A honlap fejlesztését támogatták

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  támogatásával korszerű technikai eszközöket vásárolt nemrégiben a  nagykárolyi esperesi hivatal. A pályázati forrásból megvásárolt drón és fényképezőgép elsősorban az egyházmegye honlapjának fejlesztésében jelent kiemelkedő segítséget, hiszen a korszerű eszközök által minőségi fotók készülnek. Ez hozzájárul az internetes megjelenés látványosabb arculatához.  Az eszközök ugyanakkor használhatók az egyházmegye kiadásában  megjelenő imaheti füzet és naptár szerkesztéséhez szükséges anyag összeállításában. Illesse köszönet az alapítványt, amiért támogatja a Nagykárolyi Református Egyházmegye elektronikus oldalának fejlesztését, s ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az egyházmegye minél hatékonyabban közölhesse hitéleti és kulturális programjairól szóló beszámolóit.

megjott-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas-a-bethlen-gabor-alaptol_112108

EE501582-1C6E-4601-9940-E6BC959EC330

Reformációs emlékünnep Tasnádon

November 2–5. között ünnepségsorozatot tartottak a tasnádi református gyülekezetben a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A lelkészházaspár arra törekedett, hogy ne külsőségekben, hanem lélekben újuljon meg az egyházközösség és annak tagjai.

Pakulár István és Pakulárné Bú Julianna lelkipásztorok fontosnak tartották, hogy ne csak egy emlék-istentisztelettel adózzanak a jeles évfordulón, hanem a reformáció értékeit felmutató különböző előadásokkal és programokkal gazdagítsák a gyülekezet tagjait. A programsorozat csütörtök este kezdődött a Luther című életrajzi film levetítésével, amelyből megismerhették a jelenlevők Luther Márton életét és az egyház megújítására irányuló küzdelmeinek körülményeit. A következő napon, pénteken a nagyváradi Continuo régizene-együttes koncertjére került sor egy zenés áhítat keretében, amely eseményen reformáció korabeli hangszeres zene és zsoltárfeldolgozások hangzottak el az együttes előadásában a középkori templomban. Az eseménysorozat fő programjai szombaton zajlottak, amikor két előadás, ünnepi vallásóra és közös gyertyagyújtás is volt a gyülekezetben. A délelőtti előadáson nt. Szatmári Elemér tamásváraljai lelkipásztor tartott előadást „Mit jelent ma reformátusnak lenni?” címmel. Az előadó a reformátusság hiányainak és többleteinek az oldaláról közelítette meg a fő kérdést, majd kifejtette, hogy a helyesen megélt református öntudat csak előbbre viszi az egyes ember és a közösség életét is. Az előadás után ünnepi vallásórát tartottak a gyülekezet gyermekei számára. A gyerekek megnéztek egy mesefilmet Noé bárkájáról, majd a reformációhoz kapcsolódó kézimunkát készítettek. Ezt követően játszottak és uzsonnáztak. A délutáni előadás egy érdekes beszámoló volt az óromániai református misszió beindításáról. A vetítéssel egybekötött előadást nt. Horváth Miklós nyugdíjas lelkipásztor tartotta, aki 1974–1977 között végezte hűséggel a missziót. Sok érdekes élményről és tapasztalatról számolt be a hallgatóságnak. Az előadás után a gyülekezet tagjai átvonultak a templom udvarára. Ezen a helyen 500 darab mécsest helyeztek ki és gyújtottak meg, miközben zsoltárokat és dicséreteket énekeltek.

Vasárnap úrvacsorával egybekötött istentisztelet zárta a rendezvénysorozatot. A reformáció évében gyakran szó esik arról, hogyan határozzuk meg ma a reformációt. A reformáció megújulást jelent — hangsúlyozta Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese. Fiatalosan mondva: valaminek az újrakezdése, újratervezése. Tolnay István János evangéliumának a harmadik részét választotta igehirdetésének alapjául, azt a történetet, amikor Nikodémus, a zsidók főembere találkozott Jézussal, és megkérdezte tőle, mire van szüksége az életében. Jézus az újjászületést ajánlotta Nikodémusnak: „Szükség néktek újonnan születnetek”. Mert: „A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az”. Az embernek van lelke, lélekben kell újjászületni, lélekben kell megfiatalodni a hit erejével. A reformációval az egyház megpróbál visszafiatalodni Jézushoz. Ahol az egyház képes megfiatalodni, ahol a fiatalság lelke költözik belénk, ott a közösség is megfiatalodik. Ez akkor lehetséges, ha nem marad a templom falai között az ige. Az újrakezdést és az újraszervezést sokan a külsőségek megújításával fejezik ki. Szükség lenne a közös hitélményre, a megtapasztalásra. Újra kellene gondolni Istenhez való viszonyunkat. Személyessé kellene tenni az Isten-ember kapcsolatot — hangsúlyozta az igehirdető. Az istentisztelet részeként Biró Kitty olvasta fel Kálvin János imáját, énekelt Dohi Csenge és Pakulár András.

A szervezők ugyan sajnálták, hogy viszonylag kevesen vettek részt a programokon, de akik jelen voltak, minden bizonnyal meggazdagodtak és megerősödtek lélekben, ismeretben és református öntudatukban.

Forrás: frissujsag.ro