NAGYKÁROLYI
REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

Békesség Istentől!

A HÉT IGÉJE:

„És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.” (Lk 1,28)

ÁHÍTAT

- 445100 Nagykároly, Rákóczi Ferenc u. 18

- esperesihivatal@yahoo.com

- 0040-261865706