Hamarosan indul a presbiterképzés

A Nagykárolyi Református Egyházmegye küldöttsége  Sárospatakra látogatott el október 10-én, hogy megbeszélést folytasson a presbiterképzés lehetőségéről. 

akademiankrolkezdo-e1429084109270

 

Tar Csaba, a KREK Presbiteri Szövetségének missziói előadója, Tolnay István nagykárolyi esperes és Almási Csaba, egyházmegyénk PSZ elnöke előbb  Nagy-Baló Csabával, a Sárospataki Református Kollégium igazgatójával folytatott közéleti témákról megbeszélést, majd az egyházmegyei presbiterképzésről egyezetettek a sárospataki teológia rektorával, Dr. Füsti- Molnár Szilveszterrel és Pásztor Gyula akadémiai lelkésszel. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia a gyülekezeti munka támogatására, a presbiterek és gyülekezeti munkások szolgálatra való felkészítése érdekében népfőiskolai formában végez oktatást. A Kárpát-medencében egyedinek számító kezdeményezés célja, hogy segítsen felkészülni a gondnoki, presbiteri tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok hű és alapos végzésére.

Előreláthatólag januártól Ákoson indulhat a képzés, melynek során a lelkipásztorok,  presbiterek és diakóniai munkások hitvallásismereti, egyháztörténeti, egyházimereti és zenei képzésben részesülnek. A programon résztvevő lelkipásztorok az OLTT (Országos Lelkésztovábbképző Testület) jóváhagyását követően az 5+1 alkalomért 10 kreditpontot kaphatnak.

1006 1064