Új ismeretekkel gazdagodtak

Hétfőn, december 4-én folytatódott Nagykárolyban  az a továbbképző sorozat, melyen a lelkipásztorok a gyülekezetben végezendő közösségfejlesztő szolgálatok lehetőségeiről  és az együttmunkálkodás fontosságáról hallhattak és beszélhettek.

 DSC_0021

A képzést Makay Dimény Judit és Vinczéné Pálfi Judit vezették le, akik ezúttal is tartalmas programmal nyűgözték le a résztvevőket. Olyan csoportfoglalkozásokat és ötleteket mutattak be, melyeket a lelkipásztorok otthon a gyülekezeteikben is kitűnően tudnak alkalmazni. A visszajelzések alapján máris új színfoltot vittek egyházközségeikbe jó néhányan. Van, aki az ifjúsági munkában, van, aki a presbiterek, és van, aki a családja körében alkalmazta új ismereteit.  Többen elmondták, hogy óriási reformációra van szükség egyházunkban. Népegyház jellegűnket már nem sokáig tudjuk megőrizni, változásra van szükség. A református egyház zsinat-presbiteri elve sem úgy működik, mint ahogy a reformáció korában azt megálmodták. Több lelkész is azzal szembesül, hogy ugyan a presbitériumok kikövetelik maguknak a határozatok meghozatalának jogát, ám a döntéseikért nem vállalják a felelősséget, s ez konfliktusok sorát képezi. Szó esett arról is, hogy sok esetben a lelkészek között sincs bizalom és megfelelő együttműködés. A képzés során éppen ezért nagy hangsúly tevődött a közösségépítésre. Ennek egyik lényeges momentuma volt az az interaktív foglalkozás, melynek során a lelkipásztorok kiscsoportokba szerveződve egymásról pozitív észrevételeket kellett megfogalmazzanak. Ez mindenkinek új volt, mivel a legtöbb esetben az emberek a másik negatívumairól szoktak beszélni.

A lelkésztovábbképzésen mindenki sok hasznos dolgot sajátíthatott el az alaposan felkészült előadók jóvoltából. A mindennapok rohanásából kiszakítva néhány óra erejéig igazi közösségé kovácsolta ez a program mindazokat, akik részt vettek rajta.

18 elemet