Budapesti kirándulás (képriport)

14 elemet

Forrás: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség facebook oldala

Kettős ünnep lesz Nagykárolyban

Nagykárolyban a reformáció 500. és a Magyar Református Egyház fennállásának 450. évfordulóján kettős ünnepségre várják az érdeklődőket december 2-án, szombaton. Délelőtt 11 órától az épülő új református templomnál kerül sor a kertvárosi református óvoda emléktáblájának leleplezésére. Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke fog prédikálni, köszöntő beszédek hangzanak el, majd pedig leleplezik az emléktáblát, és időkapszulát helyeznek el. Ezt követően 12 órától Nagykároly régi főterén (1918. december 1. sugárút szoborparkja) átadják a Károlyi Gáspár tiszteletére állított emlékművet. Igei köszöntőt fog mondani Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. Rövid műsor után kerül sor az emlékmű leleplezésére és koszorúzásra. A szervezők mindkét eseményre szeretettel várják az érdeklődőket.

Meghívó (1)_Oldal_1 Meghívó (1)_Oldal_2

Károli Gáspár Börvelyben

VargaSNovember 26-án, vasárnap este 6 órától a Reformáció 500 jubileumi év  helyi záró akkordjaként került sor a börvelyi református templomban Tóth-Máthé Miklós Én, Károli Gáspár című monodrámájának bemutatására.  Az előadás előtt  Kátai Tibor helyi lelkipásztor köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket, idézve a Zsidókhoz írt levél részletét: „Emlékezzetek meg az elöljáróitokról, akik hirdették nektek Isten igéjét.”

A monodrámát  Varga Sándor színművész, a helyi egyházközség presbitere, a szatmárnémeti  Harag  György társulat tagja adta elő. A mintegy másfél órás előadásban  megszemélyesítette Károli Gáspár gönci prédikátor alakját, aki az Igének keresett magyar igéket, és akinek türelmén és alázatán keresztül az örök Isten beszélt magyarul. Az előadásban felidézte az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás körüli nehézségeket, kiemelve Károli bátorságát, és a nemes ügyet diadalra vivő elszántságát.

Az előadás végén a helyi közönség felállva tapsolta meg a színművész  előadását, a lelkipásztor és a polgármester pedig megköszönte a lélekemelő és léleképítő élményt. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Gazdagság

toll„…felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt” (Ez 28,5b)

Az egyik rendezvényen történt, hogy egy gazdag illető jó néhány lelkipásztor jelenlétében kijelentette, hogy ő nem hisz Istenben. Senki sem mert semmit sem szólni, mert sajnos a gazdagság olyan tekintéllyé nőtte ki magát, hogy mindegy az, hogy milyen a műveltsége, a becsületessége valakinek, ha pénze van, az emberek hajbókolnak előtte. Volt ugyan olyan lelkész, aki nehezen fogta vissza magát, de hát illik-e egy ünnepséget vitával elrontani? A gazdagság nagyon sok embert felfuvalkodottá tesz, természetesen van kivétel is. Sokszor nem is a nagyon tehetősek, hanem egy kis pénzhez vagy apró pozícióhoz jutottak kezdik különbnek érezni magukat mindenki másnál. Ezékiel könyvében is arról olvasunk, hogy a tíruszi uralkodó magát istennek tekintette, jóllehet csak ember volt. Ez a bálványimádás alapvető, büszkeségben gyökerező példája. Isten azonban letörte büszkeségét. Talán ez az ige arra kellene minden embert emlékeztessen, hogy kár a gazdagságtól vagy a pozíciótól felfuvalkodottá válni, mert Isten előtt minden ember egyenlő, és ő a lelki kincseink szerint értékel bennünket. Arról pedig soha ne feledkezzünk meg, hogy ha valakinek van egy szép családja, békében és szeretetben él, az a leggazdagabb ezen a földön. Ámen!

