Szorgos kezű nőszövetség Dobrán (képriport)

15 elemet

Fotó: Máthé Loránd Árpád

Szeressétek ellenségeiteket!

toll„Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” (Mt 5,44)

Az Állati csetepata című animációs filmben farkasok támdanak bárányokra. A bárányoknak sikerül legyőzniük a farkasokat. Az egyik jelenetben már majdnem el is pusztítják azokat. Ám az egyik bárány azt javasolja, hogy hagyják életben őket, mert ha végeznek velük akkor semmivel sem lesznek különbek, mint a farkasok.

A mai igében arról olvasunk, hogy szeressük ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, jót tegyünk azokkal, akik minket gyűlölnek, és imádkozzunk azokért, akik hábrgatnak minket. Emberi természetünknél fogva fentartásaink vannak ezzel az igével, sőt abszurdnak találjuk. Miért szeressem én az ellenségemet, különösen, ha ő nem fér meg tőlem? Miért áldjam azt, aki engem átkoz és mindenféle rágalmat mond rám? Miért tegyek jót azzal, aki engem gyűlöl és mindig keresztbe tesz nekem? Miért imádkozzak azokért, akik engem háborgatnak és üldöznek? Talán ezek a kérdések mind feltevődnek bennünk. Ám ha nem tudunk felülemelkedni gyarló emberi természetünkön és „szemet szemért, fogat fogért” alapon járunk el, akkor mi sem vagyunk különbek az ellenségeinknél. Ámen!

Imádság: Atyám, köszönöm neked bölcs tanításaidat. Imádságomban viszem most te eléd ellenségeimet, az engem gyűlölőket és háborgatókat. Könyörülj rajtuk, bocsásd meg bűnös cselekedeteiket! Ámen!

Sebestyén Elek Előd