Házasság vasárnapja Nagykárolyban

Nagykárolyban ötödik alkalommal tartották meg a házasság vasárnapját. A kertvárosi reformátusok ünnepi istentiszteletén Bartha Zsuzsanna unitárius lelkésznő beszélt a házasság fontosságáról ma délelőtt.

IMG_0332

Az igehirdető felsorolt néhány tényezőt, ami szétválaszthat egy házasságot, ugyanakkor olyan érveket is felsorolt, melyek a házasságok megmentésében segítenek. Elmesélte, hogy annakidején az erdélyi szász közösségekben például egy-egy válni készülő párt három hétig zártak egy szobába, s az együtt töltött idő, az egymásra való figyelés megmentette a házasságokat. Ma pedig ott tartunk, hogy az ember feljogosítva érzi magát arra, hogy még boldogabb legyen, s ez délibábként, hamis illúziókat támaszt benne arról, hogy valaki mással jobban élhetne. A házasságot tönkre teheti a személyes kritika, a megvetés, a védekezés és a falazás (elszigetelődés).  A házasság működését segíti az odaszánás, egymás jól ismerése, a szeretet és csodálat őszinte kifejezése. „A házasságnak legyen közös, célja, értelme, és legyen egy közös megegyezés arról, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. Lélek, spiritualitás, vallásosság nélkül minden, csak szövetségként kötött házasság hamvába hull. Mindenféleképp szükséges az, hogy Isten felé induljunk el” – fogalmazott a lelkésznő.

Az istentiszteleten köszöntötték mindazokat, akik ezüst- és aranylakodalmukat ünnepelték nemrégiben vagy ünnepelni fogják a közeljövőben. Tolnay István esperes az úrasztalánál Isten áldását kérte ezekre a házaspárokra. A Pro Ecclesia vegyeskórus tagjai csodálatos énekeikkel tették szebbé az ünnepet, ami a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel ért véget.

A házasság hetét tizenegyedik alkalommal rendezik meg a keresztyén egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával a Kárpát-medence számos magyar lakta településén. Az idén a magyarországi családok éve programjaihoz kapcsolódó rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a házasságban problémákkal szembesülőknek.

12 elemet

Öt kenyér és két hal

toll„És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.” (Mt 14,19)

Nemrégiben az egyik bevásárlóközpontnál egy koldus pénzt kéregetett, s amikor valami aprót adtam neki, még legalább egy annyit akart kérni. Szintén az elmúlt napokban történt az is, hogy egy kéregető mindenféle szemrebbenés nélkül 15 lejt kért. Elcsodálkoztam. Régebben egy koldus örült az alamizsnának. Ma már ő akarja diktálni, hogy az adományozó mennyit adjon. Mindez az egyre inkább jellemző telhetetlenségről árulkodik. Nem elég egy falat kenyér és egy pohár víz, kalács és bor kell az asztalra.

De most képzeletben térjünk át a Jézus korába, amikor még szerényebb volt az emberiség. A Bibliában arról olvasunk, hogy a betegek egy részének meggyógyítása után Jézus elegendő élelmet nyújtott ötezer férfinak, valamint az asszonyoknak és gyermekeknek. A tanítványok haza akarták bocsátani a sokaságot, mert nem volt mit adniuk nekik.  Jézus azonban csodát tett. A keveset is megsokasította. A Jézus szavait örömmel hallgató népnek pedig bőséges volt, amit kapott. Ez két dolgot üzen ma számunkra: egyrészt Jézus bármikor csodát tud tenni, másrészt, aki Jézust tiszta szívvel követi, az megelégszik azzal, amit tőle kap. A te szívedet átjárja-e vajon a hála? Örülsz-e mindannak, amit tőle megkaptál, vagy sokkal többet követelsz tőle? Ámen!

Imádság: Atyám, légy áldott a mindennapi eledelért és a velünk tett apró csodákért. Tégy most hálássá minden emberi szívet. Tápláld az éhezőket, drága igéddel gazdagítsd a lelki szegényeket! Ámen!

Sebestyén Elek Előd