III. Jótékonysági Júlia-bál az épülő kertvárosi templom javára

A Nagykároly-kertvárosi  gyülekezet immár harmadik alkalommal rendezte meg a jótékonysági Júlia-bált, melynek helyszíne a szőlőúti Motel vendéglő volt, időpontja pedig idén szeptember 8.-ra esett, arra a bizonyos napra, amelyen 171 évvel ezelőtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme lángra lobbant a vármegyebálon. Az érkező vendégeket, akik közel 120-an jelentek meg, pezsgővel, egy szál virággal és a gyülekezet ünnepi kiadványával fogadták a szervezők.  

jubal1

A vendégek érkezése után a Carmina Renascentia nagykárolyi régizene együttes műsorát láthattuk és hallhattuk, mely szinte felidézte az akkori kor zenei-báli hangulatát, amelyet Petőfi és Szendrey Júlia is átélhetett.

Az egybegyűlteket a házigazda Tolnay István esperes köszöntötte, aki elmondta, hogy a jótékonysági est lehetőséget biztosít arra, hogy “szórakozva adakozzunk és adakozva szórakozzunk”. Továbbá elmondta, hogy az idei jótékonysági est célja az, hogy az összegyűlt adományokat az épülő kertvárosi templomtorony tetőszerkezetére fordítsák majd.

Ezután az est fővédnökeinek köszöntése következett, először Nt. Forró László egyházkerületi főjegyző szólt a jelenlevőkhöz, majd Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője pohárköszöntője hangzott el, mindketten a megmaradásra és az építésre bíztatták a jelenlevőket.

Ezt követően Erdei V. József előadóművész Elek György író tavaly megjelent „…akkor is, ott is, örökre szeret” című eszmefuttatását olvasta fel Petőfiről és Júliáról. Ugyanakkor az est folyamán Erdei V. József tolmácsolásában meghallgathattunk néhány Petőfi Sándor tollából származó verset.

Az estét felejthetetlenné „varázsolta” a debreceni Csokonai Nemzeti Színház énekeseinek a műsora, melyet Deák Emőke, Balog József és Kovács Levente előadásában hallhattunk. Első részben Kacsóh Pongrácz és Johann Strauss operettjeiből adtak elő ismertebb dalokat, majd a második részben Kálmán Imre Csárdáskirálynő és Marica grófnő c. nagyoperettjeiből hangoztak fel olyan ismert részletek, mint például: „Te rongyos élet…”, „Húzzad csak kivilágos virradatig…”, valamint „Hajmási Péter, Hajmási Pál” és a „Ringó vállú csengeri violám, kisangyalom” című operettdalok.

A bál folyamán lehetőség volt tombolák vásárlására, melyek értékes nyereményeket tartalmaztak. Sor került téglajegyek vásárlására is, valamint festményaukcióra és értékes faragott tárgyak licitálására is. Ezúton is illesse köszönet Baráth Imre festőművészt, Horvát Katalin amatőr festőt, valamit Tarr Szilárd vállalkozót a felajánlott művekért.

Az jótékonysági est nagyszerű  lehetőség volt arra, hogy ismét megmutassuk hol tart, hogyan halad templomunk építése. Az est lehetőséget biztosított arra is, hogy gyülekezeti tagok, presbiterek, lelkészek, orvosok, vállalkozók, politikai elöljárók együtt vacsorázzanak, táncoljanak, mulassanak és jótékonykodjanak egy nemes cél érdekében a Nagykároly-kertvárosi templom építésének folytatásában.

Illesse köszönet a bálszervező bizottság tagjait, akik idejüket nem sajnálva a szervezésben és anyagiakban is e nemes cél mellé álltak, továbbá a bál szervezésének előkészületeiben a következő magánszemélyeket és cégeket:

Ali Baba vendéglő, Papp Zsolt tulajdonos
Bencze-Kádár lelkészházaspár
Bihardiószegi Tolnay-barackos, id. Tolnay István
Bikfalvi Zsolt fotóművész
Dallos család
dr. Hágó Nándor tanácsos
Dragos Georgescu fotóművész
Fándly család
Fazakas Zoltán virágkereskedés
Garden Center Pominova kft.
Giczei családi vállalkozás

Gindele Imre iskolaigazgató

Gold T Farm gyógyszertár, Hágó Áron tulajdonos
ifj. Bántó Zoltán
Kertvárosi Orosz Erzsébet Nőszövetség
Mátészalkai Kiméra Vadászüzlet
Krausz Emma
Lavender ajándékbolt, Bikfalvi Márta tulajdonos
Lorex car kft., Schuller Tibor tulajdonos
Mátészalkai Járási Hivatal, Fülöp István elnök
Mold Marius virágkereskedés
Nagy György lelkész Mátészalkáról
Nagykárolyi Önkormányzat
Nagykárolyi Református Egyházmegye
Óbis Ibolya
Paste Tutti kft., Nagy József tulajdonos
Pearl Gift Shop, Krausz Helga tulajdonos
Romász Sándor
Sebestyén Előd lkp. és családja
Suhó József és neje
Szalay család

