NŐSZÖVETSÉG

Bejegyzés dátuma: 2014. december 06.

Imanap

Kilencedik alkalommal szervezték meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A háttéranyagot az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete készítette elő. A Nagykárolyi Református Egyházmegyéhez tartozó nőszövetségek  Lelében találkoztak, ahová 12 gyülekezetből több, mint százan érkeztek.

Éppen tíz éve annak, hogy a 2004. december 5-i népszavazáson a magyarországiak nemmel válaszoltak a határon túli magyarok kettős állampolgárságának lehetőségére. Ez a döntés cselekvésre késztette a Kárpát-medencei református nőszövetségeket, akik egyébként már 2003-tól rendszeresen találkoztak, hogy ismerkedjenek egymással, közös feladatokat tűzzenek ki és valósítsanak meg. A feladat ekkor adta magát: fel kellett venni a harcot az információhiány ellen, s ehhez a legerősebb fegyvert, az egymásért elmondott imát választották.

A leleli templomban Pakulár Julianna tasnádi lelkipásztornő tanulságos igehirdetését hallgathatták meg a jelenlévők, aki a Péld 14,1 igeszakasz alapján prédikált. Beszédében kifejtette: nagy öröm a nőszövetségek számára, hogy együtt imádkozhatnak a Kárpát-medencei magyarságért. Amit az asszonyok megtesznek, azt mindig hatékonysággal és eredményekkel teszik. „Sokszor hangzik panasz amiatt, hogy milyen nehéz az asszonyi sors, de mindent megteszünk-e azért, hogy könnyebbé tegyük és átértékeljük azt?” – tette fel a kérdést a lelkipásztornő. Az ima az egyik legfontosabb lehetőség, hogy megkönnyítse az életet. Az asszonyok egyik különösen fontos szerepe pedig, hogy lelki tartalommal töltsék meg otthonaikat, ahová örömmel lép be családtag és idegen egyaránt.

A nőszövetségi asszonyok ajkairól csodálatos fohászok hangoztak el, akik imádságaikba mindenki sorsát beleszőtték. Tőtös Beáta egyházmegyei nőszövetségi elnök elmondta: az asszonyok legfontosabb feladata az imádkozás, ugyanakkor az olyan diakóniai feladatok ellátása, mint a beteglátogatás, amihez Isten az asszonyoknak nagyobb lelki érzékenységet ajándékozott. A nőszövetségeket pedig Krisztus tartja össze, akihez imádkozunk.

Nt. Nagy Sándor esperes örömét fejezte ki amiatt, hogy a lelei egyházközség lehet a házigazdája ennek a nemes célú összejövetelnek. A Róma 12,9-21 igeszakasszal köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte: adventben, amikor már érezzük a közelgő karácsony hangulatát, ne csak az ajándékokra, a főzésre-takarításra összpontosuljon a figyelmünk, hanem elsősorban a lelki ajándékokra és az imádkozásra. Mindenkinek jól esik, ha tudja, hogy valaki érte is imádkozik. Az esperesi köszöntőszavakat követően bogdándi asszonyok mondták el megható verseiket.

A nőszövetségi imanap szeretetvendégséggel ért véget. A leleiek ez alaklommal is bizonyságot tettek jószívű és gazdag vendégszeretetükről.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bejegyzés dátuma: 2014. május 05.

Nőszövetségi Csendes Nap

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében már második alkalommal került megszervezésre a nőszövetségi csendes nap.

Az eseménynek május 2-án a hadadi Dégenfeld Egyházi Központ adott otthont. Kurta Tőtös Beáta hadadi lelkipásztornő, aki egyben az egyházmegye nőszövetségi elnöknője is, azzal a céllal szervezte a csendes napot, hogy asszonyaink az alkalom által hitükben erősödjenek, lelkiekben feltöltődjenek és egymást jobban megismerjék.

A rendezvényen 60-an nőszövetségi tag vett részt. A jelenlévők jó hangulatban töltötték a napot, mivel érdekes előadásokat hallhattak. A délelőtt folyamán Bogya Kis Mária, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségi elnöknője tartott előadást, melynek rendjén a nőszövetségi csoportok gyülekezetépítő szerepét emelte ki. A Szatmár-szamosnegyedi Református Egyházközség nőszövetségi csigakészítő-csoport megalakulását és tevékenységét mutatta be előadásában. Megható pillanat volt, amikor a csoport tagjaival készített riportok kerültek felolvasásra.  Az élménybeszámolók rámutattak arra, hogy egy csoporton belül sokszor adódnak nézeteltérések, sérelmek, de mégis egy közösséghez való tartozásban annyi erőt nyerhet az ember, amely átsegítheti élete különféle nehézségein.

Az ebéd után Tamásné Demeter Orsolya szászrégeni lelkésznőnek előadását hallgatták meg a jelenlévők, amelynek A keresztyén női identitás volt a címe. Az előadás alkalmával a lelkésznő arra mutatott rá, hogy milyen feladat hárul a nőkre keresztyénként, feleségként és édesanyaként. A hallott ismereteket a csoportos megbeszélés, kérdésekre való válaszadás mélyítette el.

A csendes nap záró eseménye egy különleges zenés áhítat volt, amelynek részeként Kurta Tőtös Beáta igehirdetésére került sor a Jn. 21: 15-18 alapján. Az igehirdetést pedig keretbe zárta Keresztesi Ildikó és Kun Tibor zsoltáréneklése, valamint hangszerjátéka.

A lelkésznő az esemény végén elmondta, hogy a szervezés nehézségei, valamint jó néhány gyülekezet érdektelensége miatt elgondolkozott azon, hogy érdemes-e a jövőben is megszervezni ezt a csendes napot? Mi, akik jelen voltunk, abban erősítettük meg őt, hogy igen. Mindenképp szükség van ezekre az alkalmakra, és várjuk továbbra is a  hasonló kezdeményezéseket. Bízunk a jövőbeli sikeres folytatásban!

Szabó Sándor, Szilágypér