Imádság: Uram, köszönöm, hogy minden nap valami új kinccsel, egy-egy mosollyal, kedves szóval ajándékozol meg. Kérlek, töltsd meg a szívemet hittel, hálával és szeretettel. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Az álomfejtésről hallhattak

Az álomfejtésről tartott előadást Ledán István érköbölkúti lelkipásztor a Nagykárolyi Református Egyházmegye harmadik negyedévi lelkészértekezletén november 23-án, Érendréden. A szép számmal megjelent lelkipásztorok nagy érdeklődéssel hallgatták az előadást.

DSC_0004

A lelkészértekezlet Nagy Sándor lelei lelkipásztor igei szolgálatával kezdődött, aki a Gal 4,8-11 igeversek alapján szólt a jelenlévőkhöz. A lelki közösség és az egymás közötti teljes bizalom megteremtésének fontosságát hangsúlyozta. Mindezekre nagy szükség van a lelkipásztorok körében is, hiszen miközben a gyülekezetek mindig elvárják lelkipásztoruktól a lelki támaszt, aközben a lelkészeknek is szükségük van arra, hogy Krisztushoz és egymáshoz fordulva lelkileg meg tudjanak újulni, fel tudjanak töltődni. A reformáció ötszázadik évfordulóján a sok különböző program szervezése mellett nem szabad megfeledkezni a lélek megújulásának fontosságáról, amiről amúgy kevés szó hangzik el. Ledán István különösen érdekesen építette fel tartalmas előadását, melyben beszélt az álomfejtés bibliai alapjairól és kifejtette annak pszichológiai hátterét is. Szemléltetésül néhány álmot is megemlített. Foglalkozott az álmok szimbolikájával, ugyanakkor azzal a kérdéssel, hogy a múltra vagy a jövőre néznek-e az álmok. Végül pedig beszélt az álmoknak a gyász feldolgozásában játszott szerepéről. Számtalan kérdés és hozzászólás hangzott el. Pap Dénes Zsolt lelkipásztor az álomfejtést teológiai szempontból magyarázva, arra hívta fel a figyelmet, hogy az álmok által Isten ma is üzenhet számunkra és irányíthatja életünket. Egy példát mondott el arról, hogy van olyan ismerőse, aki hosszú ideig elhanyagolta a vallásos életét, de egy többször visszatérő álom arra indította, hogy odafigyeljen hitéletére és újra rendszeresen látogassa Isten szent házát.

A lelkészértekezlet az érendrédiek jólelkű és gazdag vendégszeretetéből közös ebéddel ért véget.

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0009

Nagykároly szívébe költözött Ady és Itóka

A Károlyi-kastéllyal szemben, a város szívében állítatta fel a város első szoborcsoportját Nagykároly önkormányzata. Az  Ady Endrét és Otilia Marchișt ábrázoló szobrokat Csűry István református püspök, Virgil Bercea görög katolikus püspök, Kelemen Hunor RMDSZ elnök és Kovács Jenő nagykárolyi polgármester leplezték le. 

DSC_0132

A bronzból készült szoborcsoport anyagi hátterét Mold Marius vállalkozó biztosította, a gyönyörű alkotás pedig Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész munkáját dícséri. Az átadó ünnepségen erdélyi és magyarországi politikusok méltatták a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjának, Ady Endrének és Itóknak a barátságát, és az együtt élő népek testvériségét.

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Ady és Itóka barátságáról elmondta: óriási, bensőséges kapcsolat alakult ki közöttük. Személyükben nemcsak egy férfi és egy nő, hanem egy magyar költő és egy román írónő vannak egymás mellett megörökítve.  Ma ez a békés együttélésre és összetartásra kell indítsa az itt élőket.  Együtt kell védeni  a közös európai kultúrát – hangsúlyozta a politikus.

