tombolák vásárlására, melyek értékes nyereményeket tartalmaztak. Sor került téglajegyek vásárlására is, valamint festményaukcióra és értékes faragott tárgyak licitálására is. Ezúton is illesse köszönet Baráth Imre festőművészt, Horvát Katalin amatőr festőt, valamit Tarr Szilárd vállalkozót a felajánlott művekért.

Az jótékonysági est nagyszerű  lehetőség volt arra, hogy ismét megmutassuk hol tart, hogyan halad templomunk építése. Az est lehetőséget biztosított arra is, hogy gyülekezeti tagok, presbiterek, lelkészek, orvosok, vállalkozók, politikai elöljárók együtt vacsorázzanak, táncoljanak, mulassanak és jótékonykodjanak egy nemes cél érdekében a Nagykároly-kertvárosi templom építésének folytatásában.

Illesse köszönet a bálszervező bizottság tagjait, akik idejüket nem sajnálva a szervezésben és anyagiakban is e nemes cél mellé álltak, továbbá a bál szervezésének előkészületeiben a következő magánszemélyeket és cégeket:

Ali Baba vendéglő, Papp Zsolt tulajdonos
Bencze-Kádár lelkészházaspár
Bihardiószegi Tolnay-barackos, id. Tolnay István
Bikfalvi Zsolt fotóművész
Dallos család
dr. Hágó Nándor tanácsos
Dragos Georgescu fotóművész
Fándly család
Fazakas Zoltán virágkereskedés
Garden Center Pominova kft.
Giczei családi vállalkozás

Gindele Imre iskolaigazgató

Gold T Farm gyógyszertár, Hágó Áron tulajdonos
ifj. Bántó Zoltán
Kertvárosi Orosz Erzsébet Nőszövetség
Mátészalkai Kiméra Vadászüzlet
Krausz Emma
Lavender ajándékbolt, Bikfalvi Márta tulajdonos
Lorex car kft., Schuller Tibor tulajdonos
Mátészalkai Járási Hivatal, Fülöp István elnök
Mold Marius virágkereskedés
Nagy György lelkész Mátészalkáról
Nagykárolyi Önkormányzat
Nagykárolyi Református Egyházmegye
Óbis Ibolya
Paste Tutti kft., Nagy József tulajdonos
Pearl Gift Shop, Krausz Helga tulajdonos
Romász Sándor
Sebestyén Előd lkp. és családja
Suhó József és neje
Szalay család

Szaniszlai Zoltán asztalosmester

Tarr Rag Bau kft., Tarr Szilárd tulajdonos
Tolnay István esperes és családja
Virág Katalin
Horváth Katalin festőművész
Baráth Imre festőművész
Nagy Zsolt hangmérnök
Szőlő úti Motel vendéglő, Vikk László manager
Nagy Zoltán alpolgármester és családjaKovács István

Magyar Károly Márton

 

Tolnay Adrien vallástanár

15 elemet

 

Forrás: Nagykároly-kertvárosi Egyházközség facebook oldala

Iskolakezdés

toll„A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.” (Példabeszédek 13,1)

Holnap újra becsengetnek az iskolákban. Sokan várják már ezt a napot, és természetesen sokan vannak, akik jobban szeretnék továbbra is a vakációt. A Példabeszédek könyvében az oktatás, a bölcsesség elsajátításának fontosságáról olvasunk. Ez arra buzdít, hogy a gyermekek engedelmesen fogadják a felnőttek nevelését. Ezt ma egy tanulságos történettel szeretném kiegészíteni, ami sokkal inkább a szülőkhöz és oktatókhoz szól: „Volt egyszer egy szikla, s rajta egy sasfészek. A szikla alatt volt egy házikó, mellette egy kis udvaron élt egy tyúk. Egyszer csak nagy szél kerekedett, s a sasfészekből az egyik tojás legurult a kis udvarra a tyúkhoz. Az meglátta a tojást, hozzátette a sajátjai mellé, s kikeltette. A tyúk azt hitte, hogy csibét keltett ki és a „csibe” egyre csak nőtt. Gyorsabban nőtt, mint a testvérei, s járt-kelt az udvaron. Egész életében arra volt nevelve, hogy magot kell felcsipkednie a talajról. Ha szerencséje lesz, kihúz a földből egy gilisztát. Arra volt tanítva, hogy nem szabad a kerítésen kívül mennie, különben meg lesz büntetve. És ez így van rendjén, mert ez mindig is így volt. Így lett a kis „csirke-sas” nevelve. A kis sas úgy is viselkedett, mint a többi csibe. Járt-kelt az udvaron, szedegette a magot. Egyszer, amint így kapirgált, felnézett az égre, s mit látott: egy óriási sast, amely csodálatosan repül. A kis sas megszólalt:

– Gyönyörű lenne, ha én is tudnék ilyen csodálatosan repülni.

