Vezetővel indulj!

„Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.” (Ézs 48,17)  

Kedves Testvéreim! Valamelyik nap elnézegettem egy nagykárolyi fotóművész gyönyörű természetfotóit a facebook-on. Csodálatos hegyi tájakat fotózott, a lehető legkülönlegesebb fényhatásokkal ötvözve. Lenyűgöző képek, valóban. S úgy elgondolkodtam azon, hogy ez a művész mennyit kell utazzon, hány hegyet kell megmásszon csak azért, hogy ezeket a fotókat elkészíthesse és megoszthassa velünk. Vajon egyedül merészkedett fel a hegycsúcsokra, vagy volt vezetője? Nem tudom, de az biztos, hogy vannak olyan magas hegyek, ahová a leggyakorlottabb turistának vagy a legszenvedélyesebb tájfotósnak sem ajánlatos egyedül, vezető nélkül elindulnia, mert könnyen végzetessé válhat ez a vállalkozása. Nem elég a bátorság és az ügyesség, nem elég a szenvedély, ismerni kell a járható utakat, a keskeny ösvényeket, amelyek sziklák és szakadékok között átvisznek. Ezért van a vezető, mert ő tudja csak, merre kell menni.

űt

Nos, talán ilyen rejtelmes, nagy hegyként magasodik előttünk minden újesztendő is. Ki tudja ma még, milyen magasságok, veszedelmes szakadékok bukkannak elénk 2O18-ban? Senki ne induljon neki az útnak vezető nélkül, mert könnyen eltéved, veszélybe jut, elvész, és végzetessé válhat számára e vakmerő vállalkozás! Testvérek, ugye, hisszük azt, hogy eddig is velünk volt, ezután is velünk lesz Valaki? Láthatatlan, de személyes, élő valóságában itt van Isten köztünk! Az Úr, Aki ismeri az utat! Halljátok csak, Igénkben Ő maga ajánlkozik vezetőnek: “Én vagyok az Úr, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell”. És akik most elfogadják ezt az ajánlatot, azoknak már előre ad néhány jó tanácsot, gyakorlati útmutatást. Azokat már előre figyelmezteti, hogy mire ügyeljenek az élet különböző helyzeteiben.

Ehhez persze az kell, hogy olvassuk az Igét, mégpedig naponta. Isten útmutatója mindig a Bibliából szólt hozzánk, szóljon az új évben is! Legyen Jézus Krisztus egész egyházmegyénk: lelkészeink, presbitereink, egyháztagjaink – de egész Magyar Református Egyházunk – Vezetője az új évben. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiótoknak Boldog Új Évet a Krisztusban! Ámen!

Tolnay István esperes

Szenteste Magyarcsaholyban (képriport)

12 elemet

Fotó: Kovács Szabolcs

Szenteste Nagykároly-Belvárosban (képriport)

28 elemet

Forrás: Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség facebook oldala

Szenteste Dobrán (képriport)

12 elemet

Fotó: Suhó Zoltán

Szenteste Szilágypérben (képriport)

24 elemet

Fotó: Póti Tibor

Karácsony Szaniszlón

Mit tennénk, ha hosszú távollét után hazatérnénk, otthon pedig nem várna ránk senki, és be sem fogadnának? – tette fel a kérdést prédikációjában Balla Árpád lelkipásztor karácsony első napján a szaniszlói református templomban. Jézus, a Megváltó hazatért és hazatér az emberiség közé, ám voltak és vannak, akik nem fogadják be őt. Karácsony emlékeztet minket arra, hogy Jézus haza akar térni személyesen hozzánk. Ha le tudunk hajolni előtte, akkor a mi szívünbe is megérkezik, és lesz igazi ünnepünk.

IMG_0209

A szépen felújított templomban a szaniszlói gyülekezet nagy érdeklődéssel hallgatta a tartalmas igehirdetést, majd református hagyomány szerint itt is kiosztották az úrvacsora sákramentumát. Az úrvacsorai kenyeret és bort Tóth Zoltán és családja ajánlotta fel. A szent jegyek kiosztásában Sebestyén Elek Előd lelkipásztor segített.

30 elemet

Karácsonykor mindenkire kell gondolni

Karácsonykor, Jézus születése ünnepén oda kell figyeljünk egymásra. Sokan térnek ilyenkor haza idegenből is, hogy együtt legyen a család, de sokan vannak, akik nem tudnak együtt lenni a szeretteikkel, akik csak telefonon vagy interneten keresztül tudják köszönteni egymást. Nem szabad megfeledkezni a magányosokról, a korházban levőkről, és azokról sem, akik elvesztett szerettük nélkül töltik a karácsonyt – hívta fel a figyelmet a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, Tolnay István esperes szentesti igehirdetésében. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy Jézus, aki a mi szívünk ajtaján is kopogtat, azért jön, hogy levegyen terheinkből. Gyermeki örömmel fogadjuk hát Őt be – hangzott a biztatás.

