Kiadványaink

Bejegyzés dátuma: 2017. január 12.

Imaheti olvasókönyv

A reformáció ötszázadik évfordulóján Európa egyik legégetőbb kérdésévé a migráció kezelése vált. Az európai keresztyénség többféleképpen értelmezi a modernkori népvándorlást. Vannak, akik a misszió komoly lehetőségét látják az ideérkezőkben. Mások pedig épp ennek az ellenkezőjét, azaz, hogy veszélybe került a keresztyénség fennmaradása. Egy jel lehet ez a folyamatosan istentelenné váló kontinensen, Isten figyelmeztetése. De vajon milyen választ kapunk erre a Szentírásból?

page1

A felelet az idei imaheti olvasókönyvben rejlik, melynek témáját a németországi keresztyének állították össze. Az imahét vezérgondolata a megbékélés köré épül. Isten arra kér minket, hogy béküljünk meg vele és felebarátainkkal. Békében kell élnünk Istennel és egymással. A migráció kérdése is csak úgy oldható meg, ha megvalósulnak a béke feltételei abban a térségben, ahonnan annyi ember útnak indul. Közösen kell imádkoznunk ezért. Természetesen arról sem feledkezhetünk meg, hogy a béke megteremtését először a saját házunk tájékán kell kezdenünk: a családunk és gyülekezetünk körében. Az Ige gyógyító szavával igyekszik békét csempészni az olvasó szívébe: Máthé Loránd Árpád, Máthé Tünde, Nagy Sándor, Papp Dénes Zsolt, Tarsoly Gyula, Tatár János, Tőtős Beáta és Zsákai Norbert.

A tartalmas igemagyarázatokon és imádságokon kívül az olvasókönyvben az elmúlt esztendő néhány fontosabb egyházi vonatkozású eseményéről is olvashatunk. Ezzel is dokumentálni kívánjunk egyházközségeink jelentős alkalmait. Otthonaink­ban megőrizve a könyvecskét, évek múlva is elolvashatunk abból egy-egy számunkra kedves imádságot vagy gyülekezeti beszámolót.

Bejegyzés dátuma: 2016. december 05.

Naptár

page1A Nagykárolyi Református Egyházmegye kiadásában megjelent a 2017-es falra függeszthető naptár, melyet Sebestyén Elek Előd szerkesztett. A naptáron a következő települések templomai láthatók: Ákos, Bogdánd, Dobra, Érszakácsi, Érszentkirály, Hadad, Hadadnádasd, Királydaróc, Krasznamihályfalva, Lele, Magyargéres, Szekeres és Szér. A látványos naptár megvásárolható a lelkészi hivatalokban. Érdemes már most szerezni belőle akár saját részre, akár ajándékba, hiszen hasznossága mellet otthonaink ékessége, de a közelgő ünnepek alkalmából kiváló ajándék is lehet szeretteink számára.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bejegyzés dátuma: 2015. december 04.

Imaheti olvasókönyv

Borító

A rossz hír futótűzként terjed, a jó hírek pedig csak lassan vagy egyáltalán nem jutnak tovább. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy azzal foglalkozunk, ami meghökkentő, botrányos vagy tragikus. A médián keresztül felénk áramló hírek zöme is sokkoló hatású. Ez nem jelenti azt, hogy ne olvasnánk vagy hallanánk szívesen olyan tájékoztatásokat, amelyek valamilyen pozitív tudósításokról számolnak be. Sőt! Sokan vágynak arra, hogy valamilyen békés műsort nézzenek meg a televízióban, vagy egy szép eseményről olvassanak az újságokban. Jézus kommunikációja is pozitív szemléletű. Olyan mérhetetlen szeretetről beszél és tesz bizonyságot cselekedetein keresztül, amivel felhívja magára a figyelmet. Az emberek kíváncsiak rá. Hallgatni kívánják Őt. Találkozni szeretnének azzal, aki minden szavával és cselekedetével Isten csodálatos tetteiről tesz bizonyságot. Jézus nem a háborúkról, a balesetekről és az erőszakról kíván szólni, hanem a békéről, a szeretetről, a megbocsátásról, a gondoskodásról és gyógyításról. Az idei imahét témája is az Úr közöttünk végzett nagyságos dolgairól szól. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy a rosszindulattal megfertőzött információk helyett, örömhírt vigyünk egymáshoz. A könyvecske olyan igemagyarázatokat tartalmaz, melyek figyelmünket a feltámadott Krisztusra irányítják, az elnyomottakhoz küldenek, türelemre intenek, az imádság házába vezetnek, bemutatják Isten hatalmas cselekedeteit, imaközösségbe hívnak és egységre ösztönöznek. Az imahét minden napjára az Ige drága táplálékát helyezik lelkünk asztalára az alábbi lelkipásztorok: Balla Árpád, Bencze-Kádár Bertold, Bencze-Kádár Orsolya, Erdős Csaba, Kátai Tibor, Sebestyén Elek Előd, Tolnay István és Tukacs József. Az imaheti olvasókönyben a tavalyihoz hasonlóan az idén is olvashatunk szemelvényeket az egyházmegye híreiből.
Kívánjuk a kedves olvasónak, hogy örömmel lapozza a Nagykárolyi Református Egyházmegye imaheti kiadványát, mely megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bejegyzés dátuma: 2014. december 04.