A sas meghallotta, s így szólt hozzá:

– Hiszen te repülhetsz.
– Á, dehogy. Én még a kerítésen kívül sem mehetek. Magot kell kapirgálnom. Ha jól megy, kihúzok magamnak egy gilisztát és egyszer talán vasárnapi ebédként végzem majd. Így volt ez mindig.
– De te repülhetsz. Legalábbis megpróbálhatod.
– Hogyan?
– Normálisan. Úgy, mint én. Próbáld meg! Lehet, hogy párszor lepottyansz. Lehet, hogy az elején nem sikerül. De legelőször is meg kell próbálnod!

A beszélgetést meghallotta a tyúkanyó, odaszaladt és rákezdett:

-Ki látott már ilyet, hogy egy tyúk repüljön? Itt maradsz és kész!

Így szólt hozzá a sas:

– Próbáld meg! Amíg nem próbáltad meg, nem tudod, hogy sikerül-e.

A tyúkanyó erre ezt mondta:

– Itt maradsz! Nem mehetsz el az udvarról! Egész életedben azt magyaráztam, hogy te nem tudsz repülni. A kerítés mögé sem szabad menned!

A kis sas egy darabig tétovázott, nem tudta, mitévő legyen. Odasereglettek hozzá a csibebarátai, akik végül meggyőzték arról, hogy nem képes repülni és ezért ő meg sem próbálta.

A sasfióka ezek után az egész életét abba a tudatban élte le, hogy ő egy átlagos tyúk, akinek semmi keresnivalója nincs az égen a sasok között”. Az igeszakaszban arról olvastunk, hogy a „bölcs fiú enged atyja intésének”. Ehhez nagyon fontos tényező, hogy a felnőttek pozitívan motiválják gyermekeiket, biztassák azokat. Ne korlátok közé „kapirgálásra” neveljék! Ha a  gyermek mindig azt hallja, hogy te csak kevésre vagy képes, akkor sasként is egy átlagos „tyúk” marad belőle. Ez pedig a mi oktatási szokásunk hibája. Kívánom, hogy minden gyermek kellő motivációt kapjon az új tanévben képességei fejlesztéséhez. Ámen!

 

Imádság: Atyám, légy áldott a bölcs tanításokért. Kérlek, legyen áldásod az új tanéven, a gyermekek szorgalmán és az oktatók munkáján egyaránt! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Vakációs bibliahét Tasnádszarvadon (képriport)

33 elemet

Forrás: Tasnádszarvadi Református Egyházközség facebook oldala

Lelki táplálék

toll„Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét…” Péld 10,3

 

Az elmúlt napokban egy nagyon érdekes dolgot láttam. Egy idősebb hölgy és egy kislány egy kis szekeret húztak, amibe kukából gyűjtött holmik és kenyérdarabok voltak. Kukázásból éltek, és még sem volt egyikőjük sem alultáplált. Többek között eszembe jutott az, hogy mások mindenféle finomságban bővölködnek, s mégis alig esznek, csak válogatnak. Valahogy így vagyunk a lelki táplálékkal is. Sokszor lelkileg azok a  legszegényebbek, akik bőségesen részesülnek Isten szent igéjének táplálékából. Van bőven lehetőségük arra, hogy akár a templomba hallgassák Isten igéjét, akár otthon olvassák a Szentírást, vagy igemagyarázatokat. Mások pedig, akik lehet a munkahelyük miatt, lehet, hogy egy betegnek a gondozása miatt, vagy más okból kevesebbet tudnak templomba menni, Bibliát olvasni, azok az igemorzsákat is képesek megkeresni. Keresnek egy-egy rejtett alkalmat arra, hogy Isten igéjének drága táplálékát magukhoz vegyék.

Keresztyén testvérem! A lélek tápláléka ugyanolyan fontos, mint a test tápláléka. Vedd azt örömmel magadhoz nap mint nap! Ámen!

 

Imádság: Mennyei Atyám! Köszönöm neked, hogy szent igéddel táplálod lelkemet. Kérlek, légy gyámolítója a betegeknek, támasza a gyengéknek és vigasztalója a gyászolóknak. Ámen!

 

Sebestyén Elek Előd