Református óvoda épül Nagykárolyban

Ma délelőtt leplezték le a Nagykároly-kertvárosi templom mellett épülő református óvoda emléktábláját, ugyanakkor időkapszulát is elhelyeztek az óvoda alapjában.

DSC_0117

Az ünnepség Csűry István püspök (Királyhágómelléki Református Egyházkerület) igehirdetésével kezdődött, aki Ezékiel próféta könyvéből olvasta az alapigét. Az igehirdető Ezékiel példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki a maga helyén őrálló szerepet kell betöltsön. „Mindenkinek személyes feladata van. Isten kíváncsi arra, hogy vállaljuk-e ránk bízott feladatot. Ezékiel megtapasztalta, hogy Isten a jövendőt bízza rá.  Az épülő óvoda eszünkbe juttatja az utódainkat. Nekik úgy kell felnőniük, hogy tudják kicsoda Isten, és tudják, hogy milyen nyelven kell Istent áldani, és tudják mit jelent Isten kezét fogni, és nem elengedni azt. Ezen az őrhelyen lehet meghallani és megtanulni mindazt, amit Isten reánk bíz” – fogalmazott a püspök.

Tolnay István házigazda lelkipásztor elmondta, hogy építkezési támogatás az utóbbi időben több helyről érkezett, Svájctól Budapesten át Bukarestig, de a gyülekezet becsületes, lelki, anyagi helytállása is láthatatlanul beleivódott minden egyes téglába.  „Rengeteg imádságot fektettünk be ebbe a szolgálatba, mi kertvárosiak. S ma az látszik, hogy mindez nem hiábavaló, mert az Úrral együtt építettük, s építjük tovább ezt a hajlékot. A templom mellett felépülhet immár az óvoda is, mert a Magyar Kormány a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közvetítésével a segítségünkre sietett. Köszönet azért, hogy lehetősége nyílik a nagykárolyi református közösségnek is arra, hogy gyermekeik oktatását, a gyülekezeti alkalmak mellett, immár szervezett, intézményesített formában is valósággá teremtsék” – mondta a lelkipásztor.

Farkas Zsolt előadótanácsos (Királyhágómelléki Református Egyházkerület) elmondta, hogy a elmúlt évben Magyarország kormánya elhatározta, hogy egész Kárpát-medencében egy olyan óvodaépítési programot indít, amely az egész nemzet megtartását kívánja szolgálni. Ebbe a nemzeti programba segítségül hívta többek között a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet is. Nagykároly az elsők között volt, akiket megszólítottak, mert láthatólag a városban olyan erős gyülekezetek vannak, amelyek biztosítani tudják nemcsak néhány év erejéig, hanem hosszú évtizedekig az óvoda működését.

Csige Sándor kolozsvári konzul arról beszélt, hogy a legfontosabb mindig az utánpótlásról gondoskodni. Ebből  a megfontolásból volt a magyar kormánynak az a szándéka, hogy a határon túli óvodafejlesztési programot elkezdi, erre erőforrást és anyagiakat biztosít.

Erdei D. István parlamenti képviselő elmondta: nagyon meghatározó, hogy milyen körülmények között tanulnak első években gyermekeink, hiszen akkor alakul ki szókincsük, akkor alakul ki szociális érzékük, akkor tanulják meg, hogy hogyan kell viselkedni közösségben. Éppen ezért köszönet illeti a magyar kormányt azért a nemzetpolitikáért, amellyel elősegítik a határon túli magyar közösségeket óvodáik felépítésében.

Kovács Jenő polgármester kihangsúlyozta, hogy a városban végrehajtandó különböző infrastrukturális beruházások mellett a város vezetőségének oda kell figyelnie a kultúrára és hitéletre is. Az óvodaépítésről elmondta: annak ellenére, hogy ez református óvodának épül, nem zárja ki a más felekezetű gyermekeket sem. Kiemelte az óvodák építésének és iskolák fejlesztésének fontosságát, a megfelelő körülmények és az étkeztetés megoldásának fontosságát.

Az istentiszteletet követően Csűry István püspök és Pataki Csaba, Szatmár Megye tanácsának elnöke leleplezték az emléktáblát, Tolnay István esperes (Nagykárolyi Református Egyházmegye) és Farkas Zsolt előadótanácsos  pedig az épület alapjában időkapszulát helyeztek el.

54 elemet