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke örömét fejezte ki, mivel számára ez a szobor szimbólummá emelkedik, mégpedig annak a barátságnak a jelképévé, ami szól a kultúrák-, népek- és együtt élő emberek találkozásáról. Amint emlékeztetett, ezek a baráti szálak a történelem során nagyon sokszor meglazultak. Előfordulnak olyan hullámvölgyek, amikor szükség van arra, hogy egy-egy ilyen szimbólumra rátekintsünk és üzenetét meghalljuk – fogalmazott a püspök.

A szoborcsoport átadásán Tolnay István református esperes és Radu Filip görög katolikus esperes mondtak áldást.

24 elemet

Ady Endre születésére emlékeztek Érmindszenten

Ady Endre életéről és költészetéről emlékeztek meg a költő-író születésének 140. évfordulója alkalmából szülőházánál  Érmindszenten szombaton – közli az MTI.

DSC_0066

    Az 1990 óta huszonnyolcadik alkalommal megrendezett “zarándokúton” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a költő szülőhelyének gyermekkori és ifjúkori emlékképei – így a hétszilvafa, az avardombok, a krisztuskereszt vagy a szikkadt Kraszna-ágak – egy nagy költészet motívumkincseivé váltak, jelképezték Ady költészetében a saját és a magyarság sorsát.
    A késő ősz, a novemberi napok fázós, ködös élményei elkísérték őt egész életében – mondta az ünnepség résztvevői előtt Lezsák Sándor. Szavai szerint tragikus, betegséggel és elillanó szerelmekkel, halálérzettel, örökös háborúsággal terhelt élet jutott Adynak, de ez alkotó élet volt, a váteszi képességekkel megáldott zseni sorstörténete, aki mélyre látott a bonyolult emberi létben éppúgy, mint a magyarságban.
    Lezsák Sándor szerint Adyt sokan félreértették, kiragadva költészetéből és életéből azokat a pillanatokat, amire éppen szükségük volt. Nem ismerték, vagy nem akarták észrevenni a kételyekkel küszködő kálvinistát, a folyton háborúzó férfit és a fajtáját ostorozó, de azt mindenkinél jobban szerető és féltő embert – tette hozzá.
    Békére és igazságra vágyott, a csalások és a hazugságok fölött – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke, hozzátéve, az életében esendő és romló Ady helyett a költői nagyságot és a látnoki erőt kell meglátni, ami közkincs és örök értéke a magyarságnak.
    Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hangsúlyozta, a költő kultusza máig él, főleg azért, mert Ady lázadó volt, küldetéstudattal rendelkezett és szenvedéllyel élt.
    “Azt vallotta, úgy kell magyarnak lenni a 20. században, hogy a magyarsággal és a magyarságtudattal megértjük a körülöttünk lévő népeket, és ők is meg kell értsenek bennünket” – mondta a szövetségi elnök. Utalt arra, Adyt elfogadták az Osztrák-Magyar Monarchia más nemzetiségű írói, költői és szellemi vezetői is, ez pedig azt mutatja, hogy lázadása és útkeresése megértésre talált.
    Ady Endre új minőséget teremtett az újságírásban, haladó és magyar volt – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Mint mondta, tudta, hogy küldetése van, változtatni akart a világ és a magyar nemzet sorsán, valamint új utakat nyitott a magyar irodalomban.
    A koszorúzással egybekötött ünnepségen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke és Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja is. 

 

63 elemet

Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2018. évi pályázati felhívásairól

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2018. évi pályázati felhívásait.

I. „A magyar kultúráért és oktatásért” című pályázati felhívás 2018

Központi és regionális pályázati felhívásainkra 2018. január 1. és 2018. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR – Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A központi pályázatok beadására  2017. november 15. – 2017. december 19. között van lehetőség. Regionális pályázatok esetében a beadási határidő a fenti dátumtól eltérő!

II. Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2018

Pályázati felhívásunkra 2018. január 1. és 2018. december 31. között megvalósuló, ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatását célzó pályázatokat várunk. A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni a NIR – Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatával. A pályázatok beadására  2017. november 15. – 2017. december 18. között van lehetőség.