DSC_0014

Az istentisztelet elején a nagykárolyi gróf Károlyi  Gyula cserkészcsapat tagjai a református templomba is elhozták a betlehemi lángot. Az igehirdetés után a Pro Ecclesia vegyeskórus csodálatos énekét hallgathatták meg a hívek, majd a nagykárolyi 1-es Számú Napköziotthon Petri úti csoportjának ovisai mutattak be műsort, akiket Baumgartner Ildikó és Sógor Melinda óvónők készítettek fel. Ezt követően a kertvárosi vallásórások adták elő a Kész vagy-e Jézussal találkozni? című előadást. A kisebb gyermekek lélekhez szóló verseket szavaltak és énekeket adtak elő, a nagyobbak pedig modern színdarabot mutattak be arról, hogy miért nem volt hely Betlehemben a szentcsalád számára. Az előadás mindenkit elgondolkodtatott azon, hogy vajon ő hogyan járt volna el vagy jár el Jézus befogadásával. A gyermekeket Tolnay Adrien vallástanár készítette fel. Az ünnepség a Csendes éj eléneklésével zárult.

54 elemet

Szenteste Szekeresen és Érszakácsiban (képriport)

18 elemet

Fotó: Fülöp János

Szenteste Tasnádszarvadon (képriport)

16 elemet

Forrás: Tasnádszarvadi Református Egyházközség facebook oldala

Ajándékozni öröm

„És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt 2,11)

1054

A városok és falvak utcái fényfűzérektől színesek. Már hetek óta jelzik a karácsony közeledtét. Színes fényeik világosságot hoznak a hosszú, sötét éjszakákba. A legtöbb családi házban szentestére a szépen díszitett fenyőfákon is felcsillanak a színes fények, s a fenyőfák alá szívből jövő ajándékok kerülnek. Lehet, hosszú töprengés előzte meg az ajándékozást.  Vajon milyen ajándékot válasszunk, aminek igazán örülnek szeretteink? Aztán ha sikerült választani, akkor alapos figyelmességgel csomagoltuk össze ajándékainkat. A tárgyakkal együtt a szeretetünket is becsomagoltuk, mert ajándékozni öröm. Öröm látni a gyermeki mosolyokat a csillogó fenyőfák alatt. És örömmel vesszük mi felnőttek is, ha gondol valaki ránk.  Nekünk is jól esik egy sms, egy elektronikus levél, egy képeslap, vagy akár egy apró ajándék, amit ilyenkor kapunk.

Karácsony az ajándékozásról szól. Egyik egyházi ünnepünkhöz sem kapcsolódik ajándékozás, csak a karácsonyhoz. Nem véletlen ez, hiszen az első karácsony estéjén óriási  ajándékot kapott az emberiség. Isten egyszülőtt fiát küldte el a bűnös világba, hogy az általa érkező szeretet tiszta fénye legyőzze a lelkünkben meglapuló sötétséget. Milyen drága ajándék számunkra Jézus! Milyen drága ajándék  a vele érkező szeretet! Milyen drága ajándék  a közénk hozott a mennyi béke! Igazán értékes ajándékot csak akkor adhatunk mi is egymásnak, ha Jézust követő életünkkel, szeretettel és békével tudjuk megajándékozni a mellettünk élőket.

Ha valamit kapunk, mindig igyekszünk azt valahogyan viszonozni. Talán te is elgondolkodtál azon, hogy nemcsak a szeretteidnek kell valamivel kedveskedned, hanem valamilyen ajándékot Jézusnak is kellene vinni. De vajon mit? A Bibliában arról olvasunk, hogy a napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek, amiket letettek a Királyok-Királya előtt. Az arany a vagyont jelképezi. A tömjén főként templomokban füstölőszerül használt gyanta. A mirha szomáliai balzsamfából előállított szirup. A tömjén és a mirha is alkalmas gyógyításra. Ezek jelképezhetik az egészséget. Ezen a karácsonyon légy kész megnyítni a szíved, és ajándékozni Jézusnak  a vagyonodból, erődből és egészségedből.

Jézus a Máté evangéliuma 25. részében azt mondja, hogy: „amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” Mi mit cselekedtünk meg a legkisebbekkel? Az egyik legszebb karácsonyi emlékem az, amikor évekkel ezelőtt Nagyvárad utcáin a hajléktalanoknak egy aprócska ajándékot adtunk át az ifisekkel. Nem volt nagy érték, de amikor azok az emberek megkapták, könnycsepp jött ki a szemükből. Meglepődtek, és nagyon jól esett nekik a figyelmesség. Nem az egész vagyonunkat adtuk oda, hanem csak egy aprócska szeletet abból, és öröm volt adni. Az elmúlt napokban egy házaspár az egyik közösségi oldalon imádkozásra kérte az ismerőseit, mert megbetegedett a gyermekük. Ha betegek vagyunk, akkor hamar eszünkbe jut Isten, és segítségét kérjük. Erről a családról tudom, hogy nemcsak a betegségben, hanem egészségben is Istent szolgálják. Mi is ajándékozzunk az időnkből Jézusnak, imádkozzunk hozzá, akkor is, amikor egészségesek vagyunk. Nem kell sokszor valami hihetetlen nagy dologra gondolni, amikor a napkeleti bölcsekkel együtt valamit Istennek akarunk ajándékozni. Ajándékozz örömmel a magad keveséből, a magad idejéből és egészségéből, és meglátod Jézus százszorosan visszaadja azt neked! Ámen!

Imádság: Atyám! Köszönöm a Betlehemben megszülettet drága kis Jézust! Köszönöm, hogy általa a megbocsátás és örökélet tiszta fénye költözött ebbe a bűnös világba. Tedd ma áldottá minden ember karácsonyát! Költözzön szeretet és béke minden emberi szívbe! Ámen!