Szaniszlai Zoltán asztalosmester

Tarr Rag Bau kft., Tarr Szilárd tulajdonos
Tolnay István esperes és családja
Virág Katalin
Horváth Katalin festőművész
Baráth Imre festőművész
Nagy Zsolt hangmérnök
Szőlő úti Motel vendéglő, Vikk László manager
Nagy Zoltán alpolgármester és családjaKovács István

Magyar Károly Márton

 

Tolnay Adrien vallástanár

15 elemet

 

Forrás: Nagykároly-kertvárosi Egyházközség facebook oldala

Iskolakezdés

toll„A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.” (Példabeszédek 13,1)

Holnap újra becsengetnek az iskolákban. Sokan várják már ezt a napot, és természetesen sokan vannak, akik jobban szeretnék továbbra is a vakációt. A Példabeszédek könyvében az oktatás, a bölcsesség elsajátításának fontosságáról olvasunk. Ez arra buzdít, hogy a gyermekek engedelmesen fogadják a felnőttek nevelését. Ezt ma egy tanulságos történettel szeretném kiegészíteni, ami sokkal inkább a szülőkhöz és oktatókhoz szól: „Volt egyszer egy szikla, s rajta egy sasfészek. A szikla alatt volt egy házikó, mellette egy kis udvaron élt egy tyúk. Egyszer csak nagy szél kerekedett, s a sasfészekből az egyik tojás legurult a kis udvarra a tyúkhoz. Az meglátta a tojást, hozzátette a sajátjai mellé, s kikeltette. A tyúk azt hitte, hogy csibét keltett ki és a „csibe” egyre csak nőtt. Gyorsabban nőtt, mint a testvérei, s járt-kelt az udvaron. Egész életében arra volt nevelve, hogy magot kell felcsipkednie a talajról. Ha szerencséje lesz, kihúz a földből egy gilisztát. Arra volt tanítva, hogy nem szabad a kerítésen kívül mennie, különben meg lesz büntetve. És ez így van rendjén, mert ez mindig is így volt. Így lett a kis „csirke-sas” nevelve. A kis sas úgy is viselkedett, mint a többi csibe. Járt-kelt az udvaron, szedegette a magot. Egyszer, amint így kapirgált, felnézett az égre, s mit látott: egy óriási sast, amely csodálatosan repül. A kis sas megszólalt:

– Gyönyörű lenne, ha én is tudnék ilyen csodálatosan repülni.

A sas meghallotta, s így szólt hozzá:

– Hiszen te repülhetsz.
– Á, dehogy. Én még a kerítésen kívül sem mehetek. Magot kell kapirgálnom. Ha jól megy, kihúzok magamnak egy gilisztát és egyszer talán vasárnapi ebédként végzem majd. Így volt ez mindig.
– De te repülhetsz. Legalábbis megpróbálhatod.
– Hogyan?
– Normálisan. Úgy, mint én. Próbáld meg! Lehet, hogy párszor lepottyansz. Lehet, hogy az elején nem sikerül. De legelőször is meg kell próbálnod!

A beszélgetést meghallotta a tyúkanyó, odaszaladt és rákezdett:

-Ki látott már ilyet, hogy egy tyúk repüljön? Itt maradsz és kész!

Így szólt hozzá a sas:

– Próbáld meg! Amíg nem próbáltad meg, nem tudod, hogy sikerül-e.

A tyúkanyó erre ezt mondta:

– Itt maradsz! Nem mehetsz el az udvarról! Egész életedben azt magyaráztam, hogy te nem tudsz repülni. A kerítés mögé sem szabad menned!

A kis sas egy darabig tétovázott, nem tudta, mitévő legyen. Odasereglettek hozzá a csibebarátai, akik végül meggyőzték arról, hogy nem képes repülni és ezért ő meg sem próbálta.

A sasfióka ezek után az egész életét abba a tudatban élte le, hogy ő egy átlagos tyúk, akinek semmi keresnivalója nincs az égen a sasok között”. Az igeszakaszban arról olvastunk, hogy a „bölcs fiú enged atyja intésének”. Ehhez nagyon fontos tényező, hogy a felnőttek pozitívan motiválják gyermekeiket, biztassák azokat. Ne korlátok közé „kapirgálásra” neveljék! Ha a  gyermek mindig azt hallja, hogy te csak kevésre vagy képes, akkor sasként is egy átlagos „tyúk” marad belőle. Ez pedig a mi oktatási szokásunk hibája. Kívánom, hogy minden gyermek kellő motivációt kapjon az új tanévben képességei fejlesztéséhez. Ámen!

 

Imádság: Atyám, légy áldott a bölcs tanításokért. Kérlek, legyen áldásod az új tanéven, a gyermekek szorgalmán és az oktatók munkáján egyaránt! Ámen!

Sebestyén Elek Előd