III. Testvér települési együttműködés pályázati felhívás 2018

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázatok beadására 2017. november 15. – 2017. december 15. között van lehetőség.

IV. Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára 2018

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A pályázat benyújtási ideje: 2017. november 15. – 2018. január 15.

V. Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára 2018

Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára. A pályázat benyújtási ideje: 2017. november 15. – 2018. január 15.

További informárciókért látogasson el a www.bgazrt.hu oldalra!

A test lámpása

toll„ A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.” (Mt 6,22)

Néha akaratunk ellenére felhívja a figyelmünket egy-egy szempár. Talán azért, mert valami mélységes fájdalom rajzolódik ki rajta. Talán azért, mert épp a boldogságtól ragyog.

Jézus arról tanít minket, hogy szemünk a testünk lámpása. Egy lámpás azonban csak akkor tölti be hívatását, ha fényt sugároz magából. Ha már nem képes fényleni félreteszik vagy kidobják. Hasznavehetetlenné válik, és ez milyen szomorú. Vajon a mi szemünkben lángol-e még a szeretet fénye? A megtört tekintetek mögött meghúzódik-e még a remény pislogó fénysugara?
Ha ránézünk egy szempárra, sok mindent elárul nekünk. Nem kell nagy emberismerőnek lenni ahhoz, hogy lássuk a mögötte rejlő szelíd, barátságos vagy éppen durva lelkű, barátságtalan embert. Tiszta-e a tekintetünk?  Világos-e a testünk? Olyan szomorú látni, amikor valaki magára húzza a bűnök vastag, sötét köntösét, és később már nehezen tud megválni tőle. A bűn vált mindennapjai részévé. Arcára sötétség ült, szeméből a közöny és kiégés árad.

Szeretnéd-e, hogy veled ne így legyen? Szeretnéd-e, hogy életed minden napja békében teljen? Ne hagyd kialudni a lelkiismereted lángját! Vigyázz a testedre, mely lelked lámpása! És védd lelkedet, mely ebben a lámpásban lakik! Ámen!

Imádság: Kegyelmes Atyám! Köszönöm a szeretet fényét, melyet szívemben gyújtottál. Köszönöm az alázatot, melyet arcomra rajzoltál. Kérlek, tisztítsd meg szememet! Segíts, hogy világossága legyek családomnak és embertársaimnak! Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Én, Károli Gáspár

Börvelyben is bemutatásra kerül az Én, Károli Gáspár című monodráma. A darab rendezője id. Bessenyei István, szereplője Varga Sándor színművész, a börvelyi egyházközség presbitere, mindketten a szatmárnémeti Harag György társulat színészei. A mintegy 1 órás színdarab a bibliafordító Károli Gáspár életútját vezeti végig. Szatmárnémetiben október 31-én mutatták be a darabot. Az előadásra november 26-án, délután 6 órától mindenkit szeretettel várnák a szervezők a helyi református templomba.

VargaS

Bibliaismereti vetélkedő volt Nagykárolyban

Nagykárolyban tartották meg november 11-én az ifjúsági bibliaismereti vetélkedő egyházmegyei szakaszát. Börvelyből, Dobráról, Domahidáról, Leléből és Nagykároly-Kertvárosból érkeztek csapatok, hogy összemérjék bibliaismeretüket. A  legjobb eredményt a Nagykároly-Kertvárosiak (Fazekas Péter, Sălcudean Henrietta, Sălcudean Levente és Tihanyi Amanda) érték el, akik képviselni fogják egyházmegyénket november 18-án Érszalacson, az egyházkerületi megmérettetésen. Sok sikert kívánunk nekik!

