Cím

447261 Bere, 83. szám

ROMÁNIA

 

E-mail

ballaarpad79@yahoo.com

Telefon

0040742920569

Beszolgáló lelkipásztor: Balla Árpád

A Berei Református Egyházközség

 

Bere falu igen régi eredetű. A református egyház 1536 körül alakulhatott, legalábbis az 1913-1915-ös Névtár szerint.

A templom a falu közepén található, a főutcán, amely egyenes összeköttetésbe veszi Berét Csomaközzel, Szaniszlóval, Mezőpetrivel és Nagykárollyal.

Az egyház és a templom eredetével foglalkozik az 1847. november 26-án tartott presbiteri gyűlés. Itt szó szerint a következőket találjuk: „Az eklézsia eredetéről semmi bizonyos adatot nem találunk. 1733-ban hosszabbítatott meg a templom és 1766-ban renováltatott.” Következésképpen már azelőtt Berében református eklézsia volt. A templom alakja T formájú.

Az egyházközség birtokában levő következő írott feljegyzés Abai Nagy György prédikátortól származik. Ő a következőket írja: „Anno 1826-ban renováltatott a templom teteje zsindellyel, és a templom egészen megmeszeltetett kívül-belül a toronnyal együtt. Ugyanabban az időben készült a rektorális kar és a mostani katedra. A pap záros székével együtt lerontatott a régi katedra, mivel nagyon alacsony volt. Feltöltetett az egész templom földje és megpádimentumoztatott. Ugyanebben az évben sok székek renováltattak Abai Nagy György prédikátorsága és Ns. Szentgyörgyi Sámuel gondnoksága alatt. Az észak felöl levő két ablak akkor vágatott  a templomon.” A szószék fölé cseresznyefából koronát 1829. április 10-én készítetett Ns. Nzt. Érkeserűi Fráter Mária asszony. Abai Nagy György prédikátorsága alatt készült a torony 1830-ban, eleibe a toronyhoz ragasztatott egy kis portikus a benne levő székekkel és padlózattal. 1834-ben a földrengés miatt megrongálódott templomot 1852-ben kijavították, ekkor cserepezték a tetőt is.

A torony felől levő kar 1859-ben készült. Ebben az évben épült az orgona is, és akkor erősíttették meg a kelet felől levő kart, hogy az az orgona elhelyezéséhez alkalmas legyen. Ugyanakkor a toronytetőre aranyozott csillagot és gömböt tetetett Barta Gergelyné. 1855-ben javították a tornyot. 1880-ban a templom cseréptetejét javította az egyház. 1885-ben a templom külsejét meszelték le. 1898-ban a templom, 1903-ban pedig a torony tetejét javították. 1914-ben a templomot kívül-belül, a torony falát megjavítatta az egyház, és a torony falazatát szintén kívül-belül. A tornyot lefestették és az ülő székeket is.

1951-ben javították a templom és a torony falazatát kívül-belül. A tornyot hamuszürkére festették. 1975-ben építetett egy vaskerítés beton alapon 56 méter hosszúságban, a templom és a parókia körül. 1979-ben bádogozták a tornyot és csatornázták a templomot, valamint a parókiát. 1990-ben kőporral vakolták ki a templomot és parókiát. 1992/1993-ban a templomot vakolták és festették ki. A padlózatot lefestették és a templom belsejét betonnal leöntötték. 2000-ben a lebontatott iskolaépület anyagából raktárt és garázst építettek. 2013-ban Európa Uniós támogatással teljesen felújították a templomot, saját költségen hőszigetelt ajtót és ablakokat szereltek fel és az irodát teljesen felújították.

A berei templom falát javítva az északi falon egy freskót találtak, ami még a templomépítés korából származik. Ez a köpenyes Mária kép. A felfedezés nyomán a berei templom őrzi Szatmár megye egyetlen középkori freskó részletét. 2012-ben egy restaurátor csoport tovább kutatott és az északi falon, az eredeti templom helyén újból freskórészleteket találtak. A templom építésének korát a feltárt képek alapján a szakemberek a XIII – XIV. századra datálják. Később a templom keleti és déli irányban volt még bővítve.

A Csomaközi Református Egyházközség

A község a Csomaközi család birtoka volt. E család eredete pedig az 1200-as évekig nyúlik vissza. Az egyház az 1911-es Névtár adatai szerint 1730-ban keletkezett, bár ez sok szempontból vitatható megállapítás. Valószínűleg a római katolikus eklézsiára utalhat ez a dátum, hiszen ekkor telepítette be Károli Sándor a svábokat.

A templom gótikus stílusú. Építésének éve ismeretlen, de régiségét a stílusa mellett, még a község régi eredete is igazolja. Eredetileg római katolikus templom volt, hiszen szentélye is van. Nyolc támpillérem emelkedik a templom. Alatta sírbolt van, kripta, ahol báró Mészáros János és felesége, valamint annak Terézia nevű testvére nyugszik. Báró Mészáros Jánost 1801 október 1-én temették ide el.

 A templom régen kőkerítéssel volt körülvéve, ennek fundamentuma megtalálható ma is. A templom körül temetőkert volt, a fejfák egy részét nagy Elek csomaközi prédikátor még látta 1857-ben.

A templomról első írott adat, amely az egyház birtokában van 1815-ből származik. Ezt T. Nagy György prédikátor írja: „A templom egészen megzsindelyeztetett és a rajta levő ablakok renováltattak. 1817 áprilisában a padok javítattak. 1831-ben rögtönöztek egy tornyot. 1834-ben földrengés következtében a templom megrongálódott és gróf. Teleki Lászlóné a maga költségén a mennyezetet és az épületet megújítatta. A koronát a szószék fölé 1841-ben Miskoczi Julianna készítette. 1900-ban javítatott a templom teteje, 1906-ban és 1926-ban ismét a zsindelytetőt javítják.

1943-1944-ben nagyméretű javításba fogott az egyház, de félbe maradt a második világháború és anyagi fedezet hiánya miatt.

1951 őszén folytatták a javítást, amikor cseréptetőt helyeztek el. 1966-ban a harangláb helyreállítása történt, még ebben az évben a templom külső részét is újra vakolták. 1996-ban kívül-belül kőporral vakolták a falakat. 1997-ben új csatornákat tettek fel. 1998-ban a tetőt újították fel és a plafont. 2007-ben a szentély és a templomhajó közötti bádogozást. 2008-ban az ablakokat üvegezték. 2013-2014 – ben Európai Uniós támogatással a templomot teljesen felújították. A restaurátorok végig vizsgálták a templom falait, de itt nem találták nyomát régi (eredeti) freskónak. A reformáció után teljesen eltüntették, ami volt. A templom eredetét a régészek a XIII-XIV. századra teszik.

Jelen pillanatban a gyülekezet, mint leányegyházközség a Berei Református Egyházközséghez tartozik.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hozzaszolas

E-mail cime nem lesz publikus. Mezo kitoltese kotelezo *