NAGYKÁROLYI
REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

Békesség Istentől!

A HÉT IGÉJE:

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.” (ApCsel 2,1)

ÁHÍTAT

ESEMÉNYNAPTÁR

JÚNIUS 6.

ADMINISZTRÁCIÓS ÉRTEKEZLET

JÚNIUS 16.

LELKÉSZCSALÁDOK CSENDESNAPJA

JÚLIUS 4.

Adminisztrációs értekezlet

JÚLIUS 9-14.

KRISZ-tábor

JÚLIUS 16-21.

GYERMEKTÁBOR

- 445100 Nagykároly, Rákóczi Ferenc u. 18

- esperesihivatal@yahoo.com

- 0040-261865706