Havi archivum: október 2017

Őszi reformációs zsoltár helyett

Autumn-Wallpaper-autumn-35867750-1280-800-1024x640 (1)

Uram, nem tudom, mennyit énekeltél, néped zsoltárait, s más dalokat. De ismerem panaszló, szelíden vádló szavad: „Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok; siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok”. Hány furulyaszós éjszakád és zsinagógás, hegyoldalas énekes órád volt? Nem tudom. De nagyon jó lenne tudni, hisz’ éneked és furulyaszód mindig messzebbre szólt önmagadnál - EZREDÉVEN ÁT, ÖTSZÁZ ÉVEN ÁT, s nem volt némító ...

Bővebben »

Kálvinról nevezik el a kolozsvári Farkas utcai templom előtti teret

28_20050710_230337

A reformáció 500. évfordulója alkalmából a kolozsvári polgármesteri hivatal közölte: Jean Calvinról (Kálvin János) nevezik el a kolozsvári Farkas utcai templom előtti teret – közli az MTI.  A hivatal Kálvin Jánost a 16. század egyik legnagyobb teológusaként mutatta be közleményében. Méltatta ugyanakkor a református egyháznak a kolozsvári városkép megőrzésében játszott szerepét. A polgármesteri hivatal 14 olyan, református egyházi tulajdonban levő épületet sorolt ...

Bővebben »

Van ellenzője is Nagykárolyban a REF500 emlékműnek

DSC_0064

Tolnay István nagykárolyi esperes nyilatkozott az Anziksznak a REF500-emlékmű kapcsán. – Esperes úr, mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy Nagykároly város döntéshozó-testületében tulajdonképpen felekezeti tapintatlansággal vádolták meg a leendő REF500 emlékművet, annak kigondolóit. Másokra nézve sértő-e a Sola Scriptura felirat? – Kezdjük azzal, hogy ezt az emlékműállítást a Nagykárolyi Református Egyházmegye Elnöksége (esperese és főgondnoka) kezdeményezte. A Reformáció 500. emlékévében ...

Bővebben »

Kopjafát avattak Lelében

DSC_0060 (15)

A reformáció ötszázadik évének állítottak emléket Lelében október 29-én azzal a kopjafával, melynek hasonmását egy héttel azelőtt a magyarországi testvértelepülésükön, Cégénydányádon avattak fel. A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Tolnay István nagykárolyi esperes tolmácsolta Isten igéjét a Jn 3,7 igeszakasz alapján. Az igehirdető Nikodémus történetén keresztül rávilágított arra, hogy a reformáció nem a külsőségekben, hanem elsősorban hit- és gondolkodásmódban jelent ...

Bővebben »

Kórustalálkozó Koltón

22906688_1490870574360258_839778349_o

Egyházkerületi kórustalálkozót tartottak a Máramaros megyei Koltón, amely 11 órakor kezdődött a református templomban. Az ünnepi istentiszteleten Forró László egyházkerületi főjegyző hirdette Isten igéjét a 46. zsoltár alapján. Igehirdetésében kihangsúlyozta, hogy a zsoltár olyan tartalmat tár elénk, melyben a múlt, a jelen és a jövendő, mint Isten gondviselésének folytonossága van jelen. Hitben való kitartásra intett, valamint a különböző támadásokkal való ...

Bővebben »

A reformáció emlékünnepe Érszakácsiban

22829579_1418180071610705_7795789682133024862_o

A Reformáció 500 emlékünnepe alkalmából október 29-re hazahívtuk és hazavártuk az Érszakácsiból elszármazott testvéreinket. Volt, aki a messzi Ausztráliából érkezett haza szülőfalujába. Az úrvacsorával egybekötött istentisztelet után kopjafát és emlékpadot áldottunk meg a templomkertben. A két alkotás Szabó Béla presbiter testvérünk keze munkáját dícséri. A kopjafa a templomunk tornyát mintázza, az emlékév évszámaival, Igével és a bárány jelképével. Az emlékpad ...

Bővebben »

Látni, hallani, szólni és tenni

bible-reading

„Kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, füleik vannak a hallásra, de nem hallanak.” (Ez 12,2)   „Egy szó, egy fillér, egy kézszorítás, ha áld, ha segít, ha szolgál, drágább kincs az minden diadémnál” – fogalmazott Ravasz László egykori református püspök. A reformáció küszöbén a szóról és kézfogásról vallott gondolatai tovább folytatják Ezékiel próféta gondolatsorát, aki látásról és hallásról ...

Bővebben »

Balog: még ma is adósságunk van Ravasz Lászlóval szemben

Download (2)

 A református egyháznak még ma is adóssága van Ravasz László református püspökkel szemben, de talán még több a magyar szellemi és közéletnek – fogalmazott az emberi erőforrások minisztere pénteken Leányfalun. Balog Zoltán a Ravasz László születésének 135. és a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóján azt mondta, a református közéletiség része Magyarország politikatörténetének, de általános kultúrtörténetének és szellemi-lelki történetének is, ...

