Napi archivum: január 8, 2018

A presbiter helye az egyházban

DSC_0007

Presbiterek számára tartottak továbbképzést Ákoson január 6-án, melynek Tar Csaba KREPSZ  (Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége) missziói tag volt a főszervezője. A  presbiterek képzését a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) támogatta. Szép számmal megjelentek a Nagykárolyi Református  Egyházmegye presbiterei közül a továbbképzésen, melyet a Sárospataki Református Teológia tanárai tartottak. Az előadásokat Tolnay István esperes rövid igemgyarázata előzte meg. Az igehirdető ...

Bővebben »