15 elemet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Avasfelsőfalu)

A Nagybányai Református Egyházmegyébe kebelezett Avasfelsőfalui Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint:

– az egyházközség lélekszám: 185 lélek

– temploma gázzal fűtött és jó állapotban van

– a lelkészi lakás egy belvárosi tömbház-lakás: 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba,kamra (központi fűtéssel, önálló hőközponttal), garázs

– lelkész használatában 26 ár gyümölcsös

– magyar tannyelvű napközi, óvoda és I-VIII osztályos iskola a 3 km-re fekvő Vámfaluban van

– lelkészi javadalmazás besorolás szerint  és rezsiköltség

A lelkészi állásra azok pályázhatnak, akik első és második lelkészképesítő oklevéllel, felszentelési igazolással rendelkeznek és nem állnak fegyelmi kivizsgálás vagy eltiltás alatt

Pályázati határidő: 2017. december 18.

Pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:

Nagybányai Református Egyházmegye

430322 Baia Mare str. Minerilor nr. 5-7

jud. Maramures  telefon: 0262-212-770 vagy 0744-864-572

Forrás: krek.ro

Fákat ültettek

Kismajtényban a Reformáció 500 alkalmából hársfákat ültettek a gyülekezet ifjai.

9 elemet

Gyulán voltak gyülekezeti kiránduláson a tasnádiak (fotóriport)

15 elemet

Forrás: Tasnádi Református Egyházközség facebook oldala

Idősek vasárnapja Kismajtényban

A hétvégén tartották meg Kismajtényban az idősek és betegek vasárnapját, ugyanakkor emléktáblát avattak a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából. Különösen megható igehirdetéssel  és szép műsorral kedveskedtek a híveknek.

DSC_0030

Az ünnepség Tolnay István esperes igehirdetésével kezdődött, aki a  71. zsoltár  alapján prédikált lélekhez szóló igehirdetésében.  Az esperes idősekhez és fiatalokhoz egyaránt szólt. Felsorolt számos olyan nehézséget, amivel öregebb korban szembesülnek az emberek.  A betegek és idősek gondozásának alázatos vállalására intett mindenkit.  Emlékeztett arra, hogy egyszer mindenki megöregszik, s amit látnak a gyermekeink tőlünk, ők is ugyanazt a mintát fogják majd követni.  A prédikációt követően az egyházközség kórusának ajkán zendültek fel lélekmelengető dallamok, az ifjak pedig verses csokorral köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Ezt követően leplezték le a Reformáció 500 emléktáblát, melyről Balogh Enikő lelkésznő elmondta, hogy már több évvel ezelőtt felvetődött egy emléktábla állításának az ötlete. Voltak a gyülekezetből, akik megjegyezték, hogy jó volna valamilyen módon feljegyezni valahová azoknak a neveit, akik az ellenrefomáció idején hitük miatt el kellett hagyják szülőfalujukat, s 1724-ban a falu alapításakor Kismajtényba költöztek. Az emléktáblára a következő igét vésték fel a betelepült családok névsorával együtt: „Mert én veled vagyok, és megőrizlek téged, akárhová mégy.” (1Móz 28,15)

Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget a gyülekezeti házban, ahol igazán családias hangulatban voltak együtt a gyülekezet tagjai.  Példaértékű, hogy a gyülekezeti házban együtt énekelnek el ilyenkor egy-egy kedvenc  egyházi éneket és imádkoznak a hívek.

30 elemet

Konferencia Érszakácsiban

Dr. Békefy Lajos volt a meghívott előadó a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének őszi konferenciáján, melyet Érszakácsiban tartottak november 11-én. Az eseményre az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeztek presbiterek, és népes küldöttség jött a szomszédos, szatmári egyházmegyéből is.

DSC_0040

Tolnay István nagykárolyi esperes az 1 Pt 5,1-4 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Az igehirdető igyekezett feleletet adni, arra a kérdésre, hogy mi a presbiterek feladata a gyülekezetben. Meglátása szerint térségünkben papközpontúvá vált az egyház. Jellemző, hogy a döntéseknél ugyan még jelen vannak, de aktív szerepet kevesen vállalnak a gyülekezet gondozásában. Ennek ellenére nem szabad megfeledkezni azokról a presbiterekről sem, akik önzetlenül szolgálják az egyházukat.