Naptár

Naptar-2016-page-001A Nagykárolyi Református Egyházmegye kiadásában a napokban jelent meg a 2016-os falra függeszthető naptár, melyet Sebestyén Elek Előd szerkesztett, a fotókat pedig ifj. Geréb Miklós és Nagy Róbert készítette. A naptáron a következő települések templomai láthatók: Érhatvan, Érkávás, Érkőrös, Érmindsznet, Érszodoró, Magyarcsaholy, Pelekeszi, Tasnád, Tasnádcsány, Tasnádszarvad, Tasnádszántó, Szilágypér és Sződemeter. A látványos naptár megvásárolható a lelkészi hivatalokban. Érdemes már most szerezni belőle akár saját részre, akár ajándékba, hiszen hasznossága mellet otthonaink ékessége, de a közelgő ünnepek alkalmából kiváló ajándék is lehet szeretteink számára.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bejegyzés dátuma: 2015. január 08.

Imaheti olvasókönyv

imahetif 007Az idei ökumenikus imahét vezérigéje: „Adj innom!” (Jn 4,7). Az imahét témája, melyet a brazíliai keresztyének állítottak össze, mélyen kifejezi azt, hogy amint a testnek szüksége van vízre, úgy a lelkünknek is szüksége van az örökélet forrására: Krisztusra. Isten igéje oltja lelked szomjúságát: ha szomorú vagy, ha tövis van a szívedben, ha betegséget vagy gyászt hordozol.

Az imaheti könyvecskében olvasható igemagyarázatok egy néhány cseppel kívánják enyhíteni lelki szomjúságunkat. A Nagykárolyi Református Egyházmegye lelkészei az imahét mind a nyolc napjára gyönyörű igemagyarázatokat fogalmaztak meg, hogy a gondok szárazságában megnyissák előttünk az örök élet forrását. Gondolatait ossza meg velünk: Csáki Gedeon (Piskolt), Gál Sándor (Gencs), Kurta Szabolcs (Érendréd),  Nagy Attila (Magyargéres), Nagy Róbert (Magyarcsaholy), Máthé Lóránt Árpád (Tasnádszarvad), Pakulár István (Tasnád) és Szabó Sándor (Szilágypér).

Az olvasókönyv újdonsága, hogy a tartalmazza az elmúlt év legfontosabb egyházmegyei híreit. Kívánjuk, hogy örömmel vegye mindenki a kezébe, és találjon benne tartalmas olvasnivalóra! A könyv 4 lejes árban megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bejegyzés dátuma: 2014. december 04.

Naptár

A Nagykárolyi Református Egyházmegye kiadásában a 2015-ös évre is készült falra függeszthető naptár, melyet Sebestyén Elek Előd szerkesztett, a fotókat pedig ifj. Geréb Miklós készítette. A naptáron a következő települések templomai láthatók: Bere, Börvely, Csomaköz, Domahida, Érdengeleg, Érendréd, Gencs, Iriny, Kaplony, Kismajtény, Nagykároly, Piskolt és Szaniszló. A látványos naptár megvásárolható a lelkészi hivatalokban 7 lejes árban.