Bővebben »

Mészáros János Elek koncert Kaplonyban

IMG_20171022_182324

Október 22-én a délutáni órákban a kaplonyi református templomban is felcsendültek a hit, hazaszeretet, szülőföldön való megmaradás dallamai Mészáros János Elek ajkáról. A szép számmal megjelent hívek mind reformátusok, mind római-katolikusok szemébe könnyet csalt az előadó szívhez szóló bizonyságtétele. Hitbeli meggyőződését hazafias érzelmek kíséretében olyan szolgálatnak tekinti, amit szerte a Kárpát-medencében hirdetni kötelessége.  Mindazok, akik eljöttek a koncertre maradandó élménnyel ...

Bővebben »

A reformáció jegyében ítélték oda az idei Orbán Balázs-díjakat a székelyföldi megyék

dsc_0600

A reformáció jegyében Kató Bélának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének, Jakab Istvánnak, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesének és Tőkés Zsoltnak, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatójának ítélték oda idén a székelyföldi megyék legrangosabb kitüntetését, az Orbán Balázs-díjat – közli az MTI.  Kovászna, Hargita és Maros megye önkormányzata közös közleményben számolt be szombaton a marosvásárhelyi vártemplomban péntek este tartott díjátadóról. Amint a ...

Bővebben »

Naptárak 2018-ra

falinptr18

Megjelent a 2018-as református falinaptár. A naptáron a magyarkeceli harangláb látható. A naptár megvásárolható a református parókiákon 5 lejért.   Hamarosan kapható a 2018-as Református Kalendárium is! A kalendárium borítóján az egyházkerületi székház látható. A kalendárium ismét gazdag tartalommal várja olvasóit! A tartalomból: Váradi Sándor Károly: Magyarkecel ● Kerekes József: A reformáció nyomvonalán ● Ghitea-Szabó József Levente: Megbékéltettek gyülekezete ● Lucza István: „Majd ...

Bővebben »

Koncert Börvelyben

DSC_0008

A börvelyi református templomban lépett fel Mészáros János Elek vasárnap délelőtt. A lélekmelengető koncerten a reformátusok mellett római katolikusok is részt vettek. A Magyarországról érkezett művészt Kátai Tibor lelkipásztor köszöntötte. Mészáros János Elek a koncerten a hit, a hazaszeretet és hűség témakörében olyan dalokat, verseket és gondolatokat osztott meg, melyek erősítették  a hallgatóság vallási és nemzeti identitását. Azok a hosszú ...

Bővebben »

Hazatért a Vizsolyi Biblia

kep

A helytállásra, kitartásra és megmaradásra biztató beszédek hangzottak el tegnap délelőtt a nagykárolyi református templomban, a Vizsolyi Biblia hazatérte kapcsán szervezett ünnepségen. A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat egyik kiemelkedően fontos — a nagykárolyi reformátusok számára talán a legfontosabb — eseményéhez érkeztek tegnap, amikor is a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség vasárnapi istentiszteleti alkalmának keretében hazatért a Vizsolyi Biblia egyik limitált sorszámú, ...

Bővebben »

Győzd le a bűnt!

bible-reading

„Embernek fia – így szól az én Uram, az ÚR –, vége van Izráel földjének! Eljött a vég a föld négy sarkára!”  (Ez 7,2)   Gyakran elégedettséggel tölt el, mikor azt halljuk, hogy vége van valaminek. Vége van a munkaidőnek, sikeresen véget ért egy  vizsga, és még folytathatnánk a sort. Ám vannak olyan élethelyzetek is, amikor szomorúsággal tölt el az, ...

Bővebben »

Akadálymentesítés Királydarócon – Út az otthontól az úrasztaláig!

22449296_1876785025682498_2028249580_o

A Krirálydaróci Református Egyházközség 2017-ben támogatást nyert a Diakóniai Keresztyén Alapítvány és a HEHS által meghirdetett pályázatra. Az alapítvány a templom akadálymentesítésére 3000 lej támogatást nyújtott, amihez a gyülekezet 450 lej önrésszel járult hozzá. A munkálatokat Kovács Elemér gondnok irányítása alatt végezte el a presbitérium az önkéntes gyülekezeti tagok áldozatkész segítségével. Az akadálymentesítést sikerült megvalósítani három helyszínen is: a templomnál, ...

Bővebben »

Vegyes házasságok régen és ma

DSC_0006

A vegyes házasságok jogi feltételeinek egykori és mai helyzetéről tartott  előadást Dr.  Lukács Olga a Nagykárolyban 2017. október 18-án tartott lelkészértekezleten. Az előadásra érkeztek lelkipásztorok Bihar és Máramaros megyéből is. Különösen nagy figyelemmel hallgatta mindenki az előadást, hiszen egyre több  a vegyes házasságok száma.  Sokan kötnek ugyanis házasságot más keresztyén felekezetűekkel, de újabban nem keresztyén vallásúakkal is. Az előadó végigvezette ...

Bővebben »

Mészáros János Elek koncert

Plakátok M.J.E 3

Mészáros János Elek koncertre várják a hétvégén az érdeklődőket két Nagykároly környéki településre is. A Csillag születik tehetségkutató 2012-es győztese a börvelyi református templomban vasárnap délelőtt 11 órától, míg a kaplonyi református templomban vasárnap délután 6 órától lép fel. A belépés díjtalan, a koncertet követően lehetőség kínálkozik dedikálásra és CD vásárlásra. A szervezők nagy szeretettel várnak mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Bővebben »