Fülöp János házigazda lelkipásztor rámutatott: nagy áldás a mai nemzedék számára, hogy a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepelheti. Amint elmondta, a művész látja a kőben és fában, ami benne rejlik. Lefaragja arról azt, ami felesleges. A reformációt is ehhez hasonlította, ugyanis a reformátorok lefaragták mindazt, ami pluszban volt, hogy az egyház a maga eredeti szépségében, igaz voltában, a Szentírás szerint tündököljék.

Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke elmondta: a presbiteri tisztség a legszebb szolgálat, amivel a Magyar Református Egyház, a lelki édesanya kitünteti gyermekeit. Ez a legfontosabb tisztség is, ami által a Szentlélek vezetése alatt az egyház fenntartja és kormányozza magát. Egyházunk számára fontos kérdés, hogy milyen presbitereink vannak, mert olyan egyházunk lesz, mint amilyen presbitereket nevelünk. A presbitériumok lelki megújulása, az egyház megújulását jelenti. Nagyon fontosak az állandó presbiterképzések, hogy méltó munkatársa legyen miden presbiter lelkipásztorának. A királyhágómelléki presbiteri szövetség ezért is kezdte el a presbiterképzést ez év áprilisában Nagyváradon, az Emmaus kurzus elnevezésű tematikus füzet alapján. A képzés 2018-tól 5 éven át fog tartani. Évente három alkalommal találkoznak egy-egy két napos képzésen a presbiterek. A Magyar Presbiteri Szövetség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége támogatási nyilatkozatot írt alá egy 1000000 forintos összegről, melyből 500000 forintot a KREPSZ működései költségeire és konferenciák szervezésére, 500000 forintot pedig a Nagykárolyi Református Egyházmegyében 2018-ban induló presbiterképzésre használhatnak fel.

Dr. Békefy Lajos budapesti szociáletikus, református lelkipásztor a  Reformáció: múlt-jelen-jövő címmel tartott előadást. Örömét fejezte ki, hogy sok ismerős arcot fedezett fel a résztvevők között, akikre testvérként tekint, már csak annak okán is, hogy felmenői többek között Hadadról és Nagykárolyból származnak. Az előadó beszélt a reformáció vallási vonatkozásán túl, annak társadalmi és gazdasági hatásáról is. Az előadást követő köteten beszélgetés során szóba került az úrvacsoraosztás kérdése, ami során felvetődött, hogy egy kehelyből vagy kis pohárkákból történjen meg a bor kiosztása. Ugyanakkor szó esett az iszlám aktuális európai terjeszkedéséről is. Az előadó meglátása szerint az iszlám világ kétarcú, mert miközben elvárják, hogy Európában mindenféle jogot biztosítsanak nekik, a legtöbb iszlám országban a keresztyéneket kegyetlen módon üldözik.

A presbiterek számára megtartott konferenciának Almási Csaba volt a főszervezője, aki az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett meg azért, hogy az egyházmegye presbitériumai rendszeresen találkozhassanak, konferenciákon és képzéseken vegyenek részt. Jövő év elejétől a nagykárolyi egyházmegyében is beindul a presbiterképzés. Kiemelte a lelkipásztorok szerepét is ebben a munkában, mert amint mondta, ehhez fontos a lelkészek pozitív hozzáállása is, akik tájékoztatják presbitereiket ezekről a lehetőségekről, és akár velük együtt részt vesznek a mindenki számára hasznos találkozásokon.

A résztvevők ezúttal is nagyon érdekes előadást hallgathattak meg. Sokan meg is jegyezték, hogy sajnálhatják azok a presbiterek, akik nem mentek el. A közös program szeretetvendégséggel ért véget a falu kultúrotthonában, ahol az érszakácsiak jóvoltából különösen ízletes falatokat fogyaszthattak el a vendégek.

47 elemet