A magvető

toll„Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.” (Mt 13,23)

Jézus a magvető példázatában bemutatja az elszórt magvak sorsát. Van útfélre esett mag. Ilyen, ha valaki hallja az igét a mennyek országáról és nem érti, eljön a gonosz és kikapja azt, ami annak szívébe vettetett. Van kövek közé esett mag. Ilyen az, aki hallja az igét, és örömmel fogadja, de nincs gyökere, s mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Van tövisek közé hullott mag. Ilyen az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja azt, és gyümölcsöt nem terem.

Jézus a mi szívünkbe is hinti az ige magvait. Lehet egy prédikáció, egy bibliából olvasott történet vagy egy szüleinktől tanult igeszakasz által. Vajon milyen talajra lel Isten igéje a mi szívünkben? A jó földbe esett mag harminc, hatvan vagy százannyi gyümölcsöt terem? Milyen gyümölcsei vannak a mi életünknek? Ámen!

Imádság: Jó Atyám, köszönöm, hogy drága igédet hinted a szívembe. Segíts, hogy szavaimmal és cselekedeteimmel sok és áldott gyümölcsöt teremjek a Te dicsőségedre. Ámen!

 

Sebestyén Elek Előd